link til hva han fikk gjennom av kontakt via et medium

OBSERVASJONS-RAPPORTER FRA LYS/UFO-FENOMEN  I OPPDALS-OMRÅDET VINTEREN 2007

 

 

nye tanker/kontakt via medium fra samme person i mars06 -link

del 2 av obs-rapportene

DOKUMENTASJON AV "VÅRE VENNERS" TILSTEDEVÆRELSE" - av Magne I. - lokal bebeoer i 50årene

og skal vi tro på det han her skriver så er forsvarets fly stadig over området - så det er ganske klart at de kjenner til det som foregår der -  men de er neppe klar over de underjordiske/interdimensjonale fjellbaser som "overvåkerne" muligvis har i området. Slik det tilsvarende beskrives i Meierkontaktene, så var det en intensiv overvåkning av hans kontakter på 70tallet rundt Hinwill i Sveits - der Erra-pleiaderne hadde en skjult underjordisk base - sannsynligvis neppe tilgjengelig med jordisk teknologi, da "besøk" tilsynelatende krevde teleportasjons- eller dematerialiserings-teknikk.

men tilbake til Magne - han skriver i rapporten jeg har fått tilsendt:

"Etter et inspirerende møte via en medial person som hadde "kontakt oppover" -  den 27.11.2006, ble jeg spurt om, jeg ville dokumentere deres tilstedeværelse. Det svarte jeg ja til:

De er opptatt av våres økosystem. Og de er oppriktig bekymret over hvordan vi forvalter våres resurser. Og ødelegger jorda som vi skal dyrke. Forurenser våre drikkevann.

Det er på tide å snu utviklingen. Og ta vare på vår felles arv.


bilder her  og forklaringer under:

 

 

flere bilder nederst i dokumentet/under.

 

OBSERVASJONER:

Her kommer tider- Steder- Retning. Med forbehold når det gjelder høyde.

27.11.2006. kl 21.04. -- 21.45 Skogly. De sirkler rundt i område med lyd på farkost, for så å slå av lyd. Slår på lys, og forsvinner ut av område.

28.11.06 kl 21.00. Skogly. De kommer med ned med lys på farkost.

jeg reiser da til Engan. Og tilbake. Der de er med i varierende høyde. Får så å trekke seg tilbake opp i atmosfæren.

29.11. 06. kl 21,03 Skogly. De kommer ned med lyd i nor østlig retning. Tar noen runder rundt i område. Stopper opp en stund, setter på lys. Og forsvinner.

30.11.07. kl.17.00. Skogly. Først kommer de en med lys, legger seg i nord øst retning.h.ca 400m. Etter hvert kommer det flere med lys, plasserer seg i forskjellige retninger og høyder.

Tar foto.19-21.og kl 19.10-21.nr 1-10.

01.11.06.kl 16.30 Engan. en kommer ned med lys, rett. øst. h.ca 500.blir i samme posisjon til kl 17,32. da jeg reiser hjem. Og han blir med. i varierende h. Er hjemme kl 18.10.Tar foto 12-15.og kl 18.40.nr 15-19.Efter vært kommer det flerre ned. Kl 19.00 Tar foto nr19-23.

02.12.06. kl 17.10. Skogly. klart vær. De kommer ned. en etter en med lys. stiller seg i respektive stillinger. Tar foto nr 23-36. blir der til kl 21.15.med lys på. Reiser til Oppdal, de er med uten lys. den ene slår på lys over torgsentret kl 21.31. rett Vest.

H. Ca 100m.Blir der en stund, før den trekker oppover og forsvinner.

05.12.06.kl 17.55. skogly. kommer ned som de pleier med lys. Tar foto kl21.50 nr.1-3. De drar kl 2230.

06.12.06.kl 19.30-21.30. Moholdt kirke. Trondheim. Overskyet. Tre stykker. rett. sør. og en vest. H ca 700-900m.Ser de ikke mer, før jeg stopper ved Lundamo brannstasjon kl 22.30, kommer det flere ned til ca 100m til150m. En kretser rundt med lav lyd og rødt og gult blinkende lys. tar foto nr 3-15. Jeg reiser da videre hjem. de er med til Berkåk, da de tar av og forsvinner retning øst.

Går nu over til å bruke høgdereferanse som: H. LAV: L som er 0 til 200m. MIDELS. M som er 200m til 700m. og høy som er H.700m og oppåver.

08.12.06. 17.00.til17.30. Langklopp ridesenter. Rennebu. Sirkler rundt med rødt og gult blinkende lys H. M. Følger så med til grensen til Oppdal med lys. Derfra og hjem uten lys.19.20. En er rett opp med lys H. L. overskyet. 22.00 til22.30. en liten gruppe av de kommer ned med lys. H.M. Foto nr 15-23. den med gult og rødt lys drar. Resten blir en stund og så drar de.

09.11.06. KL.01.30. Skogly en i nordøstlig rett. resten i vestlig retning, går opp i formasjon. H. M. kl 16.35. en i rett. Sørvestlig retning. kl 17.20. gruppen kommer ned i retning vest. Går i formasjon rett. Fra sør til nor H.M. kl 17.50til18.20. foto nr 23-33

10.12.06.kl 0250 skyet vær. En sirkler i lav H. Med lys. Over myra i retning moa som er sør. To går på oversiden av jernbanen over myrene der i retning sør. kl 07.25. to stk. l. H.. kretser over myrene.

11.12.06.kl 16.50. Oppdal. en kommer ned rett. nordøst. H.M. Foto nr34-36. kl 17.10.F.nr 1-2

 

kl 1750. skogly. To rett. vest. En rett sørvest. H. L. F 3-5. Tåke. kl 19 til19.30. gruppen kommer ned. Retning øst. H. L Foto 5-14 og F.nr15-16. kl 23.40.

 

12.12.06.kl 16.00. skogly fem kommer ned rett nordøst H. L dagslys. kl 16.30-16.46 F nr 16-20. KL 2015. Drar til veistad på norskogen er der kl 2030 de er med. en med mange sterk gule lys. retning vest. F. nr 20-23. to stk lyd og blinkende lys kretser over område i lav H.

En med rødt lys drar retning nor og forsvinner. De øvrige ble med da jeg drog hjem, og senere forsvant retning øst.

13.12.06.kl 13.00. to stk sorte jagerfly kretser over skogly og fjellområdet rundt Almanberge.

13.012.06. kl 16.15-16.40 Skogly. En etter en kommer ned går i respektive posisjoner. H.M. delvis skyet. Foto nr23-33.av de som er i retning sør og øst. F. kl 20.00 nr33-36.ret øst.

F. kl 20.20 nr1-3 ret vest. Hele gruppen er tilstede. Takk. Kl 23. Liten gruppe rett opp. H.L.

14.12.06.KL 05.15.Skogly. Liten gruppe retning nord øst. H.L. overskyet F. nr 4-6. kl 0530.

avreise til Røros der de er med. Synlig med lys bare en liten gruppe. Ankommer Røros sykehus kl 07.30. F. nr 7. der de er veldig lav over hustak i vegkryss. rett ned for sykehuset.

14.12.06. kl 16.00. Avreise fra Galåen utenfor Røros. der fire stk er med fra begynnelsen av

turen. etter hvert kommer det flerre som slår følge med lys på. Når jeg kommer til Tynset

dreier den ene som sår på gult og rødt blinkende lys av retning vest. Sirkler over Tynset og forsvinner i retning vest. Det er overskyet og det begynner å snø lett. Etter vi har kjørt et stykke begynner himmelen å lyse opp noen sekunder, før det blir mørkt igjen. Og sånn

fortsetter det til vi passerer Kvikne. Ankommer Engan kl 19.00. og hjem kl 19.30.

foto av gruppen kl 19.30 til 20.20.nr7-29. overskyet. Med nordlys.

15.12.06.kl 1723. Engan. En med lys kommer ned retning nordøst H.M. overskyet.

Blir mer hjem. F.kl21.20 nr 31-32. retning vest. overskyet. Hele gruppen er tilstede.

 

16.12.06. kl 0200. skogly. en ret. Sør. HL. Slår av og på lys og av og på en god stund,

kl 18.00. Oppdal sentrum. en retning med lys nord øst. H.L. snø, blir med hjem.

kl 22.00 prøver å ta foto, men det snør for mye.

17.12.06. kl 01.25.skogly tre stk r. Sør. H. L. overskyet. Kl 16.15 gamle kongeveg ved Mikasens hytte. F. nr 33-36 og kl 1630-16.45. e-3. liten gruppe retning. Nordvest. vest.

Sørvest. Og rett opp. H.M.. F. kl 23.10. nr 4 skogly. R. vest. H. L. Overskyet – snø

18.12.06 kl 1610 Engan. En med lys retning sørvest H.M. kl.18.10 skogly en r. Vest F. Nr 5-6. H. L. snø.

En med lyd kommer. går i posisjon nordøst. slår på lys. kl 20.20 hele gruppen kommer fra øst går i formasjon retning nor til sør. to med rødt gult blinkende lys kommer fra nord. går i posisjon nord øst. slår på vanlig lys. gulhvit. kl 21.20 F. Nr 6-12. r. v. n. ø. og sør

19.12.06 00.25 skogly en retning sør. blinker med lysene. og gratulerer med dagen.

kl 0045 en går sakte fra øst til vest og vifter opp og ned med lysene

.kl 17.30 kommer en liten gruppe ned med lys på. legger seg på østsiden av dalen.

Kl 19.00 kommer luftambulansen fra nord til sør. ikke mer en 50m klaring fra "våre venner". rart hvis de ikke ser noe?

Kl 19.10 F. Nr 12-15. regn. kl 19.20 F nr 15-17. langlina. Regn. Kl 19.30.

Togvållinja. Luftambulansen på tur nord da og bare knappe 50m fra "våre venner".

20.12.06 kl 00.53 tre stk retning vest overskyet H. L. kl 15.55 video retning nord øst.

1 kommer fra sør går mot nord med rød/gult lys.

kl 16.05 foto nr 18. 1 retning nord høyde lav. skyet. kl 16.50. 1 stk rett over buret, resten svart.

kl 19.00/19.15 Oppdal andelssagbruk foto nr 19/22 kl 19.30. 1 stk over Oppdal vvs sentrum. retning nord øst. Retur hjem. De er med

21.12.06 kl 20.35 skogly 5 stk retning vest. beveger seg i takt med musikk til Odd Norstoga Kl 04.10 gruppen står i formasjon. sør vest H. L kl 06.12 gruppen står retning vest.

kl 16.03 til 16.20 video + foto nr 23/27 retning nord øst.

Kl 17.05 til 17.15 foto av gruppe over Oppdal turist hotell foto.nr 27/31

kl 17.35 reiser hjem, de er med. 1 stk med rødt/gult lys reiser retning nord øst alene. gruppen blir igjen.

kl 18.50 til 19.10 foto. nr 32/33 fagerhaug kapell. kl 19.15 til 19.20 foto skogly nr 34/36. kl 20.45 gruppen går opp i formasjon

22.12.06 kl 00.44. skogly 3stk retning nord veldig langt ned. kl 16.03 video ved fagerhaug kapell. de følger med til skogly kl 19.15. foto e/3 overskyet. høyde middels

22.12.06 kl 20.35 til 20.40 foto nr 4/18 over skyet retning vest og nord og rett opp

kl 22.15 til 22.30 foto nr 18/23 over skyet regn kl 23.53 hele gruppen driver i vestlig retning sakte

23.12.06 kl 01.45 gruppen i formasjon retning sør/nord H L over skyet

kl 04.25 2 stk retning sør vest kl 07.10 2 stk retning sør vest

kl 16.45 til 16.54skogly. video retning nord 1 stk retning rett opp kl 17.10 til 17.20 foto nr 23/24 retning nord og rett opp lett skyet H M lett skyet

kl 18.00 til 18.25 fagerhaug kapell foto nr 24/33

kl 23.55 til 00.18 1 stk sikler rundt slår av å på med lys kjører frem noen meter og tilbake lav høyde over skyet

24.12.06 kl 03.00 gruppen står i formasjon i retning vest mot øst over skyet høyde lav kl 06.50 gruppen er fortsatt i samme posisjon kl 07.05 setter seg i bevegelse retning nord og oppover

kl 14.00 til 15.00 familie gud tjeneste de er rett over bever seg i østlig retning og forsvinner

25.12.06 kl 16.01 gruppen kommer ned beveger seg i retning sør og forsvinner kommer tilbake kl 21.50 foto nr 1/6 lav høyde overskyet

26.12.06 kl 00.30 skogly 5 stk retning vest. lav høyde slår av å på lysene. Vi er her, du er ikke glemt kl 01.00 til 01.30 samtale gjennom musikk. Mellom to verdener. Musikk er et felles språk.

kjærlighet uten forpliktelser mellom to verdener noe av det fineste man kan oppleve

kl 16.05 kommer ned over Høgmo på Oppdal er med til Engan kl 17.05 sette på lys over elva de andre viser seg kl 17.20 reiser til Margit. Lederen drar nordover kl 18.15 med 2 stk gule lys i vingespissene 1 grønt å 1 rødt blinkende lys i midten av farkosten. Hjemme kl 18.30 foto av gruppen foto nr 1/13. begravning av chinchilla /kjeledyr til barnebarn der de er med under gravning og begravelse.

27.12.06 kl 23.35 over skyet 1 stk med rødt å gult blinkene lys retning sør vest drar retning øst og blir borte.

28.12.06 kl 16.15 over Oppdal sentrum retning nord øst 1 stk høyde middels blir med hjem kl 18.25 gruppen kommer ned med lys går i formasjon retning sør nord blir utover kvelden.

29.12.06 kl 21.15 reiser til Værnes for å hente noe. De er med. Ankommer Værnes kl 23.13.

de stiller seg over parkeringen på Værnes med lys på retur Oppdal 30.12.06 kl 01.30. de er med. Går i svart over Trondheim setter på lys igjen over Soknedal og hjem.

30.12.06. kl 16.45 Oppdal sentrum. byggmiks. Video retning vest

31.12.06.0.30 skogly. En kommer ned med lys. HL. retning nordøst. Resten kommer etter ned. Da er det overskyet. Kl 01.05 de går i formasjon retning sør sør-vest. sklir sakte fra nord til sør. videre til vest. kl.18.05 gruppen er tilstede med lys og bli med til Trondheim.

Kl 21.55. Foto kran ved sant Olav sykehus. Kl 22.20. F. ved Nidaros domen. Og

kl 23.50 til 00.10. 2007. samme sted.

2007.

0.101.2007 kl 20.30. skogly. gruppen kommer ned med lys. Blir liggende i underkant av skylag kl 23.30. kommer lengre ned retning sør.

02.01.07. kl 00.10. flere kommer ned. retning. sør øst. Kl 01.30-02.00 står laft r. Sør og sør vest. kl 02.36. de går sakte sørover og forsvinner.

02.01.07.kl 16.26 Oppdal sentrum. over E6 retning nord. kjører hjem. F. Kl 17.03. tre stk r. n. ø. H. L. overskyet. kl 18.30. prøver å si noe. ved å signalisere med å bevege lys i førerhus.

kl.21.30. prøver igjen. kl 21.40 nå er det en annen som prøver å si noe angående skrivingen?

Retning sør. Signaliserer med lys på undersiden av farkost. kl 23.10.Binkrer med lys.

04.01.07.kl 18.21 Moholt Trondheim. En liten gruppe r. rett opp sør. med lys. H. L. Overskyet

05.01.07.kl 1734.Fagerhaug kappell. En stk. med lys rett over spiret. Overskyet. Snø.

06.01.07. kl 053. skogly Helle gruppen i formasjon. r. rett opp. H.M.

06.01.07.kl 15.58. Skogtun forsamlings lokale. en kommer ned retning nord øst. Foto av den samme objekt kl 16.00- 16.21-16.30-16.45. flere kommer ned. kl 17.00 gruppen er samlet

F. retning nord vest kl 17.00-17.27. fra nr 1-11.

06.01.07 kl18.10. skogtun forsamlings lokale de følger meg hjem. 19.20 tilbake på skogtun.

utover kvelden noen få med lys på. Når jeg tar pause, underholder de med å bevege seg i takt til musikk på radio. Kl 23 30 fyrverkeri på Oppdal. kl 2350 en av de følger meg hjem. Resten er dratt.

07.01.07 kl 01.15 skogly gruppen er tilbake med lys. i formasjon retning s/sør vest

kl 02.30. reiser retning øst

07.01,07 kl 19.45.til19.58.lundamo. på returen fra Værnes. de kommer ned over Lundamo brannstasjon. og slår følge. på turen. Kl 20.55. Over boligfelt på Ulsberg F. Nr 12-13.

Kl 22.20. over Skogly. helle gruppen er i formasjon F nr 14.-15..ret s-n. H. L.

08.01.07. KL 00.10. To stk. r. s og sør vest. m. l. overskyet. H, L,

KL 17.40-18.17. skogly. En sirkler rundt med lyd. på spørsmål om det er de. svarer de med å blinke med lys på fartøy.

Kl 19.55. gruppen i formasjon sør øst. m. l. på. overskyet. de er gått under skylaget.

Kl 23.30. helle gruppen beveger seg nordover.

Kl. 23.40-23.56 F. nr 15-23.

09.01.07. kl 12.55 jagerfly fra nord til sør. kl.13.02. jagerfly sør til nord og sirkler over område. og bryter lydmuren

 

09.01.07. kl 16.45. Oppdal sentrum. En kommer ned retning nord øst. m. l.

kl 1705. en liten gruppe over og rundt Quality hotell Oppdal.

det gamle turist hotellet.

F. nr 24-25.

Kl 17.46 reiser fra Oppdal og nordover. der de er med, skifter med av og på lys.

Kl 18.01. skogly setter på lyd på farkost. kretser over området flerre stk

Kl 18.30 slå av lyd og går opp i posisjon. r. vest. kl 20.55. sirkler over med lyd flere stk

Kl 21.40 slår av lyd. kl 23.02. kretser rundt med blinkende lys og en svak vislende lyd.

10.01.07.kl 13.20. to jagerfly fra nor sikler rundt og drar sør kl 13.33 fra sør til nord.

kl 1340 –14.05. jagerfly sirkler rundt.

kl 1650. de kommer ned en etter en. Kl 17.00.gruppen er samlet med lys.

kl 17.50 –18 00. sirkler rundt med lyd. kl 21.40.slår på lys. kjører i sik sak. (slalåm) fra sør til nord.

11.01.07 kl 01.30..skogly en stk retning sør. lav høyde overskyet.

kl 13.15.jagerfly over Oppdal kirke sirkler rundt område.

kl 21.00-21.30.skogly to stk viser seg setter på lyd begynner å sirkle rundt overskyet. lav høgde. kl 23.40 en liten gruppe går i formasjon, setter på lys på en del. og slår av igjen sånn at det er bare tre igjen med lys på. Overskyet.

13.01.07. kl 16.30 S. Kommer ned en stk retn nord. Nord. øst.. video. H ca 400m

kl 16.45 reiser til Oppdal sentrum. en etter en kommer de ned. varierende høyde. fra 700m til 200m. Retning sør og vest og nord. Retur fra Oppdal kl 17.19. en stk retning nord. en r. Nordøst og en nordvest, høyde fra 200m til 100m. Ankommer skogly kl 17.40.

foto nr 26-27. overskyet. kl 19.30. gruppen er i formasjon N-S. Hyde ca 200m

del 2 av obs-rapportene

noen av bildene - for å få alle må man kontakte magne personlig -  MAGNEalfakrøllOPPDALdotCOM

 

 

 

 

 

 

 

del 2 av observasjons-rapportene | andre observasjoner fra midt-norge i 2006-7

link til hva han fikk gjennom av kontakt via et medium | nye tanker/kontakt via medium fra samme person i mars06 -link

 

For øvrig må det legges til at Magne -  IKKE hadde internett på tidspunktet av de første observasjoner (men har det nå - hans mail er MAGNEalfakrøllOPPDALdotCOM  -og kan kontaktes for evt spørsmål/mer info - alternativt på tlf 91186796