English/Norwegian

"As a vibrant wave of Light, the Seven Sisters may appear as a guiding link to higher wisdom.
As they shine down to you with brightness, comfort your eyes, ease your minds
and release your knowledge - you will again remember who you are."

    "TIL VÅRE EGNE KOMMER VI TILBAKE FOR Å FORBEREDE EN PLATTFORM FOR LYSETS UTBREDELSE"
    

Ikke bare blir jorden overvåket av romskip bemannet med mannskap fra andre planeter/dimensjoner, men deres representanter lever iblant oss. Dette er lysarbeidere fra høyere utvilklede sivilisasjoner, som er født i jordiske legemer. De er her for å hjelpe oss og har kommet med spesielle oppgaver i en spesiell tid. Det er angitt et tall på rundt 144000 lysarbeidere fra Ashtar Kommandoen spredt rundt omkring på jorden for å bistå i overgangen til den 5. dimensjon. Mange av disse har imidlertid glemt sin opprinnelse, og dermed også hvorfor de er her. I disse tider foregår derfor en oppvåknings- og bevisstgjøringsprosess.

Nettverksarbeid - kommunikasjon - er av vital betydning for lysarbeidere, hvis formål er å etablere bånd til andre med felles hensikter og gjøremål. Mange bor eller lever kanskje forholdsvis isolert med sin søken, sine tanker og interesser, og det er av positiv betydning å kunne dele - utveksle kunnskap og erfaringer. Dette gir bredere utsyn; en større oppmerksomhet overfor hva som forgår rundt en og rundt andre. Alle har egne evner, kunnskaper og ekspertområder. Du har selv valgt å gi av disse som dine opgaver er knyttet til.

"Din misjon på Jorden på dette tidspunkt er å bli hva du virkelig er. Når du erindrer hvem du er, vil du vekke i andre minne om hvem de er - -
Du er Starseed. Du er Starseed. Du er Starseed. Dette betyr at kodet i dit vesen er den magiske kraft og velde til himmelens stjerner. Leser du dette er det fordi du er et lysvesen som har kommet til jorden på dette tidspunkt for å være i en fysisk form for å assistere menneskeheten gjennom den tid for fødsel som hurtig nærmer seg - da Jorden vil stige i vibrasjon og løftes inn i en ny harmoni - -"

Fra 'Stjernefolket blandt oss' av Knut Aasheim