Nytt møte med våre venner fra Venera.

01.11.07. via "medium i Molde"

 

 

 

 

Etter en høflighets innledning begynner han å snakke.

"vi har registrert at du liker å ta video og bilder av oss, at du har ganske mye av det, og at jeg går rundt med kamera nesten over alt .

Jeg behøver ikke ta så mye mer for dokumentasjon, men at jeg kan ta for min egen skyld, hvis jeg liker å fotografere.

De føler at de har fått god kontakt med meg på mange plan og det vil de vi skal fortsette med.

det er på tide å gå videre, med å utvikle kontakten og mine evner til å kommunisere med dem.

og at det er budskapet som teller, ikke så mye bildene , for det er så få som ser noe annet enn lyset på dem.

Bortsett fra noen få.

sånne som du som ser moe annet, de vet at jeg ser de godt og at det har jeg gjort lenge og likedan at jeg føler deres nærvær ved mitt hus og når jeg sover

De skal prøve å bli mer synelig. Den mer normale frekvesen for oss.

Men de vil ikke skape uro. Han ville ha møtt meg personlig men det har vært vanskelig .

Deres nærvær er ikke akseptert av så mange .

Det skaper vanskeligheter for mange, spesielt i forhold til deres tro.

Han sier at han vil prøve å ordne det slik at vi møtes og snakkes personlig .

Jeg spør om han er fysisk for det meste, og det er han mesteparten av tiden, bortsett fra når han må gjøre seg usynlig av forskelige grunner, men det er ikke vanskelig for dem.

Jeg spør hvor mange farkoster de er når jeg fotograferer dem,

han svarer på det meste er det fem- i området ganske mange,

og vanskelig å si da det kommer stadig flere etter hvert .

Hvor er dere på dagen og når det er lyst?

-oppe i basen for det meste, som ligger langt ute i atmosfæren eller godt kamuflert i skyene , eller har farge på fartøyene som himmelen .

Etter min vurdering bli dere oppfatet som enten lysfenomen eller stjerner , bruker dere det som kamuflasje ?

- ja da det er helt nødvendig da det er så mange som er ut etter oss for å få tak i teknologien, etter hvert som vi blir eksponert og kjent hvor vi er.

Lyset som dere flytter rundt på underfarkosten, er det en måte å kommunisere på ?

-Ja mellom farkostene.

Er farkostene inndelt i felter som kan lyssettes på hele på hele farkosten?

-ja

Kan farkosten skifte form, fasong ?

-nei men det kan se sånn ut og det skapes illusjoner om det.

Om han har rødt, gult blinkende lys?

- det har han og han reiser rundt til de forskjellige "kolonier"-

som er spredt rundt over hele jorden, da han er lederen, han er innom her til tider for å holde kontakten .

Var du med til sverige og Danmark nu i sommer ?

-ja , men ikke hele tiden, de var på skift.

tre stk var med fra mitt distrikt, men de andre holdt til i de forskjellige områder, som jeg var på.

Hva er hovedforskjellen på dere og oss, rent anatomisk. Og biologisk?

-De er stort sett som oss -de har lengre livssyklus en oss, og kan bli opp til 150år. De har knekt Aldringskoden og derav de sykdommene vi sliter med; kreft.

De kan bestemme selv når de vil dø. En slags aktiv dødshjelp, når de er trøtt av å leve.

Jeg spør om de har bein? han sier på en måte han kaller det knokler -det har en annen struktur.

Lettere, for å oppholde seg i rommet, hvis vi skulle hatt det samme, så hadde vi hatt problemer å holde opp kroppen; dersom vi skulle ha reist direkte fra vår planet og stått oppreist og gått på jorden .

De har en gammel kultur, han har levd gjennom gjenfødes siden 1360000 år.

Til å begynne med syntes han at vi hadde en rar form for humor - de lager aldri humor på sykdom og død.

etter vært har han forstått mer av det vi kaller for galgenhumor. Og forstått hvordan det har med overlevelse å gjøre, og har fått litt mer sans for det .

Han sier vider at det fødes som regel kun et barn (pr.par), mens vi har flere, det har litt å gjøre med at de har knekt aldrings koden.

 

På spørsmål om healing i forhold til kreft og andre dødelige sykdommer, om det forstyrrer livssyklusen? -sier han at vi skal bruke våre evner å utvikle dem.

noen er født med dem, mens andre kan utvikle dem, som du - men min oppgave i forhold til dem er hovedsakelig å spre kunnskap om dem og deres budskap .

På spørsmål om øyefarge har noe med hvor vi kommer fra, sier han at det er i sjelen det ligger, og blir ført videre, ikke kroppen .

Så snakker han om kamuflasje igjen og sier at de kan opptre som vanlig fly med lyd, som gir kondens striper etter seg, -de er som regel litt tykkere og mer ullaktig.

når de kollidere med en vanlig sky, kan det sees ut som det snør i små mengder.

det er ikke meningen.

De kan skape skyer å dekke seg til med og lage mange forskjellige formasjoner .

De kan også skape andre illusjoner.

på klare dager kan de kamuflere seg med skifte farge under til blått

På spørsmål om de leker med meg når jeg fotograferer, ved at de forsvinner og kommer tilbake på samme plass?

-det er kontakt skapende, det er som du leker med barn og gjemmer ditt ansikt bak hånden din, og ser frem igjen og sier "titt dei" - på samme måte .

 

Spørsmål om kornsirklene; Hvem lager de, og Hvilken hensikt har de?

Vi, og fra andre planeter . Han har selv vært med å lage dem, en del av de,

for å vise verden at de finnes og for å få ut budskapet, kommunisere.

Han sier de er lette å lage.

Alt har en magnetisme i seg, magnetisme er nøkkelen til mange ting .

Korn er et lett material å jobbe i. Mange er laget i løpet av en halv time og kortere.

De forestiller alt fra DNA profiler til forskjellige solsystemer, avansert utregninger til mer enkle ting som chakra punkter .

Jorden har sendt ut en rakett med spørsmål ut i verdensrommet som vi har svart på i kornsirkler- det er bare så få som har kunnet tyde dem og gjort seg nytte av det.

Bare 65 prosent som har sett dem tror det er liv på andre planeter. Kun 4 prosent tror at de er her. De aller fleste tror de er menneske -lagde, og det er veldig synd- da det er veldig mye Informasjon i dem, som kan være til nytte for mennesker.

vi får komme litt mer inn på dem en annen gang

Jeg spør han om er det noen fra andre planeter som tar kontakt og som holder til i mitt område.

Det er kun de jeg har kontakt med, men det er også farkoster fra andre planeter som besøker området jeg er i, fra pleiadene- som han har kontakt med og som de samarbeider med.

Han sier videre at med tiden skal også jorden inn i det samarbeidet .

Spørsmål fra Rune Øverby hvor han får sine impulser fra; hvilken planeter?

(Rune var innom Magne i forb.med et ufoforedrag i Kr.sund i okt07- noen dager før Magne skulle besøke dette mediumet, og lurte da på om det var spørsmål som skulle fremlegges for "dem" via mediumet).

"Det er en misforståelse at impulser kommer fra særlige.

Han er som en radio som fanger opp signaler fra mange Stasjoner, han har hatt det slik siden fødselen, vi har vært i kontakt med han, det vet han.

Det meste han skiver og formidler, er korrekt, bortsett fra noen få detaljer, men det er uunngåelig, det er vanskelig å få med seg alt. Det er fint at så mye er samlet på et sted

*

Vi har registrert at du prøver å vise andre oss, og video og foto av oss, der de aller fleste kun ser lysene av oss, men deriblant har du utviklet en slags synskhet, kan se og oppfatte det de andre ikke kan,

-du kaller det å se og oppfatte andre frekvenser.

deri ligger din frustrasjon og det må du venne deg til.

-andre som Rune og en del andre oppfater det på en annen måte, dere er ulikt utrustet, og dere skal utfylle hverandre, derfor er det viktig at dere holder kontakt med hverandre .

Jeg sier, at sist vi snaktes, nevnte du at jeg for lenge siden hadde skrevet kontrakt med dem - da jeg ble sendt til jorden, hvor kommer jeg da fra?

Du kommer fra Venera, de syntes det var litt rart at noen ville gå ned i utvikling.

Men du hadde vært veldig opptatt av jordens lidelse og død, og av livet her på jorden.

Derfor valgte du å bli gjenfødt på jorden som menneske, du hadde levd i 1060000 år på venera.

Gjennom gjenfødsel og 2000 på jorden . Det er veldig sjelden at individer vil gå ned i dimensjon , kun 4 stykker har gjort det fra venera, som har gått til jorden-

Derimot er det mange flere fra pleiadene -de aller fleste vill gå opp i dimensjon.

Derfor var det lett for deg, og se og ta dem for det de var, og bruke deg som kontaktperson .

De begynte å holde øye med jorden på 1400 tallet og hatt oppsyn med oss siden.

For å følge med utviklingen.

Jeg takker for en oppklarende og en fin samtale, han ønsker meg god tur hjem .

vi sees snart .

***

Jeg vil si til dere som leser dette at skulle du være så heldig å oppleve dem, så har dere ingen ting å frykte, snarere tvert i mot.

Jeg ser på dem som våres nærmeste venner og allierte, i overgangen til de nye dimensjoner der Kjærlighet, nestekjærlighet og respekt for alt levende står høyt.

Lykke til inn i fremtiden.

Hjertelig hilsen "Veneras venner".

M. I .