Astralreiser...

når man klarer å frigjøre det astrale legemet med dags-bevisstheten innkoplet ser man den åndelige - høypsykiske energiledning som kalles "sølvsnoren" - forbinde sin astrale og fysiske kropp - sistnevnte nesten som en "parkert" bil.

ENGELSK språklig side om astralreiser
Astralreiser - virkelige opplevelser gjennom astral eller følelseslegemet

(som er et høyfrekvenslegeme - integrert som en del av det fysiske legemet - men som kan frigjøres som et selvstendig sanselegeme - hvilket skjer naturlig under søvnen og ved den fysiske død.)

Og om kontrollert fantasi......

Dette er i dag velkjente begreper for den åndelige innvidde også her i vesten - men dette har i årtusener vært kjent i østen og her følger et utdrag fra en bok forfattet av en åndelig vismann fra Østen - LOBSANG RAMPA - som skrev flere bøker om sitt liv som innvidd - og disse bøker kom ut i vesten først for ca. 40 år siden. Her i utdrag fra boken LEGEN FRA LHASA  på side 84 - der han forteller om flyving med og uten det fysiske legemet. Han ble etter klosteroppholdet i Potala -Lhasa - sannsynligvis på 1920-30tallet - opplært som flyver i det Kinesiske flyforsvar - der han som lege skulle fly ut og lappe sammen skadde mennesker.

(overskrifter er tilføyd i stoffet her)

Det var en vidunderlig følelse at kunne flyve. Det dejligste var at slå motoren fra, når man var højt oppe, og så svæve af sted i dyb stilhed på samme måde som fuglene. Det lignede i høj grad den astrale rejsemetode, som jeg ellers praktiserer - og som enhver anden også er i stand til at praktisere - forudsat at han har et nogenlunde sundt hjerte og har tilstrækkelig tålmodighed.

 

"sølvlænken"

Kender DE den astrale rejsemetode? Mindes DE glæden ved at svæve, ved at glide hen over hustagene, måske tværs over oceanerne til et fjernt land? Vi kan alle gøre det. Det er simpelthen det der sker når den åndelige del af legemet kaster sit fysiske hylster bort og svæver ind i andre dimensioner - og besøger andre dele af verden for enden af sin "sølvlænke". Det er der intet trylleri ved - intet forkert. Det er naturligt og sundt, og i svundne dage kunne alle rejse astralt uden mindste hindring. De Indviede i Tibet og mange fra Indien rejser astralt fra sted til sted, og det er der ikke noget mærkeligt ved. I religiøse bøger verden over, i alle religioners bibler, omtales sådanne ting som "sølvlænken" og "guldkuglen". Denne såkaldte sølvlænke er blot en energisøjle af stråleenergi, der kan udstrækkes i det uendelige. Den er ikke et fysisk organ som en muskel eller en blodåre eller et stykke snor, men den er livet selv - den er den energi som forbinder det fysiske legeme med det astrale.

 

 

 

Mange legemer

Mennesket har mange legemer. Her interesserer vi os kun for det fysiske og det næste trin: det astrale. Vi kan gå gennem mure og falde gennem gulve. Vi kan gøre det, men vi kan kun gå gennem gulve og mure af en vis tykkelse. På det astrale plan er denne hverdagsagtige ting ingen hindring for vor passage. Døre vil ikke kunne holde os inde eller ude. Men i den astrale verden er der også døre og vægge, der for oss i astraltilstanden er så massive og modstandsdygtige, som døre og vægge på denne jord er det for det fysiske legeme. (altså er alle tetthetstilstander relative i forhold til materie-frekvensplanet over og under. Kosmisk sett og også vitenskapelig sett er all materie kun hurtigsvingende atomsystemer der det i virkeligeheten er enorme tomrom mellom elektronene - mikroplanetene. R.Ø.anm. )

Flyvedrømmer

Har DE set et genfærd? I så tilfælde var det antageligt et astralvæsen, måske en astralprojicering af een, De kender, eller een, der kom for at besøge Dem fra en anden del af verden. De har måske på et eller andet tidspunkt haft en særlig levende drøm. De drømte, at De drev afsted som en ballon oppe i himlen, fastholdt af en snor, en kæde. Oppe fra den anden ende af denne kæde skuede De ned på Deres eget blege, stive legeme. Hvis De forholdt Dem roligt ved dette forvirrende syn, må De have følt Dem flydende, flydende ud i det blå, drivende afsted som et tidselfnug for brisen. Lidt senere har De måske befundet Dem i et eller andet fjernt land eller i en fjern egn, som er Dem velkendt. Hvis De om morgenen har skænket Deres drøm en tanke, har De sikkert skubbet den til side som en drøm. Det var den astrale rejsemetode.

 

Opptrening for ASTRALREISER

Prøv følgende: når De lægger Dem til at sove om natten, tænk så intenst på, at nu vil De gå på besøg hos en De kender særdeles godt. Det kan eventuelt være en der bor i samme by. Godt, forhold Dem helt roligt, afslappet, i balance med Dem selv. Luk øjnene og forestil Dem, De flyver ud af sengen, ud ad vinduet og tværs over gaden, sikker på, at intet kan såre Dem, og at De ikké kan falde. Følg i Deres fantasi den lige linie, De har planlagt, gade efter gade, indtil De når det ønskede hus. Forestil Dem så, hvordan De kommer ind i det hus. Husk på, at døre ikke er nogen hindring for Dem, og De behøyer ikke banke på. De vil være i stand til at besøge Deres ven, den person, Deres besøg gælder. Det vil sige: det kan De gøre, hvis Deres motiver er rene. Det er overhovedet ikke forbundet med nogen vanskelighed eller fare. Det er der ikke noget skadeligt i. Der gælder kun een lov:

Deres motiver må være rene.

Der har vi det igjen - en gentagelse - mener De måske, men det er meget bedre at nærme sig problemet fra forskellige vinkler, så at De kan få opfyldelsen af, hvor uhyre simpelt det er. Forhold Dem helt rolig, mens De ligger i Deres seng, alene uden nogen til at forstyrre Dem, med soveværelsesdøren låst, så ingen kan trænge ind til Dem. Forestil Dem, De blidt frigør Dem fra Deres krop. Der er ingen fare ved det, intet kan skade Dem. 

bildet: ved døden vil astrallegemet helt naturlig frigjøres - men kan en kort tid være delvis forbundet til den avlagte kroppen. Her er astralkroppen vist delvis gjennomsiktig for å illustrere at den ligger på en høyere frekvens.

 

 

Forestil Dem, at De hører forskellige små knirkende lyde, og at der er talrige små rystelser, når Deres åndelige legeme skiller sig fra det fysiske og tager fast form uden for det. Forestil Dem, at De skaber et legeme, der er den absolutte modsætning til Deres fysiske krop, og at det flyder af sted bort fra det fysiske i vægtløs tilstand. De vil mærke en ubetydelig svajen, et minut med stigning og fald. Der er ikke noget at være bange for, der er ingen grund til bekymring. Dette er helt naturligt og uskadeligt. Hvis De forholder Dem rolig, vil De opdage, at Deres nu befriede ånd vil gå i drift, indtil den gradvist vil svæve et par meter bort fra Dem. Så kan De betragte Dem selv ovenfra, se ned på Deres fysiske krop. De vil opdage, at Deres fysiske og Deres astrale krop er forbundet med en skinnende sølvlænke, en blålig sølvlænke som dirrer af liv - med tankerne, som går mellem det fysiske og det astrale. Intet kan skade Dem, så længe Deres tanker er rene.

Næsten alle har oplevet en astralrejse. Lad Deres tanker gå tilbage og prøv om De kan mindes dette: kan De huske, at De i sovende tilstand har haft den følelse, at De skælvede og faldt og faldt, og så vågnede De med et sæt(rykk), lige før De blev knust mod jorden? Det var en astralrejse på den forkerte måde, den ubehagelige måde. Der er ingen grund til, at De udsætter Dem for den slags besvær eller ubehageligheder.

Årsagen var forskellen i vibrationerne mellem det fysiske og det astrale legeme. Der kan være sket det, at da De svævede ned for på ny at træde ind i det fysiske legeme efter rejsen, har en lyd, gennemtræk eller en eller anden form for uro forårsaget en ubetydelig uoverensstemmelse i niveauet, så det astrale legeme vendte tilbage til det fysiske i den ikke helt nøjagtige stilling, så der opstod en rystelse, et stød. Man kan sammen-ligne det med at stå af en bus i fart. Lad oss forestille at bussen er det astrale legeme. Den kører med 60 km i timen. Lad os kalde jorden det fysiske legeme, der ikke bevæger sig. I det korte tidsrum, der går, fra De stiger ud af bussen og til De når jorden, er De nødt til at sætte farten ned eller risikere et stød. Så hvis De har fornemmelsen af at falde, har De oplevet en astral rejse, skønt det ikke er Dem bevidst, fordi det sjokk det giver at komme tilbage med, hvad man kan kalde en forkert(feil) ladning, vil udviske erindringen om, hvad De foretok Dem, og hvad De så. I alle tilfælde ville De have været sovende, da De foretog en astralrejse. Derfor ville De blot have troet, det hele var en drøm. "Sidste nat drømte jeg, at jeg var på det-og-det sted og så det-og-det. Hvor mange gange har De ikke sagt det? Alt sammen kun drøm. Men var det nu det? Med en smule øvelse kan De rejse astralt, mens De er fuldstændigt vågen, og De kan bevare erindringen om, hvad De så og foretog Dem. Den store mangel ved den astrale rejsemetode er naturligvis, at man ikke kan medbringe noget eller tage noget med sig tilbage, så det er tidsspilde at tro, man med fordel kan planlægge en astralrejse, fordi man ikke kan tage penge med, ikke så meget som et lommetørklæde - kun sin ånd.

Mennesker med dårligt hjerte bør ikke give sig af med astralrejser. For dem kunne de være farlige. Men der er ingen fare for dem med raske (friske) hjerter, fordi så længe Deres motiver er rene, og De ikke tænker ondt om andre eller har i sinde at udnytte dem, kan der ikke forvoldes Dem nogen skade.

Kraften i den mentale forestilling - kontrollert fantasi eller imaginasjon

Ønsker De at rejse astralt? Her er den letteste måde: Husk først af alt dette: det er psykologiens første lov og en betingelse, at i enhver strid mellem viljen og fantasien vil fantasien altid vinde. Så forestil Dem, at De er i stand til at gøre et eller andet, og hvis Deres fantasi er stærk nok, kan De gøre det. De er i stand til alt. Her er et eksempel, der tydeligt kan illustrere det.

Alt, hvad De virkeligt forestiller Dem, De kan gøre, det kan De, lige meget(uansett) hvor svært eller umuligt det synes den udenforstående tilskuer. Hvad end Deres fantasi siger Dem er umuligt, vil være umuligt for Dem, lige meget, hvor meget Deres vilje forsøger at drive Dem frem. 

Forestil Dem det på denne måde: De har to huse, 10 meter høje og 3 meter fra hinan den. I taghøjde går der en planke mellem dem. Planken er måske 70 cm bred. Hvis De ønsker at gå hen ad denne planke vil Deres fantasi udmale alle de farer, der kan indtræffe, vin den vil få Dem til at svaje, eller et eller andet i træet vil få Dem til at snuble. De kunne, siger Deres fantasi, blive svimmel, men hvad grunden end kan være, siger Deres fantasi Dem, at rejsen vil være umulig for Dem, De vil styrte ned blive dræbt. Godt, lige meget (uansett), hvor kraftigt De anstrenger Dem hvis man een gang har forestillet sig, at man ikke kan gøre den pågældende ting, kan man ikke, og den enkle lille tur henad planken vil være en umulig rejse for Dem. Selv den største viljesindsats sætter Dem ikke i stand til at gå sikkert over. Men, hvis planken lå på jorden, kunne De gå hen ad den hele dens længde uden ringeste tøven. Hvad vinder i et tilfælde som dette? Viljestyrken? Eller fantasien? Altså, hvis De forestiller Dem, at De kan gå på planken mellem de to huse, kan De let gøre det, det betyder overhovedet intet om vinden blæser, ja end ikke om selve planken rystér, så længe De har fornemmelsen af, at De kan nå sikkert over. Folk går på line, måske cykler de på den, men ingen viljestyrke kunne få dem til at gøre det. Det skyldes kun deres fantasi.

Det er meget uheldigt, at vi må kalde dette "fantasi", fordi det - ikke mindst i den vestlige verden - indebærer noget fantasifuldt, noget utroligt, og dog er fantasi den stærkeste kraft på jorden. Fantasi kan få en til at tro, at man er forelsket, og kærligheden bliver således den næststærkeste kraft. Vi kunne kalde det kontrolleret fantasi. Hvad vi end kalder det, må man altid huske: i enhver kamp mellem viljen og fantasien, vil fantasien ALTID SEJRE. I østen bekymrer vi os ikke om viljeskraften, fordi den er en snare, en fælde, som lænker mennesket til jorden. Vi stoler på den kontrollerede fantasi, og vi når resultater.

Hvis man er nødt til at gå til tandlægen for at få en tand trukket ud, forestiller man sig de rædsler, der venter én der, den absolut bundløse angst, man forestiller sig for hvert stadie af udtrækningsprocessen. Måske, at nålen stikkes ind, og spjættet, når bedøvelsen pumpes ind, og dernæst, at tandlægen føler sig frem. Man forestiller sig, at man besvimer, eller hyler op eller bløder til døde eller noget andet og værre. Det er naturligvis alt sammen noget sludder, men det er den absolutte virkelighed for en selv, og når man sætter sig i stolen, oplever man en smerte, som er helt unødvendig. Dette er et eksempel på den forkert anvendte fantasi. Det er ikke kontrolleret fantasi -men fantasi, der er løbet løbst, og det burde ingen tillade.  

Kvinder har måske fået fortalt rystende beretninger om de smerter, de farer, der er forbundet med at få børn. Når fødselen er nært forestående, spænder den vordende moder ved tanken om alle de smerter, der venter hende, gør sig stiv, så får voldsomme smerteanfald. De overbeviser hende om hvad, hun har forestillet sig, er den rene sandhed: at det at få et barn er en meget smertefuld omgang, så hun strammer endnu mere og har en helt forfærdelig tid. Således er det ikke i østen. Folk forestiller sig, at det er let og smertefrit at få et barn, og det er også tilfældet. østens kvinder får deres børn og går måske videre med deres huslige arbejde et par timer senere, fordi de forstår at kontrollere fantasien.

De har hørt om "hjernevask", som japanerne og russerne bruger? Det er en måde, at bemægtige sig ens fantasi på og til at tvinge en til at forestille sig ting, fangevogteren ønsker, man skal forestille sig. Det er fangevogterens måde at kontrollere fangens fantasi på, så fangen vil indrømme alt, selv om denne indrømmelse kan koste ham livet. Den kontrollerede fantasi undgår alt dette, fordi ofret, der er udsat for hjernevask, eller endog for tortur, kan forestille sig noget andet, og så er ildprøven måske ikke så stor, i hvert fald bukker ofret ikke under for den.

Kender De det at føle en smerte? Lad os stikke en nål i en finger. Godt, vi nærmer nålespidsen til kødet og venter ængsteligt på det øjeblik, da nålespidsen gennemtrænger huden med en piblen af blod til følge. Vi koncentrerer al vor energi om det pågældende sted. Hvis vi har ondt i foden, glemmer vi alt om processen med at stikke en nål i fingeren. Vi koncentrerer hele vor fantasi om den finger, om denne nålespids. Vi forestiller os den smerte, det vil forvolde så stor, at vi ikke kan tænke på noget som helst andet. Sådan er det ikke for østerlændingen, der har gennemgået åndelig træning. Hans tanker dvæler ikke ved fingeren eller den gennemboring, der venter - han spreder sin fantasi - kontrollerede fantasi - over hele kroppen, så at den smerte, der lige nu overgår fingeren, fordeles over hele kroppen, og på den måde er en bagatel som et nåleprik overhovedet ikke noget, man føler. Det er kontrolleret fantasi. Jeg har set folk, der var gennemboret af en bajonet. De besvimede ikke eller skreg, fordi de vidste bajonetstødet kom, og de tænkte på noget andet - kontrolleret fantasi igen - og smerten blev fordelt over hele kropsfladen, i steden for at være lokaliseret, så ofret var i stand til at overleve bajonetstødet.

 

Hypnose 

Hypnose er et andet godt eksempel på fantasi. Under seancen overlader den, der bliver hypnotiseret, sin fantasi til hypnotisøren. Den, der bliver hypnotiseret, forestiller sig, han er undergivet den andens indflydelse. Han indbilder sig, at han bliver døsig, at han giver sig under den andens indflydelse. Hvis hypnotisøren har tilstrækkelige overtalelsesevner og kan bemægtige sig patientens fantasi, underkaster denne og bliver føjelig over for hypnotisørens direktiver, og det er alt, hvad man kan sige om den sag. På samme måde: hvis man underkaster sig selvhypnose, forestiller man sig simpelthen, at man underkaster sig indflydelsen fra - SIG SELV. Og på den måde bliver man kontrolleret af sit Større Selv. Denne fantasi er naturligvis grundlaget for en helbredelse, hvor troen på resultatet er det væsentlige. Man foretager en konstant fremadskridende sjælelig opbygning, og forestiller sig, at hvis man besøger det-eller-det sted eller bliver behandlet af den-eller-den, vil man opnå øjeblikkelig helbredelse. I sådanne tilfælde giver fantasien i virkeligheden ordrer til kroppen, og på den måde fremkalder man en helbredelse, der er vedvarende, så længe fantasien beholder kommandoen, så længe ingen tvivl om fantasiens magt sniger sig ind i billedet.

Blot endnu et lille dagligdags eksempel, fordi spørgsmålet om kontrolleret fantasi er det vigtigste, man overhovedet kan forestille sig. Kontrolleret fantasi kan være forskellen mellem succes og fiasko, sundhed og sygdom. Men har De nogen-sinde kørt på cykel på en absolut lige, åben vej, og så pludseligt set en stor sten foran Dem, måske et par meter fra forhjulet? Det er muligt, De tænker: Nej, den kan jeg ikke undgå at ramme! Og det ville De rigtig nok heller ikke kunne. Deres forhjul slingrer, og lige meget, hvad De forsøger at gøre, så vil De helt afgjort brase lige mod stenen, som et stykke jern tiltrækkes af en magnet Selv den stærkeste viljesanstrengelse sætter Dem ikke i stand til at komme uden om den sten. Men hvis De forestiller Dem, at De kunne have undgået at ramme denne sten, så vil De helt sikkert ikke ramme den. Selv den stærkeste viljesanstrengelse sætter Dem ikke i stand til undgå den påkørsel. Husk den allervigtigste regel, fordi den kan betyde den afgørende forskel her i livet for Dem. 

 

Ikke kue din fantasi - si at "det lar seg gjøre" og forestill deg det

Hvis rnan stædigt tvinger sig selv til at gøre en bestemt ting, skjønt fantasien gør oprør imod det, så fremkalder man et nervesammenbrud. Dette er årsagen til mange mentale sygdomme i vor tid. Vore dages livsbetingelser er meget vanskelige, og man prøver at kue sin fantasi (i stedet for at kontrollere den) ved hjælp af sin viljesstyrke. Der opstår en indre konflikt i sjælen, og dette kan til sidst medføre et nervesammenbrud. Den pågældende kan blive neurotiker eller endog sindssyg. Sindssygehospitalerne er overfyldte med folk, som har tvunget sig selv til at gøre, hvad deres fantasi satte sig imod. Og dog er det en meget simpel sag at kontrollere fantasien og få den til at arbejde for sig. Det er fantasien - den kontrollerede fantasi - der sætter et menneske i stand til at klatre op ad et højt bjerg, eller til at flyve et hurtigt fly og sætte ny rekord eller udrette nogle af alle de heltegerninger, vi læser om. Kontrolleret fantasi. Personen forestiller sig, man kan gøre dette eller hint, og så kan man. Han har fantasien, der fortæller ham, at han kan, og han får sin vilje til at "ville" det. Det betyder den fuldendte succes. Hvis De ønsker ,at gøre vejen gennem livet let og livet behageligt, på sanme måde som østerlændingen gør, glem så alt om viljesstyrken, den er kun en fælde, og et blændværk. Husk kun kontrolleret fantasi. Hvad De forestiller Dem, det kan De gøre. Fantasi, tro - er det ikke det samme?

link til mer om astralreiser - utløst av bergkrystall!


i de engelske rampabøker som ikke er oversatt - behandles dette med astralreiser inngående i flere bøker - særlig i "beyond the tenth" og "you forever" og TWILIGHT

se ellers innholdsomtalen for de engelske bøker fra RAMPA på linken her.

eller via: http://www.lobsang-rampa.net

ENGELSK språklig side om astralreiser

example of how Rampa helped by doing astral-travels:

--- In LobsangRampa@ yahoogroups. com, Donna Torres <mammyred2000@ ...>
wrote:

> My friend, Lenore, was married to an alcoholic. It was through her
and her mother that I came to know Dr. Rampa. She had written a
letter to the Guv to ask whether she should get a divorce, and he
begged her to stay in the marriage for a while and he'd see what he
could do. She had been sleeping upstairs with her kids, while LT (her husband) slept downstairs in their bedroom. One night, she went downstairs to use the bathroom and she saw a light coming from their room. She went into the living room to investigate, and looking through the bedroom door was astonished to see Dr. Rampa and her husband standing beside the bed conversing. Dr. Rampa turned to her, put his finger to his
lips for quiet, and pointed to her to leave the area. She did, but
she also noted that her husband, though standing beside the bed, was
still sleeping IN the bed. The next morning, life went on as usual,
with one exception... ......... LT never touched another drink. Yes.
This all happened while the Guv (nickname of Rampa)  was still alive....... ..though at that time he was quite ill.

>
> glencabat <glencabat@. ..> wrote: Do you think or know if
Lobsang encouraged people on occasion by
> visiting them in the astral,WHEN he was alive.Is this a question that
> Sheelagh would know the answer to, or in your research for your books
> has this question ever came up?
>
> Glen