under her finnes linker til det øvrige stoff som her er samlet fra Rampas forfatterskap:

tilbake/oversikt

Den innvidde tibetaner Lobsang Rampa om

DEN EVIGE VISDOM - 2

KUNNSKAPEN OM DE ÅNDELIGE "MEKANISMER" I MENNESKET

LINK TIL DEL 1  av denne boken 

LINK TIL DEL 3  av denne boken  

om hvordan RAMPA "kom" hit til vesten (om prisippet "WALK-IN")

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner - 

AURAEN  VISER SYKDOMMER - om det menneskelige energifelt - AURAEN -  

 ASTRALREISER 

mer om  ASTRALREISER 

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  

Rampa om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

Rampa om SIN SISTE INNVIELSE

Rampa om romfolkets virke: fra boken EREMITTEN

Rampa om DØDEN OG TIBETANSK KOSMOLOGI

 

EN ALFABETISK GJENNOMGANG GJENNOM ALLE DE "MYSTERIER" KNYTTET TIL MENNESKETS SKJULTE ELLER ENDA UUTVIKLEDE,  ÅNDELIGE EVNER OG OVERFYSISKE LEGEMER

fortsettelse fra del 1


HØJERE SELV: Dette er vort overselv, det stykke af os som kontrollerer den fysiske krop på afstand. Vi her nede på jorden, "rager kastanjerne ud af ilden for vort overselv". Det betyder ikke synderligt meget, om vi brænder fingrene, for de skal "kun holde et par år", hvorimod overselvet skal holde en evighed, og lidt til.

Vi kan fodre den sjælelige del af os gennem meditation, ved kontemplation, og ved at se det gode, vi har lært gennem oplevelser i andre inkarnationer.

det er lettere å ha "oversikt" fra de høyere plan der det høyere selv sender oss impulser eller styrer oss indirekte

Vi må udvikle kærlighed og sund fornuft. Vi må udfolde og udøve forståelse. Vi må undgå at gøre de ting, der for-årsager andre smerte og ulykke, for selvom det i denne verden er let at bedrage andre, at føre dem på vildspor og skønt vi måske er så kloge at vi er immune over for jordens love, så finder vi dog hinsides denne verdens grænser, at vi må betale for alle de tab, vi har påført andre. Derfor er det, for at bruge en forståelig vending, billigere at "holde sig i skindet" her på jorden, da dette blot er et enkelt hjerteslag i forhold til det Større Liv hinsides.

 

ICHCHHASHAKTI: Dette er en "lang" måde, at sige "viljestyrke" på. I virkeligheden er det ikke kun styrken, der sætter en i stand til at sige: "Jeg kan," og "jeg vil," men i højere grad de elektriske bølger, der udvikles af hjernen og som bogstaveligt talt kan galvanisere en til en speciel form for aktivitet.

Det er den specielle kraft, som sætter adepten(altså den som søker visdom i studier) der ånder korrekt, i stand til at udføre levitation. Levitation er ganske gennemførligt og ret let at udføre, især hvis man har et virkeligt motiv.

Det er denne "viljestyrke", der sætter os i stand til at se ind i fremtiden, eller ind i den sandsynlige fremtid. Det er også den der til en vis grad sætter os i stand til at forudbestemme fremtidige hændelser. Det er den kraft der virker, når såkaldte "sammentræf" finder sted.

Der er ikke noget egentligt vestligt udtryk for dette, men det er en speciel kraft fra viljen, der handler på overselvets indskydelse, og som sætter det fysiske legeme og astallegemet i stand til at samarbejde i usædvanlig stor udstrækning for at nå visse mål.

IDA: Dette er en søjle af sensoriske og motoriske nerver på venstre side af rygmarven. Disse nerver eller klynger af fibre, indtager en speciel stilling i forholdet mellem det fysiske og det astrale legeme. Fibrene slynger sig om og ender ved det venstre næsebor. Ved at benytte åndedrætsøvelser kan man ligesom "håndgribeliggøre" idaen og således vække visse ubrugte centre.

Det er ikke tilrådeligt at reklamere for denne specielle åndedrætsøvelse, på trods af at andre anføres i slutningen af denne ordbog. At anføre denne særlige øvelse kunne være ensbetydende med at forvolde nogen skade, nemlig dem der farer lige løs på noget uden egentlig at vide, hvad det drejer sig om. Og for at beskytte de mennesker, der forsøger at løbe, før de kan gå, må sådan en øvelse udelades.

IKKE-BUNDETHED: Dette betyder netop hvad der står - ikke-bundethed til materielle ting. Gnieren bliver jordbundet, fordi han er bundet til sine penge. Drukkenbolten er jord-bundet, fordi han er bundet til at drikke. Hvis man nærer stærke lyster eller ønsker, så bliver man, når man forlader denne Jorden - imotstålig trukket som en fisk hales i land af en fisker. Man føres tilbage for at besøge de tilholdssteder, der rummer mest af det, man ønsker - penge, alkohol, osv. Man flakker omkring, som et kropsforladt spøgelse, ubønhørligt fanget af det begær, man ikke kunne beherske, i sin fysiske tilværelse.

Ikkebundethed betyder selvbeherskelse, selvkontrol, frigørelse fra de lyster og forlokkelser, livet på jorden frister så mange med.

Ikkebundethed betyder befrielse fra de begær, der piner menneskeheden. Et menneske, der har nået dette punkt, som har sikret ikkebundethed, hjælper menneskeheden og ignorerer ikke nødvendigheden af at hjælpe.

ILLUSION: Denne særlige planet kaldes på andre planer Illusionernes Verden, verdenen hvor sanserne bedrager en, verdenen hvor tingene er meget forskellige fra hvad de synes at være. Folk på "den anden side" mistænker dem på jorden for at være bange for at komme i helvede. Godt, men jorden er et af helvederne, her kommer vi ud for de fysiske oplevelsers og illusionernes helvede.

("et av flere helveter" kalles dette jordiske livsplan - så lenge krigen raser her)

Vi betragter denne verden, vi kalder jorden, og vi tror, det er det mest vidunderlige af alle steder. Vi tror, at hele universet og andre universer blev lavet udelukkende og specielt for denne jord. Vi tror, vi er de eneste levende skabninger i rummet, vi tror, at millioner, milliarder, trilliarder og billioner af andre verdener er tomme, øde, blot anbragt deroppe for at menneskeheden kan nyde synet af dem.

Vi tror, vi er gudelignende skabninger, hvis lige aldrig er set før, og hvis lige aldrig vil blive set igen.

Det er en illusion. Jorden er et, støvgran og intet mere. Jorden er en af de mindste pletter på himmelen. Mens vi er på denne planet, tror vi, at vi er store og mægtige. Vi tror, at vore rigdomme vil kunne købe himmelen. Men der er ikke noget at købslå om hinsides denne jord. Vi kan ikke få frelse på kredit, vi må se at komme af med den illusion og komme ned til tingenes sande mening. Vi må ryste selviskhed og lyst af os. Vi må kaste vores ufølsomme ligegyldighed over for andre mennesker overbord. Vi må først være beredt til at give af os selv, før vi kan modtage af andre. Det er en illusion at tro andet.

INDUYA: For at være helt korrekt, skulle det være "de ti indryaer", for der er ti organer i kroppen, gennem hvilke overselvet kan få forskellige oplysninger.

Der er sanseorganer, organerne for hørelse, syn, lugt, og berøring, og organerne for mere direkte handling såsom organerne for udtømmelse, forplantning, fremdrift (fødderne), befølelse (hænder), og smag (tunge).

Hvert af disse organer sender budskab tilbage gennem rygmarven og op til hjernen. Oplysningerne bliver sendt til overselvet, som således har føling med alt, hvad der sker. Når dette "relæsystem" bryder sammen, bliver resultatet det sørgelige syn, man kan opleve på diverse institutioner for mentalt retarderede.

INKARNATION: Homo sapiens, som så ofte "mangler" den sidste del af ordet, er blot en eksistens, der sætter et over-selv i stand til at indsamle erfaring. Der er mennesker på et enormt antal planeter, hvilket nu også erkendes af navnkundige videnskabsmænd over hele verden. For så mange år siden som ved århundredets begyndelse rapporterede en meget berømt mand, Nicholas Tesla, som var en af opfinderne af radiorøret, at han havde modtaget signaler fra en anden planet. Marconi rapporterede det samme, men disse to fremragende personer blev genstand for en sådan latterliggørelse, at de indstillede al forskning. Men nu gør den amerikanske og russiske regering alt hvad der er menneskeligt muligt for først at opnå succes. Det er muligt at kommunisterne ønsker at omvende endnu et par planeter til kommunismen.

Mennesker kommer til denne jord for at samle erfaring af en særlig art. Ifølge visse læresystemer er jorden helvede! En person kommer til jorden for at opleve noget, som så kan anlyseres af overselvet, oplevelser som overselvet ikke selv kunne indsamle på så kort tid. Folk kommer til jorden igen og igen, de arbejder sig igennem hvert tegn i dyrekredsen, og gennem hver af dyrekredsens kvadranter på nogenlunde samme måde, som en studerende tager forskellige instruktionskurser for at få så bred en viden som muligt. En person kan derfor være vædder i et liv, og det modsatte tegn i det næste. I de følgende inkarnationer kan den stakkels sjæl gå gennem alle dyrekredsens tegn, og hvert tegns kvadrant, og således til fulde opleve og erfare alle de ubehagelige hændelser, mennesket udsættes for.

Når man har lært, og ikke ytret noget større ønske om at vende tilbage til denne jord, så er man færdig med sine inkariationer på jordplanet. Bagefter (deretter), når man har forladt dette, som man forlader en skole - genoptager man det arbejde som man er blevet opøvet i.

INTUITION: En proces hvorunder den fysiske krop får et glimt af noget, som normalt ikke kan erkendes i den fysiske kroppen. For eksempel kan en person stå på et fortov og i et pludseligt intuitivt glimt fornemme, at en skorsten eller tagsten vil falde ned i hovedet på ham. Manden kan ikke se tagstenen, han kan heller ikke høre den, men han ser som regel op tidsnok til at se den, før den rammer ham!

Hvis folk vil tro på intuition og give den tid til at udvikles og blomstre, så kan det virkelig være en meget nyttig ting. I virkeligheden kan overselvet, som endnu ikke er beredt til at få kroppen skadet, give en forudgående advarsel om en kommende fare, som så kan undgås.

Når man får indtryk af, at en person er tæt ved, når en person befinder sig indenfor en radius af to, tre meter fra seg, betyder det ikke, at det er intultion. Det er blot et udslag if telepati eller fornemmelsen af auriske udstrålinger.

Det hævdes ofte, at kvinder har større intuition end mænd, det er også sådan, at en kvindes aura har en helt anden form end mandens, og det giver dem større intuition.

ISHVARAKOTI: Dette er en svagere type avatar. Den person der kommer til denne jord for at hjælpe andre, og som normalt er frigjort fra jordens lænker og derfor intet jordkarma har, kan være en ishvarakoti. Hvis han eller hun i et mindre omfang har med individer at gøre, så er det en ishvarakoti. En avatar er meget mere udviklet og behøver ikke nødvenigvis at komme fra dette univers, eller fra det næste, eller et efter det næste. En avatar er en der lærer og tilpasser eldgammel visdom efter nutidens krav.

ISHWARA: Visse mennesker bruger dette ord i betydningen Gud, eller som en henvisning til Gud. Det er især tilfældet blant brahininerne.

Den egentlige betydning er: "Guddommelig vilje" den øverste giver. Det er et fuldkommeht væsen, som har medfølelse med den kæmpende menneskehed. Fordi væsnet har arbejdet sig igennem alle eksistensplaner og ved, hvor svært det kan være, og fordi det selv har lidt, er det fuld af medfølelse og forståelse.

J

JAGRAT: Dette henviser til den opvågnede tilstand, at være vågen i kroppen i modsætning til at sove i kroppen. At befinde sig i en tilstand, hvor man er klar over det, der foregår om kring en, hvor man er i stand til at se, høre, tale, føle o.s.v.

Folk er opmærksomme om dagen, de ved, hvad der fore går omkring dem, de er i stand til at udføre deres hverv, men de fleste mennesker er ikke vidende og opmærksomme i deres søvn, og det er nødvendigt at vide, før man bevidst kan rejse på det astrale plan. Den fysiske krop må have hvile, men den astrale kræver ikke hvile - i hvert tilfælde ikke i et par tusind år - og hvis den fysiske krop derfor hviler, og astrallegeme blot holdes fangen, eller flakker rundt uden vejledning, forspilder man mange muligheder.

JAPA: Et ord der betyder "gentagelse,". Det har slet intet med meditation at gøre, det angiver blot, at man gentager et ord med den idé, at det måske kan skaffe hjælp fra andre kilder. Og til tider kan det!

I Tibet plejede folk at gå rundt og mumle: "Om, Om, Om, mens de drejede på en bedemølle. I Indien siger folk: "Ram Ram, Ram," når de er såre bange eller har behov for åndelig trøst. Jeg går ud fra, at de i det sidste tilfælde håber, at Rama som de ofte betragter som en gud, vil komme dem til hurtig undsætning.

Gang på gang vil mennesker i dele af Vesten på samme måde påkalde deres Gud. Det er Japa.

JATI: Dette er ens personlige status i den fysiske verden. Hvordan er det med dig? Er du rig, fattig, rask eller syg? Jati refererer udelukkende til ens materielle status, og må ikke forveksles med åndelig standard. Hvor sørgeligt det end er, må det påpeges, at de der er rigest på materielle ting, ofte er ganske forarmede i åndelige anliggender.

JEN: Jen er et ord, der stammer fra kineserne. Det betyder kunsten at være menneskelig. Det betyder kærlighed og mildhed mod sine medmennesker. Det betyder at være velgørende samt nære gode tanker om sine medmennesker.

Jen er grundlaget for Kung Fu-tses lære.

JIVA; Et navn for det enkelte levende væsen. Fuldstændig med krop, hjerne, forskellige sanser og alt det der tilsammen udgør et menneske. Som regel er dette væsen, dette menneske, ikke klar over formålet med sin eksistens her på jorden, og det oplever fødsel, behag, smerte, død og alt det der er livet på jorden.

Ofte tager det på veje imod den uvenlige skæbne, der sendte det ned på jorden. "Jeg har ikke bedt om at blive født, har jeg?" Uvidende om årsagen og uforberedt på at lære det, som må læres.

Hvis folk vidste, hvor enkelt det er at dø, hvis de vidste, at ingen nogen sinde bliver kasseret, at ingen ristes over en sagte ild i al evighed, så kan det være, de ville tænke: "Ja, jeg vil nyde det i dette liv, jeg kan nemt komme tilbage og rydde op efter mig i det næste liv." De må drikke af "Lethes Vande", så minderne om tidligere liv kan skylles bort, for Ikke før de har nået et vist punkt, kan de vide -

JNANA: Dette er viden, klarhed om livet hinsides denne verden. Det er kundskab om overselvet, viden om hvorfor man kommer til jorden, hvad man må lære, og hvordan man må lære det. Det er viden om, at selv om livet på jorden kan være en frygtelig oplevelse, så er det dog kun et øjeblik i det større Livs tidsenhed.

En stakket trøst mens vi er her!

JNANI: Dette er en person der ved(vet), en person der følger kundskabens vej. En der forsøger at nå den Større Virkelighed ved at undfly ødelæggelserne og smerterne fra livet på jorden. En person, der kan nærme sig denne tilstand, nærmer seg i sandhed frigørelsen eller Buddhaen.

K

KAIVALYA: På denne jord er de fleste mennesker uvidende om, hvad de var i et tidligere liv, og uvidende om hvorfor de er kommet tilbage til denne verden. Folk siger: "Ah, vi lever kun én gang, så lad os få så meget ud af det som muligt!" Disse mennesker er blinde, åndeligt blinde og mentalt blinde. Når de har nået kaivalya tilstanden, vil de vide, hvad der venter dem på den anden side af det, der kaldes døden.

Ordet kaivalya betyder frigørelse fra verdens blindhed og dårskab.

KAMA: Dette er ønsker, krav. Det er mindet om det behag og de smerter, man tidligere har oplevet. Ofte er disse minder årsag til ryge- og drikkevaner.

En person ryger, fordi der forbindes et vist behag med det at ryge, eller fordi man skal være ryger for at være "voksen". Hvis folk bare kunne huske; hvor skidt de havde det, første gang de røg, så ville de ikke gøre det.

Folk der drikker berusende drikke, ja, det er en stor skam en dum idé, for alkohol driver ens astrallegeme ud af kroppen, og jeg kan udmærket godt forstå; at det forsøger at slipp"ud af den stank, der efterlades af sprit.

KARMA: Dette er en gammel lov, som mange menneske i østen indretter deres liv efter. Det er en udmærket lov, forudsat den bruges med fornuft.

Man går hen i en butik og køber en masse varer. Hvis man er heldig, får man dem på "regningen", men man har købt sine varer og de skal betales på et eller andet tidspunkt - man får dem ikke gratis.

Man arbejder sig gennem liv efter liv efter liv og foretager sig ting som man ud på morgenens små timer fortryder at have gjort. Ting som man skammer sig over, når man er alene og kan tænke over det. Man foretager sig ting, som kan skade en anden person. Ja, det er en skam, for som man sår skal man høste.

På samme måde skulle man vise andre venlighed. Kast dit brød over vandene og det skal komme dig til gode. Det kan være det bliver en smule vådt, men det er ikke ideen. Gør godt mod andre. Jo mere godt du gør, desto mere godt skal gøres mod dig.

Hvis man kommer her til jorden og oplever en frygtelig tid, betyder det, at man må gengælde for den elendighed, man har forvoldt andre mennesker i et andet liv, og når man når det lykkelige punkt, at man lever sit sidste liv på jorden, vil man helt sikkert få det elendigt, da man så må udrede (innløse eller betale for-) al sin gæld. Akkurat som man, når man er parat til at flytte til en anden egn (sted), farer rundt til bageren, slagteren og købmanden (eller skulle gøre hvis man var ærlig) for at betale, hvad man skylder. Hvis man er optimist, forsøger man at indkassere de penge andre skylder en, men det er en helt anden sag. Loven om karma siger: - Gør mod andre som du ønsker, de skal gøre mod dig, for man kommer altid til at gengælde, "betale igen", det gode såvel som det dårlige.

Det er min personlige opfattelse, at en for streng og ortodoks tro på loven om inkarnation og loven om karma kan håve været årsagen til Indien og Kinas degeneration. For i Indien såvel som i Kina plejede folk at sidde under træerne og sige: "Ah! Hvad så? Jeg har masser af liv foran mig, lad mig sidde som tyren Ferdinand og, lugte til blomsterne i dette liv". Det førte til dorskhed.

Med hensyn til Kina - jeg har virkelig set dette: En mand faldt i en flod og var ganske åbenbart ved at drukne. Ingen af kineserne viste den fjerneste interesse, og da de bagefter blev spurgt, hvorfor de ikke havde gjort noget for at redde manden, svarede de noget i retning af, at hvis de havde reddet manden fra hans karma, ville de have haft hans karma såvel som deres egen at kæmpe med. For stiv og ortodoks en tro resulterer i stor ufølsomhed. Man må vælge den gode gamle buddhistiske vej - ikke for dårlig eller slet (da man så får en over neglene i ordensmaskineriet) og ikke for god (umuligt på denne jord!).

KAUSAL KROP: For dem der elsker store ord, er dette anandamaya-kosha, eller, hvis man foretrækker det i et andet sprog i stedet for i et enkelt, kunne man kalde det karana sharira.

Kausal-kroppen er den første af en række kroppe vi er behæftet med. Vi er som en serie æsker, den ene indeni den anden. Den mindste inderst og så en større uden på den, og en endnu større uden på den igen. Sådan er vore forskellige kroppe arrangeret.

Kausal-kroppen er den aller inderste, og det er den, der påbegynder de processer, der giver os kødelige oplevelser. Kausal-kroppen er inkarnationens krop, og det er den, der forårsager alle de kendte besværligheder, der er forbundet med kødet - lyster af forskellig art, utallige ophidsende begær, frygtelig grådighed, og den mest almindelige af alle, selviskhed.

Vi må leve, så der ikke opstår noget behov for en kausalkrop, for når vi kan klare os uden den, behøver vi ikke vende tilbage til denne jord eller andre materielle og ubehagelige verdener.

KLESHA: I virkeligheden er der fem kleshaer, da det er navnet på de fem hovedgrunde til menneskets besvær. Det er dem, der er skyld i, at mennesket gang på gang må vende tilbage til jorden. Klesha nummer 1. - uvidenhed. Og af uvidenhed opstår indbildskhed. Hvis man er uvidende og indbildsk, kan man ikke få øje på og borteliminere fejlene hos sig selv. Ønske og begær af den forkerte slags er en anden ting, som må undgås. Begærer du de ting, du ikke burde begære? Så må du hellere passe på, for det holder din udvikling tilbage.

Aversion er et andet udtalt problem. Aversion gør det svært at "komme ud af det" med en anden person. Det gør én til - omend ikke et sort - så et sortbroget får i flokken, man bliver en outsider. Man må vælge Middelvejen og ikke forelske sig for ofte, men heller ikke hade mennesker for længe.

Besiddertrang er den femte besværlighed. Vi kan kalde visse mennesker gniere, fedtsyle, pengepugere og meget andet, de er under alle omstændigheder ikke særlig sympatiske, og før en person slipper af med sin besiddertrang, før kan den person ikke udvikle sig, thi for at gentage en gammel historie, man kan ikke modtage, før man er rede til at give.

KOAN: Dette er et ord, der stammer fra zenbuddhismen.

Folk fra vesten kan ofte hverken se hovede eller hale på en koan. Det er en besynderlig erklæring, som tilsyneladende er uden logik og uden et gran af sund fornuft. Men studenten må meditere over den. Og så komme med et passende svar.

Intet letkøbt svar er muligt, men når så svaret kommer til en, så er det oftest som et pludseligt tordenskrald, svaret kommer som en åbenbaring.

Lad mig som et meget mildt eksempel fremføre denne : "Grammofonpladen og grammonnålen kan frembringe musik. Lyt til pladens musik uden nålen."

Det er som et forsøg på at sammenligne det abstrakte med det konkrete, eller at diskutere et tredimensionalt anliggende med en person, der lever i en-1- dimension.

KONCENTRATION: Det er at hellige én ting sin fulde opmærksomhed, det kan være en fysisk ting eller en ulegemlig ting, såsom en idé.

Koncentration bør foregå efter bestemte og fastsatte regler, hvilket vil sige, at man bør focusere sin opmærksomhed stærkt på det emne, man ønsker at koncentrere sig om. Man kan for eksempel tage et stearinlys. Stil et tændt lys foran dig, sid i den for dig mest behagelige stilling og tænk på lyset, tænk på det samtidig med, at du svagt ser i dets retning, men uden egentlig at se lyset.

Hvordan ser lyset ud? Er der nogen lugt fra det? Hvordan blev det lavet? Hvordan er flammens beskaffenhed? Hvordan bliver flammen holdt oppe? Og hvis lyset brænder, og materie sies at være uforgængeligt, hvad sker der så med lyset, når det går op i flammer? Hvis du tænker i disse baner, kan du høj grad udvikle dine evner for koncentration.

I Tibet koncentrerer munken sig med en stang brændende røgelse på hovedet; han skal fastholde sin koncentration, selv når den brændende røgelse begynder at svide huden på hans barberte hovede. En tilstedeværende munk vil naturligvis fjerne røgelsen, før den forvolder nogen skade, men den koncentrerende munk må ikke fjerne den. Hvis han gør det, viser det at hans koncentration ikke var tilstrækkelig dyb.

KONTEMPLATION: Kontemplation træder ofte til, hvor meditasjonen hører op. Man kan meditere over et bestemt emne og så opdage, at man er kommet "til vejs ende", man har ikke flere oplysninger om den sag man mediterer over. Så træder kontemplationen i kraft.

Man kan synke hen i kontemplation over en smuk solnedgang eller årsagen til en persons særlige eller besynderlige handling.

Kontemplation består hovedsageligt af to typer:

1. Erkendelig, i hvilken der tænkes over en materiel genstand eller et materielt anliggende.

2. Ikke-erkendelig, i hvilken man dvæler ved åndelig ting, ting der overstiger menneskets materielle fatteevne. Man må være særlig udviklet, besidde en særlig høj grad af åndelig modenhed, før man kan indlade sig på ikke-erkendelig kontem- plation.

KOSHA: Dette er et dækken eller en skede(hylster). Til tider bliver det kaldt en beholder. I visse af upanishaderne bliver der beskrevet fem koshaer. De er arrangeret som et kinesisk æske system. Den inderste er kroppen, vi giver mad, det vil sige den fysiske krop, og hvis du gerne vil vide det østlige navn er det annamayakosha.

Den anden er prana, kroppen, og det er den del, der holder sind og krop sammen. Navnet for den i østen? Pranamaya koshå.

For det tredje har vi hjernens skede(kapsling), som indeholder sanseindtrykkene. Denne indeholder den højere og lavere hjerne. Ordet for det i østen er manomayakosha.

For det fjerde er der skeden, eller kroppen, for intellekt eller visdom. Dette er begyndelsen til buddhi, og navnet østen for denne fjerde kosha er vijnanamayakosha.

Den femte kosha er kroppen for lyksalighed, som ofte bliver omtalt som egoet. Det er "en skede for glæde", og navnet for den i østen er anandamayakosha.

KOWU: Kowu er et kinesisk ord, der betyder studiet, eller udforskningen af okkulte anliggender, og rettelsen af misforstaelser der er opstået under tidligere studier.

KRIYA YOGA: Det er en gren af yoga, som indeholder tre sektioner. Den første del sætter en i stand til at kontrollere kroppen og kroppens funktioner.

Den anden del udstyrer personen med evnen til at studere mentale kræfter samt udvikle hukommelsen, så man fra under-bevidstheden kan indsamle alt det, man tidligere har lært.

Den tredje del beriger en med ønsket om at være opmærksom på sine åndelige krav. Man får så at sige et motiv til at lægge alle kødelige ting til side for at kunne udvikle sig åndeligt

Ved at hellige sig kriya kan man undertrykke kleshaerne, som er det menneskelige livs forbandelse.

KRÆFTER: Der er fire kræfter, vi behøver at bekymre os om. Det er:

1. Naturlige kræfter: I skolen lærer vi om en gruppe kræfter i fysik, det drejer sig om - varme, lys, lyd, elektricitet og magnetisme - og man kommer til at fatte en del antipati mod gode gamle Pythagoras, som udarbejdede de mærkelige og vidunder-lige teorier, der volder en så mange problemer.

2. De æteriske kræfter: Til disse hører kraften i kundalini. Kræfterne fra den anden gruppe er stadig forbundet med naturlige fænomener, for kundalinien, og alt hvad den indebærer, går kun så langt som til den æteriske dobbelte (dobbeltgjenger), før den bliver en metafysisk kraft i stedet for en jord-naturlig kraft.

(mer  om kundalini under LAYA - se under..)

3. De gamle ægyptiske præster specialiserede sig i dette, som vi kan kalde " den tredje kraft". De beskyttede deres grave med tankeformer, som virkelig kunne få ubudne gæster til at føle sig ilde til mode.

Kraft 3 består af alle de ting, der udvikles fra hjernen, og som, når de først er udviklet, kan fortsætte i flere århundreder, indtil de har sat al deres oprindelige energi til.(altså oppbrukt energien som vi vil si på norsk).

Skønt denne tredje kraft stadig er forbundet med naturen, er det dog på et langt fjernere grundlag, da vi nu er to stadier fra den grove, grundlæggende naturlige kraft.

4. Dette er en kraft, der kan udvikles af levende væsener på grund af kærlighedens og hadets kraft. De er fuldt ud så virkningsfulde som nogen af de ovennævnte tre.

Telepati, clairvoyance, psykometri, levitation, teleportation, osv. - kommer ind under denne gruppe.

Reiser på det astrale plan hører ikke ind under denne kraft, da det blot er en frigørelse af astrallegemet fra fangenskabet i den fysiske krop.

KULT: Ofte vil en person med ringe viden, eller ringe åndelig modtagelighed forestille sig, at han eller hun er en stor lærer, og vil da gennem propaganda samle en lille gruppemennesker som han eller hun kan proklamere "den store sandhed" for. Den store sandhed der er blevet modtaget ved denne eller hin metode, eller gennem en direkte stemme, eller automatisk, ufrivillig nedfældning i bogstaver, eller noget helt andet. (automatskrift eller kanalisering som eksempel - av disse føler jeg at det forekommer mange av i særlig USA. Ofte har de også store ambisjoner  og lengsel etter berømmelse og materiell rikdom. rø-anm).

Det tragiske er, at disse grupper ofte fordrejer de store sandheder. De eksisterer blot som villige redskaber for en eller anden persons eksalterede ideer, en person der kun lige er begyndt på Vejen. Man burde kun træde ind i en gruppe eller kult, når man er helt sikker på, at man gør det rigtige. Der er ortodokse religioner nok - jødedommen, kristendommen, buddhismen og mange andre - til at undgå fanatiske afarter af disse.

Alt for ofte begynder en kult som et profitforetagende med lettroende som ofre. Naturligvis har en lærer ligesom alle andre brug for penge til tøj og føde, men når "læreren" bruger sit navn som udgangspunkt for at skaffe tilhængere, eller når de lægger vægt på, at han/hun selv - læreren - er det vigtigste, så kan man være sikker på, at der er noget galt. Lærerens navn er uden betydning, det der betyder noget, er det han siger. Er det godt? Tilfredsstiller det dine behov? Kræver det, at du skal betale et stort beløb, før du kommer til det næste møde? Hvis det er tilfældet, så pas på, det kan være en pengefyr som særlig er interessert i å få økonomiske - ved siden av åndelig/religiøs makt!!

Hvis du er i tvivl, hvorfor så ikke opsøge en præst fra den religion, du blev født under? Hvis du ér tilstrækkelig opsat på, at noget må ske, kan du opsøge en af de bedre præster fra din religion. Men jeg ønsker her på det alvorligste at advare mod kulter, der foregiver at belære om alle former for magi, hævder at ville give alle former for demonstrationer, men kun hvis du betaler tilstrækkeligt. Husk det kan. blive din mentale sundhedstilstand, der må betale.(eksempler her er sciontologi og andre - ofte dyre - weekendkurser som lover det ene eller det andre av påfølende evner i klarsyn osv. R.Ø.anm. )

KUMBHAKA: Dette er en særlig måde at ånde på, en særlig metode eller mønster for åndedrættet. Det er tilbageholdelsen af åndedrættet mellem ind- og udånding, og det kan være til stor gavn, hvis man gør det efter fastsatte regler. I slutningen af denne bog er der et specielt kapitel om forskellige åndedrætsøvelser, så jeg håber ikke, du bukker under for åndenød inden det kapitel.

KUNDALINI: Dette er en livskraft. Det er kroppens livs-kraft. Akkurat som en bil ikke kan køre uden elektricitet til at antænde blandingen i cylindrene, således kan mennesker ikke leve i kroppen uden kundalinis livskraft.

I den østerlandske mytologi sammenlignes kundalinien med billedet af en slange, rullet sammen for enden af rygraden. Når den specielle kraft bliver frigjort, farer den op gennem de forskellige chakraer og bibringer personen viden og klarhed om esoteriske ting. Den vækker latente evner for clairvoyance, telepati og psykometri, og den gør det muligt for en at leve mellem to verdener, to verdener man frit og uden ubehag kan bevæge sig imellem.

Kundalinien kan dog være, noget virkelig farligt; man bør ikke forsøge at vække den, medmindre det foregår under grundig og kyndig vejledning fra en adept (betyr her innvidd/viis). Man kan ikke gøre det ved at læse en bog! Hvis man fusker med det og vækker kundalinien på den forkerte(feilaktige) måde, kan det føre til galskab. Noget af det farligste i denne verden er at forsøge at rejse kundalinien uden at vide, hvad det er man gør. (mer om dette på svensk via linken her).

Gennemsnitsmennesket er kun en tiendedel bevidst. Det er muligt, at det i virkeligheden smigrer gennemsnitsmennesket! Men sagen er, at hvis man kan vække kundalinien, bliver man meget mere bevidst, man kan dominere andre. Men når man har vakt kundalinien til "live", mister man lysten til at dominere andre for egen vindings skyld.

Folk spekulerer ofte over nøjagtig hvor kundalinien er. Hvor er "for enden af rygraden?."

Kundalinikraften begynder i virkeligheden midt mellem forplantningsorganet og endetarmen. Men efter den oplysning må jeg igen tilråde, at man ikke eksperimenterer med kundalinien, med mindre man har en rigtig guru til at hjælpe sig, og man må have fuld tiltro til den guru. Hvis du for øjeblikket ikke har nogen guru, så husk - når studenten er klar vil guruen komme, men i modsætning til studenten ved /vet guruen, hvornår studenten er klar.

Bibelens fortælling om Adam og Eva med æble og slange, er blot historien om Eva, der får vakt sin kundalini.

"Slangen fristede Eva," og Eva foreslog Adam uartige ting. Og Adam tog bestemt hurtigt ved lære og tog sig en god bid af æblet fra Kundskabens Træ. Se bare hvad der er hændt alle os stakkels mennesker siden da!

Er det til at fatte? Eva er symbolsk alt levendes moder - ligesom Maria mere eller mindre symbolet på Kvinden. Slangen er slange-kraften fra kundalinien, og æblet er Kundskabens Frugt. Så fusk du ikke med kundalinien, den vil tage en bid af din hjerne!

KUTHASTHA: Dette er selvet, det sande overselv, den del af os som er hævet over verdens omskifteligheder. (Vel det som Martinus kalles overbevisstheten eller X2 i sine analyser. R.Ø.anm. )

Det er den del af mennesket, som sætter det i stand til at føle venskab for dem, der vil personen det ilde. Du kan forestille dig kuthasthaen som den, der står højt over os og fører tilsyn med vore handlinger. Du kan betragte den som skytsengelen, der altid holder øje med, hvad du foretager dig. (derfor kan man si at den største personlige skytsengel er nettopp dette overselv - dette lys som man normalt møter for enden av lys-tunnellen som vel er "porten" til den astrale verden. R.Ø.anm. )

Kuthastha er det, der er hævet over alle illusioner, det som ikke kan bedrages eller føres på vildspor. Det er det, du skal blive med tiden.

KVALITETER:Det er nytteløst at ansøge om et specielt arbejde, hvis man ikke sidder inde med de nødvendige kvalifikationer. Man ansøger jo ikke om et job som kokk, hvis man er specialist i dykning. På samme måde må man have visse kvalifikationer eller kvaliteter, før man kan gøre fremskridt på den opadgående udviklings sti.

Blandt andet må man udvikle og forbedre sin personlige stabilitet på flere områder; der kan nævnes mærkelige ord som formålsstabilitet, karakterstabilitet og åndsstabilitet.

Man må have et motiv, der ægger en til at forfølge den meget sværere bane for ret opførsel, rette tanker, ret handle-og væremåde. Uden drivkraft, uden det nødvendige motiv er man som en grøntsag, og uanset hvor frisk denne grøntsag er, klatrer den ikke opad ret hurtigt.

Vi har omtalt to kvaliteter, for det første stabilitet og dernest motiv. Den tredje kvalitet er orden. Med mindre man kan opretholde orden i den komplicerede mekanisme, som vor krop er, kan man ikke gøre fremskridt. Man må have orden i indre og ydre handlinger, man må være overbevist og vidende om, at det man gør er "det rigtige".

Det er bedre at gøre én lille ting godt end tusind ting dårligt. I stedet for tomt snakk bør man handle, for nytteløs snakk skader egoet og fører til en falsk vurdering af personlige laster og dyder.

KÆRLIGHED: Dette ord er offer for ligeså mange misforståelser som sex. Sex og kærlighed, kærlighed og sex, de blandes, de forveksles. De bliver misbrugt og mistydet af folk i dag. Kærlighed er i virkeligheden harmoni mellem to mennesker, eller mellem to skabninger af en hvilken som helst art. Det betyder ikke, at de føler sig sexuelt tiltrukket af hinanden, det betyder, at de hver især svinger eller vibrerer på en frekvens, der er fuldstændig forenelig med frekvensen fra den elskede person.

Kærlighed er uselvisk.(altså noe man gjør eller føler uten at det bringer selv den minste personlige fordel eller fortjeneste for den som gjør tjenesten eller "virkelig elsker". R.Ø.anm. ) En person vil gøre ting for kærlighed, som han ikke ville gøre for betydelige summer.

Det er naturligvis frygteligt uromantisk, men hvis en person vibrerer på den forkerte frekvens, skaber det antipati, ængstelse, eller endog fysisk frygt. Men hvis en person kunne klare et par svingninger mere i sekundet, eller rettere - hvis en person kunne få sine molekyler stimuleret til at arbejde lidt hurtigere, så ville disharmonien forsvinde og harmonien træde til - kærligheden træde til.

 

L

LAMPE: For østerlædingen er en lampe meget lig et liv. En lampe tændes, flammen lyser en kort tid, og når brændstoffet så er brugt op, dør flammen langsomt hen, og der udsendes måske (kanskje)en svag røgsøjle fra den forkullede væge(veke).

I østen bruges lampen ofte til at symbolisere livets flamme, til at symbolisere det ikke-varige ved tilværelsen på jorden, og til at symbolisere at vi ved det liv på jorden skulle bringe en smule oplysnig til dem omkring os.

En fremskreden østerlænding bliver ofte sammenlignet med en lampe i et værelse, hvor der ikke er nogen hvirviende vinde til at forstyrre lampens flamme.

Ofte fremhæver man også i det fjerne østen, at det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket, med den betydning at glimtet fra et lys er bedre end slet intet lys. Så hver eneste af os, uanset hvor langt vi er nået på den åndelige vej, kan bidrage til menneskehedens udvikling ved at vise vort åndelige lys, så de der forsøger at følge vort eksempel, kan finde fod-fæste ved den oplysning, vor egen opførsel og vort eget åndelige virke kan tilvejebringe.

Det er værd at huske, at de såkaldte selvmordshandlinger, der foretages af de buddhistmunke, der overhælder sig selv med benzin og sætter ild til dampene, igen adlyder et gammelt buddhistisk udsagn, der går ud på, at det er bedre at slukke livets flamme, end at få sjælens flamme besudlet og nedværdiget. Så den buddhistiske munk eller nonne, der brænder den menneskelige lampe til døde, mener at ved at gøre det, gennemfører han eller hun en ædel protesthandling mod krænkelsen af menneskets rettigheder til at tro og tilbede som de vil.

I arbejdet med mine bøger, som er sande bøger - alt hvad jeg har skrevet er sandt - det er mine egne erfaringer og oplevelser - har jeg brugt som motto: "Jeg tænder et lys", i håbet om at selv det svage glimt vil vise sig at hjælpe. Og vejlede dem, der ikke ved, hvad og hvor de skal vende sig mod.

LAYA: Kundalinien, som vi har set også kaldes slange-kraften, ligger neden for rygraden klar til at blive vakt og gøre det muligt for mennesket at blomstre til klarhed om psykiske anliggender.

Laya yoga er en speciel yogaform, der har til hensigt at "vække kundalinien". Forskellige tantraer og mantraer bliver brugt for at forøge de fysiske vibrationer og således give den sovende kundalini en grundig rystetur, så den kan vækkes.

Igen må man huske på advarslen om ikke at forsøge at vække kundalinien, med mindre man er fuldstændig klar over, hvad det er man gør. At vække kundalinien uden kyndig vejledning kan føre til sindssyge, det kan føre til frygtelige ting i sind og hjerne, det kan føre en person direkte ind på en psykiatrisk afdeling. Men endnu værre ting kan jo ske, før man kommer der.

At hæve kundalinien er at hæve sin intelligenskvotient. Dette skyldes at mennesket på dets nuværende udviklingsstadium er ni tiendedele ubevidst og kun en tiendedel bevidst. Ved at rejse kundalinlen kan man blive et par tiendedele mere bevidst.

Som en som vet - en som har sett meget - lidd meget og lært meget, vær snill å nøje at overveje min advarsel: Forsøg ikke at vække kundalinien før du ved(vet) nøjagtig, hvad det er du gør, og før du har en kompetent guru ved din side, en person der er villig til at vejlede og beskytte dig imod dit nyligt vakte selv. Folk har stadig en hel del dårligt i sig, og hvis det er den forkerte del, der får overtaget over kundalinien, så opstår der problemer!!

LEVITATION: Levitation er noget meget reelt og virkeligt. Det er ikke noget, der er taget fra videnskabelig fantasi eller science fiction, eller hvad man nu vil kalde det; det er heller ikke en febervåd alkoholikers drøm! Folk der aldrig har set et luftskib af gasballontypen ville ikke kunne tro, at sådan en kæmpeskabning kan hæve sig frit op i luften. Tænk engang på det indtryk, det ville gøre på mennesker, der aldrig har hørt om luftrejser, aldrig hørt om luftsklbe, hvis de pludselig så et luftskib, en zeppeliner sejle henover himlen og måske smide (kaste) et par sandsække overbord. De ville ikke tro deres egne øjne. Og dog er det ikke så enkelt som levitation.

Mange af stammerne i Afrika kunne ikke tro på, at metal-skibe kunne flyde på vandet. Det var da helt klart for dem, at et stykke metal ville synke, og derfor kunne menneskene fra de indre egne (områder) ikke tro på metalskibe, før de selv så dem.

Vi "oplyste væsner" ved, hvordan en gasballon fungerer, vi ved hvorfor metalskibe kan flyde, så vi kan roligt smile overbærende ad de uvidende indfødte, der stak af i vild rædsel.

Levitation opnås gennem en meget speciel form for åndedræt, som i virkeligheden hæver frekvensen i kroppens molekylære svingninger, så den er i stand til at inducere en slags kontratyngde. Hvis man har ekspertviden nok, kan man kontrollere den højde, man svæver til. Hvis man ikke er helt så vidende ja, så må man håbe, at der er blevet sagt farvel ti venner og slægtninge, før man forsøger…

I østen, i de store lamaklostre og templer hvor der undervises i sådan noget, bliver alle forsøg først udført indendøre, så det værste der kan ske en novice er et "smell i nødden", når han ramler imod loftet(taket), og det belærer ham ofte om at studere mere indgående.

Levitation kan ikke udføres, mens der er tvivlende mistroiske tilskuere til stede, for det kræver koncentration og en speciel form for åndedræt. Men hvorfor skulle man bevæge sig ved levitation uden sin bagage, når man kan tage et passende flyselskab og få en køn(vakker), eller knap så køn stewardesse (afhængig af alder og køn!) til at holde sig i hånden, hvis man er nervøs?

Før den kommunistiske invasion af Tibet var visse lamaer i stand til at dække lange distancer i løbet af meget kort tid. Grunden til dette var, at de kunne udføre en mindre form for levitation, således at de, idet deres vægt blev kendeligt formindsket, kunne klare måske halvtreds fod (15 meter) ved én bevægelse. De gik altså frem med skridt på halvtreds(50) til hundrede fods længde.

I visse tilfælde kan en lama, der er meget syg, benytte sig af en modificeret levitationsform til at hæve sig fra jorden og så behandle den kritiske situation. Naturligvis må han betale for det bagefter, men energien kan betales tilbage i små afdrag over en uge eller lignende.

LI: Dette er et kinesisk ord der har to betydninger.

Li kan betyde et ritual, eller et adfærdsmønster. Omstændighederne man bruger for at komme i den rette sindsstemning, der hjælper i ens religiøse overbevisning.

Det kan også betyde en regel for opførsel, nemlig at gøre det som skal gøres, og undlade at gøre det (uanset hvor fornøjeligt!) som ikke skal gøres.

Den anden betydning af ordet li har noget med fornuften at gøre samt det, der i den vestlige, verden til tider benævnes "de evigtgyldige sandheder". Det er naturligvis blot et andet udtryk for Den store Sandhed, som vi alle må lære, før vi kan gøre fremskridt mod højere mål. På nogenlunde samme måde som vi må lære færdselsreglerne at kende, før vi kan få kørekort og føre bil.

Der er mærkeligt nok en tredje betydning af li, og den står i skarp kontrast til god opførsel og retsskaffenhed. I denne betydning henvises der nemlig til materiel gevinst ud fra selviske motiver.

Li er med i denne ordbog, fordi man vil støde på det, hvis man går i gang med seriøse studier af det okkulte. For eksempel er li hsueh chia en særlig form for studium af li. Folk i østen med vestlige "tilbøjeligheder" kalder det neo Kung FuTseanisme. Med mindre man har planer om vidtgående studier af det okkulte, kan man godt glemme dette ord.

LILA: Nogle sekter i østen er af den opfattelse, at Gud, en mægtig skabning som ingen helt kan forestille sig eller fatte, skabte verdenen og alle verdener, og alt hvad der er inden for de verdener, som et stykke legetøj, og dele af Gud gik over i de marionetter, der blev mennesker, dyr, træer og mineraler. Så essensen af Gud kunne leve i alle levende skabringer, indsamle erfaring fra alle skabningers oplevelser.

Under denne tro har Gud til tider brug for en anden person for at se, hvad der sker med nogle af hans fejlbarlige marionetter, nogle af hans små dyr, nogle af hans små mennesker, og lad os ikke glemme, at mennesker stadig er dyr.

Når Gud ønskede en anden person for at se, hvad der skete, hidkaldte han en særpræget person, en avatar. Ofte kan en person ikke se skoven for bare træer, og det er velkendt, at tilskueren til en fotballkamp ser mere av kampen enn spilleren, da denne er for travlt optaget. Så avataren indfinder sig som tilskuer for at se, hvad det er spilleren har svært ved at se.

Der står mere om avatarer under A.

Lila betyder også det, der er relativt, det der består af tid, rum o.s.v. Med andre ord det der i højere grad har med det abstrakte end med det konkrete at gøre.

LINGA. Egentlig er dette et tegn, der forestiller Shiva, men det bruges også til at angive et fallossymbol.

For mange herrens år siden havde jordens beboere den højst interessante opgave at befolke jorden så hurtigt de kunne. Derfor skabte præsterne, som troede at jo flere undersåtter fik, desto større magt ville de få, en orden og kaldte den Guddommelig Orden. Ordenen gik ud på, at alle skulle være frugtbare og mangfoldiggøre sig. Folk havde store børneflokke, for det styrkede de enkelte stammer; jo større stammen var, desto stærkere blev den. Under præsternes "Guddommelige Instruktion" invaderede krigerne fra de store stammer de små stammer. De dræbte mændene og tog kvinderne til fange, de kunne bruges til at lave flere små stamme-mænd med, som så kunne drage ud og underlægge sig flere og flere små stammer. Dette kaldes også civilisation.

Det mandlige kønsorgan, eller en fremstilling af det, ble derfor genstand for stor tilbedelse, og i forskellige egne verden bliver sådanne stenstøtter i dag betragtet med ærefrygt. Det er ganske morsomt, at kupler og minaretter på moskeer og templer, og spirene på de kristne kirker, oprindeligt var fallossymboler.

I Irland, som virkeligt er et meget gammelt land, findes noget, man kalder "de runde tårne". Disse tårne, til tider højere end et kirketårn, er lavet med en let kuplet top. Det var fallossymboler, frugtbarhedssymboler, symboler på at man ikke måtte glemme, at jo mere talrig en nation blev, desto stærkere blev den, og jo nemmere (lettere) var det at erobre mindre nationer.

Da irerne blev omvendt til kristendommen, fandt de et formål med disse runde tårne. De plejede at klatre op via en speciel trappe inden i tårnet og kigge ud fra toppen for se, om der kom ubudne "gæster" på røvertogter eller for at tage mennesker til fange som slaver. De runde tårne var meget nyttige til at holde øje med de røveriske og gridske englændere, der næsten betragtede jagten på irerne som en national spprt. Naturligt nok betragtede irerne selv denne "sport" med betydelig mishag.(Rampa bodde i Irland en del av tiden mens han var her i vesten og derfor nok denne omtale av irland i historien. R.Ø.anm. )

Mens vi er ved emnet, er det nok at nævne, at foruden fallossymbolet på det mandlige kønsorgan, er der også symboler på det kvindelige kønsorgan. I østen er vinduer, dører, osv. - formet efter det kvindelige kønsorgan.

LOKA: Loka er et eksistensplan, et plan der er en hel og fullstændig verden for den som er der. Her på jorden er vi "hele" og massive væsner for hinanden(hverandre). "Spøgelser" er massive vesner for andre "spøgelser". Alt er massivt og virkeligt for skabninger eller væsner, eller enheder der opholder sig i den særlige verden, eller på det særlige eksistenspian.

Der er forskellige lokaer, forskellige eksistenspianer. Det ville være for meget at omtale dem alle, men lad os huske der er jorden, den fysiske verden og den verden er er usynlig for os mens vi er på jorden - men som tager form når vi går over i den astrale form.

Når vi ER på det astrale plan, er det en materiel verden os. Og så bliver planet ovenover, som astralverdenen var for os, da vi var i den fysiske verden på jorden. Jo højere vi rejser, desto større bliver omfanget af svingninger fra vore fysiske og sjælelige molekyler.

En guru kan se alle lokaer (altså plan eller verdener) op til sit eget udviklingstrin lige så tydeligt som tingene på jorden. I (dere) vil alle opdage, når I engang pudser jeres glorier og forlader denne jord, at I vil komme til den tredje af lokaerne. Der vil I se, at folk ikke er så tarvelige, ikke så ondskabsfulde eller uansvarlige som her på jorden, som er et af de lavere helveder.

LOTUS: For mennesket fra østen symboliserer lotusen mange ting. Den er et helligt symbol i den østlige religion på nogenlunde samme måde, som korset er et symbol for den kristne.

Lotusen er en plante, der vokser i det mest beskidte og mudderfyldte vand, den vokser op i de mest ækle omgivelser, men uanset hvor utiltalende omgivelserne end måtte være, forbliver lotusen ren og ubesudlet.

Et lotusblad hviler på vandet, men det bliver ikke vådt. Lotusen bliver slet ikke fugtet af vandet, og det kan tages som et symbol på den ikke-bundethed, som er blevet omtalt tidligere.

Kronbladene på lotusen er af særlig betydning, mennesket i østen forlader for eksempel sin fysiskek eksistens med henvisning til den tusind-kronbladede lotus. Der er hjertets lotus, og hjernens tusind-kronbladede lotus, og hvis du udvikler dig i dine studier på det åndelige område, vil du måske en dag møde en person der lyser velsignelse over dine hellige, lotus fødder. Dette betyder ikke, at du pludselig har fået rødder i stedet for almindelige menneskefødder, det betyder derimod, at du af en eller anden besynderlig grund har hævet dig i den anden persons øjne, og du nu har status af et gudelignende væsen.

Hvis du overlever dette og udvikler dig et godt stykke videre, vil du måske opdage, at du er af lotus øjnene, eller lotusen bliver måske sat i forbindelse med en anden del af din anatoml. Bliv ikke fortvivlet, det er ment som en kompliment.

Lotusens betydning er altså blot denne: Lotusen er kendt som en fuldkommen blomst, med et perfekt arrangement af kronblade og blade. Det er en plante, der er en del af, og dog fjernt fra sine omgivelser. Den forbliver ren og ubesudlet under betingelser, der ville besmltte alt andet. Den er et symbol på renhed, som var tilgængeligt for den mest uuddannede og underpriviligerede i østen.

LOV: Når talen falder på lov, henvises der som regel til den Ædle Ottedobbelte Sti. Den er en fuldstændig livs- og leve-opfattelse, et sæt regler hvorefter folk kan leve i overensstemmelse med Den gyldne Regel: Gør mod andre som du ønsker, de skal gøre mod dig. Ved at følge "loven" kan man opnå en buddhatilstand på samme måde som en kristen ved at følge De ti Bud kan udvikle sig åndeligt.

Naturligvis er der foruden den Ædle Ottedobbelte Sti, eller "loven" som henviser til den, andre love. Naturlovene, lovene om selve livet Disse love kan man ikke se bort fra, for natur-lovene bestemmer, hvad slags krop en mand eller kvinde skal have, og lovene for livet fortæller en, at man må følge visse regler for at den fysiske krop kan fortsætte, indtil dens opgave her på jorden er fuldført.

Det er en kendsgerning, at alle (ytre) lover for mennesket er skabt af mennesket. Lover er lavet for, at styre mængden, massen af mennesker som ellers ikke har nogen målestok at gå ud fra, ingen vejledning, og endnu ikke har nået det punkt at når man har med en avatar at gøre, har man med en person at gøre som ikke er underkastet verdens love. Avataren har udviklet sig så meget at han i stedet kan følge universets love.

M

MAGI: Magi er blot en forvrængning af misforståede videnskabelige fakta, eller fakta som videnskabsmanden i sin blindhed ikke er i stand til at forstå.

For den vilde er det at flyve i en maskine magi. For den næppe meget mindre vilde vesterlænding er levitation magi. Det der er umuligt i dag, fordi "videnskaben" ikke kan forklare det med bestemte stereotype fakta - er magi. Når videnskåben noget forsinket indhenter magien, så ophører magien med at eksistere og bliver til "videnskabelige kendsgerninger".

MAGT: Hver eneste, levende skabning, det være sig et menneske, et dyr eller endog en grøntsag, stræber efter magt. I skoven søger slyngplanterne hen over jorden mod det nærmeste store træ. De vokser og klatrer op og op mod de aller-øverste grene, hvor de suger ekstra kraft fra sollyset Planten vokser og kvæler under processen sin ufrivillige vært. Tænk på vedbend rundt om en gammel ædelgran; skær vedbenden ned og se på de dybe mærker i træets bark.

Det stærke dyr søger at dommere sine svagere artsfæller. Det gør det ud fra den begrundelse, at når det har overtaget, har det intet at frygte, for hvis de andre er bange (redde) for en, er de også bange for at angribe.

Mennesker søger magt gennem pengemisbrug, eller gennem selvbestaltet betydningsfuldhed. Andre søger magt ved at påberåbe sig indsigt i en eller anden religiøs tro, og ved at fortælle andre at der vil indtreffe lidélser og pinsler og anden ondskab, hvis ikke den svagere adlyder den stærke.

De der misbruger magt burde erindre sig dette: Lad den mægtige mand være generøs mod den fattige og trængende, for livets cyklus drejer som hjulet på en vogn, der bringer rigdom til en og fattigdom til en anden, bringer lykke til en og elendighed til en anden. Og som hjulet drejer gennem liv efter liv, med hvert liv som et eger i hjulet, skal den rige blive fattig og den fattige rig, og de der lider nu skal opleve glæde, og de der har nydt uden at hjælpe andre, skal opleve elendighedens, sorgens og smertens pinsler. Lad derfor den mægtige være barmhjertig, lad ham være hjælpsom, lad ham bringe de nødstedte hjælp og lindring, så han i nødens stund skal få hjælp fra andre.

Men den virkelige magt her på jorden er magten, der opnås gennem meditation. Ved at meditere korrekt kan vi opnå:

1. Fri adgang til De akashiske Optegnelser. Dette vil give os viden om alt, hvad der er sket i det forgangne, og ikke blot med os selv - men med hele verden og verdener hinsides. Vi vil også få at vide, hvad der sker i øjeblikket, og hvis vi har grund til det, kan vi optegnelserne se fremtiden.

2. Telepatisk kommunikation med dyr. En yderst værdifuld oplevelse, for dyr besidder en højere intelligens, end vi mennesker tror.

3. Viden om sine tidligere liv, og andre personers tidligere liv. En viden der erhverves ved andre metoder end strejftog ind i De akashiske Optegnelser.

4. Telepatisk kommunikation med andre på samme åndelige nlveau, uanset i hvilken del af verden de hører hjemme, og uanset om de befinder sig uden for denne verden.

5. Kendskab til det mest sandsynlige tidspunkt for sin død. Dette gør det muligt for os at sikre, at vore gældsposter bliver "betalt", og vi kan gå bort med ren samvittighed.

6. Clairvoyance. En evne til at se fjerne planeter, til at se hændelser og sandsynligheder for hændelser.

7. Meditation der muliggør kontrol over materien. Der er en hjernens magt over materien, og når vi kan gøre det, kan vi rejse på det astrale plan, for astralrejser er en enkel sag.

MAKROKOSMOS: Dette er et ord, som tilkendegiver den større verden, den verden som ikke er underkastet kødelige tings begrænsning i denne sfære vi kalder "jorden".

Mens vi er i kroppen, er vi i den "lille verden", eller for at bruge det tekniske udtryk - "mikrokosmos". "Mikro" -betyder lille, og "makro" betyder stor.

Mens vi er her, er vi i en meget lille verden, vor hele eksistens er en meget lille størrelse, vi er mikrokosmos naturaliserede udlændinge. Vi er i høj grad som små beskidte marker eller larver som senere bliver til sommerfugle. En larve er begrænset til jorden og stilke og blade, men som sommer-fugl kan den stige opad mod nye dimensioner. Således er det også med os, når vi forlader denne øjebliksform af liv, vi nu eksisterer i, og går over i makrokosmos.

MANAS: Dette er et menneskes tankekraft. Mennesker har en vis kraft, på samme måde som et batteri har kraft. Hvis et menneske ikke ved, hvorledes det skal bruge kraften i et batteri, behøvede kraften slet ikke at eksistere. Men hvis man ved, hvorledes man skal forbinde ledningerne til et batteri, så kan man udnytte kraften til en masse nyttige og interessante formål. Det samme gør sig gældende for et menneske, når man er i stand til efter ønske at tappe tankekraften i et menneske. Så kan man foretage sig en masse, man normalt ville have svært ved. Når en person er tilstrækkelig trænet, kan han udføre telepati, clairvoyance, psykometri, rejser på det astrale plan o.s.v.

I øjeblikket er de fleste mennesker at ligne med bilen, der kontrollerer chaufføren i stedet for, som det burde være, chaufføren der kontrollerer bilen. Et menneske, der ikke er i stand til at kontrollere sin tankekraft, er et menneske der er blændet, forkrøblet, og ikke rigtigt levende!

Tænk på diktatoren, der pisker en forsamling op til masse-hysteri og så former denne efter eget ønske. Tænk på massehysteriet hos publikum ved en fodboldkamp. De har alle deres tanker rettet mod ét, og hvis én lille ting udløser deres tankereaktioner, så kan der meget hurtigt indtræffe en meget uhyggelig hændelse.

Når en stor forsamling af mennesker tænker på et fælles emne, forstørrer hver person den andens tankekraft, og tankekraften vokser som snebolde der ruller ned af bakken. Diktatorer ved dette, de anbringer, ophidsede eller hysteriske mennesker i en forsamling, og forsamlingen griber ligesom løseordet i hysteriet og rives med i entusiasme eller vrede, eller hvad diktatoren nu ønsker.

Manas kan virke noget lignende telepati, det kan foranledige massehysteri, og det kan få en hel forsamling til at tænke og handle som ét "væsen".

MANIPURAKA Dette er en af chakraerne. Denne chakra befinder sig i højde med navlen. Det er den tredje af de syv almindelige centre for bevidsthed, og i esoterisk terminologi omtales den som Hjulet eller Lotusen. Den bliver kaldt sådan, fordi den for en clairvoyant, eller en der kan se det astrale, er vifter med "kronblade" rundt omkring navlen. Og afhængig af ens tænkemåde kan den benævnes et hjul med roterende eger eller som lotusen der bølger i den æteriske vind.

En person med gode hensigter, og som er nogenlunde ren vil have grønne kronblade i lotusen, eller grønne eger i hjulet Det angiver at personen både er i stand til og villig til at lære og hjælpe andre så meget som muligt.

Efterhånden som personen stiger højere og højere i udviklingsstadierne, bliver kronbladene mere og mere gule og viser derved den tiltagende åndelige udvikling og hengivelse.

MANTRA: Egentlig er mantra et særligt navn for Gud, men som ordet bruges i dag, betyder det noget andet: det er en form for bøn, det er gentagelsen af noget helligt, hvorved man opnår styrke. Hvis man gentager en mantra samvittighedsfuldt og ærbødigt, når man til en renselse af tanken.

En mantra bør altid bruges for det godes skyld og aldrig for det dårliges, for også her gælder det gamle ordsprog: "Den der graver en grav for andre . . ."

Mantraer bør derfor kun bruges med gode hensigter for øje, de bør bruges uselvisk og for at hjælpe andre.

I den kristne Bibel står der at troen flytter bjerge. Det samme kunne siges om en mantra. En mantra der bruges rigtigt, har en meget kraftig virkning, og jo mere den bruges, desto større kraft opbygger den. Her er en meget simpel illustration af hvorledes den opbygger kraft:

En violinist kan spille en bestemt tone på en violin. Hvis han lige berører tonen, laver han kun en enkelt lyd, men hvis han fortsætter på den samme tone, kan han få et glas til at splintre, fordi tonen har skabt svingninger i glasset, som efterhånden bliver for kraftige til at elasticiteten i glasset kan modstå dem, og glasset går itu (istykker). På samme måde forøger mantraen svingningerne for det gode eller det dårlige, men når den bruges for det dårliges skyld, giver det som oftest bagslag og rammer fremsigeren (opphavet).

En mantra eller hellig påkaldelse er: "Om Mani Padmi Hum", eller som inderne siger: "Ram Ram Ram".

Man må erkende, at alle lyde kan påvirke materie, eller endog påvirke livløse objekter. Sandsynligvis har alle hørt erklæringen "Tanken over Materien". Den er korrekt, mantraer påvirker materie i overensstemmelse med tankerne fra den menneskelige hjerne.

MANU: Ifølge visse trosretninger i østen er denne verdens regent - verdens manu -verdens "bygivende magt", den der styrer og kontrollerer.

Det er klart, at én manu ikke er tilstrækkelig til at tage sig af forskellige lande med deres forskellige folkeslag. Ifølge den esoteriske lære er der derfor en hel række manuer og mindre manuer. Man kan betragte det ud fra denne synsvinkel:

Verden er et stort firma med en masse afdelinger, afdelinger i alle verdens lande og store byer. Så kan man forestille sig, at manuen for verden, (som ikke er Gud!) er præsidenten eller overdirektøren. Han vil være ansvarlig for den almindelige politik der føres, og han vil udøve kontrol over alle de øvrige "direktører".

Alle de andre afdelinger i byerne eller landene vil have direktører som, skønt de er frit stillede i en vis udstrækning, vil være nødt til at følge instruktionerne fra præsidenten eller overdirektøren for firmaet.

Der er en manu for London, der en manu for, lad os sige Birmingham, Brighton, København, ligesom der er en manu for New York, Pasadena og Santa Fé. Der er en manu for alle steder, og der er over-manuer der holder øje med landene som helhed.

Hvis man dykker ned i astrologien, opdager man, at hver by og hvert land er under forskellige astrologiske tegn. Vi siger, at dette land er under Fiskene eller Vædderen eller Tyren, men i virkeligheden henvisér vi til manuens fundamentale kendetegn, karaktertræk. På samme måde ville den skotske direktørs kendetegn være helt forskellig fra den cubanskeske direktørs kendetegn.

En manu er altså en, der har gennemlevet eksistenscyklen som menneske, som har set og oplevet menneskehetens beværligheder, og manuen bliver så - gennem fremskridt og udvikling - udnævnt til et bestemt land eller en bestemt by. ( jeg oppfatter det slik at disse da er primært hjemmehørende på et noe høyere plan hvorfra de lettere overblikker selv de mer lokale situasjoner - men at de muligvis kan fortette også et for oss "materiellt" legeme dersom dette skulle være nødvendig. Jf. Bl.a. boken ØSTENS VISES LIV OG LÆRE. R.Ø.anm.)

MAUNA: Dette er at være stille, ikke tale for meget. Alt for mange mennesker fortæller hele verden om deres yogiske udfoldelser, eller deres handlinger eller de besværligheder de har med hustru eller mand. For mange mennesker fortæller alt om deres esoteriske studier, fortæller hvem de studerer med og hvorfor osv.

Det er en skam, at folk snakker så meget, for det at tale om sin viden spreder kraften og skaber en masse vanskeligheder for studenten. Det er som at forsøge at køre en bil med et stort hul i benzintanken.

Folk snakker alt for meget, de sladrer løs i en uendelighed. De fleste suger til sig gennem ørerne og hælder det så straks ud igen gennem munden. De viser derved at de ikke evner at indsamle viden.

En student, der taler for meget, beviser helt afgørende - at han eller hun ikke udvikler sig af den rette vej. Det at lære er en privat sag, ens fremskridt og udvikling er en privat sag, så hvis du ønsker at gøre fremskridt så hold munden lukket og ørerne åbne. Det er den eneste måde at gøre det på.

MAYA: Maya er det som bedrager, det som tilslører klarheden i ens visioner og skaber illusioner, og de illusioner der ofte får en person til at tro at han er langt mere betydningsfuld end han i virkeligheden er. Han har måske snakket så meget at han har overbevist sig selv om sin egen betydningsfuldhed!

Maya er en af de store ulemper, vi må finde os i. Denne jord er Illusionernes Verden, Mayas Verden, og vi må skaffe os af med vore illusioner og se virkeligheden i øjnene, før vi kan bevæge os til et højere udviklingsstadium.

MEDIER: Medier? Ja, hvad er det. Der er to typer af medier. Der er spåkonen fra det skumlere kvarter, som ved en eller anden åndelig abnormitet til tider kan modtage "åbenbaringer" fra hinsides døden. Disse medier er uoplyste, fejlagtige og ikke konstant mediumistiske. De er i samme situation som den vilde heksedoktor, der har en vis psykisk kraft; han kan ikke sige hvorfor, han vil heller ikke være interesseret i at vide hvorfor, han er tilfreds med at have kraften.

Den anden type medium er den uddannede mand eller kvinde, der har udviklet sig langt og som muligvis er på jorden for sidste gang. Den person vil være mediumistisk det meste af tiden.

Det betyder ikke at en person er god, fordi vedkommende er clairvoyant eller telepatisk eller mediumistisk på en eller anden måde. Det betyder blot, at han eller hun er en smule anderledes. En sanger kan for eksempel have en helt eventyrlig stemme, men han vil besidde denne vidunderlige stemme, uanset om han er en god eller dårlig person, hans karakter har intet at gøre med hans stemme. Således forholder det sig også med medier - man kan komme ud for onde mennesker, der er medier, akkurat som man kan komme ud for en person, der nærmer sig det helgenagtige.

Et ondt medium er en svindler, det er en der narrer de lettroende og foregiver at besidde kræfter som han ikke har. Ofte er de gode psykologer der genfortæller hvad klienten netop har fortalt, blot med andre ord!

Det er ganske klart, at en person ikke er et medium fordi han eller hun siger at han eller hun er et medium. Det er også ganske klart at et dårligt medium, som det er tilfældet med et godt medium, kan være enten "han" eller "hun", men som det er tilfældet med skibe bliver de oftest klassificeret som hun. Et medium er blot en person der kan bruges som "medium for udveksling af tanker fra et eksistensplan til et andet!" Med andre ord er det muligt for en analfabet at tale i et sprog, han eller hun ikke bevidst forstår, da han eller hun kun videregiver et budskab.

MEDITATION: Meditation er et system til at bringe orden i sine tanker, træne dem og udvikle dem. Meditation er at tænke på et bestemt objekt eller anliggende, så man kan lære alt, hvad der er at vide om det.

Man kan meditere over en plante og så forestille sig frøet plantet i jorden. Man mediterer over frøkornet, og ser da den ydre skall briste, når den viser de første spæde tegn på liv, den blinde søgen idet den lille slyngtråd snor sig op gennem jorden, kæmper sig op mod lyset.

Man kan se den lille spire bevæge sig op som en hvid tråd og så dukke op på overfladen for at blive grøn eller brun, for at vokse, at blive voksen, og senere sprede sine frø, der enten kan blive slugt af fugle eller løftet op af vinden for at blive plantet andre steder.

Vi kan også se disse frø falde til jorden for med tiden at blive begravet og vokse igen.

Meditation sætter os i stand til, når vi er trænede, at søge efter det indre motiv, at udforske det ellers ukendte. Det er ikke koncentration, koncentration er noget helt andet. ( vi ser altså her at Rampa sidestiller meditasjon med ettertenksomhet på samme måten som Martinus behandler dette tema. R.Ø.anm.)

MING: Dette er ikke, som så mange mennesker tror, kun et værdifuldt stykke keramik, man kan se på museer rundt omkring. Det "Ming" er en gammel prydgenstand fra Mingperioden (eller Ming dynastiet) under de kinesiske kejsere.

Det ming der henvises til her, er et ord, der angiver skæbnen. Kineserne kalder skæbnen for ming, ming er en ordre fra guderne.

MING CHIA: Før kommunisterne overtog magten i landet, gik kineserne ind for troen på navne. Navne var ord med kraft. Navne kunne være lykkevarslende eller det modsatte. Så Ming Chia var en særlig skole af navne, hvori lykkevarslende og ildevarslende navne kunne bestemmes, så det var muligt at give det korrekte navn til noget der var af betydning for navne-giveren.

Kineserne var velkendte med videnskaben om svingninger, de vidste at passende svingninger kunne forøge en genstands kraft, og derfor startede de deres videnskab om navne.

MITHYA: På grund af Illusionernes Verden lever folk trældom. Mennesket har falske værdier, nærer falsk tro og falsk forståelse.

Det der virkelig betyder noget her på jorden er, hvor mange penge en person har på sin bankkonto, hvorledes han ble født - ind i hvilket samfundslag. Folk tilbeder falske guder:

den øverste gud er møntenheden i de forskellige lande. Folk er i stand til med sindsligevægt at betragte flyrejser, men de kan ikke indse, at ånden er mægtigere end det materielle, og at den nemmeste måde at rejse i rummet på er ved astralrejse.

Mithya er den tilstand af falskhed, man må lægge bag sig, før man kan opnå frigørelse fra kødets lænker, fra illusionerne i denne verden og nå til en erkendelse af sit sande over-selv.

Mithya er en god ting at lægge bag sig, for før man kan vågne op og opnå klarhed, spilder man sin tid og kommer unødigt tilbage til jorden.

MOHA: Dette er en tilstand af uvidenhed, tilstanden af dumhed, tilstanden af at være i total forvirring. Den forårsages af manglende vurdering af det som må gøres og det som må (på norsk sier vi "kan")- lades ugjort.

Moha fører til sorg og lidelse. For at overvinde moha må man også overvinde mithya, og da - og kun da - opnår man en tilstand af:

MOKSHA: Moksha er frigørelse. Det er frihed fra ærkedum uvidenhed, frihed fra forvirring.

Det er alle sansende væsners mål at nå frigørelsen, at opnå frigørelse fra alle jordiske bånd og de overmættede kødelige lyster og således nå det stadium vi, i mangel af et bedre udtryk, kalder "buddhatilstand".

Uanset om man er kristen eller jøde, muhamedaner eller buddhist stræber vi alle efter løsrivelse fra verdens lidelser, så vi kan træde ind i det, vi kalder himlen, nirvana eller noget lignende. Vi kan dog ikke komme til nogen af de ønskværdige steder, før vi har opnået moksha.

MUDRA: Hatha yoga indeholder alle mulige mærkelige øvelser, nogle uskadelige og måske i udpræget grad morsomme, men også nogle der i høj grad er farlige. De femogtyve mudraøvelser burde ikke bekymre os, men jeg ønsker personligt at advare stærkt imod, at nogle af disse øvelser udøves, med mindre man er under kyndig vejledning fra en virkelig kvalificeret person.

Farerne er virkelige nok. En mand kan lide under hjerte-problemer, som ikke påtvinger ham besvær i det daglige liv, men hvis han forsøger at kappes med en dyspeptisk slange, så beder han ligefrem om - og får - problemer.

For mange mennesker skaber en kult eller fetisch af nogle af disse øvelser, og ved gøre sig "umage" kan de forvolde sig selv stor skade. Hvilken form for skade? Besøg en lukket afdeling og I vil se!

Der er utallige øvelser, der spiller en rolle i vækkelsen af kundalinien, og for at belyse emnet så lad mig give et eller to eksempler af akademisk interesse.

Det først er khechari-mudraen. Dette er en serie øvelser, der sætter en i stand til at forlænge tungen. Det tager naturligvis adskillige måneder, men når tungen er passende forlænget og musklerne opøvet, kan den "vendes om" så den helt spærrer halsåbningen. Adepten - som sommetider ved, hvad det er han foretager sig - tilstopper alle sin kropsmundinger med olierede polstringer, og ved at udøve den rette mudra kan han klare sig uden at ånde i flere dage. Dette er blevet bevist under videnskabelige forsøgsbetingelser.

En anden øvelse, eller mudra, er den der kaldes viparitakarani. I denne, lægger ofret, eller udøveren sig på ryggen med hovedet på jorden. Han løfter så benene op i luften og lader den nederste del af ryggen følge med. Han skal under støtte hofterne med hænderne, så albuerne bærer kroppens vægt. Til tider vikler folk, der foretager denne øvelse, benene sammen i en cirkel, men før de gør det skulle de binde et flag om anklerne, så der i det mindste er et formål med det - eller de kunne endog binde et palmeblad til benene, så de kunne vifte frisk luft ned på sig under processen.

Et andet skørt nummer er pasinimudra. Personen der gør dette skulle gøre det til sit levebrød. Men under alle omstændigheder vikler man benene rundt om halsen på sig selv, som om man tog et halstørklæde på. Det er meget billigere at gå ud og købe et tørklæde end at betale lægen, der muligvis må "løse knuden op" bagefter.

Endnu en øvelse - kaki-mudra - er en øvelse hvor en person presser læberne sammen og af en eller anden grund for søger at efterligne en krage., Han suger så luften ind meget langsomt.

En personlig betragtning igen - i det virkelige fjerne østen er de eneste, der går ind for disse skøre numre, tiggerne og de "fakirer", der ønsker at lave et levebrød ud af det og ikke har hjerne til at gøre andet. De mennesker, der udfører disse øvelser, er blot akrobater, artister og lignende. Disse øvelser hjælper ikke virkeligt til i udviklingen af den åndelige forståelse, og hvis man har den mindste mistanke om sygdom, skal man lade disse øvelser være; du vil leve længere - og lykkeligere.

MULADHARA: Dette er en anden chakra. Denne ligger neden for rygraden. På samme sted som kundalinien.

De fleste mennesker er tilfredse med at sige, at kundalinien er lokaliseret for enden af rygraden, men i virkeligheden er kwidalinien lokaliseret nøjagtigt midt imellem endetarmsudmundingen og kønsorganet.

Denne muladhara er en chakra med fire kronblade. Jo lavere menneskes udviklingstrin er, jo mørkere er kronbladenes røde farve. Midten af de røde kronblade - hvor de rører hinanden - den brændende trekant med den gule firkant er det nøjagtige sted for kundalinien.

Den røde farve angiver lavere kødelige følelser og lidenskaber. Den gule farve, som egentlig omgiver den hvilende kundalini, viser at kundalinikraften kan være åndelig, hvis den vækkes korrekt. Men hvis den vækkes på den forkerte måde, kan den være som en ætsende flamme, der kan udbrænde og fortære fornuften og efterlade personen som en uforståelig idiot.

Kundalinien bør kun vækkes af en erfaren lærer, der ved hvad det er han gør. Om nødvendigt er det bedre at vente med at få den vækket til det næste liv, end at skulle komme tilbage til et par ekstra liv, fordi man har været utålmodig og "ophidset kundalinien, for de forkerte (feilaktige) formål.

MUMUKSHUTWA: Dette er et meget stærkt ønske om at være fri fra kødets bånd. Det er derfor så mange mennesker ønsker at foretage astralrejser, de ønsker at komme ud af krppen, ud af det snærende hylster og tage steder hen for selv at se.

Det er også ønsket om at komme væk fra fortsatte inkarnationer, et ønske om at vende tilbage til åndens og sjælens verden.

MUNI: Dette er en person, der ikke taler om sine yogaøvelser, eller om hvad han lærer, hvad hans lærer sagde sidste gang, eller hvad han vil sige til sin lærer hvis læreren ikke viser ham det han ønsker at vide. En muni er en, der ikke engagerer sig i tom sladder, en der kan forblive tavs. For at genopfriske hukommelsen skulle du måske se under mauna!

MYSTIK: Dette er en tro på, at man ved at dvæle ved ting, der er højere end denne verden, kan forøge sin åndelige status. Det er at nå en overbevidst tilstand, det er at forøge sine svingninger - så hjernen - mens den stadig er bevids"i kroppen, kan modtage højere sandheder, en højere virkelighed.

Mystik har intet at gøre med trylleformularer eller sort magi, men kun med det der forøger forståelsen for ting, der befinder sig over den fysiske menneskelige erfaring.

N

NADAS: Der er forskellige former for lyde. Lyde er i virkeligheden blot svingninger. "Lyd" kalder vi det, der kan oppfanges af det menneskelige øre, eller for at være mere nøjagtig, af et hvilket som helst øre.

Nadas er en form for lyd, der høres inde modsat ude, det vil sige uden hjælp af ører. Det er en samvittighedens stemme, Guds stemme i mennesket, stemmen fra overselvet der anråber dig og fortæller dig, hvad du skal gøre og - måske nok så vigtigt - hvad du ikke skal gøre.

"Vær stille og vid jeg er i dig," siges der. Det "jeg" det tales om på denne måde er nadas, stemmen i mennesket. Du kan ikke gå forkert i din nuværende udvikling, hvis du hører efter og adlyder den vedvarende indre samvittighedens stemme.

NATURÅNDER: I deres indbildskhed og fortvivlede tro på overlegenhed, mener menneskene at de alene har en sjæl. Mennesket tror at kun det selv fortsætter efter livet, gjennom/efter døden og ind i et andet liv.

Mange af de gamle racer tilbad naturånder. De tog ikke helt fejl, for der findes naturånder, og de er fuldt ud så vigtige som menneskeånder.

Et menneske er en samling protoplasme(materie), som har en sjæl eller et overselv - der (som) fortæller denne samling protoplasme - hvorledes den skal handle, hvorledes den skal vokse. På samme nåde har træer naturånder, åndevæsener, der ser efter træet. Dyr har også ånder, sjæle om man vil, og fordi et dyr ikke kan tale engelsk eller spansk eller tysk, betyder det ikke, at dyret er stumt eller dumt. Mange dyr har karakteregenskaber, der på ingen måde er inferiøre i forhold til de bedste af menneskenes!

I den astrale verden er der menneskelige væsener der udøver deres specielle hverv, og der er naturånder, de der ser etter planters og dyrs astrallegemer. Der er også elementarkræfter, men dem har vi allerede omtalt.

For sin egen udviklings skyld må man huske, at der er naturånder, dyreånder, der vokser og udvikler sig ad andre baner end menneskenes, men det betyder på ingen måde, at de er nenneskene underlegne. Det er afgrænsede og helt adskilte baner; mennesker reinkarnerer aldrig som dyr, og dyr reinkarnerer aldrig som mennesker. Det er to vidt forskellige vekstbaner. (men jf. Martinus så fantes i fortiden en overgangsrase mellom nåværende dyr og menneskene. Han kaller det forskjellige UTVIKLINGSBANER som de forskjellige raser utvikler seg gjennom - og så vel dyreriket som menneskeriket er i denne prosesss egentlig særlige bevissthetstrinn. R.Ø.anm.)

NEDRE HJERNE: Den nedre hjerne er den del af os, der absorberer viden og oplagrer denne. Hvis vi vidste hvordan - som visse mennesker i østen gør det - kunne vi genkalde os alt hvad der er hændt os, selv fra før vi blev født.

I virkeligheden er det ret enkelt, hvis man ved hvad man skal gøre, og hvis man har tålmodighed til at lære og øve. Folk der kan gøre dette siges at have "total hukommelse".

Total hukommelse kan, som nævnt, opnås gennem øvelse, men man bør ikke gøre det med mindre man har ren samittighed, for med total hukommelse husker man alle ubehageligheder såvel som alle de mere behagelige hændelser, og ubehageligheder synes ofte værre, når man skuer tilbage.

Total hukommelse finder sted i vor underbevidsthed, og hvis der er god grund til det, kan en kompetent hypnotisør hypnotisere en person et par gange og gradvis føre ham eller hende dybere ned i de svagest belyste afkroge af den ubevidste hukommelse. Det kan bruges til at klarlægge hvorfor en person har visse hæmninger eller angst.

Det kan også bruges til at decifrere gamle dokumenter i et sprog, som ingen forstår, for hvis man føres tilbage gennem sin underbevidstheds tid og rum, kan man tappe fra selv menneskehedens racehukommelse. Men det er naturligvis meget lettere at rejse korrekt på det astrale plan og så opsøge "de Akashiske Optegnelser."

NIDANAER: Disse er kendt som de Tolv Årsager til Elendighed. Der er ingen grund til at gå i detaljer, for de er alle knyttet til den materielle eksistens, såsom kødets lyster og den slags, som synes at være specielt udtænkt til at holde det stakkels lidende mand, og endnu mere lidende kvinde, på denne ret elendige jord.

Vi skulle se at komme af med nidanaerne så hurtigt son muligt. Under nidanaerne hører stolthed, begærlighed, lyst, vrede, frådseri, misundelse og ladhed. Disse egenskaber er ikke særlig ønskværdige, og vi behøver ikke at give efter for dem, og med få anstrengelser kan vi slippe af med hele banden. Når vi begynder med de små anstrengelser, opdager vi hurtigt at det ikke var så slemt, som vi troede, og vi ved da, at vi er godt på vej til at forlade denne jordcyklus for bestandig og det er bestemt godt.

NIDIDHYASANA: Dette er udøvelsen af dyb meditation - den anden form for meditation, typen der sætter os i stand til at opnå resultater. Der er tre nødvendige stadier, og det er:

Først læser eller hører man. Man kan læse en religiøs eller metafysisk tekst, eller en anden kan læse teksten op. Det stiller information til vor rådighed, information til det andet stadium.

Nu på andet stadium må der tænkes over denne information. Hvilken information er til vor rådighed? Vi tænker generelt over denne information, vi tænker på og om den, og når vi har dannet os en opfattelse af emnet som helhed, kommer vi til det tredje stadium.

Det tredje stadium er naturligvis nididhyasana, hvor vi tager én facet, eller et aspekt af informationen som blev givet os på første stadium og blev generelt gennemtænkt på stadium to, og så mediterer vi over det, der har fanget vores specielle opmærksomhed.

NIDRAER: Dette er idéer der kommer til os under søvn. Det kan være ideer der kom til os under vort besøg i den astrale verden. Hvis vi bragte dem tilbage til det fysiske som vi modtog dem, så ville de være os til uvurderlig gavn. Mange komponister er i stand til at bringe mindet om et stykke musik med tilbage til det fysiske, og ud fra denne musik fra den astrale verden, "komponerer" de et vidunderligt mesterværk, der går over i historien som en klassiker.

Uheldigvis er mange mennesker ude af stand til at acceptere atralrejser og ude af stand til at godtage de ideer, de modtager under et astralbesøg. Ens særlige form for religion har måske ikke nævnt rejser på det astrale plan, så tilhængeren af den religion kan tro, der er noget forkert i det. Man ræsonnerer derfor og gør ideerne til "drømme". Den mennekelige hjerne, som er menneskehedens største hemsko, skaber et rationaliseret billede som fuldstændig forvrænger det som astrallegemet forsøger at fortælle den fysiske krop.

Hvis man ville sørge for at have papir og blyant ved siden af sengen og straks nedskrive ideerne, der kommer til en om natten, så ville man huske dem om morgenen. Folk siger:

"Ah, det er så tydeligt, jeg er sikker på jeg husker det," og så vender de sig om på siden og sover videre, og om morgen har de glemt alt om det. Det er en skam, for vi får maange vidunderlige ting at vide i vores søvn.

NIRVANA: Dette er frigørelse fra kroppen, frigørelse fra kroppens lyst og gridskhed. Det betyder ikke; at alle oplevelser hører op, det betyder heller ikke ophør af al viden eller indilling af alt liv.

Det er forkert at sige, at nirvana betyder at eksistere i en tilstand af intethed. Det er en grov misforståelse begået af mennesker der taler om noget, de ikke har fuldt kendskab til. Nirvana er frihed fra lyst, frihed fra kødets forskellige begær. Nirvana er ikke engang lyksalig kontemplation. Det er istedet en opfyldelse af åndelig viden og frigørelse fra kropslige ønsker.

Nirvana er en ren tilstand, ren for så vidt angår mangel på lyster for materielle ting. Men selv når man har nået nirvana - frihed fra kødelige ønsker - går man stadig videre med det åndelige for at udvikle sig til andre eksistensplaner.

NIYANA: Dette stammer fra raja yoga, og det henvises til det andet af de Otte Lemmer fra den gren af yogaen. Del henviser til opnåelsen af renhedens dyder, fysisk og mentalt og til tilfredshed.

Det indebærer, at man må besidde en vis grad af strenghed før man kan realisere den dybe hengivenhed, det er nødvendigt at give sin Gud. Hvis man ikke besidder den nødvendige grad af strenghed, så er man så travlt optaget af at tænke på egne ønsker, at der ikke er tid til at tænke på Gud.

NUMEROLOGI: (Læren om tal). Ord er svingninger. Bogstaver, lyde, er svingninger, og en svingning er en pulséring eller en bølge som stiger og falder efter et bestemt mønster.

Nogle lyde er behagelige, lige som visse lugte er behagelig. Nogle lyde er dårlige på samme måde som der eksisterer dårlige lugte. Hvis vi giver lyd numerisk værdi, kan vi lave en optegnelse over, hvilke lyde der er gode eller dårlige for oss. I østen har man lavet en hel videnskab for numerologi, under hvilken bogstaver - hvert enkelt bogstav - har et tal, og med et navn kan man så lægge tallene, der danner navnet, sammen for at se om navnet er godt eller dårligt.

Visse mennesker har lært gennem erfaring, at hvis de ændrer deres navn en smule, når de frem til en harmonisk svingning i stedet for at måtte lide under en dårlig. Så folk der ved hvordan man gør, kan bruge deres fulde navn, eller deres initialer og deres fornavne, eller hvad der nu viser sig at være mest gunstigt.

Numerologi låner imidlertid sit navn til charlataneri, man bør kun opsøge en "numerolog" med et godt ry, for nogle af de mere fordækte udøvere ønsker blot dine penge uden at yde noget til gengæld.

 

0

OJAS: Dette er den højeste form for energi i den menneskelige krop. Det viser sig i auraen først som en svag blått lys - men efterhånden som renheden tager til, bliver farven til en lysere blå, så sølvagtig og til sidst en gylden udstråling.

I de renere typer bevares ojas i hjernen, hvor den stimulerer personens udvikling ind i åndelige og intellektuelle områder, der normalt er langt uden for rækkevidde. Når man ser en person af denne type, kan man se den gyldne glorie eller nimbus rundt om hovedet.

OKKULTISME: Dette er knyttet til viden om tingene, som befinder sig over de almindelige mundane kropssanser. På denne jord er vi begrænset til visse sanser. Vi kan berøre en ting og vide, at den er der, vi kan få at vide, om den er varm eller kold, om den bringer os behag eller smerte. Det er mundan viden, men okkult viden er knyttet til kendskabet om ting, som ikke kan erkendes af de ordinære mundane krefter i denne verden. Det vil sige, i kødelig tilstand kan du ikke røre det, du kan kun fornemme det, og når man således kan fornemme, kan man også få.

OKKULTE KRÆFTER: Okkulte kræfter opnår man efter mange års træning og mange livs erfaring. I østen er tallet 8 et helligt tal, et tal der skulle kunne skænke forskellige "magiske" kræfter. I den okkulte verden er der otte standard opnåelser, men man kan ikke håbe på okkulte kræfter, med mindre man først dropper alle tanker om herredømme over andre. For eksempel sier reklamerne: "Hersk over andre med hypnose". Men dette gir verden som helhed en stor modtjeneste, de lokker til onde gerninger. Man kan kun gå ind for okkulte kræfter, når man er helt sikker på at man ikke vil bruge de kræfter til forkerte formål.

De højere adepter råder aldrig eleverne til at klare alle otte okkulte opnåelser, i stedet skal man "skynde sig langsomt", udvikle sig i behagelige tempi.

Det er bedre at forsøge at forbedre gode evner på det mundane plan, før man går ind for okkulte kræfter, for hvis man udvikler okkulte kræfter, før man er ren nok til at kontrollere dem, vil de kontrollere personen der udvikler dem, og det kan være kilde til megen sorg!

OM: Dette er kendt som et ord der indeholder kraft. Når det bliver fremsagt korrekt, og med en styrke der er i overensstemmelse med omstændighederne, skænker den fremsigren store goder. Udtalen er OH-M.

Det er absolut et faktum, at der findes visse adepter i østen som kan vække folk fra de døde ved at fremsige en korrekt kombination af lyde. Men det bør atter understreges, at man ikke skal gå ind for numre som dette med mindre man har særlig viden og specielle grunde dertil, for hvis man vækker en person fra de døde uden at vide, hvad det er man gør, vil man genoplive en person hvis hjerne er forringet på grun af ilt(-oksygen) mangel, og således få en typisk zombie.

OMTATSAT: Dette er også en mantra. Udtaler man ordet rigtig, sætter det en serie svingninger i bevægelse, og ved a gentage ordet et par gange på den rette måde kan man vække visse indre centre. Det må igen understreges, at med mindre man har fået den rette oplæring, kan man ikke få den korrekte udtale og vil derfor kunne gentage ordet, lige til stemme svigter, uden der vil ske hverken godt eller ondt.

Vi har forskellige chakramer, som er mere eller mindre passive, hvilende, eller "sovende i hylsteret" kan man sige. Men ved at sætte de rigtige svingninger i gang i hvert molekyl i kroppen, kan vi ryste chakramet fri, så det får en mulighed for at udvikle sig. Men dette kan kun gøres, når en person har rene motiver, når personen ikke ønsker menigsløse demonstrationer, materialisationer o.s.v., der trods alt ikke er andet end legetøj for umodne børn. Og børn burde ikke få kræfter, som korrekt gentagne mantraer kan bringe.

OPLEVELSER: Under opholdet på jorden kommer mang mennesker ud for "oplevelser". De bilder sig ind, at de se ting, eller også ser de virkelig ting. De ville være sikrere deres sag, hvis de gjorde mere nøjagtige optegnelser.

Man burde have papir og blyant ved hånden hele tiden især ved siden af sin seng, så man kan gøre notater, før hukommelsen svigter.

Hvis du nu vågner om natten og tror, at du har set noget: Gør notater:

1. Hvad så du?

2. Var det mandligt eller kvindeligt?

3. Hvordan var det klædt, i følge hvilken tidsperiode?

4. Hvad gjorde det? Kom det igennem væggen og standsede ved din seng?

5. Hvad sagde det til dig eller tilkendegav overfor dig?

6. Hvad var din reaktion?

7. Hvad skete der med figuren? Forsvandt den - blev væk? - eller gik den igennem veggen?

8. Hvilke konklusioner kan der drages efter at have læst det ovennævnte? Var det en hallucination? Var det en person jeg genkendte? Var det en person, der så ud til at være virkelig?

Lær notaterne igennem om morgenen og tilføj, hvad der end er kommet fra din underbevidsthed i løbet af natten. Det må dog påpeges, at mange ægte tilfælde af besøg er gået tabt for verden, fordi personen der så den besøgende enten er dykket ned under dynerne eller blev for forvirret til at kunne danne sig noget nøjagtigt indtryk af det. Der eksisterer fænomener som spøgelser, men hvis en person ikke ville skade nogen når han befandt sig i sin krop, hvorfor skulle den person så gøre det, når han ikke var der?

OVERSELV: Der hersker stor forvirring om ego, sjæl, overselv og hvad der ellers er knyttet til det. Men, lad os huske, vi her er som marionetter. Der kan her henvises til "marionetter" under P.

Overselvet er sjælen, superegoet, supervæsnet, overskueren, den der styrer os fra et eller andet fjernt eksistensplan. Overselvet er det virkelige "jeg".

Mange mennesker har hævdet at have skabt ordet "Over-selv eller Overjeg", men i virkeligheden stammer det fra et eget gammelt tibetansk ord, som løseligt angiver "Manden der styrer Foroven(over)". Så når du tænker på dig selv hernede, skulle du tænke på dig selv som en marionetdukke, der dingler i enden af en snor -Sølvsnoren-Sølvstrengen - i færd med udføre de ønsker, Manden der styrer Foroven nærer(ønsker).

Hvis du er meget lærd, vil du måske gerne have navnet på sanskrit. I sanskrit kaldes overselvet adhyatma, og i sanskrit er det hele kernen, hele magten, hele kilden til vor eksistens.

Det er punktet hvorfra alle følelser, alle sanser, alt ved stammer, og til hvilket alt i oss og ved oss vender tilbage. (se også under PARAMATMA)

P

PADMASANA: Man vil kende dette, når jeg siger, det er den kendte lotusstilling. De fleste har set statuer af Buddha siddende, og oftest er Buddhaen portrætteret siddende i lotusstillingen.

Personer fra vesten, som er vant til at sidde i en stol, hvis sæde er hævet over jorden, og hvor man sidder med ben hængende lige ned, kan finde det besværligt og mærkeligt at sidde som folk i østen. Manden og kvinden fra østen sidder på en temmelig hård overflade med benene "over kors", så fodsålerne vender opad. I den stilling sidder man lige op med ret rygsøjle.

I Tibet sidder lamaerne af de højere grader i den stilling hele natten, de sover i den stilling, og de dør i den stilling for det er en del af den lamaistiske tradition, at man skal forblive bevidst så længe som muligt, når man er ved at dø.

Den japanske samurai sad i den stilling, når han skulle begå rituelt selvmord, en handling han mente ville redde families ære.

Vesterlændinge, der studerer okkulte emner, kan ikke alltid sidde i lotusstillingen på grund af konventionelle regler eller på grund af - for at sige det l,ige ud - stive led! Men det er ligegyldigt, stillingen er ikke af vital betydning. Lotusstillingen er ganske vist meget god til meditation, men den helt riktige stilling er den, der er mest behagelig og samtidig holder ryggsøjlen rank. Hvis du ønsker at sidde med benene over kors så gør det, og anbring hænderne på lårene. Når du mediterer så hold munden lukket, og lad tungespidsen hvile let mod bagsiden af tænderne. Hagen bør være sænket, så den hviler lett mod brystet.

Hvis du kan gøre det, så undgå at lade øjnene focusere på noget, man kan sige, at man skal fæstne blikket mod det uendelige. De må ikke flakke eller vandre fra genstand til genstand. Pointen er, at dine øjne ikke skal se.

Hvis du sidder som foreslået her og ånder blidt og jevnt - i en bestemt rytme, vil du opdage, at det er en fremragende til afslapning. Naturligvis skal du som allerede nævnt sidde med rank ryg, med mindre du har en eller anden skavank der volder dig smerte i den stilling.

PANCHATAPA: Dette beskrev jeg i bogen Det tredie øje. Jeg har været igennem denne prøvelse. Jeg må måske igen have lov at minde om, at Det tredie øje er sand, alt hvad jeg skrevet er sandt. Men lad os vende tilbage til panchatapa.

Dette er en meget streng behandling, hvor man må sidde i en stram - meget stram - lotusstilling uden at bevæge sig. Man skal gøre det lige fra morgenlysets komme til det erstattes nattens mørke. Under ingen omstændigheder er det tilladt bevæge sig, man må ikke strække benene og "gå en tur".

Man må sidde, og sidde, og sidde.

normalt bliver der tændt fire store bål, nord, øst, syd og og bålene er smerteligt nær én, så man til sidst næsten føler sig som et stykke ristet bacon. Ideen er at hærde personen ved streng disciplin. Det er kendt, at meget erfarne personer kan meditere på den måde i syv dage, det vil sige, sidder ubevægelige fra morgengry til tusmørke, og om natten sover de - samt indtager de måltider, der er blevet dem nektet i løbet af dagen.

øvelsen er meget god til at udvikle personlige meditationskrefter. Hvis man ikke kan meditere, undertrykkes man af kropslige ønsker, men hvis man mediterer slipper man ud af denne verden.

naturligvis kan det ikke anbefales alle at gøre noget sådant, det kræver intensiv træning.

PANDIT: En masse mennesker er dybt imponeret, når de hører om denne eller hin pandit. EN person kan kalde sig "pundit"-det er et østerlandsk navn for en person, der grundigt studeret skriftstederne og forskellige religiøse bøger. Inden kristne religion svarer det omtrentlig til en lægædikant og intet mere. Med andre ord, en lægprædikant er i stand til at udføre visse hverv, men han er stadig ikke præst - ikke præsteviet, og en pandit eller pundit indtager nogenlunde samme status eller mangel på status.

PARA: Som regel siger man ikke para, men paraen. Ordet henviser blot til det, der ligger over den Ottedobbelte Sti. For nemheds skyld kan man betragte det som værende over, hinsides.

Vi har para-bhakti. Det indebærer, at man tilbyder sin hengivenhed til den gud man tilbeder. Det betyder en hengivem person.

En anden brug af para er para-vidya. Denne kombination af ordet henviser til og betyder den højeste viden.

I Indien vil man opdage, at brahininerne er de mest konsekvente "brugere" af para-vidya, de har næsten monopol på ordet, bruger det langt hyppigere end andre religiøse retninger; for dem betyder det nemlig den store, den rene, de højeste viden som var Brahmas.

PARAMATMA: Dette er endnu et ord med vor gamle ven "para". I dette tilfælde henviser det til det Højeste selv, den højeste atma, det som befinder sig langt over kødet. Det er vort eget personlige overselv, det som kontrollerer den menneskelige krop her på jorden og andre planeter.

Det er mere bekvemt at sige "overselv", for navne som pramatma, atma eller jivatma fører blot til forvirring.

PERCEPTION: Vi må kunne "percipere" - iagttage - erkende, for at kunne opnå nogen viden. For eksempel lytter en student først til det han får fortalt. Så funderer han over det han har fået fortalt, og ud fra de oplysninger der er til hans rådighed, drager han siden egne konklusioner, danner sine egne meninger.

En person der har gennemgået disse to stadier, har nu nået det stadium, hvor han kan iagttage og erkende førstehånds indtryk uden at blive hjulpet af andre på den ene eller ande måde.

Sandsynligvis har han nu udviklet sig så meget, at han kan gå ud af kroppen og i astral form opsøge Mindernes Hal hvor han kan rådføre sig med De akashiske Optegnelser om fortiden, nutiden og sandsynlighederne for fremtiden. Når en person har nået det stadium, siges han at have, nået perceptionens alder.

PINGALA: Dette er en kanal på højre side af rygsøjlen. den indeholder sensoriske og motoriske fibre, som har indflydelse både på det fysiske og metafysiske liv.

Idaen er et lignende rør, eller søjle, og når pingalaen og idaen frit kan kontrolleres af den person de findes i, har tid, materie og distance ingen mening og er ikke længere en hindring eller indskrænkning. Man er så i den lykkelige situation at kunne sige: "Intet fængsel kan spærre mig inde."

Personer, der besidder sådanne evner, kan udføre bevidste astralrejser, telepati, claivoyance, og under egnede betingelser også levitation.

PLAN FOR EKSISTENS: (Marionetter). Mange mennesker er ikke i stand til at fatte, hvad de er, og hvorfor de er. De undrer sig over, hvorfor en så almægtig person som overselvet kan indskrænkes til at klare bare ét lille ubetydeligt menneke. Men så enkelt er det ikke.

Overselvet er som en marionet-méster. Ligesom styreren af marionetter kan klare flere dukkers strenge på en gang, kan overselvet også klare Sølvstrengene fra en hel del forskjllige personer. En person kan være i England og have en med-marionet i Afrika, Australien, eller endog på en anden planet. De kan alle være underlagt det samme overselvs kontrol. Man kan måske sige, at de er som beboere i parallelle verdener, for i følge visse trosretninger har alt, hvad der overovedet er hændt, og alt hvad der vil indtræffe, en fællesævner. Fortiden, nutiden og fremtiden er ét. Det er som være i en gade, man kan ikke se rundt om hjørnet, så det der kommer rundt om hjørnet er fremtid for en. Men hvis man tager (reiser) op i et helikopter, kan man se det der nærmer sig hjørnet, og fremtiden er derved blevet tydelig.

Gennem historien har der været tilfælde med mænd eller kvinder, som pludselig er blevet "besat" og har gjort ting, de normalt var ganske uegnede til. Tag f. eksempel tilfældet Jeanne d'Arch: Her var dér en ung pige, der tilbragte megen tid alene; det siges, at hun hørte stemmer, og disse stemmer formanede hende til at lede sit land. Det gjorde hun og ble som en mand, gik i rustning og førte mændene an i krig.

Ved du hvad der i virkeligheden skete? Trådene fra marionetterne blev viklet ind i hinanden. Jeanne dArc, en ung pig fik sin Sølvstreng viklet ind i en ung mands måske fra andet land, eller en anden planet, en ung mand som måtte udføre visse ting. Jeanne ræsonnerede og fik stemmerne til at sige det, der passede på hendes egne betingelser. Man kan ikke lade være med at spekulere over, hvad der skete med den unge mand, der skulle lede sit land. Blev han som en ung pige, der tilbragte det meste af tiden alene med dagdrømme?

Der er parallelle verdener, der er verdener som vi ikke kan se, fordi de er af en anden svingning. Vi kan se lys, men kan ikke se radiobølger, og dog bevæger de sig ved noget lunde samme hastighed. Vi kan se denne verden, vi nu lever i, men hvad hvis en anden verden er lagt oven på den? Vi ville ikke kunne se den verden mere, end vi kan se radiobølger - men i vores søvn, under rejser på det astrale plan, kunne vi besøge den.

Man har set grupper af mennesker, måske en hel familie som var fuldstændig bundet sammen, som handlede som ei gruppe med identiske interesser, og som blev helt elendig til mode, når et medlem af gruppen var borte. Disse mennesker - medlemmer af en familie - kan alle have været marionette for ét overselv. De fleste af os er dog én af en gruppe, de vil sige: vi kan være her i dette land, og vi kan have modstykker i andre lande eller på andre planeter, og det er grunden til, at vi til tider sidder inde med en viden om et land - skønt vi ikke bevidst har været der. Det er derfor vi kan have en fuldstændig og klar viden om en anden planet.

POLTERGEIST: Der er visse elementarkræfter, der specialiserer sig i at genere og skræmme menneskene. Disse kalde poltergeister. De er uberegnelige som aber, og naturligvis er de ikke i besiddelse af fornuft.

Der er mange elementarkræfter af poltergeisttypen. Normalt har de ingen æterisk magt til at bevæge materielle objekter, og så søger de efter en ung pige (eller selv en ung dreng - skjønt han vil have mindre kraft) som gennemlever sit pubertetsstadium. En pige fra tolv til fjorten år med en masse æterenergi, som er ukontrolleret, før den bliver kanaliseret ind i kvindelighed; Poltergeisten forsøger at få energi - æterisk energi - fra den unge pige, og med den energi kan genstande flyttes, for eksempel kan en stol vælte, mens der ikke nogen i umiddelbar nærhed af den.

Det er ikke nødvendigt, at energikilden (den unge pige) er i det samme værelse, skønt hun må befinde sig inden for en radius af cirka tyve meter fra manifestationen.

Poltergeisten udfører kun manifestationer når menneskene skræmmes. Elementarånden, som altid er destruktiv, ønsker blot at skræmme et menneske, og jo mere bange mennesket bliver, desto større glæde får elementarånden ud af det.

PRALAYA: Videnskabsmænd har netop opdaget, hvad almindelige mennesker har vidst i århundreder. Mennesker og dyr må have søvn efter et bestemt antal timer, ellers kan livet ikke fortsætte. Her er noget, som den østlige videnskab har vidst i århundreder - hele universet må "sove" med visse intervaller.

Med lange, lange intervaller sover hele universet, og det kaldes pralaya. I følge den hinduistiske tro er der forskellige perioder, og efter hver cyklus af disse perioder sover universet, mens nye mennesker "bestemmes" og nye verdener planlægges. Sådan noget kan observeres i De akashiske Optegnelser.

PRANA: Dette ord kan betyde to ting. I den første betydning er det et chakra forbundet med hjertecentret. Denne prana kontrollerer hjertets sundhedstilstand. Den er knyttet til den samling nerver i hjertet, som giver hjertemusklen et stød og således far hjertet til at slå i en bestemt rytme.

Denne form for prana viser sig i auraen som en gulorange farve, der har en tendens til at et rødligt skær hos dem, der nærer stærke ønsker af den lavere dyriske natur, såsom overdreven dyrkelse af sex eller mad.

Den anden prana er noget bedre kendt for den "menige borger" Den er knyttet til åndedrættet og til åndedrætskontrol. Vi vil ikke omtale det her, for i slutningen af bogen er der en række meget ufarlige, meget sunde åndedrætsøvelser.

PSYKOMETRI: De personer, man kan kalde "sensitive" kan røre ved en genstand og så fortælle en hel del om dem. For eksempel: En sensitiv kan samle en sten op på en strand bred,. Ved så at sætte sig ned og lade hjernen falde helt til ro kan det ubevidste aktivere nogle paranormale sanser, så fingrene kan videregive svingninger til hjernen, der danner billeder. Alt liv er elektrisk og magnetisk, og alt hvad der er blevet berørt af et menneske vil besidde noget fra det menneske for fremtiden. Det er som at berøre et stykke jern med en magnet, man vil opdage, at man delvis har magnetiseret det stykke jern. Et galvanometer, eller selv et almindelig magnetisk kompas, kan afsløre den magnetisme der er bleve tilført jernet ved den lette berøring af magneten.

På samme måde kan en person, der kan udføre psykometri berøre en sten, eller en ring, eller et stykke klæde, og så beskrive scener fra den genstands fortid.

Sådan en person gør det ikke for egen vindings skyld, heller ikke som et scenenummer, men kun for at hjælpe andre.

R

RAGA: Dette er et andet ord for følelse, for at kunne "lide"(no: like), for behag. Det opstår som regel af mindet om en behagelig genstand, eller af en idé eller en person. Det er naturligvis et abstrakt begreb.

Der er en anden betydning for raga, det kan være den specielle form for indisk musikkomposition.

Fra den første betydning af raga kommer begrebet ragabhakti, som er den spontane opblomstren af åndelig kærilighed. Som regel forårsages den af en eller anden intens og uventet oplevelse eller følelse.

En anden form af raga er raga-dwesha, og det er at fatte sympati for folk. Vi møder til tider en person, som vi synes meget godt om ved første møde, "kærlighed ved første øjekast" kaldes det Vi kan også komme ud for det modsatte - vi ser eller møder en person, og ved med det samme, at vi slet ikke bryder os om ham.

Disse følelser er ting, som må udviskes af den udviklende person, for sympatier og antipatier uden tilsyneladende grunde er tegn på uvidenhed og mislykkede forsøg på at udvikle sig på åndelig basis.

RAJA YOGA: Raja betyder "kongelig", så raja yoga bliver ofte omtalt som "kongelig yoga". Det et en af de fire store veje, der sætter os i stand til at vende tilbage til det mægtige overselv. Raja yoga oplærer menneskeheden til selvbeherskelse, selvkontrol. Den lærer, at man ikke må være afhængig af andre, men selv klare sine besværligheder.

RECHAKA: Dette er processen med at udstøde så megen luft som muligt fra lungerne, så man kan indsuge frisk luft under udøvelsen af forskellige åndedrætsøvelser. Det vil ikke blive nærmere omtalt her, da der sidst i, bogen er et afsnit om åndedrætsøvelser.

REINKARNATION: Reinkarnation betyder: at komme tilbage til denne materielle verden fra den åndelige verden. Tidsfornemmelsen i den materielle verden er ganske forskellige fra den i den åndelige verden, så man kan lære meget hurtigere i den materielle verden end man kan i den åndelige. Folk bliver ved (fortsetter) med at komme til jorden - eller til andre kloder - på nogenlunde samme måde som man går i skole. Om morgenen forlader man hjemmet og går i skole, hvor det er hensigten - at man skal lære visse ting. Når skoledagen er forbi, vender man hjem igen.

Efterhånden som man arbejder sig gennem en klasse, bliver man "forfremmet" til en anden klasse, indtil man - i teorien - har lært alt, hvad skolen kan lære en, og så går man videre til en højere skole, indtil man specialiserer sig inden for sit felt.

På stort set samme måde kommer man til denne jord, og bliver ved med at komme tilbage for at komme ind i forskellige "klasser". Når man har lært det, som jorden kan give eller lære, går man videre til en anden verden, akkurat som den voksne går ud af skolen.

REKREATION: Ved du, hvad rekreation virkelig er? Rekreation vil sige at skabe på ny.

En person bliver sløv eller udmattet af at arbejde for længe med én bestemt ting. En person kan for eksempel sidde ved et skrivebord hele dagen og lægge frygtelige rækker af tal sammen. Når dagen er til ende, ligner personen en "levende død" - men så går han ud og "gen-skaber" energi, det vil sige - han får ny energi ved at engagere sig i en ny øvelse, eller fritidssyssel - eller arbejde. Rekreation er nødvendig, hvis man skal kunne yde sit bedste inden for et hvilket som helst område.

RETTIGHEDER: Det er menneskehedens ret at kunne rejse ad Den åndelige Vej. Folk erkender som regel ikke, at "alle mennesker er ligeberettigede for Guds åsyn". På samme måde er alle sjæle ligeberettigede for Guds åsyn, uanset om de er sorte, gule eller hvide. Det er kendt, at der ikke eksisterer nogen adskillelse på denne jord!

For ofte er "rettighederne" begrænset til en form for fælleslov, som kun har til hensigt at gavne medlemmerne af det fællesskab. Det var det samme med stammelovene, stammerne havde love, som kun gavnede den stamme, der havde dekreteret dem.

Den fremmede har altid uret. Den fremmede i et land er altid den der trækker det korteste strå. Den fremmede er altid suspekt, altid misforstået, altid strafbar. Den fremmede er "det som ikke hører hjemme", og derfor frataget andres sympati og forståelse.

Det siges, at "blod er tykkere end vand", men før folk med en provinsiel tankegang indser, at en person fra en anden stamme eller kommune er ligeberettiget, før folk fra det ene land indser, at folk fra et andet land også har ret til at leve, før kan der ikke herske nogen virkelig forståelse eller udvikling her på jorden.

RISHI: Dette er en helgen, eller en person der lever for godhed, eller en med mediumistiske evner.

Som regel er en rishi en person, der på en eller anden måde har været ansvarlig for en religions hellige skriftsteder.

Rishi - en inspireret seer.

RITUALER: Ritualer er discipliner, og om de er hedenske ritualer eller civiliserede ritualer afhænger af, om de henviser til den anden fyr eller dig selv.

Den katolske kirke, for eksempel, har et meget indviklet og kompliceret ritual, og i alle lande hvor hedenskaben dyrkes, er det med det formål at trække så mange mennesker som muligt sammen, at holde dem med denne form for uniformeret disciplin.

Ritualer sætter personer i en bestemt sindsstemning, og i denne bestemte tilstand er man i stand til at modtage, eller percipere, visse ting.

ROSENKRANS: Mange religioner bruger en rosenkrans - en perlekæde - så personen der fremsiger bønnerne eller mantraerne ved at røre perlerne - kan huske at fremsige bønnerne i en bestemt rækkefølge, eller det rigtige antal gange.

At røre ved en rosenkrans har ofte en beroligende virkning på folk og løser til dels alderdomsproblemet med "ikke at vide, hvad man skal gøre af sine hænder!"

S

SADHANA: Dette er et ord, der henviser til de forskellige spirituelle discipliner. Sadhanaer er især fire måder til at nå frihed fra ønsker. Det er også en del af dama (se under dama).

Disciplinerne er frihed fra lyst og lignende, og behøver ingen detaljeret beskrivelse her, da hele denne bog er helliget dem.

SADHU: En hellig mand, måske en eneboer, men især en munk. En person, som forlader et lamakloster og begiver sig ud blandt folket, får betegnelsen "sadhu", på stort set samme måde som en lignende person blandt kristne kaldes "Fader" eller "pastor".

SAHASRARA: Dette er det højeste af de fysiske centre for yoga-bevidsthed. Det er den syvende, og skønt der som tidligere nævnt i denne bog er ni centre, navngiver man kun syv i vesten.

Sahasrara kaldes også den Tusind-kronbladede Lotus, og en clairvoyant kan se dette strømme frem fra det øverste af hovedet som et springvand af gyldent lys, og "kronbladene" er af enhver tænkelig farve.

SAMADHI: Dette er en speciel tilstand, hvor man er mere end klar over "virkeligheden". Når en person har udviklet sig meget, er der visse stadier, hvor man når til en "superbevidst" tilstand, i hvilken man bliver klar over guddommelige virkeligheder, som ikke kan bevises, men som man ved er sande.

Det er også en særlig form for viden, som sætter en i stand til at modtage spontan oplysning. En person kan fundere over betydningen af et ord, og så pludselig modtage et åbenbarende glimt, som øjeblikkeligt og uventet giver betydningen af det, man har funderet over. (jf "kosmisk glimt" som Martinus benevner disse. R.Ø.anm.)

SAMANA: I centrum af solar plexus er der noget, som man oftest betegner som "en vital kraft". Det er en emanation eller udstråling, som tydeligt kan ses af enhver nogenlunde clairvoyant person. Farven påvirkes af sekretionerne i det område, og den er derfor oftest sløret grønlig, noget i retning af jade, eller, når der foregår en let fordøjelse, kan den være en gullig mælkefarve.

SAMATWA: Et roligt temperament, ro i sindet, totalt fravær af misfornøjelse, antipati eller strid. En sindstilstand hvor man er i stand til lidenskabsløst at vurdere, uden fordomme eller bitterhed.

SAMSARA: Mennesket kommer til verden i en cyklus af fødsel, liv, død, planlægning og genfødsel. Det sker igen og igen i en endeløs cyklus, som forbliver endeløs, indtil man udvikler sig gennem hvert tegn i dyrekredsen, og lærer det som må læres, lærer det som frigører individet fra kødets bånd, og dermed fra nødvendigheden af reinkarnation.

SANCHITA KARMA: Mange mennesker betragter karma som ond, ubøjelig og uforsonlig, men det er ikke tilfældet.

Folk kan få en masse af deres karma "sat til side", det vil sige, få den opbevaret, nedfrosset, for at se hvordan den uheldige besidder klarer sig. Hvis så personen gør fremskridt og helt ærligt forsøger at hjælpe andre, kan den "opbevarede karma" blive ham tilgivet. For som man tilgiver andre deres synder mod en selv, skal andre tilgive dig de synder, du har begået mod dem.

Guden for alt er nådig og retfærdig, men det er en retfærdighed, der er afpasset og modificeret af medfølelse. Ingen der kommer til verden bliver pålagt at lide mere end til det der er hans eller hendes grænse. Ingen skal "tilbagebetale" det, som ville være destruerende. Derfor kan opbevaret karma annulleres, "glemmes", hvis personen der bærer denne karma beviser, at han eller hun er tilgivelse værdig.

For at illustrere det, lad os da antage, at en person har været meget grusom. Karma betyder ikke, at personen derfor må lide under grusomhed, for hvis en person genfødes og samvittighedsfuldt stræber efter at udvikle sig gennem mildhed, så bliver den karmiske grusomhed "annulleret". (Martinus beskriver prinsippet bak dette inngående under symbolet om "syndenes forlatelse" - altså at man gjennom annen lidelse har utviklet sin humanitet slik at utstrålingen som denne bevirker i auraen - nærmest skaper "et skjold" - som hindrer de gamle karmabølger å kunne nå inn til personen. R.Ø.anm.)

SANNYAS: Dette henviser egentlig til et liv i fuldstændig selvfornægtelse. Det bruges som regel i forbindelse med en person, der er trådt ind i et lamakloster, eller et andet kloster, og som har helliget hele sit liv til opnåelse af viden. Heller ikke her kan han udvikle sig, med mindre han frit giver, med mindre han er villig til at ofre det, han ønskede for sig selv, og give det til gavn for andre. Det er det sidste af de fire stadier den enkeltes liv opdeles i.

Der er en anden betydning af sannyas. Det kan være en initiering, under hvilken en person, der forbereder sig på at blive munk, aflægger de sidste løfter om fuldstændig afkald og et tilbagetrukket liv.

SARASVATI: De fleste religioner har en "Guddommelig Moder". Der er en guddommelig moder i den kristne tro, en guddommelig moder inden for den lamaistiske tro, og en guddommelig moder som ægtefælle til Brahma.

Sarasvati er Lærdommens Gudinde, og kunstarternes skyts-helgen.

SAT: I en vestlig vending kunne dette benævnes absolut eksistens, eller et Rent Væsen ikke af denne Jord. Det er virkeligheden, overselvet, det vi bliver, hvis vi opfører os rigtigt og venter længe nok.

SATYA: Dette betyder sanddruelighed og undladelse af at bedrage andre. Den kendes som den anden af Afholdenhederne. Man må være fuldstændig sandfærdig, fuldstændig ærlig over for sig selv og andre, hvis man skal kunne gøre fremskridt.

SATYA YUGA: Dette er den første af fireverden perioderne. Forskellige religioner opdeler verdensperioderne i et bestemt antal år, og satya ynga, også kendt som krita, opdeler perioderne i 1.728.000 år.

SEANCER: Det er overraskende let at komme i forbindelse med "den anden side". Det er overraskende let at komme i forbindelse med elementarkræfter, der foregiver at være ens kære afdøde ven eller slægtning.

Der er visse mennesker, ikke nødvendigvis udviklede, ikke nødvendigvis gode, ikke nødvendigvis lette, men visse mennesker som gennem et eller andet trick med stofskiftet kan hæve deres svingninger, så de nærmer sig det harmoniske med en fundamental svingning som et væsen i den astrale verden. Det kan være at personen, som så kaldes et "medium" (et medium for kommunikation), modtager oplysninger fra en person, der for nylig, eller for længere tid siden, har forladt denne verden.

Det er meget farligt at bruge sådanne meddelelser, med mindre mediet er yderst velkendt, det vil sige, at du ved mediet er pålideligt. Hermed menes ikke, at mediet nødvendigvis vil snyde dig, men han eller hun sidder måske ikke inde med de intellektuelle eller "uddannelsesmæssige" evner til at kunne skelne mellem det der er svigagtigt og det der er ægte.

Generelt er mennesker, der har forladt dette liv, alt for travlt optaget til at sende meningsløse meddelelser, de har et job at udføre, måske forbereder de sig på nye inkarnationer. Så tante Bertha vil ikke komme tilbage og minde dig om at vande blomsterne, eller at hendes længe savnede testamente ligger i den tredje skuffe til højre i kommoden!

SHAKTI: Her har vi igen Universets Moder. Moderen er princippet i Primær Energi. Hun er det der skaber, bevarer og afslutter universet. Det er også kræfterne der ses i universet.

Verden her er en negativ verden, så det negative princip er det feminine princip. Når vi bevæger os hinsides denne verden, bevæger vi os til en positiv verden, vi bevæger, os, for at bruge vendinger fra den esoteriske viden, til gudeverdenen. Her på jorden er vi i gudindeverdenen, det negative princip.

De kræfter, der kommer fra gudindeprincippet er de, der har at gøre med clairvoyance, dairaudience, telepati, psykometri og lignende, disse kræfter omfatter også dem, der danner tankebilleder som opstår uden tankeaktivitet.

En tredje kraft, som kommer fra det kvindelige princip her, er lydens kraft, kraften ved at udtrykke sig vokalt, kraften i at komponere musik.

Ifølge den hinduistiske tro må man kende Gudemoderens nåde, før det sande aspekt ved Gud bliver åbenbart.

SHANTI: I lamaklostre og buddhistiske klostre bliver ordet shanti, som betyder fred, gentaget ved afslutningen af enhver samtale.

I tibetanske lamaklostre bliver der læst op for dem, der indtager et måltid, så deres tanker kan bortledes fra det udelukkende fysiske aspekt ved mad. Ved afslutningen af oplæsningen vil forelæseren ofte sige tre gange: "Om, Shanti, Shanti, Shanti". Det beder blot, at man beder om fred på stort set samme måde som man i de kristne klostre gentager ordene:

"Pax vobiscum", hvilket betyder: "Fred være med dig".

SHATSAMPATTI: En person, der studerer hos en fremskreden guru med det mål at sikre frigørelse fra lyster og kødeligt begær, vil få undervisning inden for de seks hoved-områder, som er:

1. Shama, som er evnen til at forblive rolig og styre sine tanker, at kontrollere sindet så kroppens lyster sættes til side.

2. Dama. Dette er et system af discipliner, som sætter udøveren i stand til at kontrollere kroppen, efter at sindet er blevet hævet til en tilstand, hvor kropslige ønsker kan besværges.

3. Uparati. Dette system lærer en ikke at begære sin nabos besiddelser. Det lærer en at være omhyggelig i valget af fæller og ejendele, det lærer en at være tilfreds med hvad man har.

4. Titiksha. Dette er evnen til med lyst og tålmodighed at udstå de besværligheder, der pålægges os af vort udviklende karma.

5. Shraddha. Under dette system må man være oprigtig og ærlig over for sig selv og andre. Man må fjerne de illusioner og -den falskhed, vi omgives af.

6. Samadhana. Her er man i stand til at koncentrere sine kræfter, sine evner, om ét enkelt formål. Man kuldkastes ikke af midlertidige forstyrrelser. I stedet forfølger man fast den lige sti, der sikrer frigørelse fra reinkarnation.

SHENG JEN: Dette er hvad kineserne kalder en viis mand, en som har studeret meget, en vismand, en god mand, en som kan kontrollere andre gennem venlighed og opretholde disciplin ved venlighed frem for kraft og magt. Fra det har vi:

SHÉNG WANG: Som er den ideelle regent, en som besidder indre visdom sammen med evnen til at blive en god regent.

SHIH FEI: Dette ord står for modsætninger, ret og uret, sandhed og løgn eller fejl. Det der er korrekt og det der er ukorrekt.

SHIVA: Dette er et ord med mange betydninger. I den hinduistiske treenighed af guder betyder det guden der opløser fra jorden, den kraft der kaldes ødelæggelse, som befrier menneskene fra jordkroppen. Der er en gud, der æres af yogierne, der ønsker befrielse fra kødet.

Vi har tre former, det er fødsel, liv og død. Der er en "gud" som bestemmer, hvornår vi skal fødes. Der er en "gud" som råder os i livet, og der er en "gud" (Shiva) som befrier os fra jorden i form af død.

SIDDHA: Det er en, som har udviklet sig gennem de forskellige inkarnationscykler, som nu er en "Fuldkommen Sjæl", en som endnu ikke har nået stadiet for egentlig guddommelighed, men som udvikler sig og derfor befinder sig på stadiet for semi-guddommelighed.

Fra dette ord har vi:

SIDDHI: Dette betyder åndelig fuldkommenhed. Det betyder også, at man har betydelige okkulte kræfter.

SJÆL: Et stærkt misforstået ord. Det er vort ego, vort overselv, vores marionetmester, det virkelige "jeg". Den ånd som bruger vor fysiske krop for at lære ting på jorden, som ikke kan læres i åndeverdenen.

SKÆRSILD: Dette er ikke helvede, det er ikke noget, som bare minder om helvede. Det minder mere om Mindernes Hal i den astrale verden.

Hvis man for eksempel har en tekande af sølv, vil den efterhånden blive plettet både indvendig og udvendig. Hvis man så en dag tænker på at sælge den, eller give den bort som bryllupsgave, vil man tage skridt til at fjerne pletterne.

På samme måde er det, når et menneske eller et dyr forlader denne verden, det vil komme ud for et kort ophold i "skærsilden", hvor sjælen, eller overselvet, ser de fejltagelser der er blevet begået i det netop afsluttede liv, og der er nogle astralansigter, der bliver ret røde ved sådanne lejligheder! Denne skærsild er ikke noget straffecenter, det er ikke det lokale fængsel, det er ikke helvede, og der er ingen, djævle der skadefro stikker i dig med rødglødende forke(gafler). Skærsilden er blot et sted, hvor du kaster noget af din indbilskhed overbord, nogle af dine illusioner, og hvor du må se i øjnene, at skønt du på jorden havde masser af penge osv. , og folk var bange for dig, så er det ganske anderledes her, du bragte ingen af dine penge med dig.

Der er intet at frygte i skærsilden. Det er virkelig en ret så behagelig oplevelse at slippe af med de urenheder, man samlede sammen på jorden. (noe ganske av det samme sier Martinus om dette begrep - se hans bok VEIEN TIL PARADIS. R.Ø.anm.)

SPHOTA: Dette er et eller andet, måske en tanke, eller en særlig lyd (såsom Om), som får sindet til at åbne sig som en blomst i sollyset. Det er noget, der stimulerer os til uventet klarhed. Det er det, vi stræber efter her på jorden, for at vi kan blive oplyste mennesker.

SPØGELSE: Dette uhyggelige fænomen, der lister rundt om natten med raslen og suk, og som får håret til at rejse sig på vore hoveder, er uskadeligt!

Et spøgelse er blof en æterisk kraft, som vandrer rundt ifølge dets tidligere ejers vaner, indtil den æteriske kraft, den æteriske dobbelte(dobbeltgjenger) er opbrugt. Den stærke, sunde mand, der pludseligt og voldsomt bliver slået ihjel, har en meget stærk æterisk kraft. Hvis en person bliver angrebet, vil han eller hun focusere den æteriske kraft ind i et stærkt væsen. Hvis så Sølvstrengen beskadiges under den proces, vi kalder død, forsvinder astrallegemet, den fysiske krop forfalder, og den stakkels æteriske kraft bliver et hjemløst, tankeløst, omvandrende stykke drivgods. Gennem hele kroppens liv er den æteriske kraft blevet formet efter denne krop - den er et vanemønster af kroppen. Så hvis det var kroppens vane at tage et bestemt sted hen, eller tænke på bestemte mennesker, så vil den æteriske kraft gøre det samme, indtil kraften efter mange års forløb svinder hen og til sidst helt ophører med at eksistere.

Det er den æteriske krop, der er til stede ved seance og sender de såkaldte "budskaber" fra hinsides graven. Det er i virkeligheden noget af en tragedie, for folk på jorden burde "indse, at når vi forlader denne verden, har vi andre ting at tage os for end at komme i kontakt med folk, vi har forladt. Den æteriske kraft, eller spøgelser, er uden betydning og burde ignoreres.

Hvis du for eksempel var i en eller anden by og havde travlt med en speciel opgave, der krævede koncentration, ville du så bryde dig om at en eller anden person blev ved at ringe fra en anden by, blev ved med at ringe for at stille alle mulige fjollede spørgsmål? Du ville snart blive træt af det hele. På samme måde kan de virkelige væsener, som du gjerne kan kalde sjæle, heller ikke lide at blive forstyrret; de har for meget andet at tage sig til.

SPØRGER: Dette er "udspørgeren". Den der udspørger, den der stiller spørgsmål, den på hvis vegne visse former for spådomme bliver udført. Man kan bruge krystalkuglen eller tarok-kortene, og den person man bruger disse ting for er "spørgeren".

Spørgerens holdning bestemmer, om spådommen eller forudsigelsen bliver heldig eller ej. Hvis spørgeren er skeptisk eller vantro, eller hvis spørgeren giver forkerte oplysninger, så er den persons underbevidsthed forhindret i at erkende sandheden.

Det bør bemærkes at personen - spåmanden om man vil -ikke forsøger at fange spørgeren - forudsigeren forsøger at hjælpe. Det er klart, at spørgeren må være upersonlig, fri for følelser, og må sætte al frygt og generthed til side, ellers kan holdningen "veje" imod kortene eller krystalkuglen.

Hvis, for eksempel, en ung kvinde der har noget at skjule - forsøger at få en tarotlæsning, kan hun rejse en usynlig tankebarriere i tilfælde af, at hendes uheldige fortid bliver åbenbaret. Barrieren samt det hun ønsker at skjule bliver ganske vist åbenbaret for den clairvoyante, men det hun udspørger om kan blive fordunklet.

Tarokkort og krystalkugler, der anvendes rigtigt, kan hjælpe, men "udspørgeren" må også selv yde sit.

SRI: Dette betyder blot "ærværdige", eller "hellige", når det bruges i forbindelse med en hellig person eller bog. Ellers bliver det anvendt på stort set samme måde, som man i vesten bruger ordet "hr.".

SRIMATI: En tiltaleform der er udbredt i Indien. Det svarer til "frk." eller "fru", eller "senorita" eller "senora". Der er intet mystisk eller religiøst ved det, det er blot en fællesbetegnelse for tiltale af damer.

SSU TUAN: Dette er de fire afgørende punkter for menneskehed:,

1. Være "menneskelig".

2. Besidde den rette form for "retsskaffenhed".

3. Besidde den rette form for betimelighed.

4. Besidde moden visdom.

STADIER FOR LIV: Liv opdeles i fire hovedgrupper. Den første:

1. Et barn fødes, og gennem oplevelser udvikler det sig og lærer. Alle kroppens evner og kræfter udvikles og forbedres. På dette stadium er personen i stand til at lære temmelig hurtigt og uden større anstrengelser.

2. På dette andet stadium vælger personen sit erhverv og gifter sig. Lærdommen her er nok til at beholde arbejdet, blive forfremmet, påbegynde en familie og tjene penge nok til at forberede sig på stadium tre.

3. På stadium tre har personen trukket sig tilbage, eller skal lige til at gøre det. Der er større "kulturel" aktivitet og mere tid til at hellige sig det, man ikke har bekymret sig om før.

4. På det fjerde stadium "fordøjer" man erfaringerne fra livsforløbet og er i stand til at sende indtryk via Sølvstrengen til overselvet. Det højere selv begynder først at udvikle sig virkeligt på dette fjerde stadium.

STEN: Sten er materialer, som kan udøve en meget stor indflydelse på os, på vore tanker, på vort helbred og vores skæbne. Derfor er det, at der i slutningen af denne bog findes et særligt afsnit, der udelukkende er helliget sten, deres natur, deres indflydelse osv., og det tilrådes at man omhyggeligt læser dette afsnit.


LINK TIL DEL 1  fra denne boken av Lobsang Rampa

LINK TIL DEL 3  fra denne boken av Lobsang Rampa

 tilbake/oversikt        

 


eksempler på spesielt interessante temaer i denne artikkel (pek og klikk):

viljestyrke

jordbundet ånd

overselvets forbindelser

livets hensikt og mål

intuisjon

innvidd / avatar

bevisst søvn

kundskab om overselvet

mer om overselvet

åndelig blindhet

KARMA

åndelig kropp

kosmisk uvitenhet =lidelser

hjernen.......

 æteriske krefter

og kundalini

falske forstillinge og "falske profeter"

livskraft-kundalini

mer om kundalini

sann kjærlighet

levitasjon

fallossymbol

eksistensplan

åndelig makt

tankekraft

mantra

manu - en høyere  styrer i kloden

spåkoner

MEDITASJON

naturånder

underbevisst hukommelse

ideer under søvn

materiell frigjørelse

okkulte krefter

overselvets natur

poltergeister

reinkarnasjon

kosmiske glimt

kosmisk skole

karmisk beskyttel

åndelige seanser

skjærsild

spøkelser