under her finnes linker til det øvrige stoff som her er samlet fra Rampas forfatterskap:

Den innvidde tibetaner Lobsang Rampa om

DEN EVIGE VISDOM 3

KUNNSKAPEN OM DE ÅNDELIGE "MEKANISMER" I MENNESKET

DEL1 av denne  bok

DEL 2 av denne  bok

tilbake/oversikt

om hvordan RAMPA "kom" hit til vesten (om prisippet "WALK-IN")

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner - beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

AURAEN  VISER SYKDOMMER - om det menneskelige energifelt - AURAEN -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa 

 ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

mer om  ASTRALREISER -  beskrevet  av Lobsang Rampa

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

stoff fra ØSTENS VISES LIV OG LÆRE-BØKENE:

GAMLE SIVILISASJONER I GOBI-OMRÅDET

ØSTENS VISES MIRAKLER   

 YETI eller DEN AVSKYLIGE SNØMANN

HOVEDSIDEN

EN ALFABETISK GJENNOMGANG GJENNOM ALLE DE "MYSTERIER" KNYTTET TIL MENNESKETS SKJULTE ELLER ENDA UUTVIKLEDE,  ÅNDELIGE EVNER OG OVERFYSISKE LEGEMER

fortsettelse fra del 2


SUBTIL KROP: den subtile krop består af sytten fuldstændige komponenter. Det er:

1.Syn. 6.Tunge.

2.Hørelse. 7. Hænder.

3. Lugt 8. Fødder.

4. Smag. 9. Udtømmelsesorgan.

5. Berøring. 10. Forplantningsorgan.

De andre syv omfatter sådan noget som åndedrætskontrol, fordøjelseskontrol, tanke og intellekt.

SUSHUMNA: Når kundalinien vækkes, passerer den igennem bevissthetscentrene, som egentlig findes i sushumnaen.

Sushumna en er en kanal i den subtile krop, som går lige igennem det indre af rygsøjlen. Den starter helt nede ved bunden og går helt op til toppen. Rygsøjlen er altså et rør, hvis hule del er sushumnaen.

Uden for sushumnaen er der to andre kanaler, den på højre side er pingalaen, og den på venstre side er idaen. De snor sig opad og slutter sig senere sammen.

Disse tre kanaler skaber grundlaget for Treenigheden som er fælles for de fleste religioner.

SUTRA: Dette er en fyndig sætning, som indeholder en fremherskende doktrin. Det er et system, hvorved megen sandhed kommer til at optage lidt rum.

I østen er vedantaen og yoga sutraerne de mest velkendte eksempler.

SVAHA: Dette er en mantra der bliver fremsagt efter en bøn eller under dele af en religiøs ceremoni. Det betyder det samme som Amen. Med andre ord - "Så være det"!

SVAMPE: Man, kan undre sig over, hvad svampe har at gøre i en ordbog som denne, men der er mange personer, der opfører sig som menneskelige svampe, de suger til sig af oplysninger, som forbliver som en ufordøjet masse i hjernen. Det er nytteløs information.

Menneskelige svampe er ofte "vel-gørere". Teoretisk kender de til alt, men de mangler evnen til at anvende teorierne. De kan kun være "vel-gørere" i teorien, de er ikke i stand, eller tilstrækkeligt udviklet, til virkelig at gøre noget for at hjælpe. Menneskelige svampe suger oplysninger til sig uden at opnå nogen viden. Det er tragiske skabninger som omgiver sig med en skal af selviskhed og så undrer sig over, hvorfor verden ikke bukker i ærbødighed.

SWADHISHTHANA CHAKRA: Denne er lokaliseret rundt omkring kønsorganerne. Den har form som en lotus med seks kronblade. Hos en ringe udviklet, vellystig person vil kronbladenes farve være meget mørkt-brunlige røde, virkelig en meget ubehagelig farve. Efterhånden som personen udvikler sig, forsvinder den brunlige del af det røde og erstattes af en lysere rød.

Når en person er udviklet, ændrer farven sig til en orange-rød, og jo højere den åndelige grad er, desto mere gult og mindre rødt vil der være.

Der er et hult centrum i blomsten, hvor der dannes udstrålinger. Disse udstrålingers form afhænger af ejermandens evolutionsstadium.

SWAMI: Dette er nogenlunde det samme som en guru. Det er en rådgiver eller en åndelig lærer. Det bruges foran navnet på personen - swami den-og-den - og er blot det samme som professor, velærværdighed, eller noget lignende. Det er en titel, som gives, når man har nået et fortjenstfuldt stadium. Hvis man ønsker at være meget ærbødig over for en Swami, kalder man ham swamiji.

SYND: Hvad er synd? Synd er det, en gruppe præster til enhver tid erklærer for ildest. Egentlig er det et ret meningsløst ord. I øjeblikket synes formering at være noget af en synd, for det hævdes, at børn fødes i synd. Hvordan kan de det? Uden skabelse ville de hverken være race eller præster.

"Synder" omfatter stolthed, begær, lyst, vrede, frådseri, misundelse og dovenskab. Dette er hovedsynderne, og alle andre stammer fra dem.

Stolthed er naturligvis kun en misforståelse af vore evner. Begær forsvinder når den begærede genstand opnås. Lyst er et andet navn for den sexuelle drift, uden hvilken racen ikke ville kunne fortsætte, og i gamle dage gjorde præsterne sex til en belønning for dem, der adlød præsterne.

I virkeligheten pleide sex, der nu betragtes som en større synd - at blive brugt af præsteskabet til at trække folket til temlene. Præsterne plejede at sætte skuespil i stand, som villefå folk til at blinke noget med øjnene nutildags. Præsterne brugte også at gøre det til en lov, at enhver ugift kvinde i landet én gang om året skulle prostituere sig selv med en hvilken som helst mand på templpladsen, der tilbød hende penge.

Synd er det, der af præsteskabet er blevet dømt til at være noget, der kan svække deres egen kraft, svække deres egen magt. Den bedste måde at undgå synd på er nøje at efterleve lov en om: "Gør mod andre som du ønsker de skal gøre mod dig". Hvis du ikke brydér dig om det, der gøres mod dig, så lad selv være med at gøre det mod andre. Gør det, lev efter det, og du er sikker.

SØGEN: Vi kommer til denne jord for at søge viden, søge renselse. Vi kommer, så vi gennem lidelse (og det bliver vi udsat for!) kan få renset bundfaldet væk fra vore sjæle på samme måde som ædelt metal smeltes for at urenheder og affald kan blive fjernet.

Et overselv kan have visse ønsker. Det kan sammenlignes med det at gå med et sæt tøj, der har en plet; med tiden sender man det til renseriet, hvor det - efter egen opfattelse - bliver dårligt behandlet. Det dyppes i forskellige opløsende midler, bliver kastet omkring, rystet og underkastet varme strygninger, men til tider kommer det retur uden plet.

Overselvet sender de plettede stumper af sig selv ned til jorden, hvor skidtet, forhåbentlig, efter møje og besvær vil forsvinde.

Det er en søgen efter renselse af overselvet. Eller - hvis man kan lide gammel mytologi, en søgen efter Det gyldne Skind, det som ingen urenheder har, det der er klart, og rent og åndeligt.

SØLVSTRENGEN: Akkurat som det nyfødte barn er forbundet med moderen ved navlestrengen, er vi forbundet med vort overselv ved Sølvstrengen. Lige som marionetten er forbundet med marionetmesteren ved et stykke snor, er vi knyttet til vor marionetmester ved Sølvstrengen.

Sølvstrengen har dette navn, fordi den, idet den består af hurtigt roterende partikler - af alle eksisterende farver - synes at være af sølv. Myriaden af farver forekommer den clairvoyante at være rent blåhvidt sølv.

Denne streng kan strækkes i det uendelige, den har ingen begrænsning. Når en person rejser på det astrale plan, adskiller det indre legeme sig fra det ydre hylster af kød og svæver bort for enden af Sølvstrengen på stort set samme måde som en drage, der kan hæve sig for enden af en snor. Når kroppen kræver astrallegemet, trækkes sidstnævnte ind akkurat som en drage trækkes ind.

Alt hvad vi foretager os på jorden bliver videresendt til overselvet via Sølvstrengen. Alt hvad overselvet ønsker at meddele os sendes ned i underbevidstheden ved hjælp af sølvstrengen, hvor oplysningen oplagres, til vi ønsker at bruge den.

Når vi kommer til døden, bliver Sølvstrengen tyndere og for akkurat som en baby "dør fra" sin moder når navlestrengen klippes over - dør den fysiske krop fra overselvet når Sølvstrengen rives over, "og Den. gyldne Skål splintres". Den gyldne Skål er naturligvis nimbusen eller den højere æteriske kraft, der omslutter hovedet, i livet og forsvinder det øjeblik døden indtræffer.

 

T

TAI CHI: De vise mænd fra Kina brugte tai chi til at angive det, vi vender tilbage til efter at have forladt jorden. Det er det ultimative, eller enden på alt inkarneret. Det er en genforéning med overselvet, og en tilstand der her på jorden kun kan sammenlignes med "lyksalighed".

TALE: Det er en sørgelig kendsgerning at så mange mennesker taler for meget, og det om noget de ingen viden har.

Folk får fat i "en halv historie", og straks farer de hen til den nærmeste og kæreste og får halvanden historie ud af det, og det meste er det pure opspind.

Folk skulle være som de tre vise aber: se intet ondt, hør intet ondt, sig intet ondt. Folk skulle være som den vise ugle, der mener, at de der taler mindst, hører mest. De fleste mennesker udspyr en strøm af lyde, som Niagaras faldende vande; de sladrer, de plævrer, de åbner munden og lader deres flakkende, usorterede meningsløse tanker vælte ud i en jammer af usammenhængende lyde, til tider endog disharmoniske lyde. Når en person taler, lærer personen ikke, og hvis en person ikke lærer, ja, så kommer han tilbage til jorden, indtil han lærer. Noget af det bedste, de fleste kunne gøre, var at sætte et hefteplaster for læberne og så holde ørerne vidt åbne.

TAMAS: Dette er træghed, ladhed, fordom. Det er det, der sætter ting i stand til at bibeholde en konstant form.

Nar vi går i biografen, eller ser fjernsyn, lider vi under statisk inerti(treghet), og uden den statiske inerti ville vi ikke være i stand til at se de glimtende billeder i filmen eller fjernsynet. Da det drejer sig om øjnene, kunne denne statiske inerti kaldes tiloversbleven okular hukommelse.

En person, der er doven eller treven, er en "tamasisk" person.

TANMATRAS: Dette er egentlig fem futidamentale principper som svarer til sanserne for berøring, syn, hørelse, smag og lugt, og som vi besidder i den bevidste tilstand. De svarer til luft, jord, æter og vand.

TANTRA: Tantra kan man påhefte enhver af de skriverier eller skriftsteder, der er knyttet til tilbedelsen af Shakti.

Formålet med tantraer er at give en filosofi eller disciplin, der sætter os i stand til, ved den rette udøvelse, at opnå frigørelse fra uvidenhed, frigørelse fra genfødsel gennem direkte viden.

TAO: I tiderne før kommunisterne vendte op og ned på menneskelige værdier var tao "vejen", princippet, sandheden. Tao er det, der viser os, hvordan vi skal gå til værks, viser os vejen vi må følge. Essencen i det er, at vi skal tage "Middel-vejen".

TAPAS: Dette er noget, yogiaspiranten må gøre hver dag. Det er en form for kropstræning. Man skal udføre visse åndedrætsøvelser, og man må udføre bestemte mentale discipliner.

Disciplin skaber forskellen mellem en ægte yogi og en ægte charlatan!

Nogle mennesker er ikke i stand til at skelne mellem sandhed og fiktion. Og disse mennesker går ind for alle mulige former for absurde øvelser, øvelser der ligger langt over det nødvendige eller ønskværdige, og de tilbringer så megen tid med at vride arme og ben rundt, og få sig selv anbragt i mærkelige og unaturlige stillinger, at de ikke har hverken tid eller energi til at give sig af med åndelig udvikling.

TARA: Jeg må lægge dette ord ind som en hyldest til Irland! Irland har ballader om "Taras Sale", skønne sange der henviser til historier fra længst forsvundne dage.

I den metafysiske verden betyder tara "Frelseren", men i dette tilfælde er frelseren Den guddommelige Moder, der var Shibas ægtefælle.

TARAKA: Dette er egentlig et center mellem og foran øjenbrynene, og hvis eleven mediterer korrekt, vil han eller hun kunné se, eller fornemme, et lys foran og imellem øjenbrynene.

TAROK: Dette er et sæt kort, syvoghalvfjerds (77) i alt, og De akashiske Optegnelser siger, at disse kort indeholder kundskaben fra "Thoths Bog" (Book of Thoth).

Kortene indeholder - for dem der kan læse dem! - det forgangnes fulde historie, men nuomstunder bliver de også brugt til forudsigelser.

Tarokkortene blandes, og ens underbevidsthed magnetiserer bestemte kort på stort set samme måde som et stykke ibenholt, når det bliver gnedet, kan tiltrække et stykke pergamentpapir, eller på samme måde som en magnet kan tiltrække et stykke jern. Underbevidstheden, som udgør ni tiendedele af os, udøver en magnetisk indflydelse gennem den æteriske kraft, og visse kort udvælges derfor ganske ubevidst. I hænderne på en oprigtig person er tarokkortene ægte, og de er ret ufejlbarlige.

TAT TWAM ASI: I et lamakloster må studenterne meditere over "Det", som naturligvis er overselvet, og de må være i stand til at skelne mellem "Det" og "Dette", hvor sidstnævnte er manifestationen.

Når eleverne er i stand til at skelne imellem "Det" og "Dette" vil de med større sandhed kunne sige: "Tat Twam Asis - som betyder: "Det du er."

TE: Et kinesisk ord der er knyttet til begrebet dyd. Dyd, kyskhed, må naturligvis være moralsk, men te henviser til kraften i alle ordets hentydninger. Man kan have kraft for det gode og kraft for det dårlige, men te henviser oftest dyd og kraft brugt for det gode.

TELEPATI: Telepati er kunsten, eller videnskaben, eller evnen til at modtage og forstå andres hjernebølger.

Ligesom en radiostation udsender et program, udsender den menneskelige hjerne også - da den er en slags radiostation - tanker fra den person, der besidder hjernen. Tanke er en elektrisk impuls, eller en serie impulser, og tanker bryder igennem alt akkurat som programmet fra radiostation. Så enhver person kan ved træning blive telepatisk - det vil sige, "dreje ind på" en anden persons modtagelige områder.

TELEPORTATION: Dette er en, ringe anerkendt videnskab i den vestlige verden. Teleportation er kunsten at sende en materiel genstand via tanke til et andet sted. En polter geist for eksempel, kan løfte en stor genstand som en stol og få den til med stor voldsomhed at bevæge sig igennem et værelse.

I det fjerne østen kan trænede lamaer forårsage at en materiel genstand via tanke bliver transporteret til et sted.

Tyngdekraft, som giver en ting tilsyneladende vægt, er en magnetisk tiltrækning mellem genstanden og jordens kerne. Under visse omstændigheder kan den magnetiske tiltrækningen formindskes eller helt fjernes - så den materielle genstand bliver mindre tung eller helt uden vægt. Det er denne proces der tages i anvendelse, når en genstand teleporteres. Det også et system der bruges under levitation.

TIEN LI: Dette er en guddommelig lov, "Himmelens Lov" - der gælder for det sted, vi tager hen, når vi forlader denne verden.

TIEN TI: Dette er oprindelsen for livet, universet, alt. Det er "hel-hed", det som er og alltid har været.

TRANCE: En virkelig trance er den tilstand, der opstår, når astrallegemet villigt rømmer den fysiske krop for at denne kan bevidne en eller anden hændelse, som kan rapporteres tilbage til en person gennem Sølvstreng en og den fysiske krop.

Til tider vil en person med mediumistiske evner være villig at lade sin krop blive brugt af et eller andet væsen, der ønsker at give en meddelelse. I et sådant tilfælde sidder mediet i en hvilestilling og "tvinger" astrallegemet til at forlade fysiske krop. Så får det ikkejordiske væsen fat i Sølvstrengen og får mediets fysiske krop til at give det nødvendige budskab. Når budskabet er givet, eller hvad det nu kan være, slakker det ikkejordiske væsen grebet, og astrallegemet vender tilbage til mediets fysiske legeme.

Utrænede personer bør aldrig fuske med trancearbejde, ej heller seancer, for det kan have en meget skadelig virkning på helbredet. Det er ufarligt under visse betingelser, men kun under kyndig veiledning.

TRETA YUGA: Som tidligere nævnt i denne bog er verdensperioderne delt op i forskellige faser; Treta ynga er den anden af fire-verden perioderne, og denne er på 1.296.000 år.

TRO: Vi må tro, hvis vi skal søge efter viden - for visse kræver at vi har tro, mens vi søger efter bevis, og hvis søger efter noget med den faste overbevisning, at man ikke vil finde det, så vil man heller ikke finde det.

Det er klogt at holde sig til den opfattelse, at ud fra intellektuell duelighed kan man konstatere, om det diskuterede emne er sandt.

Med tro gør vi et forsøg på at bevise, at noget er rigtigt, og ikke som det er tilfældet med så mange for øjeblikket, et forsøk på at bevise at noget er falsk.

Tro er ikke tegn på dum, meningsløs uvidenhed. Tro vokser og vokser, efterhånden som man udforsker det man tror på.

TURIYA: Dette er den fjerde bevidstløshedstilstand. Den ikke knyttet til opvågnen, eller drømmen, eller drømmeløs søvn - i stedet er det en tilstand af overbevidsthed. Man når en slik tilstand, når man mediterer korrekt, for da kommer man hinsides tanken, hinsides visdom, og ind i en tilstand der er identisk med astral bevissthet. I turiya-tilstanden opplever man ting der ikke er af denne verden.

TYAGA: Dette er den absolutte given afkald på besiddelser og det, man kan kalde sociale aktiviteter. Den der opgivet eller frasagt sig alle ejendele, såsom en eneboer, kendt som en tyagi - en afkaldets mand. Tyaga er at give afkald på ejendele og sociale aktiviteter, og tyagi er en som allerede har frasagt ejendele og sociale aktiviteter.

 

U

UDANA: Dette er et center, som befordrer de automatiske kommandoer, der sætter brystmusklerne i gang. Det vil sige det er kontrolcentret for vort åndedræt. Egentlig er det nettop det blåhvide lys, der udsendes fra svælget. Den clairvoyante ser det altså som et blåhvidt lys.

UNDERBEVIDST: Underbevidstheden udgør den største del af vor sammensætning. Vi er kun en tiendedel bevidst - de resterende ni  tiendedele kender vi ikke bevidst til. Gennemsnitsmennesket er ikke i stand til at tappe viden fra underbevidstheden, men når gennemsnitsmennesket ophører med være gennemsnit og bliver adept (en som søker opplysning) - kan hele det underbevidst undersøges for viden. Alt hvad der er hændt i menneskelivet indeholdes i underbevidstheden.

UNMANI: Dette er den tilstand man er i, når man er ude af kroppen, det vil sige, når astrallegemet er trukket fra den fysiske krop under for eksempel en astralrejse eller en trance. Dette kaldes en tilstand af unmani.

UPADANA: Dette er det materiale alle ting er lavet af. Alt er lavet af en substans som svarer til tilstanden for tingen der laves. En sølvkande er lavet af sølv, en rude er lavet af glas, et menneske er lavet af kød og knogler, og intet kan ændre det faktum, at et menneske er lavet af kød og knogler. Det er "upadanaen".

UPADHI: Dette er den uvidenhed overselvet pålægger jordmennesket. Det ville være yderst utilfredsstillende, hvis alle mennesker, upåagtet den individuelle udvikling, kunne huske alle deres tidligere liv. De der havde været prinser ville være utilfredse, hvis de kunne huske deres "fyrstelige arv", når de kom tilbage som en forarmet bonde. Og den, der havde været bonde, ville muligvis lide af mindreværdsfølelser, når han reinkarnerede som prins. Derfor er det, at før en menneskelig sjel inkarnerer, skal han eller hun "Drikke af Glemslens Vande", før opvågnen til bevidsthed i en nyfødts krop.

Det er en viis forordning, at de der inkarnerer normalt (i det fysiske liv) glemmer, hvad de tidligere har været. En sådan viden er dog tilgængelig for dem, når de færdes på det astrale plan og dér kan konsultere De akashiske Optegnelser.

Til tider føjer man en flertalsendelse til upadhi, så det bliver til upadhier, og i det tilfælde henviser det til hele mennesket - både på jorden og ude af kroppen. Det henviser til menneskets tre kroppe - dets tre basale kroppe - som er:

1. Den kausale krop.

2. Den subtile krop.

3. Den grove krop.

UPANAYANA: Når en dreng inden for den hinduistiske tro oplæres i at blive munk, tager han "en Hellig Tråd", en symbolsk ceremoni under hvilken drengen aflægger løfte om at underkaste sig visse dyder. Disse dyder er:

1. Absolut renhed.

2. Absolut sandfærdighed.

3.Absolut selvkontrol og selvbeherskelse.

Sammenlignet med den kristne tro, er det stort set det samme at "blive konfirmeret".

UPANISHADE: Dette er bestemte bøger, som står inde for den filosofiske side af vedaerne. Disse hellige skiftsteder omhandler de mere mystiske aspekter samt menneskets natur og menneskets overselv.

Der er et hundrede og otte upanishader (et hundrede og otte er et helligt antal i Tibet). De væsentligste er:

1.Isha. 6. Mandukya.

2. Kena. 7. Chandogya.

3. Katha. 8. Brihadaranyaka

4. Prasna. 9. Aitareya.

5. Mundaka. 10. Taittiriya.

Upanishaderne afsluttede hver af de fire vedaer, og for enden af ordet veda anbragtes ordet "anta" der betyder slutning, og det blev til "vedanta", som betyder "slutningen på vedaerne".

UPARATI: Uparati er det, vi alle må stræbe efter: alle personlige ønskers ophør.

UVIDENHED: Uvidenhed er mangel på viden, mangel på visdom, og hvis vi ikke var så tåbeligt uvidende, ville vi ikke have så mange problemer. Den uvidende person ved ikke nok til at vide, at han ikke ved. Måske kan det bedst forklares på denne måde:

Den, der ikke ved og ikke ved, han ikke ved, han er et fjols, sky ham. (den som ikke vet og heller ikke vet at han intett vet - han er et fjols…)

Den der ikke ved og ved, han ikke ved, han er lærevililg, lær ham.

Den der ved og ved han ved, han er viis, følg ham. (den som vet og også vet at han vet - han er viis - følg ham)

 

V

VAIDI BHAKTI: Hengivenhed til sin Gud, især når der indgår overholdelse af mange ritualer i det, der er kendt som "vaidi bhakti". Det fører ofte til en næsten hypnotisk tilstand af hengivenhed.

VALG: Det er uheldigt, at folk i denne verden forsøger at påvirke hinanden. Kristne, for eksempel, forsøger at "overtale" ikke-kristne til at skifte religion og opfattelse. Det lader til, at en person fra en bestemt tro slet ikke er sikker i sin tro og derfor må forsøge at overtale andre til den samme tro i håb om, at kvantitet er lig med sikkerhed.

Det er forkert at påvirke andres frie valg af vejen for livet og åndeligt virke. Hvis en person altid ønsker bevis, skal man lade den person i fred. Det betyder, at personen ikke er klar til at vælge nogen speciel vej.

At tvinge en person til at tage en bestemt vej mod hans eller hendes vilje, det er nytteløst. Det føjer blot mere karma til den tvingende person og gavner absolut ingen. Så alle I velgørere husk på, at når I forsøger at påvirke en andens vej, eller forsøger at fremtvinge en omvendelse, skader I jer selv.

VAMACHARA: I længst hensvundne tider brugte præsterne "vin - Kvinder og Sang" i deres ritualer. I vestlige religioner, især i Grækenland og Rom, er sådanne utvivlsomme attrakjoner til tider blevet brugt til at lokke mandlige tilbedere til templerne, hvor de ville betale store summer for åndeligt og andet behag.

I østen blev "Vin, Kvinder og Sang" brugt med det formål at lære de religiøse tilhængere opnåelsen af frihed fra lidenskaber. Det var hensigten at den religiøse skulle se Den hellige Moders indflydelse i alle genstande og i alle handlinger. Det var meningen, at han i alle kvinder skulle se, ikke blot et objekt for sexuel tiltrækning, men den symbolske fremstilling af Guds ægtefælle - Den hellige Moder som er fælles for alle store religioner i verden.

Da man i østen fandt ud af, at sådanne demonstrationer vakte de forkerte lidenskaber, blev det hele forbudt ved lov, muligvis til visse tilhængeres store fortrydelse (skuffelse)!

VANE: En vane er den handling, eller serie af handlinger, som har indprentet sig i vores underbevidsthed, så vi kan udføre selv indviklede handlinger eller manøvrer uden bevidst anstrengelse eller bevidsthedens indgriben.

De fleste menneskers liv og handlinger er blot en serie af vaner. De fleste mennesker kunne lige så godt være automater, de står op på samme tidspunkt hver morgen af gammel vane, de udfører de samme ting på et bestemt tidspunkt af dagen på grund af "gammel" vane. Folk ryger - selv om de ved det vil slå dem ihjel! (dansk uttrykk for "drepe") - af vane.

Vane begynder som flyvetråden i et spindelvæv. En tråd er svag og kan let rives over, men læg de tråde sammen, så man har hundrede, tusinde, millioner af tråde, og man vil være uløseligt bundet - magtesløs - næsten ude af stand til at bryde vanen uden virkelige anstrengelser.

Ansku vane som et netværk af tråde. Erstat dårlige vaner ned gode vaner. Det vil sige at erstatte hver enkelt tråd i stedet for at forsøge at rive det hele væk. Man kan ikke fjerne noget uden at erstatte det med noget mere egnet.

Hvis du er pessimist så smil i stedet for at se dyster ut - det er lettere at smile. Gør det til en vane at smile, gør det til en vane at være venlig mod mennesker, gør det til en vane at være ærlig og ordholdende(som man kan stole på). Snart vil du være en anden person, en person alle vil beundre og respektere. Vane er noget af det vigtigste her i livet, og en god vane hjælper, hvor-imod en dårlig vane hæmmer personlig udvikling.

VASANAS: Dette er vaner, eller tendenser. Et meget dagligdags eksempel: En mand ryger en cigaret, og jo mere han ryger en cigaret; desto mere ønsker han at ryge andre cigaretter, og til sidst bliver han kæderyger. Akkurat som cigaretrygning bør overvindes, bør andre uheldige vaner, der holder os jordbundne, også overvindes, de holder os jordbundne både fysisk og astralt.

Vasana bliver ofte betragtet som ønsker, men det er en ukorrekt oversættelse. Det er vaner, som får os til at antage, at vi har visse ønsker, men det er dog blot vaner, som kan overvindes.

VEDANTA: Som omtalt under upanishade er vedanta blot slutningen af vedaerne. Upanishaderne afsluttede hver af de fire vedaer, der så blev benævnt "vedantaerne".

Vedanta bliver nu løseligt betegnet som en filosofi baseret på yogaen om viden af Vedaerne.

VEDA: Dette er oprindelsen til de indiske religioner. Særlige bøger omhandlende høje mystiske funktioner af den menneskelige krop og det menneskelige overselv. Vedaerne er en kilde til inspiration, som så dagens lys mange århundreder før Bibelen og før Koranen.

VEJ: Indenfor østerlandsk lærdom omtales det som "Vejen". For buddhisten er "Vejen" også kendt som den "Hellige Otte-dobbelte Sti". Det er en livsmåde, den opførsel, eller afstandtagen fra opførsel, som fører til frigørelse fra reinkarnation og dermed sluttelig til frigørelse fra lidelse. For så længe der er liv i kroppen, eksisterer der lidelse, eller mulighed for lidelse.

Den Ædle Ottedobbelte Sti er en livsopfattelse, og skønt den ofte bliver kaldt "en religion", vejleder den blot den ret-tænkende person med hensyn til opførsel og retning her i livet. Hvis man tager den kristne religion: kristendommen er en religion, men De ti Bud behøver ikke nødvendigvis at være "en religion", men en leveanvisning, hvis efterlevelse ville gøre personerne til værdige eksponenter eller tilhængere af den religiøse tro.

De otte stadier på Den Ædle Ottedobbelte Sti er:

1. Den rette forståelse.

2. Den rette stræben.

3. Den rette tale.

4. Den rette opførsel.

5. Det rette erhverv.

6. Den rette anstrengelse.

7. Den rette tankegang.

8. Den rette kontemplation.

Når du kan gøre alt dette korrekt, vil du opdage, at livet er meget hårdt, for det vil betyde, at du er i din sidste inkarnation, og i under den sidste inkarnation er der altid lidelse og tab, da man så skal have fat i alle de løse ender der er nød- vendige, før man kan gå videre med ren samvittighed og uden "ubetalte regninger".

VICHARA: Forskellige vedantaskoler påbyder deres tilhængere at fordybe sig i meget alvorlig tænken. Det er nødvendigt, at en person er i stand til at tænke på, om, over og omkring et emne. De samme steder siger man også, at tænken ikke er viden. Tænken er en af skyggesiderne ved den menneskelige krop, for når viden er, er tanke ikke.

VIDEHA: Under livet på jorden, og under livet i den astrale verden, befinder vi os normalt i en tilstand af vækst, vi lærer hele tiden. Men vi kan også trække os tilbage fra fortsat læren, så vi kan "gruble" over den viden, vi indtil da har indsamlet. Vi kan dreje ind på en rasteplads og hvile ud efter lærdommens besværligheder. Vi kan vende og dreje vore minder, ligesom vi kan vende og dreje gamle ting på et pulterkammer for at se, hvad der er godt at beholde, og hvad der kan smides (kastes) væk.

Folk der kommer op i årene får ofte det man kalder "en anden barndom". De lever i tidligere minder, de lever mere i fortiden end i nutiden, de kan dreje hukommelsens ur tilbage og atter se hændelserne i deres lange liv.

Vedeha bliver somme tider brugt til at betegne devaer, som er mennesker, der har sikret sig frigørelse fra reinkarnation.

VIDEHAMUKTI: Dette henviser til den tilstand, hvor man er i stand til at sikre frigørelse, mens man er ude af kroppen. Mens man er ude af kroppen, kan man bevæge sig hvorhen man vil med tankens hastighed, men man må altid erindre sig, at mens man er i kroppen, kan man tilegne sig erfaringer, der ikke kan erkendes udenfor kroppen. Vi kommer til Jorden, og til andre planeter, og inkarnerer, det vil sige, vi kommer til en fysisk krop for at lære noget, som ikke kan læres i den åndelige "verden".

VIDEN: Viden? Behøver jeg forklare, hvad viden er? Det tror jeg! Vi må besidde tre ting, før vi kan besidde viden. Først må vi have noget, vi kan drage en slutning fra, vi må være "klar" over noget, for før vi er klar over en ting, kan vi ikke opfatte tingens nærværelse eller eksistens.

For det andet må vi have pålidelige oplysninger, for før vi har pålidelige oplysninger til at underbygge den slutning vi drager, er vi ikke engang begyndt at indsamle viden.

For det tredje må vi have en form for intuition, så vi kan forstå det der ligger bag den slutning, vi har draget, og om hvilken vi har indsamlet pålidelige oplysninger. Vi må besidde denne intuition, for at vi kan forstå forskellige aspekter af det, vi ønsker at vide noget om.

VIDYA: Dette betyder blot "viden - kundskab". Der er intet okkult, intet mærkeligt ved det. Det er blot et andet sprogs udtryk for de gode gamle ord "viden - kundskab".

VIJNANA: Dette er hvad man opnår efter mange års studier, nemlig en meget høj erkendelse og åndelig værdsættelse af Guden for alt, Guden der er over overselvet, Guden som virkelig er.

VIKALPA: Dette er en af de fem former for ideer, som eksisterer i det lavere sind. Det er en form for fantasi eller forestilling. Man siger noget kan eksistere "i hjernen", og det "i hjernen" kan det forekomme os meget virkeligt. Det er vikalpa.

VIPARYAYAS: Dette er tanken som falder os ind - men som øjeblikkeligt genkendes som falske oplysninger leveret af underbevidstheden. Lad os for eksempel sige, at hvis man ville sige, at Londons gader var belagt med guld, ville det straks blive genkendt som falske oplysninger.

VIRAT: Dette er manuen (overstyreren), der er ansvarlig for hele dette univers. Her på jorden vil man måske sige "Gud", men det er ikke Gud - Gud er et helt andet væsen. Virat er universets sjel.

VISHUDDHA: Dette er den femte af de syv almindeligst kendte yogacentre for bevidsthed. Det er "Lotusen" i højde ned halsen. Den har seksten stråler af en lilla farve omkranset af rødt. Denne særlige chakra er knyttet til menneskets viljeskraft.

VRITTI: Dette er en tankebølge i hjernen, som hvirvler rundt og rundt noget lignende en malstrøm, og den efterlader en noget forvirret, indtil man gør noget ved det. Det er ikke nogen direkte tanke, som kommer og går, men i stedet er det en tanke der varer ved, indtil man tager skridt imod den.

VYANA: Dette er en særlig kilde, som leverer energi til hele kroppen. I manden er det især knyttet til prostatacentret, og overdreven sexuel aktivitet udtømmer vyanaen. Det er på grund af dette, at så mange "mestre", som slet ikke er det, siger at ingen burde nære sexuelle interesser overhovedet. Det er naturligvis fuldstændig absurd. De kunne lige så godt sige, at der kun er sort og hvidt og overhovedet ingen farver derimellom. Sex - rigtigt kanaliseret og af den rene type - kan sende mægtige og gavnlige kræfter gennem rygmarven, og det kan fylde de højeste centre der er knyttet til sjælen med energi.

Afhængig af personens udvikling kan vyanaens farve, som ses omkring prostataområdet, svinge fra en svag brunlig-rød farve til en meget bleg lyserød.

VÆG-BLIK (veggblikk): Buddhistmunke forsøger at se helt "tomt", når de mediterer, de forsøger at sidde udtryksløse, de forsøger at være fuldstændig ubevægelige, så derfor siger man ofte, at en munk har et blik så tomt som en væg!

W

WU HSING: Dette er en kinesisk vending for det, de kaldte "De fem Elementer". Det er:

1.Jord.

2. Ild.

3. Metal.

4. Vand.

5. Træ.

WU LUN: De kinesiske vismænd mente at der kunne være fem grundleggende forbindelser, og at alle andre forbindelser udsprang fra de fem hovedgrene. Forbindelserne var:

1.Mellem kongen og hans undersåtter.

2. Mellem fader og søn.

3. Mellem mand og kone.

4. Mellem brødre.

5. Mellem venner.

X

X som bogstav er ikke frugtbart i de metafysiske terminologiers verden, og det er blot taget med i denne ordbog for fuldstændighedens skyld.

X et er imidlertid af stor betydning i den okkulte verden. Det bruges i form af et kors til at betegne lidelse, som vi skal se senere. Det bruges også til at betegne det, der udstråler alle retninger på én gang i modsætning til et punkt, som er indesluttet og "indadvendt".

X henviser på det terrestriske plan til alle kompassets retninger, nord, øst, syd og vest, men når det bruges i den esoteriske betydning, angiver det, at vi må give "i alle retninger" til dem, der er vore gaver værdige. Vi må vise andre det de ønsker skal vises, og det de er rede til at lære. Vi må hjælpe og vejlede dem, men kun når det er klart, at de er parat til hjælp og vejledning!!

En dekorativ og esoterisk form af X - blev kendt under navnet swastika, og dette må ikke forveksles med nazisternes skæve kors som står for forræderi, krigsførsel og alt, hvad der er uværdigt og urent.

I det rigtige swastika - der blot er en ændring af bogstavet X - vender de vinkelret bøjede arme den modsatte vej af hagekorsets, og det er som det skal være, for hagekorset er ondt, og det rigtige swastika er rent og velgørende.

Bogstavet X bliver ofte brugt til at "afmærke stedet", og som en form for underskrift for dem, der ikke er i stand til skrive. Som tidligere nævnt bruges X også i en anden form, nemlig indenfor kristendommen, hvor det betegner lidelse.

Der er to symboler, der kan være af interesse. Det ene er det lyspunkt, der stråler som en stjerne, og det kan symbolisere "Den Store I En". Det andet er symbolet med et X, med små forlængelser i "armene" og som ses hurtigt roterende. Dette symboliserer det fremskridt vi alle må gøre.

Y

YAMA: Yama er selvkontrol. Det angiver, at man afholder sig fra at fortælle løgne, afholder sig fra at stjæle, afholder sig fra grådighed, afholder sig fra hengivelse til vellyst.

Det kaldes også et af de Otte Lemmer i raja yoga. Det er faktisk det første af de Otte Lemmer.

YI: Den egentlige betydning af dette kinesiske ord er retskaffenhed. Vi ville uden tvivl alle foretrække at udføre mange ting, hvis der var profit knyttet til det, men yi er det, vi burde gøre uden tanke på profit.

YIN YANG: Dette er hele kraften i universet. Yin, som er passiv og kvindelig og negativ, og det maskuline yang - som er positivt og stadigt udviklende.

Det er vanvittigt at sige, hvad der er mest betydningsfuldt, det mandlige eller kvindelige, de komplementerer hinanden, de står i skarp kontrast til hinanden, de er fuldstændig afhængige af hinanden.

Et batteri kan ikke fungere med mindre den ene ende er negativ og den anden positiv, der kan ikke eksistere et batteri med kun en positiv pol, det er en umulighed. Derfor er en kvinde lige så betydningsfuld som en mand, og en mand lige så betydningsfuld som en kvinde "Kønnenes kamp" er absurd og burde afsluttes med en forklaring om afhængigheden af hinanden.

YOGA: Dette ords egentlige betydning er"enhed, sammenslutning, eller sammenføjning af en individuel sjæl med Kilden til at Godhed.

Det bruges også (yoga) til at angive forskellige metoder, hvorved det hævdes, at man kan sætte sådanne sammenføjninger i stand.

Det skal dog være helt klart, at man kan nå en sådan tilstand af enhed uden at vide hvordan. De der grubler, snuser, spionerer og fusker rundt efter bevis på det, der ikke kan bevises, forsinker blot deres egen vej - og jo før de "indsnuser" lidt sund fornuft eller blot en lille bid oplysning; før vil de ikke kunne gøre megen fremskridt.

YOGI: En person der praktiserer yoga er som regel kendt som en yogi eller yogin, men hvis det er en kvinde, benyttes den feminine version af ordet yogin, og det er yogini.

YU WU: En tilstand af "væren" og "ikke væren". En tilstand af at være i verden, af verden, ude af verden, og ikke af verden.

Z

ZEN: Dette er en særlig form for "mental stilhed". Det er ikke en religion, men et livssystem. Det er en metode til at opnå fuldstændig frigørelse fra alt i denne materielle verden. Zen beror hovedsageligt på at stoppe strømmen af "mentalitet" gennem tomhed af - mangel på - udtryk, mangel på ønsker, tomhed i tanker, så man bliver i stand til at opleve og udvikle intuition.

Zenstudenter mediterer meget, og man opnår succes i det øjeblik, man hører op med at ræsonnere.

I forbindelse med dette er det værd at nævne, at en af de største skyggesider ved det menneskelige væsen er "fornuft". Dette forhindrer individet i at erkende den sande virkelighed.

Mennesker håner ofte dyrs intellekt og hævder, at dyr ikke har nogen fornuft, og det er korrekt. Dyr har intuition, de besidder evnen til at fatte, at en ting er sådan og sådan, når selv de største "fornuftsarbejdere" indenfor menneskeheden ikke kan komme til samme resultat.

Hele målet med visse former for østerlandske studier er at undertrykke, eller destruere, eller kontrollere "fornuften" så overselvets sande natur kan skinne igennem og blomstre. Men det kan ikke gøres fuldt ud, mens mennesket skraber i skidtet (roter i "gjørma") efter tilsmudset papir, der kaldes "penge", og som er til nytte her på jorden. Igen - det er endnu aldrig, og det vil aldrig lykkes mennesket at tage selv den mindste mønt med ind i sjælens riger.

Æ

ÆTERISK DOBBEL("den eteriske dobbeltgjenger"): Dette er den eksisterende substans mellem den fysiske krop og auraen. Denne æteriske kraft er af en blå-grå farve og er ikke legemlig som kød. og knogler. Den æteriske kraft kan passere gennem en murstensvæg og efterlade begge intakte.

Den "æteriske dobbelte" er den menneskelige legemskrops absolutte sidestykke -men i æterisk form. Jo stærkere fysikken er, desto stærkere vil den æteriske kraft blive. Når en person dør, og denne har haft særlig stor interesse i livet, er personens æteriske dobbelte fysisk meget stærk, og han efterlader et "spøgelse" som - gennem vane - handler på nøjagtig samme måde som personen gjorde i den fysiske krop.

En person, der er blevet dræbt ved vold eller i en tilstand af rædsel, vil virkelig have en meget stærk æterisk kraft. Folk der har lidt en voldsom død, vil ofte efterlade et spøgelse, som kan ses.

Ganske ofte vil en frigjort æterisk kraft forsøge at bruge sin nytteløse energi ved seancer og meningsløse meddelelser. Det er klart, at hvis onkel Tom er død, og tante Matilde ønsker at komme i forbindelse med ham, så vil hun gå til en seance, og på grund af personlig magnetisme vil hun tiltrække onkel Toms dumme æteriske dobbelte. Denne æteriske kraft har ingen viden - men kun vaner, og den vil stort set reagere på samme måde, som onkel Tom gjorde på jorden, og vil blot give meningsløse oplysninger, da den ikke har nogen hjerne.

Den æteriske kraft er ganske nytteløs og må opbruges, før man helt har frigjort sig fra jordens bånd. Det er det stof meningsløse spøgelser er gjort af.

Personer der siges at være jordbundne, er bundet til jorden af denne stærke æteriske dobbelte (dobbeltgjenger).

Ø

ØJNE: Alle ved hvad øjne er, men grunden til at ordet er taget med her, er den at vi kan omtale øjnenes afslapning, for øjnene hører til blandt kroppens mest misbrugte org aner. Det er yderst vigtigt, at man ikke anstrenger øjnene under meditation. De fleste mennesker focuserer på et eller andet fantasibillede, eller måske endda på et virkeligt objekt. Det er bestemt skadeligt, for det trætter øjnene, at øjenmusklerne tvinges til at forblive i en bestemt stilling.

Man bør se ud i det fjerne, se hinsides grænserne, så øjenmusklerne ikke overanstrenges. Man kan - hvis man ønsker det - afslappe øjnene ved at lade dem vandre, men - naturligt - og ikke under meditation. Lad dem vandre så musklerne kommer i forskellige stillinger og ikke i én der i længden vil virke over-anstrengende.

En god øjenmassage-øvelse er at lægge håndfladerne over øjnene, og så bevæge hænderne let, så de danner en kop. Det vil sige, når du trækker håndfladen ud fra øjenhulningen dannes der et hulrum med mindre lufttryk.

Hvis man presser på øjets benede ramme og så ganske let trækker håndfladen ud, kan man fornemme en svag spænding i øjet, fordi lufttrykket gør det muligt for væsken i øjet at skubbe det lidt ud. Hvis man så presser får man den modsatte virkning og har derved en virkelig afslappende øjenmassage.

Å

ÅNDEDRÆT: Man burde også give det navnet pranayama, men eftersom størstedelen ikke ville få noget ud af det, så lad os være tilfreds med ordet åndedræt.

Umiddelbart efter dette er der et specielt afsnit med forskellige åndedrætssystemer, så nu er det nok blot at sige, at åndedræt har at gøre med den rytme vi tager luft ind med - holder den inde - og frigør den.

Vi kan for eksempel vælge en bestemt tidsenhed og så bruge én tidsenhed til indånding, fire enheder af den tid til at holde vejret(pusten), og to enheder af den tid til udånding. Dette er en behagelig åndedrætsrytme til at opnå ro med.

Som tidsenhed kan man vælge tre sekunder, så vi ånder ind i tre sekunder, holder vejret i tre gange fire, det vil sige tolv sekunder, og ånder ud på tre gange to, altså seks sekunder.

Det er stærkt tilrådeligt at man ikke praktiserer forskellige systemer af yoga-åndedrætsøvelser, før man ved hvad det er man gør. For før man sidder inde med sikker viden om, hvad det er man forsøger og hvorfor og hvad resultaterne kan blive, kan man bringe sit helbred i fare. Øvelserne i det følgende afsnit er ganske, ganske uskadelige og kan i virkeligheden være ganske nyttige.


Åndedræt

Åndedrættet er den vigtigste af alle vore funktioner. Uden at ånde kan vi ikke eksistere, for det kræver luft - der indeholder ilt (oksygen) og andre luftarter - at aktivere hjernen og holde den i gang. Men vores åndedræt er den plumpest mulige måde at udnytte luften på.

Vi må vide noget om åndedrætskontrol, før vi kan gå videre med nogen form for øvelse.

Har du hørt to mennesker hviske sammen, og været bange for at de hviskede om dig? Hvad gjorde du - hvordan lyttede du bedre efter? Tænk nøje over dette - du holdt vejret - for instinktivt eller gennem erfaring - vidste du at ved at holde vejret ville du på en eller anden måde være i stand til bedre at høre. Er det ikke tilfældet?

Lad os antage, at du skærer dig, eller om man vil, du kommer ud for en af de smertefulde hudafskrabninger man får ved et fald på hård cement/betong. Hvad gør du? Tænk nøje over dette - du holder vejret! Du opdager, per instinkt, at hvis du holder vejret, er der mindre chok, mindre smerte, men da du ikke kan holde vejret i det uendelige, mærker du smerte, når du ånder normalt igen.

Har du nogen sinde set store stærke flyttemænd, når de står overfor en tung genstand, som skål fjernes. Hvad gør de?. De ser først meget dystert på genstanden, der skal løftes, så gnider de sig bedrøvet i hænderne, mens de tager en dyb indånding - og de holder vejret(pusten) - mens de løfter den tunge genstand fra jorden. Instinkt, eller erfaring, eller hvad man nu vil kalde det, har lært disse flyttemænd - og i virkeligheden alle der skal løfte noget (ser det spesielt i meningsløse vektløfterkonkuranser) - at hvis de tager en dyb indånding og holder vejret, bliver det meget nemmere at løfte.

Kræver dit arbejde at du skal tænke meget? Skal du fundere over sagerne - udarbejde en form for løsning? Skal du? Så vil du uden tvivl have lagt mærke til, at efterhånden som du tænker mere og mere, så bliver dit åndedræt langsommere og langsommere.

En adept som mediterer dybt, ånder så langsomt - så let - at man har svært ved at vide, om han overhovedet ånder, og de mennesker der bliver begravet i jorden kan næsten afbryde deres vejrtrækning, så de kan klare sig i flere timer med et enkelt åndedræt!

Vejrtrækning - luft - er uundværligt for os. Luft indeholder prana, men prana er ikke noget, den kemi-studerende kan mase ind i et reagensglas, eller opvarme i en morter, eller se på gennem et mikroskop. Prana er noget helt andet. Man kan sige, det eksisterer i en anden dimension, men det er absolut uundværligt for opretholdelsen af liv, da det er den universielle energi for alt. Det er manifest i alt, hvad vi kan tænke på, og alligevel bruger mennesker prana på den grovest mulige måde, når den åndes skødesløst og kluntet.

Prana stimulerer vore tanker. Uden tilstrækkelig prana kan der ikke eksistere tanker, uden tilstrækkelig prana kan der ikke helbredes, for netop til dette er prana yderst vigtigt. En "helbreder" er en person, der kan overføre sin egen overskydende prana til en person, der lider. Solar plexus kan man kalde for forrådskammeret for denne overskydende prana. Jo mere prana det er lykkedes os at opsamle, desto mere dynamiske er vi, desto mere livskraft har vi, og desto større er vores "indflydelse" på andre.

Der er ingen grund til at gå i detaljer med hensyn til de ti nadier, og hvordan prana går igennem dem. Vi har omtalt dette samt idaen, pingala og sushumna i de foregående afsnft af denne bog. I stedet er det bedre at anvise nogle elementære øvelser, som ikke kan skade men tværtimod være af stor gavn.

For det første: hvordan ånder du? Du ved, der er mere end ét system. Til illustration kan du prøve at sætte dig behageligt til rette, helst på en stol med stiv ryg, hold ryggen rank og se lige frem. Slap af så meget som muligt, mens du forbliver i den ranke stilling. Tag nu en dyb indånding, et langt åndedræt, og lad dit underliv bugne ud uden at hverken bryst eller skuldre hæves. Du må lade bryst og skuldre være som de var, den dybe indånding tages ved at lade mellemgulvet synke nedad, så kun det lavere underliv bugner ud. Dette er "lavere vejrtrækning", og hvis du gør det korrekt, vil du opdage, at dine ribben og ribbensmuskler ikke bevæger sig. Vær venlig at huske det? Dette "lavere åndedræt" er den første af vore øvelser, så lad os kalde den system nummer et.

Når du har gjort det så prøv en anden metode. Tag en dyb indånding, mens du forhindrer dine mellemgulvsmuskler i at bevæge sig. Træk denne gang vejret ved hjælp af ribbenene og disses muskler. Tag en virkelig dyb indånding, og du vil opdage, at dit bryst nu udvider sig, mens underlivet forbliver ganske normalt - udvidet.

Med denne øvelse vil du lægge mærke til, at brystet udvider sig i stedet for underlivet. Denne metode kaldes "middel åndedrættet". Vi kaldte det andet system - system nummer et, så dette kalder vi system nummer to.

Der er endnu et system og det kommer nu. Du sidder stadig med ret ryg og ser lige frem for dig. Træk underlivet lidt ind, som om du forsøger at "suge" det op mod brystet. Mens underlivet således er sammenpresset, tag da en dyb indånding, mens du løfter skuldrene og holder ribbenene så stille som muligt. Dette er en helt anden type vejrtrækning, en type som sætter den øverste del af lungerne i funktion. Vi vil kalde dette system for system nummer tre.

System nummer 1 - ett - sætter dig i stand til at indtage langt mere luft end de andre systemer. System nummer tre viser sig at være det mindst effektive af dem alle, og nummer to ligger så lige imellem.

Den bedste måde at ånde på er at bruge alle tre typer. Du begynder med langsomt at tage iuft ind ved at udvide underlivet og samtidig holde skuldre og ribben i ro. Så "puster" du brystet op ved at bruge ribbenene og disses muskler, og samtidig hæver du skuldrene og tvinger dem tilbage. Dette fylder hele lungeområdet og forhindrer dannelsen af lommer med luft som fører til astma, stemmebesvær og ofte til lungekongestion. Det er en let sag at praktisere denne type af fuldstændig vejrtrækning, men husk på at indånding kun ud-gør en del af helheden. Når du ånder ud - exhalerer - bør dine skuldre falde ned, dine ribben lukke sig sammen og underlivet skubbe sig op for at presse så megen gammel luft ud af lungerne som muligt. Før dette er helt klart - før du kan slippe af med gammel luft og tage ny ind - er det ikke muligt at arbejde videre for opnåelsen af den optimale mængde prana. Du har formodentlig øvet dig nu - så lad os gå lidt videre.

Vi må huske at vejrtrækning (pusting) består af tre trin:

1. Ånde ind.

2. Tilbageholde luften.

3. Udånde at luften.

Der er visse "forhold" som sætter os i stand til at nå bestemte mål. Det vil sige, vi kan indånde i et bestemt tidsrum, vi kan holde denne luft "inde i et bestemt tidsrum, før vi ud-ånder den over et bestemt tidsrum.

- Lad os da se på "forhold".

FORHOLD: Som sikkert alle ved, er lungerne som svampe i en stor pose. Hvis man fylder lungerne med luft, føres der ilt ind i blodet, og brugte luftarter passerer ind i lungerne og deponeres i nogle af de dybere porer i vore "svampe".

Det er nødvendigt at bruge dobbelt så lang tid på udånding som indånding, for det tager dobbelt så lang tid at få uren luft ud af lungerne. Og under udånding bør vi klemme så megen luft ud som muligt.

Hvis vi ikke ånder fuldstændigt ud, kan vi ikke få fulde lunger ved næste inhalering, og den indkommende luft vil blive besmittet af den gamle luft i de dybere poser. (som stillestående vand i en dam).

Gammel luft lader baciller uforstyrret, og lungerne kan derfor rammes af tuberkulose, hvilket ikke så let er tilfældet, hvis man inhalerer dybt og ånder helt ud.

Forholdet med én enhed ind og to enheder ud bør man rette sig efter. Ånd for eksempel ind i fire sekunder og ånd ud i otte sekunder. Med øvelse kan man inhalere i meget længere tid og ånde ud dobbelt så længe.

Det almindelige ind-ud forhold er altså én til to.

Lad os nu se på næste trin.

Hvor længe bør vi holde vejret? Det almindeligste er fire gange det antal sekunder, det tog dig at inhalere, eller dobbelt så længe som det tager at ånde ud. Så ifølge det tidligere eksempel skal man inhalere i fire sekunder, holde vejret i fire gange fire sekunder, altså seksten sekunder, og ånde ud i løbet af to gange fire sekunder, altså otte sekunder. Vi har nu - inhalere i fire sekunder, holde vejret i seksten sekunder og ånde ud i otte sekunder.

Naturligvis er dette blot en illustration, et eksempel, for snart ønsker du at holde vejret længere og derved få andre forhold, men det vil blive omtalt senere. Men du bør dog holde dig dette klart: Hvis du trækker vejret uregelmæssigt, får du en uregelmæssig tankegang. Når dit åndedræt er stabilt, er din tankegang det også. Som du ånder er du.

Nu vil der blive omtalt nogle øvelser, om hvilke det vides, at de vil være til stor gavn, hvis de udføres samvittighedsfuldt. For at spare tid og papir og alt det, så lad det blive slået fast, at til alle disse øvelser bør man sidde behageligt. Hvis man er ung, og har en vis øvelse i disse ting, vil man måske foretrække at sidde i lotusstillingen, eller med benene over kors, men det eneste der virkelig betyder noget er, at man sidder rart (godt), man skal ikke spilde tid på de eksotiske ting, bare sid behageligt, hold ryggen ret og se lige frem (med mindre man har fået besked om andet).

Vi må have en tidsperiode - en enhed - akkurat som fotografer i gamle dage plejede at tælle sekunder. "Kodak en, Kodak to, Kodak tre, o,.s.v. (Gratis reklame for Kodak!) Vi kan benytte "Om en, Om to, Om tre", og så videre.

Her er den første øvelse. Husk, du sidder på en hård stol med rank ryg og blikket rettet lige frem. Tag to eller tre dybe indåndinger - bare sug ind, hold den i et sekunds tid o g "slip" ud igen. Gør dette to eller tre gange. Sæt så en finger mod højre næsebor, så du ikke kan ånde igennem det. Det er likegyldigt, hvilken finger du bruger, formålet er simpelthen at lukke det næsebor, så det ikke kan benyttes.

Inhaler gennem det venstre næsebor, mens du tænker: "Om et, Om to, Om tre, Om fire , Om fem". Ånd så ud gennem det venstre næsebor (det højre skal være godt lukket), mens du "siger" Om-tællingen ti gange. I alle tilfælde er tiden for udånding dobbelt så lang som indåndingstiden, det er en fastsat regel.

Gentag dette tyve gange, det vil sige, ånd ind gennem venstre næsebor og ånd ud gennem samme tyve gange i forholdet fem til ti.

Sid bagefter stille et par sekunder og se om du ikke allerede føler dig en hel del bedre tilpas, og husk du er kun lige begyndt! Nu kommer så andet trin.

Du har lige haft det højre næsebor lukket, så nu gør du det samme, mens du holder det venstre lukket. Igen betyder det ikke noget, hvilken finger du bruger, eller hvilken hånd. Fortsæt på nøjagtig samme måde som du gjorde, da du åndede ind gennem venstre næsebor, brug nøjagtig samme tid og foretag denne vejrtrækning tyve gange som med venstre næsebor.

Du må trække vejret så stille som muligt, og du må tage det, vi kalder en fuldstændig indånding, hvilket vil sige, at du må bruge underlivet, bruge brystmusklerne og hæve og kaste dine skuldre tilbage. Du skal sørge for at få så meget luft ind som muligt og dernæst sørge for at få så meget luft ud som muligt. Efter disse øvelser vil du ikke have mere dårlig eller gammel luft tilbage i lungerne!

Den første øvelse bør man udføre i to uger. Langsomt kan du - meget langsomt - forøge tiden for inhalering og udånding, men gør ikke noget, der anstrenger eller trætter. Man må "skynde sig langsomt". Hvis du finder fem sekunder ind og ti sekunder ud for meget, så gør det til fire, eller endog tre, sekunder ind og otte eller seks sekunder ud. Disse tal gives blot som eksempler, man må bruge sin sunde fornuft og det, der passer én. Hvis man begynder med en mindre tidsenhed,

så vil man gøre fremskridt i løbet af længere tid, men det vil dog være langt sikrere.

I ovennævnte øvelse skal man især lægge mærke til, at man ikke skal holde vejret tilbage, det er af den specielle grund, at øvelsen har til formål at vænne næseborene til korrekt vejrtrækning. Mange mennesker trækker vejret gennem munden eller gennem ét næsebor, og ovennævnte øvelse er tænkt som træning til at modvirke dette.

Det foreslås, at man gør denne øvelse i cirka to uger. Man kan bruge to uger, tre uger eller fire uger, det betyder ikke noget, det har intet hastværk, der er masser af tid, og det er bedre at gøre noget langsomt og ordentligt, for at fare igennem noget gør ingen gavn. Så nu, efter to eller tre eller fire uger, hvad man nu foretrækker, lad os gå videre til det, der er kendt som den alternative næseborsvejrtrækning.

Husk hvordan man skal sidde! Du sidder altså på en hård stol med fødderne samlet, ret ryg og blikket rettet lige frem. Du begynder nu med at lukke det højre næsebor og ånde gennem det venstre. Hold vejret et øjeblik, mens du lukker det venstre næsebor og ånder ud gennem højre, det vil sige i dette tilfælde ånder du ind gennem det ene næsebor og ud gennem det andet.

Næste gang inhalerer du gennem det højre næsebor, og når du har en stor lungefuld luft, luk da det højre med en finger og ånd ud gennem det venstre. Igen må man ånde ind i fem til seks sekunder og ånde ud i ti eller tolv sekunder.

Har du fat i det? Først lukker du højre næsebor med en finger og ånder ind gennem det venstre. Så lukker du venstre næsebor og ånder ud gennem det højre. Efter det bytter man om, inhalerer gennem det højre (med det venstre lukket), og lukker så højre og ånder ud gennem venstre. Gør det en tyve gange.

Efter en måneds tid skulle du være i stand til at forøge tiden, så det bliver otte og seksten sekunder, og når du har gjort det en måned, eller to måneder, vil du opdage, at du er ved meget bedre helbred. Dit syn vil forbedres, og du vil blive lettere til bens. Det foreslås, at denne anden øvelse udøves i tre måneder, for det er stadig en prøveperiode - hvor åndedrætsmekanismen trænes.

Øvelse nummer tre: Denne ligner nummer to, men her har vi også tilbageholdelse af vejret (pusten). Det må påpeges nu, at selvom man bør holde vejret i fire gange så lang tid som det tog at ånde ind, så er det meget mere behageligt kun at holde vejret dobbelt så lang tid, indtil man er blevet vant til systemet. Efter et par måneders forløb kan man så arbejde sig op til forholdet et til fire.

I denne tredje øvelse skal man inhalere luften gennem venstre næsebor, mens man foretager Om-tællingen fire gange. Så holder man vejret under en Om-tælling af otte gange. Ånd så ud gennem højre næsebor 8x(husk vi åndede ind gennem venstre) otte gange. Når man har åndet ud, og uden at stoppe, inhaler da igennem det højre næsebor (og med det venstre lukket), hold vejret otte "Om-er", og ånd så ud gennem det andet næsebor. Det er tilrådeligt at gøre dette tyve gange om dagen.

Det er ganske uden betydning, hvilken finger du bruger til at lukke det uønskede næsebor med. Mange mennesker siger, at man ikke må bruge denne og hin finger, men det er blot for at få det hele til at se mystisk ud. Jeg har for mit vedkommende gjort det i flere år end du vil tro, og ud fra personlig erfaring såvel som ud fra observationer af andre, kan jeg sige: det betyder ikke noget, hvilken finger eller hånd man bruger!

Du vil naturligvis med øvelse få større og større vejrtrækninger, og længere og længere tilbageholdelser, og langsommere udåndinger. Til at begynde med vil du være i stand til at klare fire sekunder ind, holde det i otte sekunder og ånde ud i otte sekunder. Men efter en to måneders tid vil du være i stand til at ånde ind i otte sekunder, holde det i, seksten, og ånde ud i seksten sekunder, og for virkelig at give dig noget at arbejde for, når du har gjort det i et år, skulle du være i stand til at ånde ind i otte sekunder, holde vejret i omkring et halvt minut og så ånde ud over cirka seksten sekunder. Men du bør ikke forsøge dette, før du har øvet det i mindst tolv måneder.

Det er virkelig et godt system for vejrtrækning, og man burde praktisere det hver dag - hver på "tyve runder".

Her er en øvelse som sætter en i stand til at holde sig varm i koldt vejr. Den bruges til tider meget i Tihet, hvor en lama kan sidde upåklædt på is og selv smelte is omkring sig samt tørre våde tæpper, der er slynget omkring hans skuldre.

Her er hvad man skal gøre: Sid behageligt igen og forvis dig om, at du virkelig sidder med ret ryg. Du må ikke have spændinger eller presserende bekymringer for øjeblikket. Luk øjnene og forestil dig, at du siger: "OM, OM OM" - telepatisk.

Luk dit venstre næsebor og tag så meget luft ind som muligt gennem det højre. Luk så det højre næsebor (tommelfingeren er bedst til dette, da det er mest belejligt) og hold vejret tilbage ved at presse hagen hårdt mod brystet, og træk hagen tæt op til halsen.

Hold vejret et stykke tid og ånd så gradvist ud gennem det venstre næsebor ved at lukke det højre (igen er det lettest med tommelfingeren).

Læg mærke til at man i denne særlige øvelse altid ånder ind gennem højre næsebor og altid ånder ud gennem venstre.

Man bør begynde med ti vejrtrækninger, hvorefter man gradvist forøger tiden for tilbageholdelse af luften. Man kan gøre det op til halvtreds gange men må forøge tilbageholdelsen ganske langsomt; der er ingen grund til at haste, og mens vi er ved emnet er her en lille bemærkning, som måske vil gøre det lettere for nogen: Når man har gjort det et stykke tid, og man gør det med dybe tilbageholdelser, vil man måske opdage, at man sveder fra hårrødderne. Det er ganske ufarligt, helt normalt, og forøger i virkeligheden kroppens sundhedstilstand.

Her er et andet vejrtrækningssystem som er meget godt til at forbedre blodets tilstand og holde én kølig.

Har du nogensinde set, hvordan en hund eller kat folder tungen, så den bliver v-formet. I dette tilfælde vil vi opføre os ligesom katten! Sid som før, det vil sige behageligt på en hård stol og med ret ryg. Stik tungen lidt ud og form den, så den danner et v. Så træk vejr ind gennem munden, så der lyder et sssh. Hold vejret så længe som muligt og ånd så ut gennom næseborene. Det er nødvendigt at gøre dette tyve gange om dagen.

Det er vigtigt at man udfører disse øvelser helt regelmæssigt. Spring ikke én dag over og gør det dobbelt så længe den næste, det er blot spild af tid. Hvis man ikke vil udføre øvelserne regelmæssigt, så er det langt bedre slet ikke at begynde. Så - vær regelmæssig, vær præcis, forsøg at gøre øvelserne på samme tidspunkt hver dag, og når du gør dem, så lad være med at lave grimasser, lad være med at hengive dig til nogen former for forvridninger. Hvis du opdager, at du får smerter af det, så hold straks op. Man kan ikke udføre disse øvelser, hvis man lige har proppet sig selv med mad. For mange mennesker spiser for meget for ofte og til et for ringe formål, så en moderat diæt er at foretrække.

Som en sidste advarsel: udfør ikke disse øvelser, hvis du har hjerteproblemer eller tuberkulose. Forsøg ikke at holde vejret tilbage længere end behageligt er. Der vil trods alt være andre liv, og hvis du ikke lærer det i dette liv kan du altid "droppe ind" og fortsætte, hvor du slap! Og det bør siges, at med mindre du er meget ung, meget smidig og meget godt forsikret, bør du ikke udføre nogen af øvelserne, der kræver, at man balancerer på én tommeltot eller sidder med fødderne hvilende oven på hovedet, eller noget lignende. Med mindre man er født i østen, eller med mindre ens forældre var akrobater ved det lokale cirkus, er det tilrådeligt at lade disse ting ligge.

Sten

Dette afsnit er et afsnit om forskellige sten, da sten har stor indflydelse på hvert af vore liv. Sten er den ældste massive, ting på denne jord, de eksisterede før man overhovedet drømte om - eller havde mareridt om! - mennesker, og de vil eksistere, længe efter vi er forsvundet.

Man kan, afhængig af synsvinkel, opfatte sten som en samling kemikalier, eller som en hob molekyler der bumler rundt afhængig af antallet, maset sammen i et rum. Sten har dog meget stærke svingninger. De virker faktisk som små radio-sendere, der hele tiden udsender deres budskab om godt eller dårligt.

Lad os se på sten og begynde med:

AGAT: Mange mennsker opfatter agat som en rød sten, men i virkeligheden er der røde, grønne, brune og en slags gullig-brune. I det fjerne østen er den røde, eller blodagaten som den ofte kaldes, en sand beskyttelse mod giftige insekter såsom edderkopper. Dette er ikke en skrøne. Agater udsender en udstråling der tager modet fra edderkopper og skorpioner, så de søger nye græsgange.

Der er en form for brun agat, som radierer en svingning, der giver en mand selvtillid, og ved således at "drikke ham mod til" giver den ham sejr over fjender og succes hos damebekendtskaber.

På det medicinske område er det blevet bevist, at hvis en person bærer en brun agat på sin hud, helst hængende omkring halsen over brystbenet, forøger det dennes intelligens og dæmper feber og galskab. Av det sidste kan man se, at der ikke bæres mange brune agater!!

I mellemøsten går nogle mennesker med slebne agater som siges at holde tarmsygdomme på afstand, og netop disse sygdomme er normalt fremherskende i dette område.

Der er blå agater, grønne agater og grå, men i Kina er der en meget bemærkelsesværdig agat, som har bestemte fossiler i sig. Hvis man tager en af disse sten, som er blevet poleret op, vil man kunne se mønstret fra små planteformer såsom bregner. Landmænd (bønder) bruger disse som dekoration i håb om, at de vil få et meget gunstigt udbytte af jorden.

AMETYST: Mange biskopper har en ametyst i ringen som de hengivne kysser på biskoppens finger. En ametyst, som er violet eller vinfarvet, gør en rolig. Med andre ord, de molekylære vibrationer i materialet, vi kalder ametyst, oscillerer ved en sådan frekvens, at de afdæmper et menneskes krigeriske svingninger og får disse til at falde ned og blive rolige.

Ametysten blev brugt som et "beroligende middel" i det fjerne østen, før aspirinen gjorde sit indtog.

BERYL: St. Thomas er berylens skytshelgen. Det siges, at han brugte den gule beryl til at helbrede leversygdomme med. Berylen er normalt af en grønlig farve. Det er en sten, som hjælper i sager, der angår fordøjelsen.

BERØRINGSSTEN: Sten er, ligesom alle andre substanser, blot en samling molekyler i bevægelse. Følelsen der kan blive en person til del kan både være god og dårlig. Der er sten der udstråler ulykke og forårsager stor disharmoni i kroppen. Men der er også sten, der gør en rolig, og disse kaldes beroligende berøringssten.

For mange århundreder siden, længe før aspirinens tids-alder, kunne de Gamle, adepterne og magikerne helbrede menneskeheden for forskellige mentale sygdomme. De kunne bringe ro ind i folks hjem.

I det fjerne Kina, i Tibet, i Indiens hellige templer og i inkaernes, aztekernes og mayaernes store templer formede præster omhyggeligt sten i hånden, sten hvis snildt udtænkte konturer trøstede den menneskelige hjerne, og ved at overstrømme det organ med ro og behagelige håndgribelige følelser, beroligede de hele den menneskelige mekanisme. Uheldigvis blev kunsten at lave sådanne sten næsten glemt gennem tiderne. Folk proppede sig selv med narkotika for at undertrykke følelse, for vi befinder os i en negativ evolutionscyklus, og narkotika gør en "negativ".

Beroligende berøringssten står endnu engang til rådighed for interesserede; jeg har lavet sådanne sten, og jeg har taget copyright på mønstret, da kun én bestemt form yder den maksimale virkning.

En beroligende berøringssten skal holdes enten i venstre eller højre hånd, det er ligegyldigt hvilken. Delen med mit navn skal vende ned mod håndfladen og ideografen være for neden så den omhyggeligt formede del vender opad og ligger lige under tommelfingeren. Så skal tommelen følge konturerne i den udformede del. Man vil opdage, at behag, ro og frigørelse fra bekymringer langsomt stiger op i én, man vil opdage, at problemerne langsomt opløses som morgenduggen for den opstigende sol. Man vil blive overvældet af en ro i sindet som aldrig før.

Dette er ikke stedet at give yderligere detaljerede beskrivelser. Det vil være tilstrækkeligt at sige, at hvis vi brugte naturens gaver, som det var hensigten, så vil disse naturligheder være os til stor hjælp. Sten kan hjælpe os lige så meget som frugt og urtemedicin. Det bør dog indskydes, at kun rigt igt tildannede berøringssten bør bruges, da den forkerte slags kan forårsage irritation i stedet for ro og behag. Så - I er blevet advaret!

DIAMANT: Diamanten er nært beslægtet med et stykke kul. Det er blot et kulstof, som har fået en højere udvikling, det svinger med andre ord ved en højere frekvens.

Det har været en udbredt tro, at en diamant gør en immun overfor gifte og galskab. Med hensyn til sundhed var man af den opfattelse, at diamanten kunne helbrede de fleste sygdomme. I Indien blev Koh-I-Noor diamanten på et tidspunkt sænket ned i vand med den hensigt, at den skulle skænke vandet nogle af dens kvaliteter. Da den person, som holdt diamanten, ikke nødvendigvis vaskede hænder, før han kørte den rundt i vandet, så er der ingen tvivl om, at det fik nogle "kvaliteter"! Det beskidte vand fik patienten at drikke, og så stærk var troen i Indien i de dage, at virkningen ofte var helbredende.

GRANAT: Dette er en sten, som tilsyneladende ikke er særlig populær nu, men engang blev den båret i håbet om at beskytte ejeren imod hudsygdomme og farer. Den skulle bæres i direkte kontakt med kroppen, og i stedet for at blive brugt i ringen som nu, blev den anbragt i en lille indfatning og båret omkring halsen, som regel arrangeret sådan, at den hvilede lige over hjertet.

Når farer eller dårligt helbred var fremherskende blev en sten der var akklimatiseret til bæreren - matt og glansløs. Når og sygdom drev over(forsvant), ville stenen vende tilbage til sit oprindelige strålende lys.

I Europa går folk for øjeblikket (dette ble skrevet på 50-tallet) med granater i det håb, at det vil give dem bestandighed i kærlighed.

JADE: Mange mennesker betragter jade som en grøn sten, men man kan komme ud for jade af mange forskellige farve-toner. Den kan for eksempel være næsten klar eller gul, eller varierende farvetoner af grøn, blå eller endog sort. Jade er en sten som kan udskæres af dem der besidder sådanne færdigheder. Før kommunismen lavede kineserne smukke omamenter og statuer af jade.

Den kinesiske forretningsmand fra dagene før kommunismen plejede at have hænderne indeni ærmerne. Man vil måske huske, at de havde meget lange ærmer, og ofte ville en snu forretningsmand holde hænderne indeni ærmerne og der holde om en talisman af jade. Han ville bede jaden om at vejlede ham til en gunstig forretningsaftale.

På det medicinske område siges det, at grøn jade kunne - på grund af dens særlige svingninger - helbrede vattersot og lignende lidelser i urinvejene.

JET: Jet er en sort sten. Dens rigtige navn er gaggitis. Det er en sten, som var af særlig betydning på de britiske øer i druidernes dage. En jetkniv blev anvendt ved druidernes ofringer ved Stonehenge.

Selv nutildags bruger man den i Irland, især på vestkysten hvor det voldsomme Atlanterhav slår ind mod klipperne. Her vil den irske fiskers kone brænde et lille stykke af en jetsten, mens hun beder til sin mands sikre hjemkost fra farerne på det frådende hav.

Før tandlægernes tid brugte folk at lægge pulveriseret jet omkring en smertende tand. Sandsynligvis gav pulverets skarphed dem noget andet at tænke på, men tilsyneladende virkede det som et middel mod tandpine. Det kurerede også hoved- og mavepine.

KALCEDON: I visse tilbagestående lande (eller er de i virkeligheden avancerede?) bruger man kalcedon i pulverform. Det hjælper ved passagen af galdesten. Kalcedonpulveret frem-kaldte udvidelse af galdeblæren og alle passager knyttet dertil. Galdesten som var blevet presset ind i væggen af galdeblæren ville så kunne få fri passage ud uden en operation.

KARNEOL: Der er nogle der kalder karneolen en blod-sten. Den besidder en svingning, som neddæmper blodets puls, og det er virkelig også en kendsgerning at hvis en person har kongestion i hovedet, vil kongestionen blive lettet i stort omfang, hvis man stryger personen over hovedet med en glat karneol.

Karneoler er til tider dunkle, men de bedste er gennemsigtige.

KRYSTAL: Krystal er en meget mærkværdig form for sten. Det er klarere end glas og besidder fantastiske kræfter, når det drejer sig om at "se" i det. De der på nogen måde er begavet med evner for clairvoyance vil opdage, at disse forøges med brugen af et stykke fejlfrit krystal.

Krystal har en svingning, som er forenelig med den fra det tredje øje, det styrker det tredje øje, styrker personlige evner for at "se".

I forskellige egne (områder) af Irland indfattes små krystalkugler i sølvringe, og man er af den opfattelse, at disse er i stand til at fralokke de irske alfer gunstige svar!

I det fjerne østen drog svundne tiders præster ud i flok for at finde klumper af krystal i Andesbjergene eller Himalayabjergene. De slog omhyggeligt de skarpe kanter af, og i årevis bearbejdede de krystalklumpen indtil den fik form som en kugle. Generation efter generation af præster sleb krystallet med sand og vand, og i tidens løb anvendtes finere og finere sand. Til sidst var krystallet rede til at blive brugt i religionens tjeneste - til at se fremtiden, til at se gudernes vilje!

LASURSTEN: (Lapis Lazuli). Dette er en sten med særlig historie i Egypten og Indien. Mange plakater, blev præget på sylindre af lasursten, da det medførte høj esoterisk viden. Lasursten var kendt som en af de hellige sten, en af stenene der blev brugt ved udførelsen af de Højere Mysterier. Den var hellig på grund af sin skønhed. På det medicinske område sagde man, at den kunne afvende aborter.

ONYKS:I østen anses denne for en ulykkessten. Det er en opfordring til dem der er besat af det onde øje, og tilsyneladende plejede det at være skik at forklæde en sten af denne type og få den til at ligne noget andet, og så give den til sin fjende i den overbevisning, at staklen ville få mere end han forventede.

OPAL: Dette er endnu en sten, hvis virkning er dårlig. Den røgfarvede sten, der hovedsageligt udvindes i Australien, havde ofte en dårlig indflydelse, og okkultisten kunne spore ildevarslende udstrålinger.

Der er nogen, der hævder, at opal er ualmindelig god for dem der lider af øjensygdomme. Hvis man er så heldig at komme i besiddelse af en opal, som stadig er så lys, at man kan se de rubinrøde "flammer" i den, så kan den betragtes som en lykkebringer og som medvirkende årsag til et ualmindeligt godt syn.

RAV: Hvis man har problemer med nyrer eller lever, eller hvis man er besværet med den civiliserede lidelse som kvaksalvere og apotekere høster en formue på (forstoppelse), så skal man tage noget knust rav og blande det op med lidt vand og honning. Man kan så nedsvælge blandingen, men kun hvis man befinder sig i nærheden af egnede indretninger, for dette middel virker. Det eneste problem er at rav er temmelig dyrt.

Damer, der ønsker en mand, men ikke har meget held i at tiltrække dem, de burde have et stykke rav formet som et fallos-symbol. At gå med et sådant symbol ville tiltrække en mand, der nærede de rette ønsker for hende. Hun ville derfor få den mand, hun havde ønsket så inderligt.

Rav er en sten, men den bruges ikke meget i vesten, for med mindre den er dygtigt poleret, er den temmelig mat.

RUBIN: Denne sten siges at kunne beskytte imod alle slags infektionssygdomme. Det siges at rubiner forhindrer en i at få tyfus og lignende lidelser.

Som det var tilfældet med diamanter, blev den bedre type rubin ofte ført gennem vand, eller endog efterladt i vand et stykke tid, og så fik patienten vandet at drikke, hvis denne led af indre smerter.

Det er også kendt, at en person der led af indre cancer skulle sluge en rubin, som så efter de naturlige funktioners arbejde dukkede op igen, blev renset og atter slugt. Man erklærer meget bestemt, at der var tilfælde, hvor cancer blev stoppet på denne måde.

SAFIR: Mange mennesker blander safir, turkis og lasursten sammen, men uanset hvilket navn man foretrækker, så passer bemærkningerne om lasursten også på safiren og turkisen.

TURKIS: Turkisen er meget aimindelig i Tibet, hvor der er en bro, der hedder "Turkisbroen". Bedemøller og amuletæsker i Tibet var som regel dekoreret med små turkissten, da turkisen er kendt som en særlig lykkebringende sten.

Den blev i sin tid indfattet i ringe og båret i håret. Den tibetanske kvinde plejede at gå med en stor opsætning, så håret kom til sin fulde ret, og ofte var selve rammen dekoreret med turkissten.

Turklssten er ualmindelig gode til bedring af sundhedstilstanden.

Turkisen er en hellig sten ifølge den buddhistiske tro.


Det vi spiser!

Som enhver, der har levet på denne Jord i selv et kort stykke tid, vil have opdaget, vi må spise for at kunne leve, men vi bør ikke leve blot for at spise. Den menneskelige krop kan sammenlignes med en fabrik, materialer føres ind og "bearbejdes" og ændres på forskellige måder. I vores menneskelige fabrik tages der materialer ind, så kroppen kan opretholde sig selv, reparere væv der er blevet beskadiget eller ældet og for at drive musklerne, der "fører" os omkring. Der må også være tilstrækkeligt med materialer til at kroppen kan vokse mentalt og fysisk.

Mennesker har brug for fire "grundstoffer" for at vævet kan vokse eller répareres, og for at knoglerne kan vokse eller gro sammen igen efter et brud. Her er i alfabetisk rækkefølge de fire stoffer, der er essentielle for menneskeligt liv:

1 Kulhydrater 3. Mineraler

2 Kulbrinter 4. Proteiner

Før mennesket blev civiliseret - eller betragtede sig selv som civiliseret - var hele menneskeheden vegetariansk, men i de dage havde blindtarmen, det nu så besværlige eller hensygnende organ, en betydelig funktion i den menneskelige krop, men da blindtarmen kun er en hentæret stump, bør mennesket ikke leve udelukkende vegetariansk. At være vegetarianer, og for på nogen måde at kunne kalde sig en afbalanceret spiser, betyder at man må spise hele tiden, da man må indtage en stor mængde udelukkende vegetariansk kost.

Menneskeheden akklimatiserede sig til kød og fandt, at ved at spise fornuftige mængder kød, kunne man klare sig med mindre frugt og grøntsager, og derved blev der mere tid til at hellige sig andre gøremål.

Mange mennesker er for "bitre". Det vil sige deres blod, safter og væv indeholder for megen syre, og sådanne mennesker kræver bitre eller skarpe ting såsom citroner, sure æbler og alle åndre fødevarer, der har en skarp, bitter-syrlig smag. Dette er uheldigt, da disse mennesker får for meget syre i blodet og derved forringer blodets evne til at tage kuldioxid og andre luftarter, som må udåndes. Det kræver et alkalisk blod at absorbere luftarter, som må føres til lungerne og udåndes, så der skabes plads for den indåndede ilt.

Så - alle I der kan lide bitre ting, husk at I bringer forstyrrelse i jeres iltningssystem (oksygen-system). I tilgift gør I jer selv yderst modtagelige for forkølelser, brystproblemer, rheumatisme og nervøsitet.

Det er uheldigt, at vegetarianere ofte bliver som besatte; de bliver fanatiske! Det er allerede blevet sagt, at vegetariansk føde er ideelt for dem der lever under ideelle betingelser. Hvis man er vegetarianer, og lever under de idelle betingelser det kræver, bliver man ikke udsat for en lidelse som forstoppelse, for affaldsmængden og den grove cellulose med deres righoldighed på brintarter smører tyktarmen og hjælper ved udstødelsen af affaldsprodukter. Men igen, for at kunne leve udelukkende vegetariansk, må man mere eller mindre spise hele tiden.

Forstoppelse opstår oftest, fordi blodet trækker for megen fugtighed fra føden. Når affaldsprodukterne har nået tyktarmen, er der ikke fugtighed nok til at gøre det smidigt (eller "plastisk"), så det kan udstødes. Dette affald klæber sig ganske kraftigt til tarmens hårede sider, og den muskulære sammen-trækning, der kaldes peristaltiken fremkalder smerte. Folk ville ikke komme ud for så mange tilfælde af forstoppelse, hvis de drak mere vand.

VITAMINER: Vitaminer er "livskræfterne". De er tilstede i de fire essentielle stoffer, der blev nævnt før. Vitaminer findes i frugt, grøntsager og nødder og i de fleste naturlige fødevarer vi spiser. Disse "livsessenser" er bestemt en nødvendighed, hvis man mangler visse af dem, udsætter man sig for alle mulige ubehagelige sygdomme. Vitaminmangel er for eksempel årsag til beri-beri, og i de japanske krigsfangelejre var dette en almindelig lidelse.

I de gamle sejlskibes dage, før køleskabe og alt det der, da Englands træskibe krydsede havene uden at skulle spekulere på russiske fiskerflåder, led sømændene ofte af skørbug. Dette, er en hudsygdom, der opstår ved mangel på vitaminer, og hvis man lader hånt om denne sygdom, sygner den angrebne langsomt hen, hans sundhedstilstand forværres gradvist, og til sidst dør han. Det begynder som en hudsygdom og arbejder sig så indad for at angribe forskellige organer.

I disse gamie sejlskibsdage tog engelske sømænd lime juice med ombord, for lime juice er rig på vitaminer, og denne lime juice blev uddelt på nogenlunde samme måde som rom blev det. Denne lime juice er forresten grunden til, at amerikanerne kalder englænderne "limeys".

Med mindre man har tilstrækkeligt med vitaminer, er man ikke i stand til at nedbryde eller assimililere mineralerne, som også er nødvendige for os. Man må sørge for at få en korrekt blanding af vitaminer og mineraler, ellers vil vore forskellige kirtler, såsom de endokrine, ikke fungere korrekt, folk kommer

at lide af hormonmangel, de bliver sterile - impotente. De bliver irritable og ofre for alle mulige former for dunkle lidelser. Her er nogle af de væsentligste vitaminer:

A VITAMIN: Vi er i høj grad afhængig af A vitamin, som er en substans, der er opløselig i fedtstoffer og olie. Det hjælper til med at forebygge infektioner ved afskrabning af hud og er yderst nyttig i bekæmpelsen af sygdomme i urinvejene . En yderligere fordel er, at en passende mængde A vitamin er af stor gavn ved reguleringen af hjernens ilt(oksygn-)tilførsel.

B-I VITAMIN: B-1 vitamin er ikke opløselig af syrer, men det destrueres fuldstændigt under et ovedreven alkalisk forhold. Så med mindre vi holder vore sekretioner på det optimale mellem et overmål af surhed og alkaliskhed, vil vi ødelægge mange stoffer, før disse overhovedet når at gavne os. B-i vitamin giver appetit og hjælper til ved fordøjelsen af deni føde det har stimuleret os til at indtage. Det hjælper til med at sørge for passende resistens mod infektioner, og er uundværligt for væksten.

B-2VITAMIN: Dette vitamin er vandopløseligt Det er et vitamin, der især er væsentlig for et godt syn. Hvis man mangler dette stof, har man altid problemer med øjnene, og mange lidelser forbundet hermed kan overvindes ved at være opmærksom på kroppens vitaminmængde.

Dette vitamin bevirker at fordøjelseskanalen fungerer korrekt fra start til afslutning. Det udstyrer en med gode "fordøjelseskræfter" og sætter en i stand til at "æde som en hest!"

Hvis man lider af mangel på B-2 vitamin, kan systemet ikke absorbere jern, og desuden forårsager det kraftigt tab af hår. Det kan udtømme kroppen for resourcer på en sådan måde, at man kan lide af åbne sårdannelser, for eksempel på tungen.

C VITAMIN: C vitamin er en ustabil substans. Det kan ikke oplagres i kroppen i ret lang tid af gangen. Enhver ulige-vægt vil fremkalde angreb på dette vitamin og ødelægge det, før det er blevet anvendt helt. Man må indtage dette stof hver dag, og den personlige kost bør være lavet således, at det forekommer i passende mængder.

C vitamin er gavnligt for knogle- og tandvækst, da det gør det muligt for kroppen at absorbere kalcium, hvilket som bekendt er en nødvendighed for sunde knogler. Uden C vitamin bliver kroppen leddeløs, på grund af mangel på kalcium. Mangel på vitaminet fremkalder åndedrætsbesvær, og kan gøre en modtagelig for tuberkulose.

D VITAMIN: D vitamin er endnu et vitamin, der regulerer optagelsen af kalcium og fosfor samt omdanner fosfor til fosfater. Så med mindre vi har D vitamin, er vi ikke i stand til at få det bedste ud af mineralerne, som vi også må have, for at kropsfunktionerne kan fortsætte.

D vitamin er noget af det, vegetarianeren som regel mangler, for dette findes ikke i grøntsager eller frugt og de må få sin D vitamin fra kunstige kilder i stedet for det naturlige kød.

For megen D vitamin vil resultere i alvorligere sygdomme, akut depression og diarrhé. Man vil være ude af stand til at holde føden i sig længe nok til at tarmenes "fimrehår" kan optage føden, så i virkeligheden vil man lide af sult, sélv om man indtager nok så meget.

E VITAMIN: E vitamin (vi kan gå gennem alfabetet med disse bogstaver!) er et stof, der deponeres i musklerne og, desværre, hurtigt ødelægges eller udstødes. Derfor må vi have en afbalanceret diæt for at sikre en regelmæssig forsyning af E vitamin. Mangel på dette fremkalder sterilitet og kan forårsage aborter, og hvis fødslen lykkes er barnet handicappet.

For dem der er interesseret er selleri og hvedekim de mest egnede kllder for E vitamin.

Nu er vore vitarminer blevet omtalt, så måske ville det være på sin plads at skrive lidt om de nødvendige mineraler.

MINERALER: Mineraler er ganske uundværlige, og den overbeviste vegetarianer bør huske, at mange mineraler forekommer i lige så høj grad i kød som i grøntsager og frugt En afbalanceret kost af kød, grøntsager og frugt yder derfor en mere afbalanceret mængde af vitaminer og mineraler.

Her er de vigtigte mineraler i alfabetisk rækkefølge:

FOSFOR: Vi må have fosfor, det stof der antænder den almindelige husholdningstendstik. Fosfor er et stærkt brændbart materiale. I fysiksale har de fleste set et stykke fosfor blive taget ud af det vand, det som oftest opbeyares i. Straks efter at det er fjernet derfra og kommer i berøring med luftens ilt, begynder det at ulme og udsende en tæt hvid røg.

Fosfor hjælper i høj grad med til at ilte forskellige stoffer i kroppen samt gøre blodet alkalisk.

Uden dette alkaliske blod kan vi ikke slippe af med overskydende luftarter som kuldioxid. Hvis vort blod er mættet med kuldioxid og et overmål af kvælstof, får vi et "blåsotudseende, for vårt blod er da iltfattigt. Fosfor gør noget ved dette ved at skabe plads for ilten.

Fosforforbindelser er nødvendige for opretholdelsen af et sundt nervesystem. Når fosfor anvendes i forbindelse med nerver, kaldes det lecitin. Dette styrker nervesystemets og nervevævets hvide stof, som finde i hjernens grå materie. Hvis vi derfor lider af mangel på fosfor, lider vi også af mangel på hjernekraft. Fisk er en føde, der er rig på fosfor og fosfater, det er derfor folk siger, fisk er godt for hjernen.

JERN: Jern er også et mineral. Folk der tænker på det som et metal, glemmer at det alligevel er et mineral. Alle ved sikkert at vi har brug for jern, for uden det er vi ikke i stand til at danne de røde blodlegemer, som sætter vort blod i stand til at absorbere ilt. Hvis vi mangler ilt, bliver vores hjerne mat og dør til sidst. Så jern er et meget betydningsfuldt mineral.

Vi kan ikke sluge et par skrue r og bolte, og så sige vi har fået jern. Jern må være i en bestemt form, og så må det i forbindelse med klorofyl og kobber for at det kan undergå en kemisk ændring i kroppen, før de forskellige legemsceller kan optage og bruge det.

Det er interessant at lægge mærke til, at kvinder kræver mere end deres rimelige andel af jern. Kvinder behøver omkring fire gange så meget jern som mænd af den samme krops-vægt. Dette er fordi førstnævnte har fyldigere "former" end manden.

JOD: Jod er ganske uundværligt, hvis kroppen skal fungere korrekt. Alle ved, at tang er rigt på jod, og det gælder også at anden føde fra havet. For nogen tid siden plejede folk at gå med medaljoner, der indeholdt lidt jod, men det var af rent psykologiske årsager, for jod må absorberes, og normal føde indeholder det i tilstrækkelige mængder.

Jod kan kurere struma, da denne lidelse blot er et udslag af en forkert fungerende skjoldbruskkirtel. I mange egne der ligger fjernt fra havet, lider beboerne af struma, men det er virkeligt sjældent, at en person der lever ved havet lider under denne sygdom, for selv regn indeholder en vis mængde jod, med mindre man lever langt inde i landet.

KALCIUM: Kalcium er ganske uundværligt, hvis man vil have stærke knogler og sunde tænder. Kalcium er grundlaget for både tænder og knoglers vækst. Uden kalcium ville man snart forbløde, selv efter en lille skramme, for dette mineral bringer blodet evne til at størkne.

Kalcium hjælper til ved optagelsen af D vitamin, disse to stoffer arbejder sammen.

KALIUM: Kalium er et mineral, der sikrer at vore muskler forbliver elastiske. Uden kalium ville bryst- og hjertemusklerne ikke kunne fungere, så dette mineral er absolut nødvendigt for opretholdelsen af liv. Heldigvis forekommer den alkaliske type som vi har brug for, i de fleste slags frugt og grøntsager, det skulle ikke være noget problem at indtage det i tilstrækkelige mængder.

KLOR: Alle ved, at klor er et godt rensemiddel. Man kan købe det på flaske under forskellige betegnelser, og bruge det til vask og opvask. I den menneskelige krop er klor nødvendigt, i et begrænset omfang naturligvis, for det klor vi indtager renser og desinficerer legemscellerne, renser blodet, hjælper kroppen med at slippe af med ansamlinger af uønsket fedt og fjerner forskellige urenheder i vore led, urenheder der får os til at knirke som et gammelt rustent hængsel, når vi bevæger os.

Klor i kontrollerede mængder er uundværligt, og hvis kosten er afbalanceret, er der tilstrækkelige mængder klor i et almindeligt måltid.

KOBBER: Kobber er nødvendigt som før nævnt - for at jern, sammen med klorofyl (sidstnævnte kommer fra alt grønt, naturligvis) kan nedbrydes til en form, som kroppen kan optage og bruge.

Selv en ubetydelig mængde kobber kan agere som katalysator. En katalysator er det, der kan ændre en anden substans, uden nødvendigvis selv at blive ændret eller ødelagt i processen.

Videnskaben har ikke fundet ud af nøjagtigt hvor meget kobber der er nødvendigt, men selv en ubetydelig portion vil være nok, og den almindeligt afbalancerede diæt indeholder den tilstrækkelige mængde.

MAGNESIUM: Magnesium er et mineral, der hjælper kalcium med at danne knogler. Magnesiummangel kan resultere i dårlige tænder. Det er lige så betydningsfuldt som kalcium.

Magnesium hjælper i fordøjelsessystemet, hvis man får smerter på grund af dårlig fordøjelse (sikkert fordi man har spist for meget!), kan, man kurere lidelsen ved at tage nogle magnesiumtabletter.

Vi har brug for en alkalisk form for magnesium, og det kan man bekvemt indtage gennem nødder og de fleste slags frugter.

NATRIUM: Natrium, af den alkaliske slags, er gavnlig for mennesker samtidig med, at det gør nytte i gadelamper af den fluorescerende type. Natrium er et af de vigtigste produkter for øjeblikket.

Mangel på natrium kan fakksk fremkalde sukkersyge, for denne mangel kan være det der anstifter lammelsen af de langerhanske øer. Når disse øer paralyseres, er personen ikke i stand til at nedbryde sukker og fedtstoffer. Mange mennesker, der lider af sukkersyge, ville være hjulpet, hvis de tog alkalisk natrium i deres diæt.

Hvordan man får fat i alkalisk natrium? Spis bananer, selleri, salat; en meget givtig kilde for mineraler er kastanjer - helst let kogte eller ristede.

Hvis en person mangler natrium, vil han også mangle spyt, og der vil være knaphed på galde og pancreatiske safter.

SVOVL: Svovl er et"mineral, de gamle hekse var godt kendt med. En dosis svovl og svovlsten plejede at gøre vidundere for forelskede par! Svovl er et mineral, der styrker blodet. Man gav det også til dyr, så deres pels kunne bevares, og af samme grund drysser damer til tider svovlpulver på deres pelsfrakker, frakker de har arbejdet så hårdt for at få!

Svovl er uundværlig for alle kroppens celler. Det virker antiseptisk på blodcellerne, og hjælper til med at rense cellerne rundt om tarmene.

Uden en tilstrækkelig mængde svovl kan man blive offer for en mængde mærkelige og ubehagelige hudsygdomme. Svovl er også vigtig for hårvæksten.

Dette er ikke ment som en lærd afhandling om kostvaner, men skal blot tages som noter, der måske kan hjælpe dig med at anskue dine egne fødeproblemer. I alle mine bøger siger jeg, hvad jeg mener, hvad jeg anser for at være fakta. Det er muligt nogen vil tænke: "Fjolser farer til, hvor engle ikke tør træde," men jeg ved, hvad jeg gør (hvad de fleste mennesker ikke ved!) og jeg ønsker at sige dette:

Mennesket er et dyr. Mennesket har visse dyriske krav. Fordi vi har vendt naturen ryggen og lever i en "civiliseret verden", er vi i øjeblikket nødt til at spise syntetisk mad, ødelagt mad - noget der gennemgår processer, som dræber mange af de vigtigste bestanddele. Vitaminer er blevet gjort uopløselige, og en masse mineraler er blevet filtreret ud.

Så lad os se nøgternt på det: Nogle mennesker behøver ikke kød(kjøtt), for andre er det uundværligt. Man kan kun lade "samvittigheden være sin vejleder."

Lad os være rimelige lad os spise det, der er nødvendigt for os på vort nuværende stadium eller udviklingstrin. Vi kan altid håbe på, at vi med vor fortsatte udvikling vil være i stand til at gå væk fra kød, syntetisk mad, vand med kemikalier i, forurenet luft osv., og vende tilbage til naturen, figenbladet og vandet. Først da vil vi være i stand til udelukkende at leve af grøntsager og frugt.

øvelser

Der er ingen tvivl om, at øvelser og discipliner er et meget populært emne for mange forfattere. Af den grund synes jeg, at jeg burde komme med et par bemærkninger om, hvorfor jeg har så meget imod uansvarlige øvelser.

Mange, hvis ikke alle, af yogaøvelserne blev skabt i det fjerne østen, hvor folk lærer og praktiserer sådanne ting lige fra den tidligste barndom til de dør. Disse yogaøvelser spiller en betydningsfuld rolle i det, man kan kalde underklasse østerlændingens liv.

Den trænede adept bruger ikke yogaøvelser, de er ikke nødvendige for disse mennesker. Formålet med yogaøvelserne er at kunne beherske den menneskelige krop. Når en person når den tilstand, hvor han kan beherske sit sind, så har han udviklet sig langt udover det stadium, hvor han har brug for at snøre benene rundt "om halsen, mens han balancerer på én finger, eller noget lignende.

Efter min opfattelse, baseret på mange års iagttagelser, er det farligt for den midaldrende mand eller kvinde fra vesten pludseligt og entusiastisk at påbegynde øvelser, som kun egner sig for smidige folk, og dem der er blevet oplært i det fra barnsben.

Det er både dumt og risikabelt for en person, der lider under en eller anden "almindelig" sygdom, at slå sig på disse øvelser, og det kan i høj grad forværre helbredstilstanden.

I alt hvad jeg har skrevet, har jeg understreget de farer der lurer når man påtager sig øvelser uden kyndig vejledning. Hvis man ønsker at udføre nogle, så gør det der foreslås under "Hals", eller andre milde og enkle ting, og praktiser de åndedrætsøvelser, der er beskrevet i et foregående kapitel.

Det er nødvendigt for en uudviklet okkultist at kunne beherske sin krop, før han eller hun kan beherske sit sind, akkurat som børn må lege med snurretoppe og spilledåser. Men for dem der har gjort fremskridt udover disse elementære ting, er det spild af tid.

I Indien og lignende lande er "forrvrideren", der slår knuder på sig selv, eller holder en arm hævet over hovedet, indtil den er helt hentæret, ikke nogen adept, han er simpelthen en for-vrider, en gadegøgler, en der muligvis kun er lidt åndelig, en der må klare dagen og vejen med disse numre akkurat som alle andre gøglere verden over.

Den sande adept giver ingen forestillinger, den sande adept går slet ikke ind for disse øvelser.

Jeg har forsøgt at advare læseren, så hvis du går ind for plovstillingen, eller nogle af de andre ting, og mærker noget mærkeligt i ryggen, så er det din egen fejl. Hvis du lader hånt om advarslen og forsøger at vække kundalinien på egen hånd og ikke kan kontrollere det, tja - du begyndte selv!

Jeg kan ikke stærkt nok understrege, at hvis man er mere end atten eller tyve år gammel, bør man ikke hengive sig til balastende øvelser eller forvridninger, med mindre man er blevet grundigt vænnet til disse ting, for det er smerteligt let (og smertefuldt at lide!) at forstrække muskler, vride knogler af led og i det hele taget vende op og ned på sit helbred. Så - hvis du er viis, lader du disse øvelser ligge, med mindre du har en virkelig kyndig og trænet okkultist, der kan hjælpe og vejlede dig samt sørge for, at du ikke kommer til skade.

Okkultisme kan, lige som religion, være glædeligt og givtigt, hvis vi tillader den at være det. Men hvis vi komplicerer den unødvendigt med alle mulige dumheder, så har vi kun os selv at takke for den elendighed, der helt sikkert vil komme.

De øvelser der er givet i denne bog, ja, enhver øvelse jeg giver, er ufarlige og sunde, med undtagelse af de steder, hvor jeg i sentenser krydret med betydelig spot og ironi fortæller om andres tåbeligheder!

Jeg håber at man har nydt denne bog, og at den vil bringe læseren en masse hjælp, tilfredsstillelse og sundhed.


stoffet her ble overført "fra bok til data" via skanner sist i nov.2000 av rune ø. og er riktignok gått gjennom - men kan allikevel inneholde skrivefeil - og det er en del steder der det blir en blanding av dansk og norsk språk. Boken er utg.i dk for ca.25 år siden  - og er nok idag vanskelig å få fatt på.


LINK TIL DEL 1  fra denne boken av Lobsang Rampa

LINK TIL DEL 2  fra denne boken av Lobsang Rampa

tilbake/oversikt

 

 


eksempler på spesielt intereressante temaer i denne artikkel (pek og klikk):

"sølvstrengen" - den eteriske "navlestreng"

telepati

teleportasjon

transe(-taler)

underbevissthet

glemme tidl. liv

ansvar for egne valg

uheldige vaner

astral hvile

sex

yin - yang

dyrenes å. evner

eterisk dobbeltgj.

puste- eller

åndedretskontrol

prana/livskraft

pusteøvelser

steiners egensk