MER OM DENNE SVENSKE KONTAKTPERSON OG HANS NYERE ERFARINGER

Når vi besøker ham i mai 2001 og også i jan.2002, forteller han om nye kontakter - nå primært til kontaktpersoner som har et ytre utseende som gjør at de helt ubemerket kan ferdes blant den "vanlige svenske" - uten å vekke oppmerksomhet. Han forteller om sin nye primær-kontakt fra andre verdener - Cosi - som har et ytre utseende som minner om en tyve år gammel japansk/'østlig'  kvinne - hun "kom inn" rundt 1992. Har langt svart hår. Denne arbeider sammen med utallige andre kosmiske "utsendinger" - delvis i det skjulte - for å påvirke/lede menneskets kurs mot en opplyst verden av INNSIKT eller kunnskap. Han forteller også at hun i blant kjører i en hvit, sportsbil (BMW-lignende), og han har lagt merke til at bilen aldri er skitten, selv i sølevær...

Hun er også nærmest en slags "fysisk" skytsengel og hjelper flere - som alle bevisst og ubevisst arbeider for "en ny verden på jorden". Hun kan tale rent svensk, men har selvsagt også telepatisk og tekniske kommunikasjons-muligheter med sine kontaktpersoner. Ja- kontaktpersoner - altså flertallsform av ordet - da han opplyse at hun også har andre kontakter her i Skandinavia.

Av denne Cosy fikk han vite at han kom hit i en forskningsgruppe fra en planet "Mea"  rundt stjernen Bellatrix - med fartøy for ca. 40000 år siden og har vært ved/på jorden siden da - i inkarnert eller diskarnert tilstand. (Altså på hhv det grovfysiske eller mer finfysiske/astral-mentale verdener eller "plan" tilknyttet jorden. Han gir også opplysninger her om hvordan denne "nærmeste" verden ligger i forhold til Jorden slik vi kjenner den. I laget eller skiktet mellom 60-700km ligger dette plan sier han, som noen kaller "sommerlandet" - andre dødsriket).

BILDET: de forskjellige freksvenslag som utgjørende reelle "fysiske verdener" rundt kloden - der jf. stoffet her så ligger midlere astralplan, og er mer en TILSTANDSVERDEN, som Martinus kaller den og som  også utgjør "de dødes verden" for det normalt utviklede jordmenneske - på distanse av 6-70mil utfra vårt normal plan som vi kaller "jorden".

 Han mener ca.100 av mannskapet fortsatte å inkarnere på Jorden. I 1989 fikk han vite at det igjen var 300stk fra Mea som var inkarnert på Jorden og disse skulle være her til år 2007. Hva som skjer etter denne tidsgrense kom vi ikke inn på. Kontaktpersonen som er clairvoyant og kan se auraen - kjenkjenner "sine" på et særegent hvitt felt i auraen forteller han. Noen av disse er inkarnert som kunstnere og lignende, og han nevner den svenske musikeren Thomas Deleva (med bl.a. "før sverige i rymden") som eksempel her - men hvorvidt han er bevisst om sitt opphav selv fremkom ikke.

bildet er en kunstners ideer om Meiers kontakter til Semjase - som han også fikk oppleve realiteten i.

Han forteller om flere besøk i sitt hjem fra denne utenomjordiske Cosy med det østlige utseende. Første gang hun var på besøk viste ikke kontaktpersonens kone at denne var utenfra - men hun reagerte på at hun ikke ville spise kjøtt. Hun hadde laget en pai med skinke i. Senere har hun kommet flere ganger og nå vet hun om hennes opphav - men de kan dog også snakke om helt hverdagslige ting sier hun.

Han forteller om en gang han ble tatt opp i Cosy's skip hvor hun gikk inn på en slags skjerm og fant alle opplysninger om han. Også dette at han hadde høyt kolesterolinnhold i blodet - hvilket han også viste fra før. Mot dette fikk han noen små piller fra Cosy. Like deretter ble han "tilfeldig" innkalt til bedriftslegen som ville sjekke hans helse og også dette med kolesterolinnholdet. Det var så lavt at han ble sent til to andre leger - da bedriftslegen knapt kunne tro på målingene sine. Men de fikk de samme resultater....

Han forteller også om en annen utenomjordisk kontaktperson fra det han kaller "Erridani-systemet" - beliggende i nærheten av Tyrens stjernebilde - kaller ham "Brian". (Pleiadene ligger jo også i samme område på himmelen i Tyrens stjernebilde). Denne "Brian" ser også helt normal-menneskelig ut - men er over to meter høy og med store øyne og blåsort hår - og altså hjemmehørende i Episonlon-Erridani systemet. (Sannsynligvis også et av planetsystemene som de fjerne pleiadisk-lyranske rom-kolonisatører erobret og inntok under sine romutforsknings-tokter. Ja - disse "romflyktningene" fra de voldsomme kriger i Lyrensystemet inntok mange kloder i vår lokale del av galaksen for ca. en halv million år siden, og da disse er fra jordmenneskets eget genetiske slektstre, er det kun mindre forskjeller som adskiller disse fra jordmennesket - jf. romkontakten Semjase og også stoffet fra Lyssa Holt).

Han forteller om hvordan to "skeptikere" fra Stockholm som studerte partikkelfysikk, fikk lov å komme hjem til kontaktpersonen og treffe denne Brian. De hadde vært på et av hans foredrag i Stockholm, men hadde regnet med at det hele kun var en vill historie, og ble derfor meget forbauset da denne Brian kom inn. Alle deres mange spørsmål ble nesten blokkert av forbauselse forteller han. Men de fikk dog fram et spørsmål om hvordan ufoene kunne foreta voldsomme kursendringer i stor fart…Brian beskrev da det han kalte differensiert gravitasjon - eller styrt/delt gravitasjon. Altså et eget grav.felt for skipet og mer rundt dette som ikke refereres her.

De - skeptikerne -  hadde hatt en masse spørsmål "klare" men fikk altså ikke summet seg til å få fram andre i løpet av de 40 min. som Brian var der - for han forlot dem da det ikke var flere spørsmål... forteller han.

Ellers mener kontaktpersonen at mange av de mange påståtte kidnappinger som "de grå" får skylden for - skyldes "innslag" i bevisstheten fra visse genetiske programmeringer som ligger igjen etter at utenomjordiske gen-eksperimenterte med jordmennesket i fjern fortid. Altså at visse ytre omstendigheter aktiviserer disse genetiske programmer. Han bekrefter også at de hemmelige millitære coverups er reelle - og er "farlige greier" - noe som vel ingen belest og orientert skulle behøve å betvile.  Sier han selv ikke kjenner til negative romfolk - og at skal man få tilgang til romfart så kreves at et visst åndelig/moralsk stadium er nådd. At man først kan beherske dette når man har utviklet den åndelige kjærligheten. (Det samme sies i det telepatiske stoffet som Gabriele von Wurzburg har mottatt i tyskland)

* * *

Ellers forteller han at han stadig får nye forespørsler om foredrag rundt om i Sverige - og mange mennesker kommer også hjem til ham for samtaler og veiledning. Han hjelper mange mennesker uten økonomiske motiver (han har tross alt fulltidsjobb på dagtid (2002)) - og derfor sier han også at han blir "uglesett" fra mange hold - alt fra "pengehealere" til gammel-religiøse grupper.

link til lyd samtaler med denne personen i jan.2002- mp3 - dårlig lyd- spes. i begynnelsen pga dårlig kasettspiller.

se ellers nederst på https://ufoarchives.blogspot.com/2016/06/
og
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=62174


 

senere fikk jeg i email denne vakre visdoms-teksten under sendt fra kontaktpersonen - på oppdrag fra Cosy...   han skrev: Läs texten högt  så kan ni känna den speciella vibration  som finns då man läser detta.

Talar vågen, talar vinden, talar träden, talar luften.
Viskar till dig om du lyssnar, sällan hörda hemligheter:

Allt är ett, och du hör samman, med det minsta i det största.
Vågens syster, vindens broder, är du - även om du glömt det.

I dig själv kan du finna, svaret på den stora gåtan.
Om du söker får du veta, varför du är här.


Du kom hit från fjärran stjärnor, lång var vägen, stort var mörkret.
Föddes åter in i världen, för att leva och för att lära.

Ny som gryningsljusets strålar, ändå bar du all tids kunskap,
djupt förborgad i ditt inre, oåtkomlig för din vilja.

Du har gått den dunkla stigen, famlat hjälplös genom diset,
inte vetat, bara undrat, varför du är här.


Steg för steg har livet fört dig, närmare det klara ljuset,
och du börjar långsamt ana, det du vetat hela tiden:

Genom världar genom tider, följande den stora planen,
allt du sår, det skall du skörda, för att lära - för försoning.

Ingenting beror på slumpen, du har själv bestämt ditt öde.
Allt som sker dig kan berätta, varför du är här.


Vågen, vinden, träden, luften, talar till dig när du lyssnar.
Moder jord berättar sagan, om ditt ursprung, om din mening.

Allt är ett, och du hör samman, med det största i det minsta.
Född av stjärnstoft, följd av ekot, av det fjärran ohörbara.

Dina armar famnar jorden, fyllda av oändlig kärlek.
För att lära, för att älska, därför är du här.


linker:

en annen svensk ufokontakt; Richard Höglund (1913– 1977)    |    Ante J.kontakten

Hoved-storyen 

ufo-crash in remote Sweden with the pilot surviving in mid 50s

Min hovedside

min Rampaside

et bilde fra okt94, der han viser fram situasjonen med ufo-overflygningen over hans Amazon ved flyplassen den 12.okt-79, som ble begynnelsen til de fysiske kontakter. (bildet er fra art. http://ufoarchives.blogspot.no/2016/06/field-investigation-in-sweden.html )