DOKUMENTASJON AV BESØK AV "VÅRE VENNER"  -  DEL 2 

link til del1

observasjoner fra vinter og vår 2007 i Oppdals-omr.

 

14 - 01 - 07 kl 16 50

v. "Skogly" - Hele gruppen i formasjon retning S-N - varierende høyde - overskyet - Retning nord en stk - starter opp med lyd og går retning sør vender om går nordover for så å dra øst og forsvinne -

Kl 21 - 45 Reiser til Oppdal - "de" er med i formasjon - I lav høyde fra 200 til 300m (?) -

Fotos, kl 2205-22 - 20 - Oppdal turist hotell F - Nr 27-33 - rett - ø og sør øst og sør høyde 70- 300m - - Fortsetter til Engan - og hjem - Der "de" er med -

tente fram lys til Engan -

noen få med lys resten av turen hjem -

Overskyet - Kommer hjem -

bryter formasjonen kl 23 - 15


 

15 - 01 - 07 - kl 16 - 35 - skogly - en rett nord øst en rett - Opp og n - ø - H - 600m gå ned til 300m - Lettskyet-skyet der den går ned - Foto kl 1715- 1720 F nr 33-36 - r - N - Ø - og Ø - Og V - Høyde 150-200m - Kl 19 - 55 - gruppen i formasjon r - S- N - med lys -

overskyet H - ca 300m

16,01 - 07 - kl 0030 - -0040 - gruppen sklir sakte fra sør til nord i formasjon H - 50-100m - Noen like over tre toppene - Utover natta kommer det flere - Det ser ut som de har en slags samling -

Den siste drar kl 0815 r - Sør -

Kl 17 - 00 to stk kommer ned - En r - Vest - H - 300m en r - Nord øst 200m F - Nr 1-3

Kl 17 - 34 - resten av grupper kommer ned -

overskyet - snø - Varierende høyde 70-150m - Noen på ca 350m kl 17 - 50 en over jernbanen r - Øst - H - like over tretoppene F nr 4 -

Kl 1800 - en med lyd r - Fra sør til nord - middels høyde - overskyet -

Kl 18 - 050 Foto nr 5 rett opp til øst H - 300m - F nr 6 r - Ø - H 150m - F - nr 7 - r - n - ø - H 100m

Kl 21 35 liten gruppe - R - ø - H150m kl 22 - 30 en stk m - l - Rett sør H - 50m

Kl 23 - 45 - liten gruppe - Går fra øst til vest H - 70m-100m

17 - 01 - 07 kl 01 - 35 - helle gruppen står i retning S-V med lys - H 100- 200M -

19 - 01 - 07 - KL16 - 00 Skogly - Video av en stk - rett - nord øst H - H - - lettskyet

kl 18 - 00-18 - 15 - skogtun retning Fagerhaug kapell - foto nr 8-17 rett vest og øst og nord av gruppen - overskyet H - M - etter hvert begynner å snø -

kl 21 - 00 - foto av gruppen rundt kappellet F nr 17-25 retning N - Ø - V - Høyde M -

KL 2145 gruppen i formasjon er med hjem - kl 22 - 10 - foto av gruppe - F nr 26-29 - r - S

Kl 22 - 45 gruppe - Sklir sakte fra sør til nord i lav høyde -

har av og på lys -

20 - 01 - 07,kl 00 - 10 gruppen beveger seg sakte i retning vest lav høyde

kl 00 - 16 - beveger seg nordover

kl 02 - 06 gruppe - Oppholder seg sørvest - setter på lys og av etter en stund

kl 19 - 07 gruppen blir synlig med lys over langlina på tur fra Oppdal

kl 1945-1955 - foto nr 29-33 - skogly retning øst og opp - HL og H - M -

21 - 01 - 07 - KL 16 - 35 - Skogly to kommer ned retning nord vest - den ene blinker

veldig med lysene og meddeler at han må dra - en andre med lys kommer lengre ned

kl 16 - 50 den første setter på rødt og klart blinkende lys og drar nordover

kl 16 - 55 - ankommer en fra nord øst og en fra nord øst å opp - En fra vest -

de fra øst kommer lengre og lengre ned -

kl 17 - 30 foto nr 34 r - V og nr 35 r - Ø - Kl 17 - 40 F nr 1 r - nø - Nr 2 r - Ø - Nr 3 r - Rett Opp -

Kl 18 - 10-18 - 20 - foto QUALITY HOTELL - Oppdal nr 4 r - ø - til nr 8 - r ø - Høyde lav -

klart vær -

Kl 18 - 34 - reiser til Sunndalsøra, der de er med, med lys til Gjøra -

Kl21 - 05 Oppdal kirke - F - nr 9-10 - kl 21 - 35 - retning øst - overskyet –snø fokk - F - nr 11-13 ved Nyseter og over hjemme - Retning øst - H - L -

21 - 01 - 07 - KL22 - 27 - gruppen står i formasjon fra sør til nord - H - L -

22 - 01 - 07 kl 00 - 10-0018 Foto nr 14-23 - gruppen i formasjon starter retning sør og ned og oppover og til venstre og ned -

22 - 01 - 07 - kl12 - 55 - – 13 - 30 - jagerfly sirkler i område -

kl 14 - 55 ukjent fly drar flere ganger nord –sør og sør –nord - H - H - F, nr 24-27 -

Kl 17 - 55, "våre venner" kommer med lyd på farkost -

sirkler i område til kl 18 - 45 - slår av lyd - går inn i formasjonen til gruppen som står i retning N-S - Med lys på - gråvær -

Kl 19 - 25 - gruppen står i samme posisjon - litt lavere -

Kl 21 - 10-21 - 20 en liten gruppe på 20 fartøy står på sørsiden av huset i lav høyde - med to tente lys inne i styrhuset på alle -

24 - 01 - 07 - kl 00 - 45 skogly to stk retning sør med lys - kommer sigende inn r - Nord til kort avstand og lav høyde - og stopper opp og blir en stund -

kl 01 - 00 - ankommer tre stk fra samme retning - den ene med rødt og klart blinkende lys, kommer i større fart og drar nord -

de andre slår seg sammen med de andre og sklir sakte nord -

kl 01 - 15 - liten gruppe retning øst - Lav høyde - kort avstand -

24 - 01 - 07 - kl 16 - 50 - video av en retning nord øst og opp - H - M - lang avstand

Kl 1705 en retning øst - H - M - kort avstand -

Kl 20 - 55 - en liten gruppe retning øst - lav høyde -

kort avstand -

Kl 22 - 40 tre stk - en med tre lys og to med et lys retning sør -

kommer og går over huset -

lav høyde i sakte fart -

25 - 01 - 07 kl 22 - 40 en retning sør - liten avstand - lav høyde

kl 23 - 20 - den lille gruppen rett - Sør beveger seg fra side til side sik sak -

kort avstand -

lav høyde -

 

Kl 23 - 45 en gruppe rett - Øst - lav høyde - kort avstand

26 - 01 - 07 - kl 19 - 50 - tre stk med lys retning - to - stk nord øst - en øst og opp - lav høyde - avstand ca 200m - Foto nr 26-27 - overskyet og snø -

27 - 01 - 07 - kl 19 - 40 på tur til Toten

kommer de ned ved Otta i Gudbrandsdalen - Går opp i formasjon ved Sjoa - vi stopper opp lit på Ringebu - Der en med rødt og klart blinkende lys,

tar en runde alene i område - får så å slå seg sammen med de andre da vi startet opp å kjøre igjen - Bryter formasjonen lik før Lillehammer - kl 2140 - ankommer vi Toten folkehøgskole , da er det grått og overskyet -

Tar foto nr 28-32 - av tre stk av de retning opp og til vest og retning øst - H - M - - avstand ca 200m til 300m -

kl 23 - 05 avreise fra østre Toten - Da vi kommer til avkjørsel til Dokka tar den med rødt og klart blinkende lys av og dreier retning skreia, Dokka og forsvinner -

De andre følger med nordover - Ved dovreskogen slår de av lys og blir borte i snøkavet -

Kan skimte litt i den ene over Dovrefjell -

28 - 01 - 07 - kl 17 - 35 en stk Oppdal sentrum - retning rett opp og øst - H - H - avstand lang

kl 18 - 10 Engan den samme - men lavere ned - foto nr 33 - - retning rett opp og øst - overskyet -

kl2150 - en stk med sterke lys - retning sør -

lav høyde - avstand ca 200m -

30 - 01 - 07 - kl 20 - 50 skogly fem stk kommer ned -

fire stk retning vest en retning sør vest

H - ca 250-300m - avstand 200-300m - foto nr e-1 - -2 - overskyet -

Kl 21 - 30 - to stk retning sør H - M avstand ca 300m - kl 21 - 35 - kommer de sigende ned til ca 100m

Kl23 - 45 foto nr 3-5 - av gruppen retning sør H - L - avstand 150-200m - lettskyet

31 - 01 - 07 - kl 00 - 15 gruppen tilstede retning sør + en retning n - og en rett - Nordøst - Og fem stk rett opp - varierende høyde og avstand -

kl 13 - 35 - Oppdal sentrum og område rundt - jagerfly r - nord –sør - kl 14 - 00 jagerfly kretser rundt

kl 19 - 30 skogly: tre stk retning vest - H - L kort avstand kl 20 - 30 en r - sør H150m sklir sakte mot meg - avstand 300- 50m - Kl 21 - 40 tre stk r - Vest H - 200-100m - avstand ca 100-150m

kl 22 - 30 reiser den ene sørover med blinkende lys - Den i sør har forflyttet seg vest - H - lav kort avstand kl 23 - 10 - en annen retning sør H - L - avstand ca 100m kl 23 - 20 går den sørover -

kl 23 - 35 - to stk - r øst - en r sør H - M - avstand ca 300m -

01 - 02 - 07 - kl 23 - 10 - foto av gruppen F - Nr 6-10 - retning sør vest H - 300 - lettskyet

kl 23 - 25 - en rett - Øst F nr 11 H 200-150m - en rett - Sør F nr 21 H200-150m -

03 - 02 - 07 - kl 03 - 05 en rett - Sør H - M - kl 06 - 55 to rett - Nord øst - en rett - Øst H - M - overskyet avstand varierende fra 150-300m - Kl 21 - 15 - en rett - sørvest H - L - K - A - - KL 21 - 20 en rett - S - H - L - K - A -

KL 21 - 55 - gruppen i formasjon s-n - H - L - varierende høyde og avstand - lettskyet yr og regn -

Kl 22 - 15 - de tre som pleier å stå sammen , drar hver til sin kant for å si at de ikke er koblet i hop -for så å gå inn i formasjonen igjen til sine respektive plasser -

04 - 02 - 07 - kl 00 - 30 - en rett - Sør vest og opp kommer nedover til lav hyde og kort avstand -

overskyet og litt regn -

to stk rett opp H - M - varierende avstand -

05 - 02 - 07 - kl 00 - 57 - den lille gruppen kommer fra sørvest - kommer rett mot meg i lav høyde og sakte fart - Stopper opp ca 75m unna - Og blir stående en stund - Kl 01 - 25 står i samme posisjon kl 01 - 30 - sklir sakte i mot meg for så å forsvinne -

kl 18 - 35 Engan sirkler rundt med lyd - kl 19 - 05 sirkler over Oppdal sentrum med lyd på -

kl 19 - 20 rett opp for kiwi på Oppdal fire stk rett - Nord øst og en rett - Vest -

kl 19 - 40 - en kretser rundt ved skiheisene med blinkende lys og lyd på -

Kl 20 - 50 - tre stk sør for Tranevegen lav høyde og kort avstand

Kl 21 - 50 skogly foto av gruppen rett sør –nord F nr 13-18 - H - M - avstand 150- 200m -

Kl 21 - 50 foto nr 18-25 - av deler av gruppen ret sør og opp og øst og vestavstand varierende- overskyet

kl 22 - 35 en stk kommer sigende fra sør blinkende lys i flerre farger - blå - rødt - gult og grøn lys - kommer i lav høyde ,kommer nærmere og nærmere, stopper opp ca 70m i fra meg

Slår av og på lysne - Demper de til de er knapt synlig

Kl 22 - 45 - ved kjøkkenvinduet, en kommer ned i vest stiller seg rett over skogkrull -

Med lys i kupeen, styrhuset - Høyden er 30-40m maks - har på lyset en stund - for så å slå det av -

Står der en stund - for så å forsvinne -

Kl 23 - 15 - den i sør slår på lys- pendler frem og tilbake, tar en runde, sår av lys -

lav høyde overskyet - -

06 - 02 - 07 - kl 16 - 50 - Skogly en retning sør -

stor høyde, lang avstand -

den snur og blir med til oppdal på avstand - da det er dagslys enda - plasserer seg over Vollan ,returenes nordover

kl 17 - 50 en fra øst og en fra vest slår følge - kl 18 - 15 gruppen kommer ned -

foto på oppdal og skogly F nr 26-34 mesteparten av den store i sør ,med kraftig lys - Mest sannsynlig kommer den fra Pleiadene - er ikke så mye å se i disse trakter - og foto av gruppen og en i vest -

kl 18 - 45 - -19 - 00 - kretser de rundt med lyd på fartøy kl 19 - 15 - en liten gruppe kretser rundt

retning sør - har av og på lys - lav høyde - kort avstand - klart vær og kaldt

kl 20 - 30 en stk rett - Sør - kort avstand - lav høgde,

kommer sigende til knappe 30m, gå litt til side og tilbake - kl 20 - 55 står på samme sted, nu med lys i kupeen - de sitter med noe som kan se ut som hodelykt og beveger hode fra side til side og opp å ned - Når jeg spør om det er korrekt , svarer han med å bevege lyset opp og ned -

Kl 21 - 30 tre stk retning vest, to har høyde ca 100m og en ca 70m - avstand kort -

den i sør er fortsatt der kl 21 - 35 - gruppen slår på lys og beveger seg , fra sørlig retning -

kommer mot meg og dreier mer i vest og slår av lys , sår på lys igjen og går nordover et stykke og stopper, den ene er bare litt over tretoppene - ca 25m over bakken -

ute er det 23 kuldegrader -

Kl 22 - 40 gruppen tenner lys og beveger seg framover og dreier til vest og tilbake igjen

Kl 23 - 10 - den i sør står på samme sted - kl 23 - 10 en rett - nord lav høyde ,kort avstand

Kl 23 - 45 Den i sør går sørover og forsvinner

07 - 02 - 07 kl 13 - 12 jagerfly over Oppdal og området -

kl 17 - 10 Oppdal, den med kraftig lys - Står i området Tranevegen , følger med nordover

foto når den står over myrene F nr 35-36-E - Høyde: lav -avstand ca 400m -

kl 17 - 45 - en retning øst H - M - avstand ca 500m

kl 17 - 50 - gruppen kommer ned i øst - kl 18 - 35 - foto nr 0-5 retning vest og deler av gruppen -

Kl 18 - 45 –19 - 30 - sirkler noen av de rundt med lyd og to stk med blinkende lys -

Kl 21 00 - gruppen fortsatt i øst ,med retning sør – nord

Kl 23 - 25 - foto retning sør og nordøst og øst å opp -F nr 6-14 - Hele gruppen er samlet -

08 - 02 - 07 - kl 13 - 30 - skogly to jagerfly sirkler rundt i området lav høyde - sort -grå -

Kl 17 - 25 - en retning sør vest kommer ned over norskogen ved Berkåk, slår følg nordover -

Kl 17 - 35 - Hallan camping en retning øst - kl 18 - 15 - gruppen kommer ned ved horg kirke, Melhus - Foto rundt kirken F nr 14-20 - den store retning vest - H - M - avstand ca300-400m -

Den med rødt og gult blinkende lys går nordover - den store går vestover -

Kl 19 - 00 Sandmoen utenfor Trondheim - de er med - foto nr 21 - retning vest -

St Olavs hopittal kl 19 - 15 - -19 - 40 - retur til Oppdal ,der de er med hele gruppen i formasjon ,

Avstand varierende ,100m til 300m - Kl 21 - 30 skogly foto nr 22-24 - vest og den lille gruppe

Kl 23 57 den lille gruppen står i formasjon retning s-n - H - L - - kort avstand -

klart vær - ca 30-gr

09 - 02 - 07 - kl 17 - 10 - skogly en retning sørvest H - - ca 300m - Avstand lang

kl 18 - 25 - gruppen står i østsiden - rett - s-n -

Kl 19 - 20 to rett - Vest - en avstand ca 30m - H - ca 30-35m - En avstand ca 70m H - - 70-75m -

Kl 20 - 00 - gruppen s-n - Går ned blir stående veldig lavt, den nærmeste ca 30m -

Kl 21 - 27 - en rett - Sør H - 100 - avstand ca 75-100m - Gruppa stiger litt, beveger seg litt sørover

Kl 21 - 40 - foto av gruppa F nr 25-30 - s-n - H 75-150m avstand ca 100-150m - Klart vær -

nedenfor og oppover og til høyre og venstre -

10 - 02 - 07 - gruppa står retning sørvest – nordøst - Lav høyde kort avstand -

kl 19 - 20 en retning sør, lav høyde kort avstand

kl 20 - 00 gruppa stå i formasjon retning sør - nord lav høyde -

kort avstand - Overskyet -

Kl 20 - 35 - til Oppdal der de er med, veksler på å ha på lys varierende høyde og avstand -

Noen er veldig laft nede - Overskyet - kl 21 - 55 på returen er det noen få som har lys på

Kl 2215 foto nr 31-35 retning sørøst og øst

11 - 02 - 07 kl 16 - 25 en retning sør til nord - stor høyde og fart - kl 17 - 20 en retning sørvest lav høyde ,avstand ca 700m, klart vær

kl 18 - 15 foto nr 36 og nr 1 av den store i sørvest F nr 2-3 i vest - Nr 4 i øst - varierende høyde og avstand ,fra 100-500m -

Kl 20 - 50 - gruppen går opp i formasjon i sør og nord på østsiden, lav høyde -

kort avstand -

Kl 21 - 00 den ene av de tre som sår sammen , går ut av formasjonen og stiger ,for så å gå tilbake igjen

Kl 22 - 46 - hele gruppen beveger seg nordover i sakte fart, lav høyde -

Kl 13 - 06 to jagerfly fra øst til nordvest kl 13 - 10 fra vest til øst og dreier sør

Kl 13 - 14 to til fra øst til nord kl 13 - 15 - snur, vender øst - og sirkler rundt i området -

Kl 13 - 45 to jagerfly veldig lavt, to forskjellige flytyper -

en grå og en grå hvit

Kl 17 - 15 en stor retning sør i dagslys -

stor høyde på god avstand -

snur da jeg er på tur til Engan , og slå følge på turen - kl 17 - 53 Engan foto nr 5-6 av den store, retning sør vest

Høyde ca 600m - avstand ca 800m -

Kl 18 - 00 gruppen kommer ned, litt i overkant av fjellet

Kl 18 - 03 foto nr 7 - av en i øst - vi reiser tilbake kl 18 - 30

Kl 19 - 20 foto skogtun - nr 8-11 - retning nordøst og nord - Og øst - lav høyde,

kort avstand -

Kl 20 - 55 - gruppen slår på lys , setter seg i bevegelse nordover - Sakte fart - lav høyde, kort avstand - kl 21 - 00 sopper opp litt og setter seg i bevegelse vestover -

Kl 23 - 42 to stk er fortsatt i området, retning sør -

13 - 02 - 07 kl 10 - 35 jagerfly aktiviteter i området ut over dagen -

Kl 17 - 05 den store i sør vest kommer ned og beveger seg sakte mot min retning, stor høyde lang avstand klart vær -

den er fremme til kl 19 - 30så forsvinner den i retning sør -

Kl 19 - 35 reiser jeg til Oppdal og gruppen er med og tilbake er de i formasjon

Kl 20 - 20 –20 - 35 - foto nr 14-21 , Nyseter retning øst - lav høyde -

kort avstand -

Kl 21 - 00 gruppen i formasjon retning sør – nord, lav høyde,

kort avstand

 

14 - 02 - 07 - kl 0012 gruppen beveger seg vestover L - H - K - avstand klart vær

 

kl 12 - 00 - - 14 - 00 stor jagerfly aktivitet i området -

krysser på langs og tvers -

stor høyde, i og rundt skylaget etter kl 14 - 00 noen få krysninger -

kl 19 - 05 - 07 liten gruppe retning øst -

lav høyde - kort avstand - overskyet

kl 19 - 30 - 07en retning vest avstand ca 200m overskyet

kl 19 - 40 liten gruppe retning sør - skifter på å ha på lys - Varierende høyre ,kort avstand

kl 19 - 45 - en av de i sør beveger lysene opp og ned samtidig som den beveger seg vestover -

for så å slå av lysene og stopper opp -

Kl 20 - 50 foto nr 22-25 retning vest ,deler av gruppen og retning øst og opp delvis skyet -

Nordlys - Lav høyde kort avstand -

Kl 22 - 40 den lille gruppen retning øst , slår på lys kommer nærmere - stiller seg i et slags mønster, kort avstand lav høyde -

15 - 02 - 07 kl 12 - 50 jagerfly aktiviteter, ut over dagen - går på kryss og tvers ,stor høyde

 

kl 17 - 30 - den i sør kommer ned over Oppdal - kl 18 - 01 - video utenfor Quality Hotell Oppdal -

retning sørvest - lang avstand - H - M -

KL 18 - 15 foto nr 26-29 - retning sørvest - rett opp og øst - lang avstand -

Kl 22 - 25 gruppen beveger seg sakte fra sør til nord, noen av de blinker med lysene -

Overskyet - varierende høyde ,fra ca 30- 50m, kort avstand - for så å slå av lysene og stoppe, rett over huset -

16 - 02 - 07 - kl 18 - 30 - fire stk retning ,rett opp og øst -

kommer ned og slår på lys høyde ca 150 m -

Klart vær -

Kl19 - 10-25 - ti stk rett opp er med til oppdalsporten og tilbake ,skyet foto nr 30-33 - retning øst kl 19 - 30 - kl 21 - 40 - de sår på lys følger med til flyplassen , slår av lysene 21 - 45 - er mørk siden -

slå på og av lyset på instrument panelet i bilen min , som de av og til gjør, av ulike årsaker, skyet vær -

17 - 02 - 07 kl 18 - 45 den store kommer ned over Oppdal , vollan - retning sør vest -

stor høyde, lang avstand, er med et stykke nordover -

gruppen kommer ned ved flyplassen -

kl 20 - 30 foto nr 34-36-og ved nyseter retning sør og sørøst - kort avstand -

lav høyde


 

kl 20 - 50 to små grupper en i sør og en i sørvest - overskyet -

kort avstand,

lav høyde -

18 - 02 - 07 - kl 00 - 05 - en rett opp og vest - K - A - , og L - H -

Kl 18 - 20 - den store i sørvest kommer med - M - H - Og lang avstand -

Kl 18 - 30 - foto rett opp og sørvest - F nr 1-2 - overskyet

Den i sørvest er med utover stiller seg opp over mitt -bygda

kl 19 - 10 - kl 19 - 15 - foto utenfor oppdal kirke F - Nr 3-8 - retning nordøst - avstand ca 100m , høyde 150-100m av deler av gruppen - overskyet

Kl 22 - 40 skogly liten gruppe retning øst ,K - A og L - H -

19 - 02 - 07 - KL 00 - 56 - åtte stk retning sør - L - H og K - A - går sakte nordover og blir borte -

kl 11 - 54 jagerfly aktivitet over området til 12 - 36

kl 23 - 30 en retning sør L - H - og K - A gråvær

20 - 02 - 07 - kl 06 - 00 seks stk R sør avstand ca 60m H 40-60m gråvær - Blinker med lysene, kommer nærmere for så å forsvinne retning øst -

 

DOKUMENTASJON AV "VÅRE VENNER"

DEL 3

20.02.07 kl 17.30 skogly - en stk retting sør vest - stor høyde lang avstand -

18.30 gruppen kommer ned - video av den store i sør - kl 19.15 – 19.30 sirkler noen av de rundt med lyd - kl 19.00 mottar jeg hilsing der de er til stede -

kl 20.30 returener jeg hjem, hele gruppen er med -

kl 23.15. fire stk retning sør - lav høyde -

kort avstand. Sklir sakte fra sør til nord, rett over hus taket - kl 23.20 -

fem stk gjør det samme -

 

21.02.07. kl 00.01 tre stk retning sør, blinker med lysene og går fra sør til nord L - H - OG K. A. vind

 

22.02.07. kl 19.10 gruppen er på plass retning s-n - kl 19.20 to stk bryter ut av formasjonen

setter på lyd på fartøy, sirkler rundt til kl 19.35. slår av lyd og går tilbake til respektive plasser

foto av gruppen retning sør - øst - vest – nordøst - foto nr 9-16. middels høyde -

avstand fra 100m- 200m - klart vær - kl 20.00, sirkler noen runder med lyd -

kl 21.25 gruppen står i formasjon s-n kl 21.30 to stk bryter ut og kommer nærmere til kort avstand lav høyde - og slokker lysene, sur vind, kl 22.15 slår på lys går vestover og litt nordover til de står rett over huset, slår av lysene -

kl 23.50 en stk rett opp og vest, kort avstand og lav høyde

 

23.02 07. kl 22.43. to stk retning øst - og to stk sør - H. M. Avstand 150 –200m. Overskyet

foto nr 17 øst - nr 18 øst - nr 19 sør -

kl 23.13. åtte stk - står i en formasjon - som ser ut som et spørsmåls tegn - rett opp og øst

avstand ca 150-200m

 

24.02.07. kl 00.10 - en rett opp og øst, lav høyde, kort avstand - på tv er det konsert med

Chis Rea -

kl 01.10 to stk rett opp og vest - lav høyde kort avstand, overskyet

Kl 01.15 en retning sørvest, lav høyde, kort avstand.

På spørsmål om de likte musikken,

Blinker de med lysene, jeg tar det som ja -

Kl 21.40 foto nr 20-23. retning vest. Nord og rett opp - H. M - avstand 500-600m, skyet

Av deler av en gruppe -

 

25.02.07 kl 01.15 foto nr 24 r sør. Nr 25 -26 r sørvest - H. M. Avstand ca 150 –250m

lett skyet - hele gruppen er tilstede -

26.02.07 kl 00 05 foto nr 27 retning øst - nr 28 sørvest - gruppen som står i formasjon som et

spørsmåls tegn står rett opp, de øvrige er spredd i små grupper - på forskjellige kanter -

26.02.07 kl 01 - 15. en stk kommer sakte inn fra nordvest til lav høyde, kort avstand, og blir en stund

kl 01 10 –0315 - to stk sirkler, beveger seg sakte rundt i sør - lav høyde overskyet.

Kl 10,40. og utover en stund sirkler jagerfly over område, og kl 13.43.

26.02.07. kl 21.32. to retning sør og en retning sørvest, avstand kort, varierende høyde fra

100- 150m , overskyet.

Kl 23.48. foto nr 29 retning øst , H ca 50m - F - nr 30 sør H. Ca 75m - for øvrig er det en sørvest - en sør - H. M - avstand ca 75-100m - overskyet

 

27.02.07. kl 00.40 en øst liten høyde kort avstand - overskyet -

27.02.07 kl 02.15 to stk rett opp og sør med lys H ca 50m - og en sørvest avstand ca 200m H. L overskyet - kl 21.07 - foto rev farm - Oppdal - F nr 31 - sør H ca 500m -

gruppen er med - kl 23.50 foto samme sted F nr 32 - rett opp og sør H. Ca 400m overskyet

 

28.02.07 kl 00.15. skogly foto av den samme F nr 33 retning sørvest og opp avstand ca 75m H ca 100m - skyet lett snø - en liten gruppe er tilstede, varierende høyde - avstand ca 100 m

kl 22.20 foto nr 34 sør – 35og 36 sørvest - en liten gruppe retning sørvest - en vest, varierende H, og avstand - H 75-200. avstand 100-250m -

en med lyd kommer ned fra sør og inn i posisjon retning nordøst, slår av lyd og på med lys og blir stående still , overskyet

kl 23.55 foto E sørvest - H ca 100m avstand 150m - to stk sør og opp H ca 100m overskyet.

 

03.03.07 kl 21.05 - det har vert stille siden den 28.02, så jeg spør hvor de er - Da kommer det en ned ifra sør - foto kl 21.10 nr 1 høyde 300-400m avstand 250 m -

jeg kjører så til Oppdal, da dukker det opp en etter en på forskjellige kanter - vest –øst –sørvest

og rett opp varierende høyde og avstand - overskyet – lettskyet -

de blir da med til Oppdal og videre til Engan og tilbake, for så å forsvinne kl 22.43.

de kommer tilbake kl 23.15 -

kl 23.43 foto nr 2- 11 - av måneformørkelsen og av gruppen i forskjellige retninger, øst –vest –sørvest –opp og sørøst - varierende høyder og avstander klart vær

total formørkelse fra 00.00 –01.00. 04.03.07.

 

04.03.07 kl 18.15 en retning sørvest H 200-300m avstand ca 200m - klart vær

kl 18.35. foto nr 12-14 av den store i sørvest - den blir med til Oppdal - tre stk andre kommer ned og slår følge til tranvegen

kl 19.10 foto nr 15-16. av den store som nu står i vest

04.03.07. kl 19.13. foto nr 17 retning sør av gruppen kl 19 - 20 F nr 18-19 av deler av gruppen retning sør

kl 19.50. foto nr 20- 21 - av den store over kiwi på Oppdal retning sørvest - som blir med tilbake til tranevegen - stiller da seg retning vest - på returen hjem kjøer en av de med blinkende lys - foran de andre

kl 21.20 skogly foto nr 22. retning sør lav høyde, avstand ca 150m - gruppen står da i sør vest- nordøst - kort avstand lav høyde -

kl 23.30 syv stk i sør - tre av de danner en pyramidelignende formasjon - fire av de andre står og blinker med lysene - varierende høyde fra 70-40m - kort avstand - klart vær -

      1. kl 20.55.S. en stk retning sør L. H. Og K. A. Overskyet -

kl 21.05 to stk til retning sør L - H og K - A.

KL 2.10. foto av de retning sør F nr 22-23-24. høyde ca 40m, avstand ca 70m -

06.03.07.Kl 21.37. en sirkler rundt blir borte bak noen trer - kommer frem igjen veldig lavt

For så å forsvinne -

Kl 23.10 en kommer fra sørvest ned til ca H.40m - avstand 30-40m står stille en stund,

Får så å gå opp igjen

 

 

07.03.07. kl 00.55. en stk. retning sør avstand ca 100m - H - ca 50m går sakte retning nord lettskyet -

kl 18.50 Oppdal tranvegen - foto nr 25-26-27. av den store nu i vest - lav høyde avstand ca 400m - klart vær - de er med til Engan - den store forsvinner retning sørvest innover Åmodtsdalen - de andre er fortsatt med videre -

kl 19.40 Engan foto nr 28-29-30. av gruppen retning sørvest og i øst - klart vær, høyde ca 300-500m - - reiser hjem igjen kl 20.45. de er med -

kl 21.15. S - foto nr 31-32-33. av deler av gruppen retning sør - lav høyde, kort avstand klart vær

kl 21.35 gruppen i formasjon sør vest- nordøst, lav høyde, varierende avstand -

kl 22.40 tre stk retning sør daner en trekant, eller pyramide lignende formasjon - L H. Og K. A.

KL 22.45. liten gruppe retting nord - K - A og L - H.

 

08.03.07. KL 00.10. de er fortsatt tilstede - lav høyde, varierende avstand - i forskjellige retninger. Kl 00.15 - de setter seg i bevegelse retning nord -

kl 18 - 35. en stk retning sørvest H ca 200m, avstand ca 300m - foto nr 34 -

kl 19.10 gruppen kommer ned til lav høyde. Kort avstand..

08.03.07 kl 19.35. gruppen i formasjon sør vest – nord øst - den store sår i sør vest - K - A - og L - H..

KL 21.30 de stå fortsatt i samme posisjon.

Kl 21.35 hele gruppen trekker nordover, så de står rett over huset -

08.03.07 kl 22.30 gruppen står i en radius på 300m - en med blinkende lys, starter opp i retning sørøst, og går i utkanten av min eiendom, som for å vise hvor nært de står og fortsetter nordover -

kl 23.55. helle gruppen fortsatt tilstede - lav høyde, varierende avstand.

 

09.03.07. kl 22.20 en liten gruppe retning sørvest L H. Og K - A - overskyet.

en starter opp med blinkende lys på undersiden av fartøyet, som skifter fra felt til felt -

hele fartøyet er inndelt i felter på undersiden som de kan lyssette -

den går i retning nord og over huset, jeg kaller han budbringer - da han har vist seg tidligere

ved flere anledninger - en gang sto det C1 under - som betyr budbringer eller kurer -

kl 22.37. den lille gruppen starter opp og går nordover et lite stykke og stopper opp, overskyet

kl 23.35 foto nr E-4 retning sørvest –sør - L - H - og ad ca 75m -

helle gruppen er samlet

 

10.03.07. kl 00.55 gruppen er i samme posisjon, lav høyde varierende avstand overskyet

kl 04.20 gruppen er fortsatt i samme posisjon -

kl 18.50 den store over Oppdal i vest - H. 500m avstand ca 700m

kl 19.00 Tranevegen - foto de store i vest F nr 5-6-7 -

kl 19.10 gruppen kommer ned på Oppdal - kl 19 50 de er med hjem -

kl 20.10 foto den store i sør vest F nr 8 og 10 avstand ca 200m - høyde ca 70m - og

foto av deler av gruppen F nr 9 retning sør H.ca 100m avstand 70-100m. Delvis skyet

kl 20.30 gruppen i formasjon retning sør vest – nord øst - L. H. Og K - A. Skyet -

kl 21.20 gruppen sklir sakte mot nord fra sør vest - stopper opp for så å gå tilbake til utgangspunktet.

Kl 22.10 gruppen har dreid litt i vestlig retning H L og K. A -

KL 23.55 foto nr 11-12-13-14. retning s –v -ø -n. H - L avstand 75-150m klart vær -

Hele gruppen tilstede -

 

11.03.07. kl 00.55. hele gruppen tilstede - L - H. varierende avstand

kl 03.55 to stk retning sør - blinker med lysene som et fyrtårn - H - L - og K - A. - overskyet -

kl 21.00 gruppen kommer ned tre km nord for Oppdal sentrum, på tur nordover og hjem

kl 21.15 gruppen stiller seg retning sør vest –nord øst - foto nr 15-16-17.retning sør vest av

gruppen H. Ca 75m - avstand ca 100m - overskyet -

kl 23.25. en stk retning sør vest - blinker en par ganger med lysene - H - L og K - A., overskyet -

 

 

12.03.07 kl 19.30 en liten gruppe retning øst H ca 100m avstand ca 150m - overskyet

kl 21.30 fem stk retning sør vest, kommer ned, går sakte fra sør til nord i lav høyde.

Tre har lys på hele tiden - mens de andre slår på og av lysene - de har en slags dimmer på lysene, fra sterkt til svakt og av og på -

Kl 21.35. en av de blir stående igjen og slår av lysene - lav høyde, kort avstand. Overskyet

Kl 22.30 den lille gruppen står i sør vest - lav høyde kort avstand, overskyet

Kl 23.15 foto ved Nyseter F nr 18-24. retning sør vest – vest- sør - lav høyde - varierende avstand - hele gruppen er tilstede -

Kl 23.45 foto samme sted F nr 25-30 retning sør vest –vest – sør - liten høyde varierende avstand ca 75-150m - klart vær

 

13.03.07 kl 19.40 de kommer ned 2 km nord for Ulsberg, følger med hjem -

kl 19.50 foto nr 31 retning sør - kort avstand lav høyde - overskyet

gruppen går i posisjon sør vest –nord øst - lav høyde, kort avstand -

den store er med i sør vest - lav høyde kort avstand

 

kl 21.40 tre stk retning sør vest går nordover i sakte fart over huset, en med lys på - to stk

har lysene av og på - i lav høyde, overskyet

kl 22.30 de tre som står sammen i gruppen har lysene på - den son står øst for de slår på blinkende lys og går sakte nordover i lav høyde overskyet.

Kl 22.40 hele gruppen slår på lys og beveger seg sakte nordover i lav høyde - for så å stoppe opp -

Kl 23.25 deler av gruppen står rett over huset, lav høyde, kort avstand, overskyet -

14.03.07 kl 02.30 - de står der fortsatt -

kl 05.55. de stiger oppover og forsvinner retning øst -

kl 19.00 den store i sør vest kommer ned, lang avstand - stor høyde, overskyet

kl 19.05 forsvinner den - kl 19.25 dukker opp igjen lav høyde kort avstand - forsøker å ta foto

de forsvinner han igjen -

kl 2315 foto nr 32-36. retning øst –og øst å opp - lavhøyde kort avstand - overskyet -

 

15.03.07 kl 00.55 to små grupper i retning, en i sør vest og en i nord øst og opp

lav høyde - kort avstand overskyet -

kl 01.40 to stk kommer fra sør vest går sakte til nord, kommer ned til lav høyde, overskyet -

kl 20.01 foto nr E-5 retning sør og opp – opp og nord, overskyet - middels høyde.

Avstand varierende fra 100-150m - små grupper i forskjellige retninger. sør – sør vest - opp og nord – opp og vest - 3-4-5 - danner til sammen et spørsmålstegn -

Kl 20.10 en starter opp i øst går vest med blinkende lys - H. M -

KL 20.50 de forskjellige gruppene har samlet seg til en gruppe, som står rett opp, lav høyde, kort avstand - karakteristisk med gruppen er at noen av de danner et spørsmålstegn.

16.03.07. kl 00.02 - to stk retning sør slår på lysene og går nordover, lav høyde - moderat fart - regn og overskyet -

kl 0025. tre stk retning øst - L. H - og K. A - overskyet -

kl 19.35 lien gruppe retning nord øst og opp L - H og K - A -

KL 20.30 en retning sør vest, slår på lys - kommer nærmere - til ca 100m H ca 150m -

For så å slå av lysene

Kl 20.31 en kommer inn fra sør lav høyde, kort avstand

Kl 20.32 tre stk. kommer også inn fra sør en lav høyde - to ca 100m, kort avstand - overskyet

 

Kl 21.40 foto nr 6-9 retning ø –s- sv –sv og opp - varierende høyde og avstand overskyet

Hele gruppen tilstede -

Kl 22.15. foto 10-17 retning s- sv –n - varierende høyde og avstand 100-250m

Foto nr 10 - objekt sår da veldig laft - inne i et åpent rom i skogen høyde ca 7 –10m

Kl 22.17 - en med gult røt blinkende lys starter opp i sør vest, ut i fra sin plass i gruppen med lyd, som høres forveksling lik et småfly - på motor lyden - tar en runde, og går tilbake til sin plass i gruppen, sår av lyden og sår på normale lys. Gruppen sår da helt stille -

Kl 23.04 jeg kjører da til Oppdal sentrum, der de er med, følger bilens bevegelse og fart

En del med lys på - står på sentrum en stund, returenes hjem, der de følger på - ca to km nordover kommer de nærmere ca 80 –100m - de nærmeste - ankommer hjem kl 24.00

Hele gruppen har lys på - varierende høyde og avstand - delvis skyet

17.03.07 kl 01.40 tre stk retning sør lav høyde, kort avstand, overskyet

kl 19.30 den store i vest kommer ned Oppdal sentrum H 200- 300m

kl 19.45 foto nr 18, de store i vest F nr 19 de tre som sår sammen retning sør vest klart vær

gruppen stå i sør vest

17.03.07 kl 21.00 retur fra Oppdal sentrum, de der med på avstand - to km lengre nord

kommer de lengre ned og samles og følger på i område over bilen, til vi kommer hjem,

da går de i sine respektive plasser - gruppen står sør vest – nord øst - L H. Og K - A -

kl 21.25 foto nr 20 retning nord øst - kort avstand lav høyde - delvis skyet -

kl 21.45 de slår av lysene.

 

19.03.07. kl 13.14. jagerfly i lav høyde fra vest til øst og tilbake, og utover dagen

kretser de i området -

kl 19.47 den store retning sør vest, lav høyde avstand ca 150m - overskyet -

kl 20.15-20.20 foto nr 21-28 retning s- sv - varierende høyde og avstand 100-250m - overskyet, mesteparten av den store i sør vest - over f. Kapell - mens jeg fotograferer leker

de med å slå av og på lysene - den store har en slags dimmer på lysene som han varierer styrken på lysene, fra sterkt til svakt og av

kl 21.47. gruppen står i sør vest - lav høyde - avstand ca 150m - tre stk av de slår av og på lys

en med konstant lys - overskyet..

kl 21.57 to stk retning sør vest, slår på lys og blinker med lysene mens de går sakte nordover, stopper opp slår av lysene -

kl 22.30 to stk retning sør vest slår på lys lav høyde kort avstand - de skifter vekselvis på

å slå av og på lysne den stund, kl 22.35 begge av -

kl 23.50 gruppen sår fremdeles i sørvest – nord øst - L - H og K - A - lettskyet -

 

20.03.07 kl 13 og utover dagen jagerfly aktivitet i området

kl 19.50 video av de store i sør vest - kl 20.00 foto nr 29 - av de samme, høyde ca 100m avstand ca 400m - gruppen ankommer og stiller seg sør vest og opp, og en stå sør og en i nord -

kl 20.10 den med gult og rødt blinkende lys starter opp i sør vest har på lyd, dempet summende lyd, går nord øst, høyde ca 100m, moderat fart - lett skyet

Kl 21.30 tre stk retning sør vest med lys resten i svart, lav høyde varierende avstand overskyet

Kl 22.27 de tre har dannet formasjon son en pyramide - lav høyde, kort avstand - over skyet

Kl 23.35. fen stk retning øst lav høyde - kort avstand - etter en stund kommer sakte nærmere

Overskyet -

21.03.07. fra kl 10 og utover dagen jagerfly aktivitet i området -

kl 20.45. tre stk retning sør og rett opp - kort avstand og lav høyde overskyet, lett snø

foto nr 30-31-32.

Kl 2305 på tur til Ulsberg dukker de opp - og følger med og på returen hjem er de med over bilen, hyde ca 50-60m - gråvær -

22.03.07 kl 00.50 - foto nr 33. retning nordøst - lav høyde kort avstand - gråvær, overskyet -

kl 19.30 video av de store retning sør vest - foto nr 34- 36 den store og foto nr 1-3 -

og foto 3-4 retning sør og av gruppen i- sørvest, varierende høyde og avstand 100-400m klart vær

kl 22.45 de står spredd i forskjellige retninger, tilsynelatende uten noen system - lav høyde

varierende avstand klart vær -

kl 22.47 de tre i sør kommer sakte nærmere -

23.03.07 kl 00.25 den lille gruppe retning sør, slår på lys går sakte mot nord

kl 18 25 den store retning sør vest - stor høyde lang avstand - klart vær

kl 18.30 jagerfly nord øst – sørvest stor fart, stor høyde - krysses over Oppdal s - dagslys

kl 19.15 foto nr 5-6 - den store i sør vest - stor høyde - lang avstand - dagslys

kl 1930 en retning sør - stor høyde, lang avstand kommer sakte retning nord -

kl 19.55 sår i lav høyde, avstand ca 200m - gruppen ankommer retning øst til lav høyde -

varierende avstand - lett skyet vær

24.03.07. en retning sør vest, lang avstand - høyde ca 300m - overskyet, foto nr 6-7 -

kl 21.15. en retning nord og en retning øst - K - A og L - H. overskyet

en med lys ankommer går i nord øst stopper opp - og tar en runde og stiller seg i nord øst -

kl 23.55 en liten gruppe retning øst K. A og L - H. -

25.03.07 - KL 00.20 foto nr 9 retning nord øst K - A og L - A - gruppen rett opp - overskyet

kl 00.25 reiser til Ålbu utenfor Oppdal - der de er med, deler av gruppen med lys

retur hjem kl 03.12. takk for god hjelp - overskyet -

stiller klokken frem en time -

kl 20.10. den store retning sør vest - lang avstand, stor høyde, klart vær -

kl 20.25 gruppen kommer ned fra forskjellige kanter, stor høyde, lang avstand

kl 20.50 foto 10-12. og video av den store i sør vest.

26.03.07 kl 20.15 den store i sør vest og de i sør kommer ned 4 km. Sør for Berkåk

blir med hjem kl 20.45 video av den store i sør vest kl 20.55. foto av den samme F nr 13-14-15, den viser retningen til Venera -

26.03.07 KL 21. 01 deler av gruppen begynner å komme ned i øst og sør vest stor høyde, lang avstand kl 21.28 - går ned til lav høyde kort avstand -

kl 21.45 foto nr 16-17-18-19 lav høyde rett - sør - og sør vest, gruppen i sør, avstand 100- 150m - klart vær -

kl 22.30 gruppen står i formasjon retning sør vest- nord øst lav høyde - varierende avstand

kl 23.25. gruppen går ut av formasjonen, sprett tilsynelatende tilfeldig, lav høyde -

varierende avstand, klart vær

27.03.07. kl 19.25 den store i sør vest og de i sør kommer ned, stor høyde, lang avstand

klart vær -

kl 20.37 video av den store i sør vest - og kl 20.50 foto nr 16-17 -

kl 20.55 gruppen kommer ned, lang avstand - stor høyde

kl 22.40 de går ned til lav høyde, varierende avstand -

kl 23.15 hele gruppen går i sik, sak, fra side til side mens de beveger seg nordover

i lav høyde, sakte fart -

28.03.07. kl 20.28 foto nr 18-19 - . lav høyde - avstand ca 200m -

kl 20.35. video av den store i sør vest - klart vær

 

29.03.07. kl 20.37 den store i sør vest er, to stk som er koblet samen til en -

video.

Kl 20.50 foto nr 24-25 - retning sør vest -

Kl 22.37 gruppen i formasjon i sør vest –nord øst - lav høyde, variabel avstand, klart vær

30.03.07. kl 20.25. den store i sør vest stor høyde, lang avstand, overskyet

kl 22. 55 foto nr 26-27., retning øst foto nr 28. retning sør vest og opp. skyet

høyde ca 150m, avstand ca 150-200m - gruppen er i ale retninger - H M. Avstand varierende.

31.03.07 kl 00.07 en stk retning sør kommer i underkant av sky laget, går nordover sakte fart

kl 0010. får så å gå opp igjen -

kl 20.00 den store i sør vest og opp, stor høyde - lang avstand - klart vær -

kl 20. 27 video av en store i sør vest, som går sakte ned og retning nord øst -

kl 20. 45 foto nr 29-30 retning sør vest og opp, høyde ca 250m avstand 300m-350m -

kl 21.10 en retning sør, lav høyde avstand 250-300m

kl 21.20 foto nr 31-32- av den retning sør og f - 33.rening sør vest av den store -

kl 22.07 den store i sør vest kommer ned til lav høyde, kort avstand - står nu mellom sør vest og vest, lett skyet -

31.03.07 kl 22.15 deler av gruppen står i sør - tre stk danner formasjon som en pyramide -

varierende avstand, lav høyde -

01.04.07. kl 00.01 to stk retning sør vest, lav høyde - kort avstand overskyet

kl 00. 05 to stk retning sør går sakte nord - overskyet -

kl20.20 den store rett over flyplassen retning sør vest, stor høyde, lang avstand delvis skyet

kl 20.35 video av den store starter rett over flyplassen og går sakte ned og nordover -

kl 20.52 av den nr 34 - lettskyet - kl 21. 00 trekker den oppover og forsvinner

kl 22.40 en retning øst og opp - L - H - og K. A - overskyet

kl 23.30 en retning sør og opp, slår på og av lysene - K. A - og L - H - overskyet

02.04 - 07 kl 2055. den store i sør vest slår på og av lysene - står i underkant av skyene -

kl 22.50 en liten gruppe retning sør vest - L - H. og K. A - overskyet

03.04.07. kl 23.50 en retning sør og opp, kommer sakte ned til lav høyde og kort avstand - skyet - kl 23,39 to til kommer ned til samme posisjon

04.04.07 kl 00.10 en retning nord øst - L. H og K - A. Overskyet slår på lysene kommer sigende nedover ganske nært - for så å slå av lysene - og blir en stund -

kl 20.37. video av den store i sørvest kl 20. 50 foto nr 35. av den - overskyet

kl 21 - 25 står fortsatt i samme posisjon - men lavere kl 21.35. slokker lysene -

to til er ankommet i sør - lav høyde kort avstand overskyet -

kl 22.20 en liten gruppe på fem stk retning sør og sør vest L - H - og K - A - med lys,

beveger seg sakte rett - nord , overskyet, vind - slår av lysene etter en stund

kl 23.06 gruppen står i sør og sør vest, slår på lys og går et stykke, stopper opp, fortsetter et stykke, stopper opp - kort avstand, lav høyde - overskyet og vind

kl 2307, slår av lysene, bortsett fra en

05.04.07. kl 01. 04 en retning øst - kort avstand - lav høyde - overskyet -

kl 03.20. tre stk retning vest, kort avstand - lav høyde - overskyet..

kl 20.20 den store i sør vest, slår på og av lysene, overskyet, kl 21.24 slår han på lyset igjen

med det ene lyset sirkler han rundt på under siden av farkosten, for å vise konturen med -

og beveger seg fra side til side - kort avstand, lav høyde, overskyet -

kl 21.40 foto 1-2 av den store i sør vest F nr 3 - en i sør - gruppen begynner å komme ned i øst og i sør og rett opp, klart vær, L - H - varierende avstand

kl 21.57, den store i sør vest, driver å dempe og ha på sterkere å svakt lys, til slut slår han av lysene

05.04.07 kl 23.40 kjører til Oppdal via maurhaugen - der de er med og retur hjem -

06.04.07. kl 00.58 der de er med i lav høyde, over bilen overskyet - foto kl 01.17

foto nr 4 retning sør F nr 5 retning vest -

kl 20.10 den store i sør vest, stor høyde, lang avstand

kl 20.47 video av den store i sør vest, foto kl 20.56 nr 6-7 -

kl 21.21 den store i sør vest - lav høyde, avstand ca 200m

kl 21.30 en stk - retning sør - kort avstand - høyde ca 200m

07.04.07. kl 00. 41, to stk retning nord øst, lavhøyde slår på lys går sakte sør vest.

08.04.07. kl 00 01 en liten gruppe retning øst og opp, L - H - og K - A - overskyet grått vær -

kl 20.30 den store retning sør vest stor høyde, lang avstand overskyet - kl 20.47. video -

kl 21.30 den har gått ned til lav høyde avstand ca 300m, overskyet, den sirkler rundt

kl 22 52 to stk retning sør vest - lav høyde, kort avstand overskyet -

kl 22. 54 en stk retning sør vest - slår på lys - K - A og L - H - står ganske lavt inni mellom skogen.

Kl 23.00 en liten gruppe retning sør - sår på lysene lav høyde varierende avstand

09.04.07 kl 00.45. to stk retning vest, blinker med lysene, sår av og på lysene, etter en stund

lav høyde, kort avstand, overskyet,

kl 01.00 først tenner to stk lysene, like etter tenner hele gruppen svakere lys og beveger seg

nordover i sakte fart, lav høyde

11.04.07 kl 21.45. den store retning sør vest i lav høyde, kort avstand

kl 22.15 foto nr 4-8, nr 4 er den store - 5 –8 retning sør og sør vest og øst og rett opp - M. H.

Varierende avstand 100-350m -

Kl 22.45 gruppen kommer ned til lav høyde, kort avstand, den store er nu i mer vestlig retning i lav høyde, kort avstand,

12.04.07 kl 00.45. gruppen står i sør og sør vestlig retning, lav høyde varierende avstand,

kl 21.30 den store retning sør vest, høyde ca 300 m. avstand ca 350m - lettskyet

kl 21.45. foto av den F nr 9-10.

Kl 21.50 en retning øst, tre stk i sør. To i sør vest og den store og ni stk rett opp kommer ned til middels høyde - lang avstand -

Kl 23.55 en retning sør vest kort avstand - lav høyde

13.04.07 kl 00.02 gruppen slår på lys står i sør og sør vest, beveger seg sakte nord over

i lav høyde, sakte fart klart vær

kl 20.40 video av den store i sør vest, kl 2045 - gruppen kommer ned -

kl 22.05 foto nr 11 –12 av den store nu i vest, og F nr 13 retning øst klart vær - M - A og M - H.

KL 22.20 de er går ned til lav høyde retning sør og sør vest og øst og rett opp varierende avstand

Kl 23.10 hele gruppen er til stede, rett opp og øst og sør og noen i sør vest og vest

Lav høyde, varierende avstand

Kl 23.45 gruppen slår på lys og går nord over, middels fart, stopper opp. Og nordover igjen

Stopper opp, lav høyde -

14.04.07. kl 02.40 de er fortsatt i område lav høyde, kort avstand - overskyet retning øst og nord, opp, i sør og vest

15.04.07. kl 00.01 to stk retning sør - slår på lys - den ene har konstant lys på, den andre

blinker med lysene mens de går sakte nord over i lav høyde - overskyet

kl 21.00 den store i sør vest kommer ned over trane vegen på Oppdal - blir med hjem

video kl 21.34 - og foto kl 21.45 av den F nr14-15,og foto kl 22.00 F nr 16

foto nr 17 av en i sør - høyde ca 150m avstand ca 200m. Klart vær

gruppen begynner å komme i sør og sør vest og øst og opp. Middels høyde og avstand

16.04.07 kl 01.45 - da jeg er litt lei meg for at det går smått med alt, og at de ikke har vist seg

i dag, kommer en i full fart fra øst, blinker med lysene, for å si at her er jeg, ikke vær lei deg.

Tar noen runder med blinkende lys på underside av farkosten - for så forsvinne igjen -

Kl 21.25 den store i sør vest kommer ned under skyen, middels høyde og avstand

Kl 22.40 foto nr18 av den nu retning vest la høyde avstand ca 200m -

Gruppen kommer ned i sør og sør vest - høyde ca 150-200m delvis skyet varierende avstand 150-300m en og to i vær retning, syv stk rett opp kl 23.07 nu i lav høyde, varierende avstand 100-150m let skyet

17.04.07 kl 01.01 hele gruppen er samlet i lav høyde i sør og sør vest går sakte nord over

noen blinker med lysene, andre beveger seg sidelengs innen gruppen kort avstand mellom

farkostene, delvis skyet

kl 01.25. foto nr 19-24 retning vest og sør vest –sør og sør og opp - hele gruppen er til stede

to stk begynner å gå fra øst til vest - moderat fart - lav høyde delvis skyet

<<<kl 22.52 - foto av den store nu i vest F nr 25-26-27. lav høyde avstand ca 150m overskyet og snø.

 

 

 

18.04.07 kl 00.40 en retning vest - liten gruppe i øst overskyet - lav høyde kort avstand -

kl 21.20 den store retning sør vest kommer ned - kl 21.37. video av den

kl 22.40, to stk rett opp og i sør - lav høyde, kort avstand - let skyet -

19.04.07 kl 23.30 en liten gruppe rett. S - og s - v L - H og K - A - let skyet

20.04.07 - kl 00.31. to stk. rett. Sør slår på lys, går nord over lav høyde, sakte fart - overskyet og snø - foto nr 28

kl 21.32 video av den store retning sør vest, kl en rett. Sør vest L - H - og K - A - overskyet

kl 22.45 slokker lyset - kl 23.17. to stk sør og rett opp, blinker med lysene L - H - og K - A -

21.04. 07. KL 00.30 liten gruppe rett. Sør slår på lys går sakte nord over - lav høyde, sakte fart

overskyet, noen blinker med lysene -

kl 21.33 video av den store rett. Sør vest og kl 21.53, da innhyllet i en dis

kl 23.48 to stk rett. Sør og opp lav høyde slår på lys og går nord over i sakte fart

23.04.07. kl 21.00 den store i sør vest - ankommer - kl 21.29. video av den lang avstand

kl 21.30 foto nr 28 av den - kl 22.32 er den i vest

kl 22.35. en rett. Sør vest L. H og K - A - KL 23.05 foto nr 30 av sen store rett. Vest og foto nr 31 rett. Sør og foto nr 32 - lav høyde varierende avstand 100-250 m -

kl 23. 50 en rett. Sør vest - lav høyde avstand ca 100m og en liten gruppe rett. Sør slår på lys og går nordover i sakte fart og lav høyde

24.04.07 kl 03.00 de er fortsatt i område let skyet og dis

kl 21.45. video av den store i sør vest overskyet, kl 22.30 foto nr 33 rett. Sør vest

foto nr 34 rett sør lang avstand, stor høyde

25.04.07. kl 00.05 de tre rett. Sør og sør vest - den store rett vest, overskyet stor høyde lang avstand

26.04.07. kl 21.41 video den store i sør vest S - H. og L - A - KL 21.55 foto E

KL 22.45 gruppen begynner å komme ned i øst kl 23.20 sår fortsatt i øst

07.04.07. kl 21.28 den store i sør vest på tur ned kl 21.41 video av den kl 22.20 foto nr 1-2

kl 23.11. gruppen kommer ned i sør og sør vest

28.04.07 kl 21.30. den store kommer ned i sør vest, kl 21.45 kjører jeg til trane vegen på Oppdal der de er med kl 22.02 video av den rett vest og foto nr 3

kl 22.36 foto nr 4-5. mot hovdin rett vest kl 22.49 foto nr 6-7 stølen ski senter på Oppdal

rett vest - kl 23.00 foto nr 8-9 - bjerke lia rett - vest - rett over fjell toppen

28.04.07. kl 23.40 foto ved skogtun nr 10-11-12-13. lav høyde avstand ca 150-250m,

liten gruppe til stede i forskjellige retninger -

29.04. 07 - kl 01.30. en liten gruppe rett. Sør og sør vest, setter på lys, en rekke med lys på undersiden av farkost - en rekke med forskjellige, kombinasjoner av lys settinger avstand ca 150-300m, lav høyde, klart vær -

kl 21.57. foto nr 14-15-16. av den store rett. Sør vest - overskyet.

30.04.07. kl 00.30 en rett, sør vest H og avstand ca 300m , overskyet - kommer ned til ca 150m, sår på lys, for så å forsvinne igjen -

kl 00.45 de store nu i vest slår på lyset, for så å slokke det igjen, L H - avstand ca 250m overskyet

kl 21.44 video av de store rett sør vest i flere etapper kl 22.20 foto nr 16-17 kl 22.30 går den opp igjen

kl 22.31. en rett sør vest sto høyde lang avstand - kl 22.40 en rett øst kl 23.45 - to stk rett sør vest, kort avstand - lav høyde - overskyet kl 23.50 en rett sør vest

1mai - 07 kl 00.30 liten gruppe på sek stk - rett - sør og sør vest - middels høyde og avstand

overskyet - kl 00.37 en stk setter på sterkt lys og går sakte sørover - i lav høyde og blir borte

kl 21.47. video av sen store rett sør vest - kl 21.57. går den opp igjen -

02.05.07. kl 00.11. to stk rett sørvest lav høyde og avstand går sakte nord over

kl 22 30 video av den store, mellom sør vest og vest, kl 22.45 foto nr 18.

Kl 22.50 en rett. Sør, middels høyde og avstand.. kl23.25 en rett - sør og en sør vest og to vest

Lav høydeavstand ca 200-250m

03.05.07 kl 21.10 den store i sør vest - stor høyde og avstand - og en i vest -

kl 21.35 den store blir med til Oppdal - kl 21.54 beveger seg i takt med musikk på radioen

rett opp for kivi - blir med til trane vegen, kl 22.30 returenes hjem, der han er med et stykke før han forsvinner.

16.05.07 - kl 01.00 en retning sør og opp, kort avstand, lav høyde, overskyet -

17.05.07. kl 00.32. en retning sør lav høyde - middels høyde - overskyet -

18 - 05.07. kl 23.37. en retning sør vest - stor høyde - og avstand -


medial ufokontakt etter disse observasjoner

nye tanker/kontakt via medium fra samme person i mars06 -link