"THE CONTACT HAS BEGUN"

 (kontakten har startet)

bilde av journalist (i-98)Philip H. Krapt 

mer omfattende utdrag på engelsk  fra boken på linken her
Mats Sederholms vurdering av den andre boken fra Krapt (svensk txt)
andre kontaktberetninger:
Rampas møte med ET'er i Tibet på 30-tallet
en Tibetansk munks møte med romfolk ca. 1910
ummo-kontakten(1954-1973)
Channie West - en svensk ufokontakt 

 

 

 

 

 

 Fra boken fra - 98 av Philip H. Krapt

THE CONTACT HAS BEGUN (kontakten har begynt)

"the true story of a former skeptical journalists encounter with alien beeings."

(den sanne historien om en tidligere skeptisk journalists møte med utenomjordiske vesener).

 

INTRODUKSJON

Den 11.juni-97 - kl. 2.32 på natten - opplevde den da 62 år gamle Krapt at et lys kom inn i rommet. Hans kone var borte for noen dager og han var der alene. Plutselig fant han seg selv nærmest vektløs og med ett overflyttet eller på en måte "transportert" til et meget stort rom sammen med en mengde mennesker som dog åpenbart ikke var fra jorden. Men utrolig nok hadde han ingen frykt. 

Vesenene var ganske like - fra 155 til 160 cm høye. De hadde små, mørke øyne, tynne kropper, meget små neser og tynn munn. Men dog større ører enn hos menneskene her, og intet hår. Av begge kjønn og kvinnene hadde tydelige, nette bryster. De hadde noe forskjellige hudfarge fra grønnhvit til noe mørkere. De bar alle spesielle kapper.

Han tilbrakte de neste tre dagene der - på det som han etterhvert forsto var et romskip - mens han fredfullt fikk undervisning fra dem. De kalte seg VERDANTER - fra planeten Verdant. De sa de hadde observert Jorden ca 1000 år, og hadde nå besluttet at tiden var moden for å hjelpe jordmenneskene inn i "den kosmiske familie". Han lærte at bestemte jordmennesker hadde blitt tatt ut for å virke som særlige kontaktledd eller emissærer i denne overgangsfase - for å tilvenne jordmennesker til disse tanker. De var forsiktige med å gi tidsoppgaver for dette - men når Philip H. Krapts senere blir kontaktet av en annen av de jordiske kontaktpersoner - så forteller denne at deres tidsplan var å gjennomføre den offisielle kontakt innen år 2010. 

Philip H. Krapts oppgave - som tidligere journalist - var å forberede dette ved bl.a. å skrive boken som dette er tatt ut fra. Han ble gitt spesiell hjelp i å kunne huske opplevelsene og samtalene på skipet - han hadde jo ikke med sin notatblokk og penn som alle skribenter bærer på seg.

 

DE KARTLEGGER JORDMENNESKER FYSISK OG MENTALT

Først kom han inn i et stort rom - ca. 200x130x7m - altså meget stort! Han beskriver det som den største sykestue du kan tenke deg. Bord stod i lange rekker med særlige lysglober over. Det var 3-5 ET'er ved hvert bord og de gjorde særlige undersøkelser av jordmennesker som var tatt opp men som så ut til å sove eller bevisstløse. Men han så også andre jordmennesker der - i samtale med utenomjordiske. Han la merke til at det virket som sansene og bevisstheten var forandret. Det kunne sees detaljer fra det indre til de undersøkte jordmenneskene på store skjærmer over bordene. Også de undersøkte hadde på seg kapper som de øyensynlig må ha fått fra de utenomjordiske.

 

OMVISNING OG KONFERANSE

Han samtalte med dem på engelsk - men kunne ikke se at munnen beveget seg hos dem!! Han fikk selv en lignende kappe som de andre bar og de gikk nå langs lange korridorer - men ET-ene så heller ut til å flyte enn å gå!!

bildet: mitt forsøk på å gjenskape en av hans opplevelser i kontrollrommet.

bildet av mannen er ikke nøyaktig lik Mr.Krapf - men ligner - jf.bildet bak på boken. De bar alle de spesielle kapper ombord på skipet.

Inn i et rom med masse skjermer og knapper overalt ble han ført og videre til et "konferanserom" der flere utenomjordiske ankom. De sa de kom fra planeten VERDANT med fred! De hadde studert Jorden i nærmere tusen år. Han var på skipet i totalt 72 timer fra onsdag 11.juni 1997 til fredag samme uke. De hjalp ham senere å kunne få fram alle detaljer fra denne opplevelsen for at kunne skrive en bok om opplevelsen.

Dette første firetimers møtet var en forberedende orientering, utdannelse og indoktrinering - for hans spesielle oppgave. De sa de før hadde valgt å ta opp helt "vanlige" mennesker og ikke folk i spesielle posisjoner - dette for ikke gi for gode sannsynligheter for de utlekkende historier fra møtene. Dette for å forberede eller oppmyke den jordiske tanke om utenomjordiskes nærvær her - og ikke skape momentan frykt og kaos - frykt for det ukjente. De ville slik kartlegge menneskenes psykiske - og også fysiske struktur. Alle ble tatt opp om natten og vanligvis kun enkeltvis - folk som ikke kjente hverandre på Jorden.

Han observerte i begynnelsen kun få eller ingen ansiktsbevegelser som kunne røpe deres tanker og følelser.

 

KONTAKT

Verdantene har planlagt for en offisiell kontakt til Jorden. Krapf hadde en oppgave her. Men han spurte dem og seg selv - "ville noen overhodet tro mer på ham enn på alle andre som sier å ha vært på romskip og fått instrukser….."

Det følgende var da Verdantenes agenda eller plan som de hadde benyttet utallige ganger på andre tilsvarende planeter som var modne for kosmisk kontakt:

    • sivilisasjonen overvåkes og studeres.
    • Når de er utviklet slik at de begynner med romreiser, tilbys de kontakt med en intergalaktisk romfederasjon.
    • Har sivilisasjonen krigerske motiver blir deres romeksperimenter hindret i stor grad slik at de isoleres til sin klode.

Nå var det bestemt at Jorden var forberedt som kontaktledd til kosmos. Nå var dog mer "betrodde" mennesker tatt ut for å være "forberedende vitner" til at utenomjordiske var nærværende ved Jorden. Disse menneskene var fra f.eks. regjeringer, myndigheter, industri, handel, universiteter, vitenskapsmiljøer, osv. De hadde altså det felles at de hadde "offentlig tillit og anseelse" og var mer eller mindre kjent i befolkningen. Verdantene kalte dem for "ambassadører":

 -"Når ambassadørene begynner å avsløre sannheten om det som har foregått her i århundrer, vil det være nødvendig for jordmenneskene å ha en sentral info-kilde. Og det vil også bli mye frykt og nysgjerrighet."

Når tiden ble moden ville en offisiell kontakt/møte finne sted. De har oversikt og kan tolke, forstå, alle Jordens språk og dialekter hevdet de. De påstå at de visste alt om Jordens historie og kultur.

 

DERES HJEMPLANET  - og deres liv der

Denne var 2,5x Jordens størrelse og i en nær galakse - 14 millioner lysår herfra. Atmosfæren var som her - men noe mer oksygen. De kontrollerte klodens temperatur og klima. Deres sol var større enn vår, og deres hjemklode derfor noe fjernere vekke fra solen der enn her. Et år der tilsvarte ca tre jordår og døgnet 55 jordtimer. Det var 17 kloder i solsystemet der. De hadde reist i rommet som rase i 229 millioner år - men de sier det tok årmillioner før deres nuværende teknologi var utviklet.

De reiste nærmest tidløst som ved en slags teleportasjon av skipet - men i flere trinn. (Denne teknikken er beskrevet i visse bøker - bl.a. i UFOKONTACT TO PLANET KOLDAS  og i Channie West' sine kontakter. Likeledes i en svensk bok om Channies kontakter - "närkontakt med ufo" av eva olson og tony eckhart - utgitt på SHEKINAH MEDIA I -97(se http://www.algonet.se/~shekinah.media - linkene gjentas til slutt).

Deres eget livsspenn tilsvarer tyvetusen jordår pr. kropp eller inkarnasjon!! Men de understreker at dette er utviklet gradvis over åremillioner. Først levde de i tidspenn som her og senere kanskje tohundre år, når de så fant det mulig å forlenge livsspennet. Gradvis kunne de leve i flere århundrer - og tilslutt i årtusener!!! Men anatomien var nå slik at deres kvinner kunne kan bære fram ett barn under denne lange levetiden. De KUNNE medisinsk forandre dette - men gjorde det allikevel ikke eller meget sjeldent.


DERES ROMREISER

Planeter de har kolonisert hadde vært uten menneskelig liv - de fortrenger aldri noen. De observerer mange kloder som de har kartlagt - men de tar kun hurtigkontakt til de mer primitive utviklede kloder - der blir de "guder". Når kloden er mindre enn antatt tusen år fra modenhet for romreiser - blir planetene kontinuerlig overvåket. 

De hindrer antatte krigerske raser å utvikle avanserte romskip - dette for å være "føre var" mot kommende trusler. Men når de har gjort tilstrekkelig (lidelses-)erfaringer, fjernes dette hindrer og de evt. hjelpes.

min ide om deres kontrollbro på skipet

Deres romallianse teller 27000 arter eller sivilisasjoner. Mange ble først isolert som over fortalt. Kun 200 raser blir slik boikottet - eller hindret i å komme ut i rommet. De hadde selv kolonisert ca 246000 tidligere kloder - noen også her i vår galakse Melkeveien.

De kan kunstig tilpasse gravitasjonen på de kloder som de koloniserer. De dreper ikke - og spiser kun vegetarisk føde - men kan kunstig - om de vil - lage alle mulige matretter fra vegetabilsk grunnmateriale.

 

OMVISNING PÅ SKIPET

Han får en omvisning på fartøyet og møter også en "kjent" person som også er tatt opp for å utdannes til "ambassadør" eller kontaktledd. Mer om dette på det engelske utdrag fra boken via linken under.

bildet er ikke fra boken - ukjent kunstner

Skipet med navnet GOODWILL i engelsk oversetting, er diskosformet med en diameter på ca 2650 meter - har 16 etasjer langs ytterkanten - der med en høyde på 62meter. Den har 234 etasjer i senter - med høyde på 930m !! Det er 32000 personell om bord - de fleste vitenskapsmenn. Computere styrer og overvåker skipet, kun få trenges til å overse det hele under operasjon. De forsøker å holde seg langt vekke fra Jorden - vanligvis ligger skipet bak månen.

bildet: deres skip ser ut til å minne noe om skipet til IARGA rasen som er tegnet her  - men de var dog mye mindre. Mer om denne kontakten til Iargaene på egen side.

 De omtaler ikke kunstige metoder for å innkapsle skipet i et magnetisk felt som gjør det optisk usynlig for det menneskelige øye - slik som særlig Erranerne fortalte og demonstrerte via særlig Semjase og hennes kontakter til Meier på 70-tallet.

Jordmennesker fraktes til dette middelstore skipet via mindre skip - de tas hertil opp i "transportstråler" slik forfatteren av boken fikk oppleve selv.

bildet: mitt forsøk på å gjenskape de innkommende transport eller fergeskip som de brukte for transport fra det store skipet og til planetene - som her Jorden.

De understreket at alle former for våpen var forbudt for de galaktiske romreisende. De hadde spesielle metoder til å isolere krigerske sivilisasjoner - men de sa det var sjelden de kom over slike.

Phil ble undervist i perioder i den tid han var på skipet - men fikk også søvn og hvile om bord. Han fikk sitt eget "hotellværelse" og fikk der servert "jordisk type mat" som alt var fremstilt vegetarisk - også noe kjøttlignende som han selv trodde var vanlig kjøtt. De avsto fra alle former for rusdrikker og -midler og som de sa - det bare sløvet sansene!!

De kjente til sjelens udødelighet - men "bommet litt" vedr den besøkende amerikaners naivitet og uvitenhet på dette åndelige område. Han var en vanlig materialist tilsynelatende - trodde verken på gud eller noe høyere. Ja - dette var en av tingene som gjorde at jeg begynte å få tillit til "historien hans" - for han skriver det slik at han mente det var meget oppsiktsvekkende å høre at menneskene hadde en tidløs sjel eller høyere bevissthet. Dette er jo en godt kjent sannhet for den åndelige studerende - men han var tydelig en helt ubelest person på dette felt - og praktisk talt alle newage-bøker kommer inn på det. Så sin historie har han neppe fra andre kilder - det samme viser de mange kosmiske utviklingsprinsipper som han ble fortalt om og som stemmer meget godt med bl.a. Martinus sine kosmiske analyser når det gjelder bl.a. menneskenes seksuelle utvikling, og annet.

Ja - ellers snakket de nettopp om sitt syn på seksualitet og måter å leve sammen på - og for de som vil lese mer om dette kan man klikke seg inn på de engelskspråklige utdrag fra boken på linken her.

linker over -bl.a.:

hovedsiden