andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Kanaliseringer gjennom

 Lyssa R. Holt

. Utenomjordiske i det gamle Japan

 

ET'enes genetiske eksperimenter

"Nå vil vi påpeke hvordan de asiatiske raser manifesterer zetarasens kvaliteter. Disse raser har nesten ingen variasjon i hudfargen, hårfargen eller øyefagen (mediet snakker primært til japanere her). Dere viser heller ikke slik en stor variasjon av kroppstyper sammenlignet med andre raser.

Men dette er bare de ytre ting. Det er på de indre plan at vi finner likheter mellom zetarasen og den (de) asiatiske raser. For zetaene har en sterk indre følelse av deres åndelige forbindelse med ALT SOM ER eller Gud. De er interessert i ritualer for å uttrykke deres åndelighet. Og deres bevissthet er meget sammenbundet i det daglige liv. Det var disse kvaliteter som de genetiske forskere i fortiden følte var så grunnleggende å bringe fram på jorden.

Hovedområdet hvor prototypene var skapt var i området av dagens JAPAN - men i områder som ikke lenger er over havnivået. Da disse prototyper var skapt eller framavlet ble de assistert av forskjellige ET-grupper - særlig pleiaderne. Disse forsøkte å belære denne nye rase av sin åndelige kunnskap - mens zetarasen ikke fysisk var tilstede med undervisning.

Når prototypene begynte å formere seg ble de brakt til andre områder for å spre deres utvikling - f.eks. MONGOLIA - og man kan si at pleiaderne var som noen slags foreldre for denne nye rasen Mange av dagens ritualer er "rester" av ritualer fra disse fjerne tider - f.eks. var te-sermonien en svært gammel VEGA-arv som pleiaderne lærte dere. Den varte opprinnelig i tre dager og tre netter og var av stor betydning for veganerne. Den kombinerte også kroppsbevegelsene og flyten av energien.

Også dette med porter er en typisk vegansk arv. Det er ofte en forandring av bevissthet som skjer når du går inn av en port til en japansk hage. Det skal symbolisere en annen verden. I de tidlige tider lærte pleiaderne en mer kompleks versjon som ble brukt av prestene og denne var i store trekk slik:

Personen starter ute i den fysiske verden. La oss si at de ønsker å komme et sted hvor deres bevissthet kan være i total forbindelse med Gud. De vil fysisk gå gjennom syv adskilte miljøer inntil de kommer til de omgivelser som er den mest åndelige i vibrasjon. Å gå gjennom disse syv omgivelser var måten som ble brukt for å vise den gradvise skiftning i bevissthet - et trinn ad gangen - inntil den kunne nå den åndelige plass.

Fra vårt synspunkt har hele prosjekt på jorden vært en suksess - vi ser at alle mennesker på jorden vil forenes i framtiden. Dere vil bli den planetære rase som deres forfedre håpet dere ville bli. Og deres planetære rase er som sagt et produkt av mange forskjellige grupper av forfedre som ikke kunne komme til enighet. 

(Og dette må sees i lys av at hele dette makrovesen som denne klode er inkludert i - altså galaksevesenet - evolusjonsmessig har vært å henføre til det utviklingstrinn som Martinus kalles for dyreriket. I dette dominerer maktprinsippet, eller den sterkestes rett til å bestemme. I dette mentale dyrerike har man altså kun kjempet for seg selv og sine egne ideer og ettersom utviklingsepokene på jorden har fått psykisk næring fra makrovesnet - er det ganske naturlig at fortiden i stor grad har vært dominert av makt og konflikter. Dette har gjenspeilet klodevesenets selviske tankeimpulser - mens de oppbyggende epoker har vært refleksimpulser fra mer harmonisk - kreative tanker fra makrovesenet (kloden - solsystemet - galaksen).Mer om bl.a. disse tanker har jeg framført i min bok JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS. r.ø.kommentar--)

Og mange av fortidens stjernereisende og genetiske manipulatorer ER NÅ INKARNERT PÅ JORDEN. De er her for å hjelpe til med å fullføre prosjektet. Du vet nøyaktig hva du gjør - og det vil bli en suksess.

mer om dette samme - eng.txt

lyssa royal-samleside - eng.txt


andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Utenomjordiske i det gamle Japan

De innledende kontakter 

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder (fra boken "fra :the legend of Atlantis")

Den Galaktiske Familie

 

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder(annen kilde)

Den Galaktiske Familie

mer om samme - eng.txt


tips: større tekst?

velg vis - tekst - og "større"