TEKNIKKEN BAK ASTRALREISER FRA RAMPA

 ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

Tibetansk visdom

mer om  ASTRALREISER -  beskrevet  av Lobsang Rampa

Noen utvalgte utdrag fra LOBSANG RAMPAS bok "YOU - FOREVER"

(fra side 60) - OGSÅ EN "BRUKSANVISNING" PÅ ASTRALREISER

1. Mennesket er ÅND - innkapslet i en kropp av kjøtt og bein - et legeme dannet for å lære og få erfaring.gjennom motgang og smerte 

2. Denne grove kroppen er styrt av overselvet - som Rampa sier er et noe lavere nivå enn sjelen.

3. menneskets hjerne er en "relestasjon" - en "telefonsentral" - en helt automatisert "fabrikk". Den tar imot budskaper fra overselvet - men omdanner også overselvets kommandoer til kjemisk/elektriske signaler (budskaper NED FRA overselvet) - eller psykiske aktivitet, som holder redskapet i live. Hjernen er også senteret som da indirekte forårsaker at muskler styres og automatisk fungerer, og forårsaker bestemte mentale prosesser.

4. hjernen sender tilbake til overselvet - budskaper og inntrykk av de innhentede erfaringer. Når man opptrener evnen til å sanse uavhengig av kroppen - gjennom dagsbevisst å overføre sansningen til ASTRAL-eller følelseslegemet, vil man kunne unnslippe den fysiske kroppens begrensninger - på samme måten som en sjåfør midlertidig går ut av bilen....

5. Via astralkroppen kan mennesket reise til fjerne steder - både på og utenfor jorden.

6. tanken finnes der du konsentrerer den!! Den er der du dirigerer - eller styrer den.

 

TANKEKONTROLL KAN OPPTRENES SLIK:

forestill deg - med lukkede øyne - at du sitter i et helt mørkt rom på toppen av en skyskraper.

foran deg er et stort bildevindu som er helt sort.

Se på det sorte og skyv vekk over kanten - ALLE INNKOMMENDE TANKER - og se kun på det sorte vinduet. Når du kan holde et inntrykk av total "sorthet" for en tid, vil du muligvis høre et knepp - og du vil etterhvert - gjennom trening - være istand til å se utenfor denne verden - og inn i en annen dimensjon med andre tid og avstandsbegreper.

TRENING FOR ASTRALREISER - "REISER" DER BEVISSTHETEN KAN FRIGJØRES FRA DEN FYSISKE KROPPEN - SAMTIDIG SOM DAGSBEVISSTHETEN ER INNKOPLET.

(det normale er jo at denne koples ut i slike normale astralreiser som helt naturlig skjer om natten mens man sover)

NB - viktig: Før man startes opptreningen på dette bør man ha lært seg så mye av den teoretiske forståelsen av den overfysiske verdens struktur og mekanismer, at man ikke har noen frykt for denne virkelighet - men HAR TILLIT, INNSIKT OG KJÆRLIGHET. Altså er det meget viktig å ha overvunnet alt av frykt før man går igang med dette. I motsatt fall kan man lett havne i en dagsbevisst forvirring, som gjør at man kan havne som midlertidig innlagt pasient på et psykiatrisk behandlingshjem

1. vær helt alene - garantert uten å kunne bli forstyrret - ta ut telefon og lås døren

2. slapp kroppen helt av - ligg ned på en seng eller divan

3. pust sakte og tenk på eksperimentet

4. konsentrer på et punkt 2m over eller foran deg.

5. lukk nå øynene, konsentrer deg eller tving deg selv til å tenke at du gjennom ditt astrale legeme ser på kroppen din fra dette punket over deg - fra ca.2m avstand. Konsentrer på dette!! Se for deg en sløraktig, fin kropp som grovt tilsvarer din fysiske kropp, og at denne separeres fra den fysiske "grovkroppen" og stiger noe over denne liggende fysiske kroppen. Hold øynene lukket til å begynne med - fordi du føler kanskje at du rister eller vrir deg.

6. med tålmodighet og øvelse vil du erfare et lite "elektrisk sjokk" - og se kroppen som ligger der nede med øynene lukket - 2m nede.

7. kanskje vil du føle at du er inne i en stor gummiballong som du skyver imot - uten at noe videre skjer. Men plutselig er du igjennom - og det føles et smell - som om du punkterer en ballong.

8. skremmes du tilbake i den fysiske kroppen må du begynne forfra igjen - men vent til en annen dag. Du må iallefall sove først.

9. la deg selv drifte rundt i rommet som om du var en såpeboble - utforsk rommet på en måte som du ikke kunne gjøre før

10. DU MÅ VÆRE OVERBEVIST SELV AT DU KAN GJØRE ASTRALREISER!! OG HUSK Å SLAPPE HELT AV.

11. etter å ha tilvennet deg å se din ytre kropp utenfra - prøv da å besøke en bekjent som du kjenner godt - fordi alle detaljer om dennes bosted, utseende, etc, må skapes i din bevissthet.

12. gå - dra - i astrallegemet den samme vei som du kjenner - men HOLD KLART I TANKENE BILDET AV DEN SOM DU VIL BESØKE. Husk at du ikke kan rote deg bort - da du er forbundet med den fysiske kroppen via den såkalte "sølvstrengen" - og slik finner du alltid tilbake BARE VED Å TENKE AT DU VIL TILBAKE TIL DEN FYSISKE KROPPEN. MEN - husk ikke å ha frykt - selv om du ser flere tankeskapte astrale elementalvesener, som kanskje kan se skremmende ut og som kanskje forsøker å skremme deg. DE KAN IKKE GJØRE DEG NOE SOM HELST - BORTSETT FRA AT DE UNDERHOLDES OG FØDES AV DIN EVENTUELLE FRYKT.

13. ALTSÅ - når du vil tilbake så tenk på din fysiske kropp!! Da er du straks tilbake over den - eller du smetter rett tilbake inn i den. Eller at du tanke/bevissthetsmessig må la deg synke ned i den.

14. kommer du "skjevt!" inn eller ned, må du forsøke å sovne for å få alt på "rett plass" i forhold til den fysiske kroppen. Under søvn går den inn/ut slik at den faller naturlig på plass - eller synkroniseres naturlig til de øvrige tyngre og finere legemer.

Det finnes altså tankeskapte "stygge" astrale skapninger som er lave elementaler, som senere i utviklingen skal inn i dyreriket og senere - som mennesker. Alkoholikere som ser "rosa elefanter" ser nettopp slike astralvesener når deres astrallegemer er "ruset ut" (forgiftet ut) av det fysiske. Men derved trekkes man til de laveste astrale soner. Stoffet meskalin gjør det samme, men det skader overselvet som øvrige narkotiske stoffer

ELEMENTALER er trinnet over tankeformer. Disse skapes bevisst og ubevisst av mennesker - men har et slags "pseudoliv" på egen hånd. De kan sies å være "mennesker" i et meget tidlig trinn i utviklingen. De er som "astrale aper" i forhold til menneskenes normale utviklingstrinn. Eksempelvis forsøker de ofte å skremme den astralreisende - de er nysgjerrige og kan også være nærgående - men husk altså å ikke ha frykt! De finnes kun på de laveste plan - og vil man stige forbi dem.

TANKEFORMER ble skapt av de gamle egyptiske prester for at de mumifiserte kroppene av FARAOENE kunne beskyttes mot gravrøvere etc.

På midlere astralplan kan du besøke venner og bekjente, byer, steder, museer etc. Her forstår du alle språk ettersom all kommunikasjon foregår via telepati.

ET annet sted i boken gis det en alternativ metode som går på å huske de normale "nattlige reiser" i astralkroppen.

 

FORBEREDELSE

BE til din underbevissthet om at du skal huske det som oppleves i astrallegemet - be om at du får gå ut av kroppen OG HUSKE ALT SOM SKJER - OM DETTE TILLATES FRA OVERSELVETS OVERSIKTSPUNKT. Gjenta bønnen mange ganger om dagen - morgen - middag - aften og natt. Og i lang tid - og øv på visualiseringen om at du går ut av kroppen.

lag evt. et mantra for å prege underbevisstheten - et mantra om at du skal ut å reise og HUSKE ALT.

FASTSETT en bestemt dag noen uker i forveien - da du skal ut Å FLY.

Når dagen kommer - ta ut telefonen - slå av lyset - vær rolig og avslappet. Hold fred i ditt indre og i forhold til andre.

legg deg rolig i din seng - mer eller mindre avkledd - kanskje et lett teppe over deg - men du skal heller ikke fryse. PUST ROLIG OG PRØV IKKE Å SOVNE. Men om du sovner skulle du allikevel huske alt om du har fått innpreget det sterkt nok i underbevisstheten.

Ligg i ro og forestill at den lette kroppen skyves ut av den vanlige. Det kan føles en lett risting e.l. Kanskje vil du føle at du faller - men det er astralkroppen som "faller" ned tilbake i den fysiske kroppen.

På samme måten som med opptrening av fysiske ferdigheter - så krever det å oppøve metafysiske evner også tolmodig trening og øvelse - igjen og igjen.

Til slutt tas med et utdrag om astralreiser fra boken TWILIGHT av Rampa.

MORE ABOUT ASTRAL TRAVEL (again…)

Well, I have mentioned using astral travel to get to see some of the undiscovered manuscripts, etc. During the past twenty years I have had an enormous number of people write and tell me that now they can do astral travel, they can experience the reality of what I have been writing about. They tell me that after the first initial struggle they felt that they had 'broken free" and they could travel at will anywhere at any time.

Unfortunately a number of people have written to me calling me a fake, etc., and saying all manner of things, which I am sure they will regret, because they personally could not do astral travel. And I can only assume that if a person has the wrong attitude - if a person makes the wrong approach - and has doubts or fears, then it's not so easy to do astral travel. To me and to thousands and thousands more there is no problem, or rather, the only problem is how to tell others how easy it is. ( It is likewise easy to swim, to ride a bike, to go on a line etc - WHEN YOU HAVE LEARNED IT - but NOT BEFORE!! R.Ø.anm.)

Let's have a look at this astral travel thing again, shall we. You want to do astral travel; first of all, do you believe in astral travel? Are you convinced that there is such a thing as astral travel, which you can do given such and - such conditions? If your answer is "No" then go no further because you will not be able to astral travel unless you are thoroughly convinced of its existence. You have to convince your sub - conscious because to my way of thinking the sub - conscious and the astral body are something like a boy holding a helium - filled balloon; as long as the boy holds on to the balloon it is quite literally attached to his body, but if the boy can be induced to let go the string then the balloon will float upwards. The astral travel condition is like that So - first of all you must believe that astral travel is possible. Secondly you must believe that you can do astral travel.

When astral travelling it is quite impossible for any entity or anything to cause you harm unless you are afraid. Now, if you think that is strange just think of this; if you sit back comfortably in a chair and you think of some imaginary ailment (sykdom), and you think of all the pain and distress that such an ailment could cause, you then think that you may have it so your heart starts to palpitate (banke) and you might feel a bit upset. Then you are sure you have something wrong with you and your heart races even more, and soon, because of your heart racing, you will get a gastric condition, you will feel bilious or some - thing else. So it's quite possible for you to make yourself definitely ill if you believe you have some illness, which is perhaps incurable. In the same way, if you try to do astral travel feeling sure that some bogey (busemann) is going to jump out and pull your tail feathers or something, then you will be afraid to do astral travel and, in that case, it is a waste of time trying. So a third condition is that you must have no fear of astral travel. Fear will definitely prevent you from getting out of the body.

Assuming, though, that you are convinced of the truth of astral travel, and assuming that you are convinced that you want to do it, and being certain that you have no fear, then really there shouldn't be any obstacle unless you want to astral travel for a bad purpose.

For example and this is true - I have had men of a sort write to me telling me they wanted to astral travel so they could see girls undressing and so on. I had one man write to me and tell me that he wanted to astral travel so that he could be sure his girl was a virgin before he married her! That, I assure you, is absolutely true, and it is a good way to make sure you don't astral travel at all.

picture: the young girl standing before the mirror has a unvisible astral observer standing here on the foreground gazing. You can see partly through him - as he is on a astral frequency. But to such things is to misuse the astral-travelling - and he may soon then loose the ability - if he is not a "dead" astral observer.

But assuming that you are able to satisfy the conditions, you believe in astral travel, you believe that you, given a bit of help, could travel easily, you have no fear and you have no intention of using the ability for anything wrong - then you should sit down somewhere where it's not too light and not too dark. It must be just neutral. Sit down so that you are completely comfortable, so comfortable that you are not aware that you are sitting down or lying down, and there are no sharp edges sticking into you. And then you definitely visualize yourself getting out of the body. Breathe regularly, make deep and rhythmic breaths, and then let your eyes (which are closed) roll up so that you are, in effect, gazing at a spot somewhere near your hairline - if you are bald you have to imagine where your hairline would be!

Your eyes, then, should be squinting to a slight extent so that their focus converges, as I have said, about the hairline. Just take things easy, there's no point in rushing things, no point at all, let things go at their own speed. Then either one of three things will happen. You might suddenly find that you have made a jerk (rykk). If you jerk then you might come back straight into the body because it means that you got out of the body and then took fright. The fright will have sent you right back in again. There is nothing to be worried about in that. You can, if you like, sigh with exasperation (sukke av ergrelse) and start all over again.

The second thing that can happen to you is that you might feel a very very slight - well, I can only say numbness (nummenhet)- which might start at the feet and spread upwards. It isn't quite a numbness, really it is indescribable unless you have actually had it happen to you. It could be numb (lammelse), it could be a slight tingling (prikking). But, anyway, it is something different, and you have to try to ignore it. It is perfectly normal, anyway. Some people after this find that they are almost in a cataleptic state, their muscles tighten up, they will not be able to move. Well - be careful, whatever you do don't panic here - that is a very very good sign because you have your eyes shut, remember, and yet here at this stage you will find that you are able to see through your eyelids, but everything will have a golden tinge (anstrøk). And then, when you have reached that stage, you will find a swaying sensation and out you will go straight into the astral and you will see things brighter and more vivid and with a greater range of colours than you ever thought possible.

In the third condition, when you have rested you will find, possibly, a swaying. You will experience a sensation that you are going through a tunnel toward a light at the far end of the tunnel. You will be drifting upwards like a piece of thistle down on an evening breeze. Keep calm, that's all to the good because soon you will find the light is growing larger and larger, and then you will drift out of this tunnel and find yourself in a far greater light, you will find that you are actually in the astral world. The grass about will be greener, far greener than you ever thought possible. And the waters about, perhaps a lake or a river, will be so clear that you will be able to see the bottom. It's a wonderful feeling, a wonderful sensation, and if you think of going to a certain place there will be a sort of "link" and you will be at that place. Suppose, for instance, you've got out into the astral and for a time you float a few inches above the ground - just looking about you, marvelling at the conditions, wondering what to do next. You may want to explore in the astral world where everything is brilliant, where the colours are brighter, where there is a tingling sparkle in the air. Well, do so. It certainly will revitalize you. It will build up your psychic powers enormously. It is far better to do this and have some "spiritual feeding". If you do that you will find you will have no difficulty whatever in getting into the astral on any other occasion, but if you want to rush off somewhere for some materialistic purpose, then you will find few shocks.

Suppose you want to go and see XY to see what he is doing; immediately you think of him and think of his location you get there, but you have left the brilliant surroundings and the healthy atmosphere of the astral world, instead you are back on Earth again - in the astral state, admitted - still seeing things as people see them on Earth, dull colours, dull people, muddy water, and if your friend, XY, is in a commercial mood you will find that his colours are pretty dim too, and you won't like it a bit.

My definite recommendation is that those who get into the astral world shoul tay in that world for perhaps half an hour to get accustomed to it, because then they will find it so very much easier to get into the astral on other occasions.

The big difficulty is with most people that they start off very well indeed, they start getting into the astral, and then their body creaks, they feel strange tugs and swayings, sometimes they get almost airsick because they are in such a state of nerves. Well, they get out of the body and then they panic, "Oh, what if I can't get back in again?" Immediately they have the thought - BONK! - and they are back in the body feeling, perhaps, a bit dizzy. And if you do ever get back into the body like that and you feel sick and dizzy, then make sure you lie very still and try to have a sleep, even though it be of only a few minutes, because until your astral body can get out of your physical body and realign itself and so enter correctly, you will have quite a bit of indisposition. So - no amount of aspirins will help you, all you need is to get out of your body again and back in properly. It's like getting up in the morning and finding you've got the wrong shoe on the wrong foot, you wouldn't want to go about all day like that so You change your shoes to the right feet. In the same way, get out of your body again and back in properly.

So that's all there is to it. I say that anyone who can comply with the conditions can do astral travel - anyone at all. But if you are afraid or if you are doubtful then don't waste time because you won't astral travel.

 

 ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

Tibetansk visdom

mer om  ASTRALREISER -  beskrevet  av Lobsang Rampa

ENGELSK språklig side om astralreiser