fler linker som underbygger riktigheten i denne bok under:

(for øvrig linker i blå markering med utfyllende stoff fra boka i hovedteksten til høyre)

link til youtube-video som viser hvordan Atlantis kan ha blitt ødelagt - slik som Semjase fortalte via et styrt asteroide-nedslag + her

link til den nye boka

Daniel Rønjom leser opp fra denne boka lyd

Garantert  en bok som vil forandre ditt syn på fortiden, historien og årsaken til de utomjordiskes nærvær her på Jorden i fortid og nåtid -  dersom du er åpen for nye grensesprengende tanker i forlengelse av Dänikens bøker:

"Jordens fjernhistorie i et nytt lys"

«himmelsønnene» forteller om fortidens historie, syndfloder og ragnarokk.

originalen er utsolgt - men samme innhold og noe mer er i denne nyopptrykningen.

og den norske kanalen ILIUKA svarte bekreftende (mai 2006) på at innholdet i boka "Jordens fjernhistorie i et nytt lys" var korrekt  -men som han sa - "...vi ser noget der vil tilføres" og det har det gjort ved at boka under nå er skapt. (link til den passasjen i lyd- mp3/ 2,43min)

om meierkontaktene

og på Semjase.net

The Henoch Prophecies
from the Billy Meier Contacts on: http://www.nexusmagazine.

com/articles/Henoch%20

Prophecies.html

om uri gellers ufokontakteter

s.b. og hans kosmiske kontakter

militærets dekkoprerasjoner i USA avslørt

LOBSANG RAMPA materialet

"Apollo-moon-man" Edgar Michel forteller og snakker ut

Om Velikovsky

sammendrag fra boken "kloder i kollisjon"

om Velikovskys liv og bøker (eng.)

fra boken UFO-CONTACTS FROM THE PLEIADES

HOVEDSIDE

alt. hovedside

Baksiden:

 

link til den nye boka 

SAMLE-TILBUD: bestill den nye utgaven av boka (Jordens Kolonisering fra Kosmos), og få med i samme forsendelse; CD med pdf-utgave av JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS. På samme Cd: en nybearbeidet utgave av boken "lightyears"(GUDENE kommer TILBAKE) i norsk oversettelse. Denne siste med utvidet bildemateriale  - alt på samme cd-plate i filformatet "pdf"(for AcrobatReader) for utskrift på egen skriver, eller alternativt lesing via egen skjerm. Altså både bok i A5 format og og cd-plate for kr 298 inkludert porto/frakt. Spesifiser da at du vil ha både boka og cd i samme forsendelse, for derved å spare endel. Kun bok er kr 198 pluss porto (kr23)

 

forfattet av ingeniør Rune Øverby, som har forsket 25 år på temaet "kontakter til utenomjordiske" og de konkrete opplysninger fra dette vedr. vår kosmiske historie:

BAKSIDETEKSTEN: (omslaget her over er innscannet med lav oppløsning for å redusere nedlastningstiden av dokumentet)

"Boken er en gjennomgang av Jordens fjernhistorie delvis basert på informasjoner fra direkte fysiske kontakter med våre høyere utviklede genetiske forfedre fra konstellasjonen Pleiadene – gitt til Eduard Meier på 70-tallet. Boken kobler denne informasjon sammen med øvrig kjent og ukjent forskningsmateriale og funn, som viser en helt annen historie for vår klode enn den allment kjente. Stoffet viser at de mange gamle kilders beskrivelser av gudebesøk fra rommet, var konkrete hendelser som har formet dagens menneskehet genetisk og mytisk. Stoffet viser at kloden og menneskeheten har hatt en katastrofe - mettet fortid og forklarer hvorfor - i lys av dens plass på den kosmiske utviklingsstige - jf. Martinus Kosmologi. Stoffet inkluderer åndelig visdom og berører også mange av Jordens mysterier på en logisk måte. Stoffet har derved”koblinger” til Martinus kosmologi, og masse illustrasjoner og bilder."

Boken som kostet kr. 169  er utsolgt- av orginal-opptrykket - men pdf nettbok er tilgjengelig - se under:

(SAMLE-TILBUD: bestill den nye utgaven av boka (Jordens Kolonisering fra Kosmos), og få med i samme forsendelse; CD med pdf-utgave av JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS. På samme Cd: en nybearbeidet utgave av boken "lightyears"(GUDENE kommer TILBAKE) i norsk oversettelse. Denne siste med utvidet bildemateriale  - alt på samme cd-plate i filformatet "pdf"(for AcrobatReader) for utskrift på egen skriver, eller alternativt lesing via egen skjerm. Altså både bok i A5 format og og cd-plate for kr 298 inkludert porto/frakt. Spesifiser da at du vil ha både boka og cd i samme forsendelse, for derved å spare endel. Kun bok er kr 198 pluss porto (kr23)

 

 

Denne oppr.boken var på 175 sider i A5 format (21x15 cm, dobbelt av bildet over) - i 10 pkt bokstav/fontstr. og rikt illustrert.

 

over- youtubevideo  om noe av dette historiske drama


Forsidebildet øverst til høyre: voldsomme nedslag av kometer, asteroidenedslag og høyteknologiske kriger har flere ganger lagt fortidens sivilisasjoner i grus.

Bilder i midten (til høyre): noen av de hundrevis av bilder (sammen med timevis av smalfilm) som kontaktpersonen Eduard Meier  tok av de pleiadiske fartøyer i 1975-76. Denne kontaktsak er meget grundig gransket vedr. de ytre «beviser» (hundrevis av sylskarpe bilder, smalfilm med opptil 3 fartøyer filmet samtidig på relativt nært hold, lydopptak, mineralprøver, etc.). Materialet ble underkastet sylskarp kontroll av flere skeptiske forskere. Dette er utførlig behandlet i boken «Lightyears» skrevet av amerikaneren Gary Kinder, og utgitt i -87 (norsk utg. «Gudene kommer tilbake» - Hilt og Hansteen a.s 1990). Han var en av flere journalister som på 70- og 80-tallet dro til Sveits for å «avsløre» Meier, men som med de andre som kom saken på nært hold, og slik fikk se hva som egentlig foregikk, ble hans innstilling til hele saken raskt forandret.

Nedre bilde til høyre: et av destroyerkometens  mange nærpassasjer ved Jorden som særlig Velikovsky har forsket omfattende på -  ut fra et stort materiale som forøvrig passer godt på de omfattende opplysninger som de utenomjordiske brakte frem  og som  refereres i boken.

Baksidebilder (over til venstre på omslaget):

Øvre venstre: ødeleggelses-kometen tett ved Jorden (bilde laget av R.Ø.)

Øvre - høyre: de  Lyransk-Pleiadiske «guder» var av stor kroppstørrelse da de nedstammet fra sine STORE Lyranske forfedre. De hadde stor innsikt og hadde kontakt til de senere jordiske konger og ledere. En egen renegat-gruppe av Pleiaderne  som fortsatt ønsket makt hadde kontakt til stamfedrene til Jødene  - en slektsgren de selv hadde genetisk fremavlet -  og de ga dem en viss  kunnskap (særlig Enok og delvis Moses), men disse ”gudene” ønsket enda å bli tilbedt. Derfor er Der Gamle Testamente en blanding av hedenske offerritualer  og en delvis skjult kosmisk visdom  - men mye av denne er «esoterisk» - dvs. skjult, indre viten. Andre av de Pleiadisk-Lyranske ledere hadde kontakt til bl.a. Grekerne da de hadde høyt  utviklede kolonier i dette Middelhavsområde. Disse kjennes bl.a. som den Minoiske høykultur – men også den ble ødelagt ved det kosmiske kaos som hersket på Jorden etter  ødeleggelses-kometens herjinger.

 

Midtre:  de underkastet seg «gudenes» skip og deres «mirakler» med dyp erbødighet.

Nedre vestre: En kunstners bilde av et av Meiers møter med Pleiaderne i det Sveitsiske høyland midt på 70-tallet.

Nedre høyre: De tidlige innvandrende stjerneereisende til Jorden ble hyllet som Guder, av fortidens degenererte jordmennesker som enda hyllet maktens og styrkens idealer  og de himmelreisende selv var enda  maktglade og inhumane sett med dagens målestokk. 


INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord...................................................................side

Innledning...............................................................side

 

Kapittel 1: Jordens Fjernhistorie................................side

interstellare reiser allerede i fjern fortid................. ....side

Den fjerne kolonisering av Jorden

22millioner år siden- romreisende fra Lyra-systemet .. "

387.000 f.Kr. de første faste bosetninger på Jorden ...."

228.000 f.Kr. flukt fra Lyra til Pleiadene......................"

226.000 f.Kr. - tiden med Pleia...................................."

190.000 f.Kr. - ny krig på Jorden ................................"

Asteroidebeltet............................................................"

116.000 f.Kr. Jorden overlatt til seg selv........................"

58.000 f.Kr. Den Store Plan......................................... "

48.000 f.Kr. Pelegon den første "gud" på Jorden ..........."

31.000 f.Kr. Atlantis og Mu..........................................."

13.000 f.Kr. Arus blir forvist fra Jorden ........................."

13.000 f.Kr. "Adam og Eva" ........................................."

Kapittel 2 : Destruksjonen og tiden etter Atlantis (video).....side

Semjases egne ord om Mu og Atlantis’ siste tider ............"

9448 f.Kr. Jehovan kontrollerer Jorden etter Atlantis.........."

Tiden med barbariske ledere etter Atlantis opphører.........."

Syndfloder og kosmiske ødeleggelser etter Atlantis..........."

Det siste kosmiske himmeldrama....(sammendrag)............."

Kapittel 3 : Destroyerkometen og Venus.........................."

En Flammende Rød Verden............................................"

Ragnarokk, ildstormer og syndfloder..............................."

Dødens Skygge..............................................................."

Kometen Venus.............................................................."

Bekreftelser fra romfarten................................................."

Jorden uten Måne............................................................."

Istiden.............................................................................."

Massedød av dyrearter.........................................................."

Vitenskapelige indisier på "syndfloder"..................................."

Kosmologiske betraktninger..................................................."

Kapittel 4: Mer om Atlantis - funn og teorier............................"

Spor av kjempemessige meteorittnedslag................................."

De nedfryste mammutter........................................................."

Golfstrømmen........................................................................"

Ålens merkelige vandringer....................................................."

Datoen for katastrofen...............................................side

Atlanterhavets bunn....................................................."

Kapittel 5 :Påskeøya og oldtidsbyen Tiahuanaco............"

Kapittel 6 : Fortidens kjemper og guder fra rommet........"

Kapittel 7: Tapte sivilisasjoner med flyvende fartøyer og

fjerne atomkriger? Finnes andre spor?............................."

Sodoma og Gomorra...................................................."

Østlige Kilder................................................................"

Spor av fortidige sivilisasjoner i Østen............................"

Kapittel 8: Om kontaktpersonen Eduard "Billy" Meier......"

Oppvekst og første møte med Pleiaderne ......................."

Andre fysiske møte med Sfath........................................"

Kontakten til Asket........................................................"

Kontakten til Semjase og Erra-gruppen..........................."

Kapittel 9: Pleiadernes tekniske metode til opplevelse av

kosmisk enhet og lykke - "kosmisk enhet"................."

Reiser utenfor tidsdimensjonen......................................"

Stråleskip....................................................................."

Gravitasjon..................................................................."

Litt om livet på Erra......................................................"

Pleiade-Erranernes kosmologi og flere spørsmål............."

Ptaah taler om Universets dimensjoner og plan og

tidsaspektet i utviklingen ............................................."

Semjase om gener og arvelighet...................................."

Semjase om de forskjellige rasers opprinnelse..............."

Kapittel 10: Ander spørsmål som blir forklart:

Forsvinningene i Bermuda-triangelen............................."

Den åndelige Verden...................................................."

Den Nye Tidsalder......................................................."

Jordiske bygde UFO’er................................................"

Fremtiden åndelige vitenskap........................................"

Kapittel 11: Akakor krøniken og andre kilder..............."

Hopi-indianernes beretninger......................................."

Underjordiske byer og tunnelsystemer.........................."

"Eremitten"................................................................"

Kapittel 12: Kosmisk Visdom - Stjernevisdom..................."


utdrag fra boken – men merk at ingen av de mange bilder er gjengitt her på internett -skjønt noen finnes via linkene:

Forord

Denne bok vil nok for mange være en merkelig sammenblanding av vitenskapelige facts og fremmede hypoteser, som ganske sikkert går langt utover hva gjennomsnittsmennesket enda kan forstå eller si tro. Men det er heller ikke meningen at man skal tro på noe av dette som her serveres - man må gjerne se på det som «fortids science fiction».Men det henstilles dog til leseren  å ha et åpent sinn, og det antas at mange også intuitivt vil føle at stoffet berører virkeligheten på en kanskje skremmende logisk måte! Men det forutanes at det meste av bokens tanker og teorier ikke vil bli gransket eller bekreftet før om adskillige årtier - for ikke å si århundrer.

Første delen er en beskrivelse av et historisk scenario som tilsynelatende går langt utover det som det i første omgang går an å bevise, men det vil underbygge tanker om at denne klodes fjernhistorie er en ganske annen enn den som pr. i dag er rådende. Og  etterhvert som beretningene kommer nærmere i tid, vil det refereres til mer eller mindre kjente historiske begivenheter - f.eks. «syndfloden» - og de mange samtidige krøniker og nedtegnelser som er funnet rundt denne.

 Og jeg våger da den påstand, at ettersom de mange historiske data som fremkommer her, i stor grad kan bekreftes av både nyere arkeologiske funn, oppdagelser av undersjøiske mysterier og den lange listen av spor etter de kataklysmiske begivenheter som i de få siste årtusener har rammet Jorden - burde det være grunnlag nok til å se på de øvrige av de «utenomjordiskes» opplysninger, som ikke kan bekreftes av funn eller parallelle opplysninger - med grader av sannsynlig sannhet.

Forfatter av denne bok har her forsøkt å trekke paralleller - og slik utlede sammenhenger - mellom forskjellige kjente og ukjente jordiske forskere og forfattere, samt de egentlig sensasjonelle «utenomjordiskes» opplysninger. Det er også henført paralleller til de mer kjente åndvitenskapelige teorier - og særlig da til Martinus’ kosmologi.

Utdrag fra ......

Innledningen

Mange vil nok se på den følgende beretning som det rene eventyr eller science fiction, og kun fremtiden og/eller den enkeltes egne indre intuitive fornemmelser, samt egen søkning - kan individuelt avgjøre hva som riktig av den følgende beretning om Jordens fjernhistorie. For øvrig må vi ta med i betraktning at historien eller fortiden ikke bare inkluderer denne virkelighet eller dimensjon, men foregår parallelt i såval høyere frekvensplan som også sideløpende fysiske plan. Men hvert plan har sin egen fortid og historie, selv om begivenheter på ett plan påvirker de andre. Den her refererte fjernhistorie er derfor den som er tilknyttet denne «vår» dimensjon eller plan, men jfr. utenomjordiske og ellers esoterisk stoff, så finnes det altså flere parallelle fysiske plan, men mer om dette senere.

      Den første del av boken er altså en beskrivelse av hendelser som begivenhetsmessig ikke kan bevises, mens den andre halvdel av stoffet er logisk underbygget av refererte kilder. Mange vil sikkert føle seg provosert ved at det her fremlegges forklaringer på både den gammeltestamentlige gud, såvel som andre guder - som «kun» værende noe «eldre søsken» fra Kosmos. Men da alle menneskers liv i sin absolutte, dypeste identitet - er et evig vesen, ånd eller bevissthet, føler eller fornemmer mange mennesker helt naturlig at det må finnes en høyeste åndelig bevissthet (Gud), og et fortsettende liv etter dette. Og dette er logiske sannheter som åndsvitenskapen og delvis parasykologien kan påvise! De som kan «tro», trenger dog ikke bevis. At det finnes en altomfattende, universell intelligens er synliggjort i hele den intelligente natur - for logikk og intelligens er intet resultat av tilfeldigheter, på samme måten som det ikke «oppstår» en båt av en haug drivtømmer som ligger på en strand tilstrekkelig lenge.

Ja - det finnes nok av «bevis» på de høyere verdeners/dimensjoners eksistens, men dette ligger utenfor denne boks primære rammer, og det henvises da til studier av f.eks. Martinus’ omfattende livsvitenskapelige eller kosmiske analyser. Det er særlig den «ytre» fysiske verdens fjernhistorie - tilknyttet dette frekvensplan - som primært  her skal belyses. 

Mange av bokens informasjoner er først og fremst hentet fra de kontaktreferater som ble nedskrevet av sveitseren Eduard Meier - etter sine mange møter med Pleiadiske romfolk  fra 1975 og noen år fremover. Denne kontaktsak er meget grundig gransket vedr. de ytre «beviser» (hundrevis av sylskarpe bilder, smalfilm med opptil 3 fartøyer filmet samtidig på relativt nært hold, lydopptak, mineralprøver, etc.). Dette er utførlig behandlet i boken «Lightyears» skrevet av amerikaneren Gary Kinder, og utgitt i -87 (norsk utg. «Gudene kommer tilbake» - Hilt og Hansteen a.s 1990). Han var en av flere journalister som på 70- og 80-tallet dro til Sveits for å «avsløre» Meier, men som med de andre som kom saken på nært hold, og slik fikk se hva som egentlig foregikk, ble hans innstilling til hele saken raskt forandret.

    Men det er særlig den pensjonerte flykaptein og nå ufo-etterforsker; Wendelle Stevens, i samarbeide med Tom Welch og Lee Elders -  som i flere bøker har beskrevet og omtalt den etterhvert berømte «Meier-saken». Men disse bøker av Wendelle Stevens omhandler mest forskning og undersøkelser rundt det å bevise kontaktene og bildeenes ekthet, og ikke så mye av selve «romkontaktenes» budskap kom fram i disse bøker. Samtidig er disse bøker av Stevens fra  første del av -80 årene, nå meget vanskelige å oppdrive, og denne «ytre» del av tilfellet blir ikke berørt i denne artikkel.

Omtrent samtidig med Stevens - i 76-77, hørte jeg for første gang om denne saken der den ble noe ironisk omtalt et dansk ufo-tidsskrift som jeg abonnerte på. Kort tid i forveien hadde jeg kommet over en omtale av Velikovskys teorier om et relativt nær-fortidig kaos i solsystemet; hvor Venus angivelig flere ganger var nær ved å kollidere med bl.a. Jorden. «Noe» i meg sa at dette var riktig. Det som dog knyttet dette til denne ufo-kontaktsak, og som for meg «beviste» at kontakten var reell, var at nevnte kontaktperson  i et kort referat i nevnte tidsskrift - omtalte Venus’ rolle i dette himmeldrama. Samtidig som tidsrammen fra Velikovskys bøker passet meget eksakt. Men dog kom denne «ufo-kontakten» med opplysninger om hvordan dimensjonsharmonien i dette kaos ble forstyrret, samt mye mer som vekket min nysgjerrighet.

Det skulle dog gå over 20 år før kontaktreferatene fra denne sak kom meg i hende, slik at jeg kunne få det hele mer detaljert bekreftet, og som satte denne impulsen igang med å skrive nærværende bok. I disse mellomliggende 20 år skulle «skjebnen» føre meg inn i dyptgående åndelige studier, hvor særlig Martinus’ kosmiske analyser har vært fokuset. Og  «tilfeldighetene» ville at den første bok av Martinus som jeg kom over høsten -78, nettopp var «Livets Bog» del 3, hvor han i stk.667 bl.a. omtaler hvordan disse fortidens syndflodsberetninger hadde sin opprinnelse i «klodenes kamper» - ut fra samme kloders/menneskers krigerske natur.

Noe senere kom .....

 

Utdrag fra Kapittel 1

Jordens fjernhistorie

Jordens fjernhistorie er bare i noen grad «offisielt» kjent for perioden før 1200 f.kr. Det finnes sanskrit bokruller som dateres tilbake til ca. 1200 f.kr., og ellers den såkalte Maya-kalender og «Dødehavsrullene» som ble funnet i -47, som på arameisk omskriver tiden ca. 200 f.kr. - og det er disse kilder som Pleiaderne mener er de mest nøyaktige for denne tidsperiode. Det gamle testamente mener de er «fikset på» ved flere anledninger av  religiøse grupper, og er således ikke nøyaktig. I tillegg finnes også da Hopi-indianernes nedtegnelser.

Det som for undertegnede får denne følgende oversikt til å virke troverdig, er som nevnt over de mange opplysninger som bekrefter Velikovskys meget underbygde teorier og omfattende forskning om et relativt nærtidig kaos i solsystemet - som opptok meg enormt i -78/79. Ellers stemmer dateringen av oppførelsen av den store pyramide ved Giza, temmelig godt med de opplysninger den danske  klarsynte Martinus har gitt om dette. Mer om dette senere

Pleiaderne har fulgt Jordens utvikling i meget lang tid, og har derfor videregitt opplysninger om dette. De forteller at Jorden er mer enn 640 milliarder år gammel, dette da regnet siden dens gassformige, opprinnelige tilstand. Livet begynte å utvikles for ca. 6 milliarder år siden, men ellers er sporene fra disse fjerne epoker utslettet av utallige pol/akseskift med kontinent-hevninger/senkninger og tilhørende flod-bølger - «syndfloder» - som de gamle nedtegnelser forteller om. Sporene av disse sivilisasjoner er derfor for lengst begravet under hav, vulkanlava eller jord og sand.

Det er imidlertid gjort mange funn som går på tvers av de rådende teorier om Jordens fortid - og dette har blant flere, en annen kjent sveitser  - Erich von Däniken - beskrevet i sine mange bøker, som jeg vil referere nærmere til senere. Et lite eksempel på konkrete spor etter fortidige sivilisasjoner kan trekkes fram allerede her.: I en gruve i Transvaal i Sør-Afrika funnet perfekte metallkuler - hver med 3 parallelle riller - i et geologisk lag som er datert til en alder av 2800 millioner år. Inntil  1979 var det funnet mer enn 200 av dem i disse gruver,(se f.eks. Illustrert Vitenskap nr.3-95 og UFO-aspekt nr.1-80). Disse kuler med diametere fra 3-10 cm er funnet i avleiringer av mineralet pyrofylitt, og vitenskapsmennene har ingen forklaring på deres opprinnelse. Men de er alle enige om at de er kunstig fremstilt, selv om altså deres alder skulle tilsi at det på denne tiden kun skulle finnes primitive enecellete organismer på Jorden - etter de rådende teorier å dømme.

Man må regne med at dette kun er et av mange funn som viser at kloden har båret sivilisasjoner mye lengere enn de få årtusener som vitenskapen overblikker idag. Man må også regne med at mange slike funn som slett ikke passer inn i de aksepterte teorier, i høy grad blir holdt skjult, for ikke å true den rådende  «vitenskapelige» tro. For - det ville vær naivt å tro noe annet - mye makt og  prestisje ville dagens etablerte professorer og «besserwissere» miste, dersom hele deres fagområde og teorier mer eller mindre skulle smuldre opp, dersom helt nye teorier om bl.a. Jordens fortid og utvikling skulle få utbredelse. I tillegg all den makt som kirken og de verdensomspennende innflytelsesrike religiøse krefter ville miste, dersom klare indisier (be-)viste at deres fremstillinger ikke «holder» rent historisk eller åndelig sett.

Ja, i et brev til den meget seriøse ufo-etterforsker Wendelle Stevens, som gjengis i hans bok Ufo-contact from the Pleiades, side 229 - innrømmer en overvåkningsagent at nettopp disse argumenter er tungtveiende i myndighetenes hemmeligholdelse av denne type informasjon.

 

INTERSTELLARE REISER ALLEREDE I FJERN FORTID

En annen ting man må akseptere dersom man skal adoptere Pleiadernes «historie-undervisning», er at disse fjerne himmelsønner hadde utviklet teknologi til å kunne reise mellom stjernene. Dette har jo Erich von Däniken forsøkt å sannsynliggjøre i sine etterhvert mange bøker om nettopp dette emne, og ellers i boken vil jeg også sitere ting fra nevnte Däniken. Dette at det i allerede i fjerne tider kom besøkende utenfra stjernene, vil nok være vanskelig å akseptere for moderne mennesker, som ser på vår - dagens - teknologi som noe enestående, selv om vi enda ikke kan reise interstellart. Andre åndelige «troende», ser for seg den begrensning at slike interstellare reiser ikke kan gjennomføres før moralen  til de reisende er fullkommen, men dog finnes det også mange legender om kriger mellom gudene som kom fra stjernene. Også mer om dette senere.

Pleiaderne sier selv de er en svært gammel rase, med informasjon om mange forskjellige sivilisasjoner som går 22 millioner år tilbake i tid, og ettersom de forteller at våre forfedre også var deres, har de oversikt over alle de språk som har vært brukt på Jorden. Forøvrig har de teknisk-mentale metoder til å kunne lære seg ethvert jordisk språk på meget kort tid.

Det følgende er da en historisk gjennomgang av den del av Jordens historie, som denne Pleiadiske gruppe fra planeten «Erra» - har oversikt over, og videregitt til kontaktpersonen Meier i de mange direktemøter som foregikk i det Sveitsiske høyland midt på 70-tallet. Etter disse direkte møter som vanligvis foregikk i et av de mange «stråleskip» som de disponerte over, ble samtalene som var blitt innspilt i avanserte computere, i ettertid overført til den enarmede Meier (han mistet den ene armen i en bilulykke) som skrev dem inn på sin skrivemaskin i en slags automatskrift.

Deres hjemplanet «Erra» - som er nesten identisk i størrelse i forhold til Jorden - eksisterer i en noe annen dimensjon enn Jordens materie - eller frekvensplan, og i de senere opplysninger fremgår det at dette system ligger lenger «bak» og noe dimensjons-forskjøvet, i forhold til de for oss synlige Pleiade-stjerner.

 

DEN FJERNE KOLONISERING AV JORDEN

 For 22 millioner år siden - romreisende fra Lyrasystemet

( Stjernebildet Lyren - ca.25 lysår borte - med stjernen Wega).

Fra Lyrasystemet kom det store menneskelige vesener for 22 mill. år siden, og etablerte kolonier her i systemet. De hadde enda «primitiv» teknologi, slik at deres reise hit tok meget lang tid, og ved ankomsten fant de ut at det allerede da fantes meget primitivt menneskelig liv her. Over de neste årtusener gjorde Lyranerne flere besøk her, og lagde små midlertidige kolonier. De kom fra en mye større planet enn Jorden, og derfor var de meget store - 20 til 30 fot høye. De hadde hvit hud, blondt hår, blå øyne og hadde en meget krigersk mentalitet. De brukte sin teknologi og åndelige kraft til å ta kontroll over andre raser i galaksen. (om de var fullt «fysiske» som vi idag, står det intet om).

Men på et tidspunkt kom en kjempekomet - en utslynget kjempeplanet og etterhvert kjent som «ødeleggelses-kometen» - inn i det lyriske planetsystem, og 2/3 av deres rase ble utslettet, all teknologi ble ødelagt og de mistet kontroll over sitt klodeimperium. Men etter årtusener hadde de igjen reparert samfunnet og teknologien, og ble igjen dominerende i galaksen. Pleiaderne forteller at Lyranerne stadig ødela sine samfunn i brutale kriger, som det iblant tok årmillioner å gjenskape.

Denne nevnte komet har jfr. Pleiadernes opplysninger skapt ødeleggelser i mange solsystemer i denne vår «lokale» del av Melkevei-galaksen. Mer om denne komets opprinnelse et annet sted i denne bok.

Vi går da videre i Semjases fortelling om Jordens fjerne historie:

 

387.000 f.kr. - de første faste bosetninger på Jorden.

En ny krig hadde brutt ut i Lyrasystemet, og de fra den tapende front hadde flyktet til Jorden. De lokale jordboere var primitive og ble snart av inntrengerne brukt som slaver, mishandlet og ellers brukt til eksperimentering; bl.a. til parring med dyr. Kolonien ble et eksempel på den mørkeste side ved det primitive, intelligente, men dog ufølsomme mennesket. Når de øvrige Lyranere senere ankom og oppdaget miseren, ble det besluttet å ta teknologien og romskipene fra dem, og overlate disse 144.207   krigere til seg selv - uten teknikk på Jorden.( [1]Merk tallet! Antallet av 144.000 brukes fortsatt av mange religiøse grupperinger som mener seg utvalgt.)

 De fleste døde dog ut etter noen årtusener, men ble nå endel av  Jordens eller Jordmenneskenes inkarnasjons-syklus.

Enkelte av de Lyranske autorative ledere hadde utviklede åndelige krefter, og ble kjent som  Ishwish’er - som betyr gud eller visdomskonger. De omtales også med betegnelsen JHWH, og sporene etter disse finnes i den jødiske bibel. Bare i den hebraiske delen av Bibelen, forekommer dette ordet nesten 7000 ganger! (Men mer om den jødiske Jehova senere). Deres åndskraft tillot dem å leve i årtusener, og de hersket over talløse sivilisasjoner - men dengang med brutal makt. Menneskene på Jorden var enda i høy grad instinktledet, og måtte som «flokkdyr» ledes av sterke ledere.

bildet: fortidens konger og faraoer hadde kontakt til gudene (med liten g - altså utenomjordiske med maktønsker) - som med sin innsikt sto langt over de mer eller mindre uvitende jordmennesker.

La oss dvele litt ved de omtalte høye levealdere. Kan de  ha hatt en helt annen genetisk koding - men en helt annen DNA struktur - som muliggjorde inkarnasjonsforløp på mer enn det tidobbelte  av dagens normale levetid? ( Ingeniør Enrique C. Rincon hadde i omtrent samme periode kontakt til en annen Pleiadisk gruppe som informerte ham om et «sort gen» som hadde ansvar for jordmenneske-rasens hurtige aldring. Les om dette i hans bok «ufo’s - a great new dawn for humanity» og noe utdrag på internettsiden  her) Den Babylonske kongelisten «WB 444» omtaler jo konger som regjerte i århundrer - ja mange i årtusener. Særlig de ti «urkonger» som skal ha hatt makten før den store flommen - de styrte tilsammen i 465 årtusener etter den meget nøyaktige angivelse i denne kongelisten.

Etter syndfloden berettes det, «steg kongedømmet atter ned fra himme­len». (Sikkert ment på den måten at  de mistet den opprinnelige genetiske koding som muliggjorde slike lange livsløp - men mange omstendigheter kan da ha vært helt annerledes dengang som bidro til dette. F.eks. at dette livsplan ikke dengang var så «tett» eller «tungt»). De 23 kongene som deretter avløste hverandre på tronen, klarte tilsammen «kun» å regjere i 24 510 år, tre måneder og 3½ dager. Så nøyaktig angis det i denne kongerekken.

Bibelen angir også konkrete tall for livsløpene til deres urfedre: Adam levde til han var 930 år, og hans sønn Seth ble 912 år. Igjen ble hans sønn Enos 905 år. Metusalem: 969 år  og Enok ble hentet i en «flygende vogn» i en alder av 365 år.

Etterhvert ble levealderen redusert - slik at Thara, Abrahams far, døde etter 205 år. Abraham ble 175 år og hans sønn Isak ble 180 år, mens hans sønn Jacob døde som 110 åring! Dersom dette skulle være korrekt, tyder dette på at deres nedarvede Lyranske gener var årsaken til deres omfattende livsslengder. Som vi skal se på senere - etter Pleiadernes opplysninger - hadde Adam halvparten av sitt genetiske arvemateriale fra sin «Lyransk/pleiadiske bestefar» - vitenskapsmannen Semjasa. Og dette er den direkte årsaken til de lange  livsløp. Mer om............

 


228.000 f.kr. - flukt fra lyra til Pleiadene.

En Ishwish ved navn Asael innså håpløsheten i disse voldsomme kriger i Lyrasystemet, og flyktet  vekk fra konfliktene med 360.000 mennesker  i 183 store og 250 mindre romskip. Lenge reiste de gjennom rommet, og etterhvert kom de frem til det unge stjernesystemet Pleiadene, som besto av 254 stjerner eller soler. De oppkalte det dog dengang etter lederen Asael for Asael-systemet. Det fantes allerede noen få koloniserte planeter med primitive mennesker der - som dog ikke var noen trussel. De landet og etablerte  deres nye samfunn på tre forskjellige planeter rundt stjernen Taygeta. Livet var hardt og vanskelig, og det tok 300 år før sivilisasjonen av disse titanmessige flyktninger fra Lyren-området hadde tilpasset seg miljøet. Etterhvert kom dog gamle talenter i erobring frem, og de erobret det som på  Jorden  er kjent som Hesperide-systemet, og som også hadde planeter som var bebodd av lavt utviklede menneskelige former. Disse ble undertvunget under.....


 

226.000 f.kr. - tiden med Pleia

Etter Asaels død overtok hans datter Pleia styringen, og ble en «ishrish» (betyr egentlig visdoms-dronning, men vi må forstå at i denne del av Jordens utvikling, var det hensikten at den enda umodne menneskeheten skulle ledes av sterke førere - og gradvis ned i mørket. Det er dette Martinus kaller de fortidige mørke verdensgjenløsere). Men hun fortsatte sin faders erobringstrang. Mens romskipene under hennes ledelse gjennomsøkte rommet, kom de på sporet av ødeleggelses-kometen, som for mange årmillioner siden hadde vært en ødeleggende kraft i Lyrasystemet. De fulgte den, og kom slik inn i solsystemet her. Året  225.000 f.kr. fant de altså Jorden og  ble overrasket over å finne en liten gruppe usiviliserte mennesker her - restene av den fortidige Lyranske straffekoloni. Noen var brune, og andre av blandete farger, men de fleste var hvithudete.

Pleiaderne hadde her kommet over en koloni som var grunnlagt av deres fjerne forfedre, som var degenerert til et primitivt samfunn.

Det ble nå besluttet å kolonisere 3 planeter i vårt solsystem; Jorden, Mars og Maldek/Milona. Restene av denne sistnevnte planet utgjør idag det kjente asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Disse 3 planeter var imidlertid meget ugjestmilde og livsfiendtlige.

*

At det må ha vært fysiske livsbetingelser på Mars i fortiden, antyder de tydelige spor etter vann som nå er funnet på denne planeten. Romsondene Mariner 9 og Viking 1 og 2 tok bilder som ble kommentert slik av Harold Masurky, U.S.Geological Survey: «Vann har spilt en aktiv rolle i planetens evolusjon. Det mest overbevisende beviset for dette var de mange bilder som viste dype, buete kanaler som engang kan ha vært floder....Vi kan ikke dra noen annen konklusjon enn at det er effektene av vann på Mars vi ser».

 Viking  2 rapporterte om frost på marken der den landet, som besto av en kombinasjon mellom frosset vann og kulldioksyd. Og man kunne i 1979 fastslå at Mars sin hvite nordpol virkelig består av is.

***

Få år etter koloniseringen av nevnte planeter startet en mindre krig på Jorden, og mange av vitenskapsmennene dro da tilbake til Asael-systemet som nå ble oppkalt etter Pleia for Pleiadene, men Pleia beordret dem raskt tilbake til Jorden, for å stanse krigen her, og tingene roet seg etterhvert ned.

196.000 f.kr. - en ny krig bryter ut på Jorden

Pleias styre ble etterhvert avsluttet, og Pleiaderne falt inn i en periode av en mørk tidsalder, da deres  store samfunn igjen kom i kriger, og i 30.000 år var Pleiadernes kolonier i vårt solsystem uten deres lederskap. Men krigene startet også noe senere her på Jorden, og Pleiaderne forsøkte å stanse dem, men de gav opp, men tok noen «Jord-Pleiadere med hjem». Bare noen få ble etterlatt her på Jorden,  som dog langsomt degenererte og ble mer forvillet. De blandet seg etterhvert med de som i fjern fortid var «nedsatte straffanger» fra Lyrasystemet. Pleiaderne avla dem dog jevnlig besøk under perioden av titusener av år.

Koloniene på Mars og Maldek/Milona hadde så langt forblitt fredelige, men bare 40 år senere startet også på Maldek/Milona en voldsom krig, som endte med at hele planeten ble sprengt i stykker- restene er det vi nå kaller asteroidebeltet. Denne katastrofen kastet Mars ut av sin bane, og utslettet alt fysisk liv der. Men fortsatt finnes det fjerne fysiske spor etter disse sivilisasjoner der, men ettersom denne sivilisasjon ligger så langt tilbake i tid, er disse spor sterkt forvitret.(Jfr. bildene av «Mars-ansiktet» og «pyramidene», som romsonden Viking 1 Orbiter tok den 25.juli- 76).

Igjen hadde den lyriske kampånd forårsaket død over millioner, og skapt destruksjon av det fysiske liv på to planeter. I nesten 200.000 år har altså dette solsystem vært «invalidisert» etter at det dengang mistet en planet - et «organ i solkroppen». Det blir på en måte å sammenligne med en syk person som blir kraftig redusert etter at han har mistet/fjernet et vitalt organ.


fra kapittel 6

FORTIDENS KJEMPER   OG  GUDER  FRA  ROMMET

 The Nefilim were upon the Earth in those days,and thereafter too when the  sons of the Elohim cohabited with the daughters of the Adam and they bore children to them

Genesis 6:1-2,4

 Stoffet i denne bok bygger i stor grad på kilder som ikke umiddelbart er aksepterte - informasjoner fra besøkende fra andre stjernesystemer. De opprinnelige Lyranske besøkende - altså fra stjernebildet Lyren - beskrives  av kontaktpersonen Semjase, å ha vært meget store vesener i forhold til jordmennesket, og har derfor naturlig nok i mange legender og nedtegnelser fått betegnelsen «kjemper». Påstandene om våre besøkeres store kropper fylte meg i begynnelsen med både skepsis og tvil, men etterhvert har jeg funnet mange paralleller. Derfor vil jeg forsøke å underbygge de påstander og opplysninger som disse «kosmiske overvåkere» kommer med, med andre - mer eller mindre aksepterte - jordiske kilder. La oss først se på de mange gamle nedtegnelser:   

I boken DID SPACEMEN COLONISE THE EARTH ? av Robin Collyns (Pelham Books 1974), refereres det på side 150 til Tibetanske krøniker og nedtegnelser om gigantiske romvesener som ankom til Jorden i de fjerne dager. Samme bok beskriver kropper av giganter som er funnet i krypter ved Tibetanske munkeklostere, der kjempene var innhyllet i gyldent tøy. Disse krøniker beskriver kjempene med meget høy intelligens, og at de hersket over Jorden  og belærte jordmenneskene. Det refereres også om Kinesiske legender, som holdt stjernebildene Store Bjørn og Lille Bjørn av stor betydning, og hadde beretninger om giganter som hadde bolig på Jorden.

      Samme Collyns som var født på New Zealand beretter om Maori-folket - fra dette område - og deres legender, som han forsket i. De refererte til at jordmenneskets stamfar kom fra stjernen Whanui eller Wega  som er 26 lysår fra Jorden. (Semjase bekrefter at jordmenneskets forfedre kom fra stjernebildet Lyren - og Wega befinner seg i Lyren, men om dette et annet sted i boken). Maoriene kalte stjernene for «små-soler» eller «Ra Ririki» flere århundrer før vitenskapen fant ut at stjernene er fjerne soler. Legg merke til at de brukte det samme navn på solen som egypterne - RA- enda de bodde på den andre siden av Jorden.

 Jfr. Maori-forskeren Elsdon Best som i 1955 kom ut med boken The Astronomical Knowledge of the Maori, visste denne urbefolkning at Jorden var rund, og de hadde fremragende astronomisk kunnskap. Hvorfra hadde de den?

 De visste at Saturn hadde ringer, men dette kan man ikke se uten kikkert! (jfr.  Guy Murhies: Music of the Spheres, 1962). De samme Maoriene har også legender som støtter Velikovsky’s beskrevne kosmiske katastrofer: «....midt i en umåtelig katastrofe kastet de veldige vinder, de voldsomme regnskyll og de tette mørke skyer - seg over alt levende - og Tawhiri-ma-tea, vindenes og stormenes far, tilinettgjorde kjempeskoger og pisket vannet til bølger så høye som fjell.....»

      Mange raser har bevart minnet om at deres stamfedre ankom Jorden fra fjerne verdener. Japanske legender som beskriver «ild-hjul» som kom ned fra himmelen, refererer også til en rase av gigantiske mennesker med overnaturlige krefter, som mystisk dukket opp og tok bolig i fjellene Yamaka-Mura og Tatsuyama-Mura ved Iwata-Gun. Mennene var kalt Yama-Otoko, og kvinnene Yama-Uba, men det spesielle ved denne legende er at disse vesener var sagt å være omtrent 6 meter høye!

Naturmenneskene Ainos-folket på de nordlige japanske Hokkaido og Sakkhalin-øyene tror at deres himmelske stamfedre ankom Jorden fra fjerne verdener i Shintas (romskip?) - fra Himmelen. Deres første gud - Okikurumi-Kamui - landet ved Haiopira i en Shinta. De tror på sjelens udødelighet og en høyeste Guddom.

Hvis vi går tilbake til andre siden av kloden, så finner vi Eskimo-legender som beretter om at «for tusener av år siden ble deres stamfedre flyttet fra (Central-)Asia og andre steder til det fjerne nord av enorme himmel-skip». Har ikke også eskimoene sterk ytre likhet med asiatere?

Ifølge den greske skribenten Homers nedtegnelser, fra ca.850 f.kr skildres Odyssevs’ sine reiser gjennom ti år, og han beskriver hvordan han med sine skip besøkte cyklopenes - de enøyde kjempenes - øy; de hadde bygget megalittiske murer, som ennå i dag kalles cyklo­piske murer. [1] (Dänikens bok Tilbake til stjernene viser et bilde på side 161 av en  6 meters enøyet kjempe i en slags romdrakt, funnet som hulemaleri  fra Tassili.)

       Denne øy tolkes i Dänikens bok - FORTIDENS PROFET ( Ernest G. Mortensens forlag-1979) - nettopp å være Malta, som med sine megalittiske byggverk utgjør en stor gåte. På Malta finnes det også massevis av relativt dype spor i den harde fjellgrunn(tverrsnitt ca.15x15 cm), som går parallelt på kryss og tvers - og flere av disse fører rett ned i havet. Ingen logisk forklaring er funnet, bortsett fra at det må stamme fra en tid med et helt annet forhold mellom hav og land - altså fra meget fjerne tider.

 Etter Homers nedtegnelser, skal nettopp en av cyklopene - kjempen Polyfemos - ha holdt Odyssevs og tolv av hans venner fanget i en hule som han plasserte en veldig stein utenfor! Polyfemos var guden Poseidons enøyde sønn. Krøniken forteller også alle de andre kjempene på kyklopenes øy var gudesønner!!

 Däniken spør om denne mytologisk gjengivelse ikke nettopp var virkeligheten, og om det ikke virkelig levde kjemper på Malta - i en fjern fortid?

Han skriver:

Det kan ikke være tvil om at det en gang i tiden har eksistert kjemper. I gamle overleveringer fortelles det presist og plastisk om dem, og gamle tekster forsikrer hardnakket at risene var etterkommere etter guder, «himmelens sønner».

 Også Darwin  skrev i sin dagbok for 9 januar 1834:

 «Det er umulig, å ikke å bli forundret når man studerer de forandringer som er skjedd på det amerikanske kontinent. Engang har det vært befol­ket av kjemper, nå finner man bare dvergarter. Hvordan kan så mange arter, ja, hele slekter være blitt utslet­tet?

De gamle grekere - og også oldtidens hinduer - så ikke på gudene som myter, men som virkelige vesener som steg ned fra himmelen. De beskrev altså ikke annet enn det de så, men ettersom disse gudene eller utenomjordiske (vei-)ledere nå har trukket seg tilbake for at jord-menneskene i denne epoke skal gjøre egne erfaringer ut av egne valg - blir de gamle beskrivelser idag kun sett på som myter og fantasi. Men «gudene» - våre kosmiske «brødre og søstre» som går noe foran oss på utviklingsveien - hadde alle større eller mindre oppgaver under det som Martinus kaller verdens-gjenløserprinsippet.

Men grekernes guder og gudinner var sagt å nøyaktig ligne jordmennesker. Slik er de også gjengitt i bilder og statuer - f.eks. Pallas Athene - visdommens gudinne. Ikke merkelig at de lignet jordmennesker - ettersom de jf. Semjase var av den Lyransk-Pleiadiske slekt, og våre genetiske forfedre. Den høyeste lærer var Zeus - «fader over guder og mennesker», og «hersker av den himmelske ild». Han var altså «konge» på Jorden, som hadde kommet ned fra himmelen. Det er også meget interessant  å legge merke til at mens grekerne mente at konger og «helter» nedstammet fra gudene, var deres mytologi ikke klar vedrørende menneskets opprinnelse. Jordmenneskeheten ble altså i sin umodne fortid ledet av vesener som stod noe over det enda primitive mennesket i utvikling. Og disse ble snart benevnet som guder og helter.

 Men Gudene hadde dog delvis de vanlige «menneskelige» egenskaper som forelskelse og sjalusi. Og de grep stadig inn i menneskenes liv. De kunne være glade og sinte, kranglet og sloss. Og de hadde seksuelle relasjoner seg imellom - eller med jordmennesker! Men de kunne reise med umåtelig hastighet, dukke opp og forsvinne - og hadde våpen med voldsom styrke.... Alt beskrivelser av ET-besøkende av samme kosmiske slekt som jordmenneskene - tilhørende det mentale utviklingstrinn som kan betegnes det «fullkomne menneskerikets første stadier», men med en teknikk som satte dem istand til «å gjøre mirakler». Slik dagens hverdagslige teknikk også må være mirakler for naturmennesker i Brasils utilgjengelige jungler.

Cyklopene i grekernes legender var antatt å være resultatet av ekteskap mellom jordmennesker og romvesener, og de av dem som bodde på vulkanfjellet Etna, ble av Homer betegnet å ha vært  kjempe-hyrder som omgikk gudene. Deres konge var Polyphemus.

 Semjase kommer i kontakt-hefte 6, inn på at de greske «mytologiguder» var etterkommere av en gren av Hyperboreerne - ETgruppen som opprinnelig ble forvist da de forsøkte å egge fram strid mellom de ledende fortidige sivilisasjoner Atlantis og Mu. 

Disse kjempene dukker opp overalt i mytologiene, både i øst og vest, f.eks. i legendene om Tiahuanaco - som Semjase også gir en forklaring til et annet sted i boken. - Denne Syd-Amerikanske oldtidsbyen vrimler av gåter, og vitenskapen vet ikke med sikkerhet hvordan Tiahuanaco er blitt til.  Her finner vi f.eks. perfekte fundamenter av sandsteinsblokker, hver på ett hun­dre tonn(!), hvorpå er det reist kjempeblokker på seksti tonn! De glatt­slipte flatene er tilpasset så det ikke er mer enn en hårs­breddes avstand mellom dem, og disse gigantiske blokker holdes sammen av kobberkramper - et fenomen som visstnok ikke er kjent fra noen annen oldtidskultur. Alt er utført med en fantastisk presisjon. Og dette skal være utført av steinaldermennesker med stein - eller i beste fall - jernøkser? Ja - noen annen forklaring gir ikke vitenskapen!

Nøyaktig det samme presise arbeide med kjempesteiner finnes i inkaenes by Machu Pichu i de peruanske Andesfjellene. Den amerikanske historiker Hiram Bingham må ha «klødd seg i hodet», da han i 1911 kom over denne «inkaenes tapte by» med steinarbeider så presise at ikke et barberblad kan presses i mellom kjempeblokkene. Og hvordan fikk de fraktet disse kjempeblokker opp i denne høyden av 2500 meter over havet?     

 Mange hundre kilometer nordover finner vi  Aztekenes «Gudenes By» - Teotihuacan - som også ligger forlatt på en høyslette, 2300 meter over havet i Mexico. Her finner vi igjen enorme byggverk med de trappeformede solpyramider over et område på 30 kvadrat-kilometer - alt plassert i monumental perfeksjon og skjønnhet Men heller ikke denne oldtidsbys historie kjenner man - selv om mange hypoteser er fremkommet. Man tror den var befolket inntil ca.800 e.kr., men opprinnelsen er en stor gåte. Men også denne by er forbundet med kjemper: Når de spanske conquistadorer ankom på 1600-tallet fant de store menneskelige beinrester som de fikk brakt tilbake til den spanske konge. Var disse uvanlig store ben knyttet til Toltekiske og Aztekiske legender om en gigantrace som engang skulle ha bodd i Teotihuacan?

 Disse kjempene finner vi spor av i form av nedtegnelser - men også fysiske spor - over hele Jorden, - til og med  i eskimoenes sagn. Disse kjempene spøker i nesten alle urgamle skrifter. Det er altså tydelig at de må ha eksistert ! Men hva var de for slags vesener, disse «kjem­pene»?

Og her er det nettopp at Meiers utenomjordiske kontakt forteller at de fjerne «himmelsønner» som koloniserte denne Jorden, og hvis etterkommere delvis var her inntil Atlantis’ ødeleggelse, var som tidligere nevnt stjernereisende fra stjernebildet Lyren. Ja - noen krysninger var her også etter Atlantis.

Og utallige ganger kommer Semjase inn på disse menneskers store kroppsstørrelse i forhold til jordmennesket. Dette fordi disse lyranere opprinnelig kom fra en planet med helt andre livsvilkår enn Jorden. De  hadde en fremragende teknisk innsikt, og var således langt overlegen det daværende meget primitive jordmennesket - både mentalt og rent fysisk, styrkemessig sett - med sine store kropper. Men åndelig sett var de ikke bare «snille gutter» - de lengtet enda etter makt, styrke, innflytelse og etter å bli tilbedt.

***

Også Bibelen taler om kjemper og betegner dem som Guds sønner, og at disse blandet seg med men­neskedøtrene.

 Enoks bok er «et apokryf» skrift som betyr skjult eller hemmeligholt - men er tatt med i visse oversettelser av Bibelen(G.T), bl.a. en Etiopisk bibel fra tidlig kristen tid, funnet i Egypt. Enok var (jmf. bl.a. Talmud Jmmanuel) en av de jødiske stamfedre - sønn av Jared, i 9.ledd etter Adam, og selv far til Metusalah. Alle disse stamfedrene ble meget gamle - fordi som nevnt ellers i denne bok - hadde de med seg genetisk materiale fra sine Lyransk-Pleiadiske forfedre.

 Hos Enok(Henoch) leser vi i 14. kapittel:

Hvorfor har dere gjort som jordens barn og avlet rise-søn­ner ?

Samme Enok beskriver engler fra de syv himler og hver av disse engler hadde kommando over 496.000(!) andre engler.

«...de og alle de andre med dem tok seg kvinner, hver av dem valgte en, og de begynte...å forurense seg med dem. Kvinnene fødte kjemper....»

I Enoks bok finnes også en refselsestale til «englene» fra «herren» - som jf. stoffet belyst foran, var disse Lyraner-Pleiaderes leder.

 I Første Mosebok (6, 4.) heter det:

«I hine dager da gudssønnene gikk inn til menneske­døtrene og disse ifødte dem barn - men også senere hen i tiden - levde kjempene på Jorden. Det er heltene, hvis ry når tilbake til fortids dager.»

  «Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.» (Første Mosebok, 6, 1-2.)

 En øyenvitneskildring finner vi i Fjerde Mosebok (13, 33.):

«....der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten, og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de vi var».

 I Femte Mosebok, (3, 5.) :

«Og, Kongen, Basan var den siste som var tilbake av Refaittene; hans seng, som var av jern, står som alle vet i ammonitterbyen Rabba, den er ni alen lang og fire alen bred.» (En alen- ca. en halv meter; sengen var altså 4,5 lang!)

 Moses skrev også:

For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid - de navngjetne.(utgivers uthevelse).

 Også andre deler av Det gamle testamente gir skildringer av stor-mennesker. Denne «hellige fellesbok’s» mange forfattere levde til forskjellige tider og på ulike steder, men omtaler dog kjemper. Disse var også med i kriger og tvekamper. Hvorfor skulle disse jettene omtales, dersom de ikke var reelle vesener?

 Beskrivelser  av kjemper er på ingen måte begrenset til Bibelen. Også maya- og inkafolket forteller i sine myter at den første slekt som «gudene» skapte før syndfloden, var en slekt av kjemper. To av de fremste kjempene kalte de Atlan /Atlas og Theitani eller Titan.

 Også de innfødte på Malekula på Ny-Hebridene tror at den første menneskerase var direkte etterkommere av de himmelske sønner.

Inkaene mente at de var nedstemmet fra solens sønner.

 Korenaerne trodde at en himmelsk konge - "Hwanin" - sendte sin sønn "Hwanung," til Jorden og giftet seg med en jordkvinne som fødte Tangun Wanggom. Det var han som var ment å ha forenet alle de opprinnelige stammer sammen til ett kongedømme.

 En gammel Persisk myte beskriver at før Zoroasters ankomst hadde «demoner» fordervet Jorden, og slektgjort seg med kvinner.

 I  Kebra Negest, det etiopiske eposet, fortelles: ( kap.100)

Men de Kains døtre som englene (ET-besøkende? - f.anm.) hadde forgått seg med, ble svangre, men kunne ikke føde og døde. Og av dem i deres liv døde noen og andre kom ut; idet de splittet sin mors liv, kom de ut ved navlen. Da de så ble eldre og vokste opp, ble de kjemper .

 En liknende mytologi finnes Gilgamesh’ epos, hvor det fortelles om «overvåkere» fra himmelrommet som kom til Jorden og avlet giganter. Flavius Josephus - en jødisk historiker fra det første århundre etter kristus, beskrev disse giganter som hadde «kropper så store og ansikter så helt forskjellig fra andre mennesker, at de var et forbausende syn og forferdelige å høre». Og han legger til at i hans dager så fantes benene fra disse giganter enda utstillt. (fra: Josephus, The Work of Flavius Josephus; Antiquities of the Jews (London: G. G. Rutledge), 1.3.1., Book vii.)

 I 1947  ble de såkalte «dødehavsrullene» funnet i en hule ved Qumran, og disse ble datert tilbake til det andre århundre før Kristus - men var tydelig basert på mye eldre kilder. Når de ble funnet i -47 var de så medtatt av tidens tann at det tok tid før de kunne bli endelig tolket. Men når de ble offentlig tilgjengelige kunne man også i disse lese at himmelske vesener fra rommet hadde landet på planeten Jorden, og hvordan disse vesener hadde parret seg med jordkvinner og avlet giganter. Men ettersom dette jo ikke passer inn i den vitenskapelige vedtatte fortid, ble dette kun tolket som legender.

Men disse historier om kjemper og giganter finnes jo over hele verden. Også fra «Eskimoenes bok»: «I de dager var det kjemper på jorden....»

 I det apokryfiske skrift Talmud Jmmanuel  står det følgende:

 «Semjasa, himmelsønnen og vaktenglen hos Gud, den store herskeren over de som fra det fjerne har reist hit gjennom universums vidder, fødte med en jordisk kvinne, Adam, den hvite menneskeslekts urfar.»

 «I sitt palass hersket Gud over de tre av Ham frembragte menneskeraser og over sitt følge,  himmelsønnene.» 

 «Udødlig og urgammel var han av kjempestor vekst, i likhet med himmelsønnene

  (Dette skrift - Talmud Jmmanuel - er oversatt til svensk, norsk, engelsk og tysk. Omfattende beskrivelser av bakgrunnen av dette skrift- samt utdrag i boken her)

 I Baruchs apokryfer nevnes også  et stort tall for antallet av kjemper:

Den Høyeste brakte syndfloden over jorden og utryddet alt kjøtt og også de 4090 000 kjempene.

 Både Mayaenes hellige bok Popol Vuh og Gilgamesj-eposet inkluderer kjemper. Samme finnes i nordiske, germanske, greske og sumeriske myter.

 Mange vil naturlig nok etterlyse konkrete funn av kjemper, og i boken .............

slutt utdrag

 https://www.youtube.com/watch?v=86WZBzP9cHo

 


linker  som underbygger boken over:

https://www.youtube.com/watch?v=86WZBzP9cHo

flere nyere indikasjoner på kosmisk kaos for 3500 år siden

Daniel Rønjom leser opp fra denne boka i lyd mp3

JORDENS SKJULTE FORHISTORIE SLIK DEN ER NEDTEGNET OG BEVART I DE FOR VESTEN UKJENTE NEDTEGNELSER - BEVART I SKJULTE TIBETANSKE HULER

mere om fortiden - fra Lobsang Rampas innvielse

dette fra hovedsiden: LOBSANG RAMPA materialet

spor av fortidige atomkriger - smeltet sand, eng.txt

mysterier vedr.månen (eng txt)

Erra - pleiadernes "tekniske metode" til opplevelse av enhet og lykke - "kosmisk enhet med ALT'et"- på eng.under

Erra-Pleiadians "technical method" making experince of "cosmic bliss" - similar to reported OUT OF THE BODY EXPERIENCES.

 Detailed summery of contents for Stevens' Preliminary Investigation Report.

The Henoch Prophecies
from the Billy Meier Contacts on: link or

http://www.nexusmagazine.com/articles/Henoch%20Prophecies.html

Billy Meier's Son,
Methusalem, Speaks Out
For The First Time
A Interview With MAGAZIN 2000 Plus

Testimony from some Meier-case witnesses

hovedside