Diverse tidløse foredrag innen Martinus Kosmologi 

NEW! - link to lecture in english about Martinus Cosmology

symbolet betyr at disse filer er lydfiler i formatet REALAUDIO og disse foredrag krever nedlastning av avspilleren REAL PLAYER fra http://www.real.com/ -  se link for nedlastning nederst på siden her om du ikke har denne installert allerede. Ved å klikke direkte på den blå teksten kan en høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Ved å klikke direkte på RA symbolet hører en foredraget med RealPlayer. Ved å trykke på MP3 kan en høre foredraget på en iPad eller i en annen MP3 spiller. En kan også laste foredraget ned i MP3 format.


 

"THE ROAD TOWARDS THE LIGHT" - Ole Therkelsen from 27.7.2004   MP3

"LIVSMYSTERIET OG TALSYSTEMET" - Ole Therkelsen fra 27.7.2004  MP3

  "KOSMOLOGIEN, INSTITUTET OG CENTERET" -  Ole Therkelsen fra 25.7.2004  MP3

***

"Verdensfredens skapelse" -foredrag basert på Martinus kosmologi av Ole Therkelsen (19.7.88)   MP3

"FREMTIDENS EKTESKAP"  foredrag med OLE THERKELSEN der han kommer inn på årsakene til de mange skilsmisser og ekteskapsproblemer – sett i lyset av den åndelige forvandling av mennesket – alt sett i lyset av MARTINUS KOSMOLOGI  MP3

"KJÆRLIGHET TIL VÅRT INDRE UNIVERS" - foredrag med OLE THERKELSEN om vår kropp som et levende mikrounivers, og nødvendigheten av den rette mentale og fysiske føde, for at alt skal være i harmoni – alt sett i lyset av MARTINUS KOSMOLOGI  MP3

"Mental Suverenitet" - foredrag av Ole Therkelsen (6.7.89)   MP3

 "Universets Melkeveier" - Ole Therkelsen (31.8.88)   MP3

 Ole Therkelsen: "Et nytt livssyn" (3.7.88)  MP3

 Ole Therkelsen: "Den Nye Verdenskultur" (21.7.89) – fra Martinus beskrivelser om den gradvise dannelsen av en ny, virkelig MENNESKELIG verdenskultur her på Jorden.  MP3

 "VENN AV LIVET" - foredrag med OLE THERKELSEN som forteller om hvordan man ved hjelp av den kosmiske forståelse kan se at livet er en eneste stor læremester og hvordan man kan lære å se at alt i livet fører fram til å se at ”alt er såre godt”.  MP3

 Ole Therkelsen: "Lyset i Mørket"(25.11.96)" – om hvordan vi i denne tid kommer til kort med vår fysiske kunnskap – der PERSONLIGE KRISER snart tvinger mennesket til en dypere søken i sitt indre.  MP3

 Ole Therkelsen: "Mikrokosmos og Føden"  MP3

 Ole Therkelsen:"Fiender og Fiendeskab" - holdt ved Odense Martinus Center den 14.2.94  MP3

 Ole Therkelsen: "Den Ideelle Føde"  – nødvendigheten av å legge om kostholdet – og reaksjonene og betydningen av dette for å leve et liv i sunnhet og harmoni.  MP3

Om FØDEN OG MIKROKOSMOS – Ole Therkelsen på RADIO-LOTUS den 8.9.88   MP3

KRAFTEN I POSITIV TENKNING – foredrag Ole Therkelsen. Positiv tenkning som grunnlaget for god helse og harmoni.   MP3

  Ole Th. fra 3.12.87: "Døden - livets største overraskelse" om dødens overgangsproblemer til livet på den andre siden   MP3

Ole Th. fra 27.9.99: "Følelse og Intelligens" - inneholder mye mer enn denne tittel skulle tyde på.  MP3

Ole Th. fra 27.10.84: "Veien til harmoni og livslyst"  MP3

Ole Th. fra 15.2.99: "Bankkontokultur og Gavekultur"  MP3

Ole Th. fra 12.7.95: "Tanke-Ernæring": om betydningen av å kontrollere sine tanker som grunnlaget for en god fysisk og psykisk helse.  MP3

Ole Th. fra 2.8.98:Tallsystemet (og livet): om tallsystemets kosmiske eller dypere analyse  MP3

Ole Th. fra 27.10.87: Fred og indre balanse  MP3

Ole Th. fra 11.7.95: "Den Hellige Ånd" (kosmisk bevissthet): om hva dette begrepet betyr i kosmisk belysning  MP3

Ole Th. fra 2.7.2001: "Verdenslogik og Lokallogik"  MP3

 foredraget over går gjennom symbol 18 som du kan få opp ved å klikke her  

 foredraget over går også gjennom symbol 16 som du kan få opp ved å klikke her

foredraget over går også gjennom M-art. "brev til en syg" som du kan få opp ved å klikke her

Ole Th., Sven Åge Rossen, Mary McGovern og fler fra 11.8.1990 i "Radio Lotus" - generelt om Martinus sitt verdensbilde og hans forfatterskap  MP3

Ole Therkelsen  i "Radio Lotus"1.4.88 -  om betydningen av Påsken i lyset av Martinus' verdensbilde  MP3

Ole Therkelsen svarer på spørsmål fra tilhørere  MP3

Ole Therkelsen Fredsvitenskap  MP3

Ole Therkelsen Getsemane  MP3

Ole Therkelsen  Om polforvandlingen (fra Radio Lotus)   MP3

"Himmelrikes Rike" privatopptak av Martinus foredrag fra Jønkøping 1968  MP3

Samtale med forfatteren Per Bruus Jensen: Om MENNESKERIKETS SKAPELSE  MP3

Samtale med forfatteren Per Bruus Jensen: Om MENNESKETS FREMTID HER  MP3

Martinus-eksperten Per Bruus Jensen forteller - ut fra samtaler med Martinus - om skapelsen av et fysisk-materielt virkelig MENNESKERIKE - som er forutsett komme etter at den pågående KRISE i den GAMLE VERDENSKULTUR - som bygger på dyrerikets prinsipper - har skapt et reelt ønske om en helt ny verdensordning.   MP3 

KLODENS KRISE I ANMARSJ. ”Martinus-eksperten PER BRUUS JENSEN forteller – ut fra samtaler med MARTINUS – om den pågående krise på jorden. PBJ var under en tiårsperiode Martinus sin personlige sekretær og fikk i denne periode masser av opplysninger som ikke er skrevet i Martinus egne verker  MP3

  Norsk gjennomgang  av hovedinnholdet av første bind av Martinus hovedverk "Livets Bog" i lydformat - (opplesning fra Runes studienotater fra LB - norsk språk)    MP3

kort om "sykdom og tankekraft" basert på Martinus Kosmologi   MP3

kort om "mennesket og livskraften" basert på Martinus Kosmologi   MP3

kort om "unaturlig tretthet" basert på Martinus Kosmologi   MP3

noe om verdenssituasjonen basert på Martinus Kosmologi  MP3

Martinus foredrag med JOHN BRULAND - bl.a. om jordens karma sist i foredraget
             fra sept.1988 i Oslo
  MP3

INGRID OKKELS SINE FOREDRAG opptatt på "codanhus" i HJØRRING
fra 10/10-85:"kernefamiliens oppløsning"
opptatt på bånd av øivind ø.  MP3a

Ingrid forteller om sitt møte med MARTINUS på 40-tallet i intervjuform - innspilt ca 1988 MP3

Foredraget "LIVET I DE ÅNDELIGE VERDENER" - på "codanhus" i HJØRRING den 2/10-86 MP3

SAMT om bl.a.BØNN fra foredrag i ÅLBORG den 4.4.84  -Tittelen var om FORBINDELSEN TIL GUD OG DEN ÅNDELIGE VERDEN. MP3

FOREDRAG MED CARL V.HANSEN 
Mennesket og Universet (åndsvitenskapelig- om ikke direkte M-relatert) MP3

OPPLESNING FRA MARTINUSBOKEN: "veien til PARADIS" her delt i to deler. DEL1 og DEL2 MP3

OPPLESNING FRA ET AVSKREVET MARTINUSFOREDRAG: "åndelig selvmord" MP3

Opplesning fra Martinus-boken "Pinseglans over livet" MP3

Opplesning fra Martinus-boken "Blade af Guds billedbog" MP3

Del2 av Opplesning fra Martinus-boken "Blade af Guds billedbog" MP3

Opplesning fra Martinus-artikkelen "kristus og verdensbilledet" MP3

Kosmologiforedrag med Tage Buch - "JORDENS SALT" MP3

Kosmologiforedrag med Tage Buch - "HVA ER SANDHED?" MP3

Ole har nå egen side der man kan høre/laste ned enda flere foredrag på http://www.oletherkelsen.dk/Oppdatert Juli -2014

 Last ned Real Player her for  Windows  eller  Linux