2013-11-12 18:04Jane-Lyzell

Jag tror jag kan påstå att jag är det mest undersökta fysiska medium som detta land någonsin frambringat.... Jag har blivit instängd, bunden, min mun har förseglats och fått munkavel, jag har surrats och hållits fast och trots detta har rösterna fortsatt att komma med sitt budskap om evigt liv"

 

 

"Leslie Flint"- Oberoende direktröst medium!

Ett av världens genomtiderna Största och framgångrika fysiska medium!

Han föddes 1911 och trots en svår uppväxt som skulle ge vilken modern barnpsykolog som helst mardrömmar,klarade hans sig ifrån vare sig neurose, psykoser eller extrem nevositet och såg sig själv vid 59 års ålder som en Lycklig man.

När hans bok skrevs "Röster i Mörkret" där mycket av det jag skriver är hämtat ifrån och tack vara Håkan Björklund(en vän) finns den nu utgiven även på svenska,

se länken lägnst ned! (rekomenderar alla som är intreserade av fysiskt mediumskap läsa boken)

Leslie passerade till andra sidan den 16 april 1994. 83 år gamal.

Runt år 2000 Stiftade jag själv bekantskapen med Leslie flint i en fysisk seans här på Ramsbergsgården- hans andliga jag kom i oberoende direkt röst från andra sidan,

Igenom ett av vårt tids största medium Colin Fry.Jag blev då informerad om att jag själv hade samma gåva som Leslie och jag till ochmed som han skulle kunna vara vaken samtidigt.

En ära och jag kände mig manad utveckla min gåva efter detta - vilket jag nu gör!- efter detta fösta möten fick jag äran tala fler gånger med Leslie Flint och känner en ära var gång!

sista gången jag talade med han var 2011 (om jag mins rätt) Leslie är en ömjuk rakryggad man med värderingar som stämmer bra överens med mina egna!

Min egen utveckling sker i ett seansrum här på gården uppkallat efter Leslie Flint.:-)

En man som känner Leslie bra är George Cranley en vän till mig som jag för övrigt arbetat i hop med under många år här på Ramsbergsgården.

George är en fantastik föreläsare av alla sina upplevelser med dåtidens stora fysiska medium - jag väntar med stor spänning på hans självbiografi och den kunskap han har om fysiskt mediumskap. Han berättade många fina upplevelser han haft med Leslie flint och hans fantastiska oberoende direkröst seanser.

Att komma till Leslies seanser var som att ha en trevlig pratstund med sina nära o kära som hade gått över tidigare- en fantastisk upplevelse - lyssna själv i länken nedan :-)

Straxt innan Leslis övergång blev Colin ombedd hålla en fysiskt mediumskaps sittning för han- och Leslie kunde hålla en kommunikation med sina nära o kära själv igenom Colins mediumskap.

När Leslie var 18-19 år kom han först i kontakt med den spiritualistiska rörelsen och började intresera sig för att bli ett fysiskt medium det började med lite olika utvecklings cirklar,

som inte var så mycket att hänga i julgranen så att säga - men till slut fick han tag på dedikerade sitters utan ego - och det tog ungefär 7 år innan rösterna kom. Han berättar själv ,

i en intervjuv hur människor kom och då ingenting hände - gick de ur cirkeln - de hade inte tålamodet sitta i kärlek, tillit och tålamod - men till slut hittade han en dedikerad grupp!

Något år innan han satte sig för utveckling och orsaken till att han satte sig för det. - så fick han själv ett claivoyant medelande på en av sina första seans av medium Mrs Annie Johnson beskrev att hon såg omkring Leslie en arab och Leslie var fundersam- han kände inga araber och vad ville han Leslie?

Mediet fortsätter ; han är igentligen inen arab utan någon som klädde sig som en- vilket senare,visade sig vara den berömnde Stumfilmstjärnan Rudolf Valentino

(.Rudolf hade själv stort intresse i det andliga och undersökte detta själv under sin livstid!.)

Mediet förmedlar från denna arab att han ville att Leslie skulle utveckla sig till medium för att "tjäna mänskligheten".och mediet talar om för leslie att han kommer bli ett mycket berömt medium.Leslie tyckte det var tokigheter och skakade av sig hela händelsen :-) Han fick även en annan hälsning som beröde han djup som blev upptakten till att han började söka mer - vad var detta med spiritualism? och han lyssnade och undersökte saken vidare - han bevistade alla seanser som han kom över och såg många arbetande clairvoyanta medium och det var inte så många som imponerade på honom på ett posetivt sätt. Det var faktiskt bara i några fall han kunde medge att det rörde sig om en medial gåva, Alltför många medium tycktes han fiska efter information från de människor de valde ut för att sedan, när de fått fram en viss information, ge den tillbaks som ett medelande från den döde .

- det var inte långt ifrån att leslie ville ge upp detta efter att ha lyssnat till dessa bedrägliga medium - men då mindes han några få - som verkligen gjorde skillnad och själ för sitt namn som medium. I samma veva blev han erbjuden sitta med i en cirkel för att undersöka den information han hadde fått av en kvinna som hört hans medelande om hans gåva och på kvällen

När Leslie kommer hem står ett brev på spiselkransen i köket , adresserad till han ifrån Munchen tyskland. En kvinna skrev på knaglig engelska , att hon suttit regelbundet i en hemcirkel under några år och hade fått ett budskap igenom cirkelns medium från en ande som kallade sig Rudolf Valentino. Denna ande hade givit henne Leslies namn och adress i England och bett henne skriva till honom och säga att;

han hade försökt få kontakt med Leslie genom olika medium under en längre tid utan några större framgångar. Budskapet han ville ge Leslie var att han ville att han skulle utveckla sin medialitet för att kunna hjälpa sina medmänniskor.

Leslie stod förbluffad en lång stund i köket och läste brevet om o om igen- Ja så började hans utveckling som sedan varade i många år i tjänst för andra !

Han skriver själv i bokens första kapitel;

Ja är ett medium och har den sällsynta gåva som är känd som oberoende direktröst. Jag talar inte i trans och jag behöver inga trumpeter eller andra attiraljer.

De dödas röster, som talar direkt till sina vänner eller släktingar är lokaliserade till en plats något ovanför mitt huvud och lite åt ena sidan. Det är objektiva röster som seansdeltagarna kan spela in på sin egen bandspelare för att senare spela upp privat i sina hem.Ibland åstadkommer de som talar från andra sidan graven bara en viskning, hes och ansträngd, medan de vid andra tillfällen talar tydligt och flytande med röster som kan kännas igen som deras egna när de levde.Även efter trettiofem år av mediumskapet förstår jag inte helt de förutsätningar som gör att fenomenet varierar på deta sättet.

 Jag vet jag lärt mig mer av livet, om människor, männskliga problem och om känslor, genom att sitta i mörker mer än jag någonsin kunde ha lärt mig på något annat sätt, och att de som har lärt mig detta är personer som betraktas som döda för denna världen men lever i nästa .

Han säger också;

"Jag tror jag kan påstå att jag är det mest undersökta fysiska medium som detta land någonsin frambringat.... Jag har blivit instängd, bunden, min mun har förseglats och fått munkavel, jag har surrats och hållits fast och trots detta har rösterna fortsatt att komma med sitt budskap om evigt liv"

George C. frågar i en intervjuv - du har tillbringat en stor del av ditt liv bokstavligen i mörker, hur känner du om det nu?

Det finns bara ett svar, och det "är" mitt liv, som har givits för att hjälpa mänskligheten, för att ge tröst ur synvinkeln att döden inte är slutet, att den person de har känt och älskat fortfarande existerar och ibland  kan de komma nära dem, och att de en dag kommer att träffas igen på den andra sidan av livet, därför är allt mitt eget tyckande om att sitta i mörkret, oviktigt.

Jag själv hoppas på att åter se Leslie Flint fler gånger och lära ifrån hans kunskap- för dig som vill lära mer om Hans farsinerande liv- rekomenderar jag boken "Röster i Mörkret"

som du kan/kunna? köpa här ; http://www.regnbagsforlaget.com/roster-i-morkret-mitt-liv-som-medium.html

och för er som vill läsa mer på nätet och höra dessa oberoende direktröst inspelningar - titta här ; http://www.leslieflint.com/index.html
og /eller søk på youtube om ham.

Artickeln Skrivet av Jane Lyzell /Ramsbergsgården

KOPIERT FRA https://spiritualism.ifokus.se/articles/52825f87ce12c45644006f78-leslie-flint-oberoende-direktrost-medium

(kommentar rune; det som skjer slik jeg oppfatter det, er at det blir materialisert - via hjelpere - en KOPI av de  fysiske stemmebånd ut fra den eterisk/astrale "originalen" - som brukes til å sette lydbølger/lyd/tale ut i rommet.)

*
link  på den svenske utg av boken  her
(+ svensk lydbok utdrag og hele i lyd her )
 eller prøv bruktsøk på denne boken)
pris var ca 130,00 kr pr 2013