•  flere teosofi-bøker som John Bruland har oversatt