Fra nytt brev med rapport om en ny "forbindelse" i mars06- mottatt via en annen medial person sier han pr.tlf.

UNIVERSET OG DETS MANGE MYSTERIER

Man kan kalle det så mangt. De velger å kalle det for energier. Finnes i så mange ulike former og nivåer, synlige, men for det meste opererer de usynlig. Som til tider viser seg og sier "her er vi". Våkne opp av dvalen! Det finnes sider i oss, utenom den materialistiske og kroppen; "huset" vi bor i.

Det er på tide å tenke på mennesket som en helhet, med kropp og sjel. Der også sjelen trenger næring.

Det er den skapende, kreative delen i oss, som er den VIKTIGSTE delen. Der også universet er med, om vi vil det eller ikke. Den delen som er med å skape likevekt, harmoni og balanse i våre liv.

Det er viktig at vi stopper opp litt og lytter til kroppens mange signaler, og lærer oss selv å kjenne etter. Vær ikke redd for stillheten!

Hva er det vi vil med våre liv? Mennesket er et veldig flott instrument, som forteller selv det aller meste. Det gjelder bare å lære oss å stole på oss selv og våre kunnskaper og hva kroppen og sjelen egentlig sier.

Vi mennesker har en tendens til å lage det så komplisert og vanskelig, når vi egentlig kan se enkeltheten i det å være til, her på jorden. Å våge å finne frem til det indre barnet i oss. Finne tilbake gleden i livet.

Det finnes så mange positive energier der ute, som bare venter på å slippe til i våre liv, bare vi våger å tro at det finnes noe annet enn bare det vi kan se og ta på. Ganske enkelt slippe taket og våge å leve.

Vi lever i et univers: som vi mennesker kan se på, som her nede på/fra jorden, og dets aktiviteter der ute i himmelrommet. Mens derimot, fra våre venner der ute, er det et univers der alt henger sammen.

Der alt er like viktig, fra den minste mikroorganisme til de største planeter. Der også mennesker og våre aktiviteter hører sammen. Så derfor er det viktig at vi er med å samarbeider for å få universet til et bedre sted å være for alle, synlige som usynlige verdener. Der respekten for individet og alt levende er viktig og avgjørende for vår eksistens.

Det blir mye snakk om ytringsfrihet, hvor viktig den er, men ofte glemmes respekten og toleransen for individet. Vi har ikke rett til å dømme eller fordømme andre. Vi har alle ansvar for våre liv og utformingen av det, og et stort ansvar for våre omgivelser.

Vi vet hva som er riktig og galt, hvis vi lytter til det indre i oss. For alt "det gale" vi gjør slår tilbake på oss selv, før eller senere. For alt vi sier og gjør, blir sett og hørt, selv om vi er ute i ødemarken.

Du spør hva kan jeg gjøre?

Det er ikke så mye som skal til: et lite nikk, et smil, et vennlig ord, en hjelpende hånd til de vi møter på vår vei. Små ting, som betyr så mye. Uforpliktende handinger. Som gjør oss selv så godt og lyser opp vårt indre. Men alt må gjøres av kjærlighet, ikke av plikt.

Du ikke det du ikke vil.

Det er så mye som rammer oss mennesker, som sykdom og lidelse, som vi må gjennom.

Det er vanskelig å forstå hvorfor: mesteparten er for at vi skal lære av det.

Som er med å heve vårt bevissthetsnivå. Hele livet er en læringsprosess.

Du skal vite at du ikke er alene, noen er med deg på veien. Det er bare å spørre om hjelp, om børen blir for tung, så får du hjelp, hvis det er til det beste for deg. Men mye må du mestre aleine, for å komme deg videre på vegen.

 

UNIVERSET OG DETS MANGE MYSTERIER - DEL 2.

"De" har et samfunn som er oppbygd utifra individets bevissthetsnivå, ulike skoler ut fra ulike nivå og områder, med forskjellige sjefsposter, regjering, lege korps, osv. Viser med en trappeskala de forskjellige nivåer de arbeider ut fra.

De er nøye utvalgt til de ulike posisjoner, oppdrag de har, ut fra hvilke egenskaper og nivå det enkelte individ har. Der det samarbeides på alle plan.

Et samfunn som virker knirkefritt, uten ord om makt og styrelse. Ikke som her på jorden, der en sjef bestemer over de ansatte.

De er alle i vekst, der alle har sine guider/hjelperer - vegen til et høyere bevisthetsnivå, der alt regnes som energier, og er en del av universet.

SPØRERUNDE:

Har det vært med mennesker ut til bebodde planeter?

Ja

Har derre landet her på jorden?

Ja

Er det individer fra deres planeter som vandrer rundt på jorden blant oss mennesker?

Ja, og de er også inkarnert blant dere.

Hva spiser dere? hva slags næring?

For det meste er det grønt, små grønne blader.

Noe jeg også har fått, da jeg har vært oppe å blitt renset. Sier han!

 

Han sier videre at vi sitter i våre små bobler, beskyttet av tiden her på jorden. Vi behøver ikke noen klokker, men lærer oss å gå etter den indre klokken.

Han sier videre at jeg har skrevet en kontrakt med dem, da jeg dro ned hit på jorden, om at jeg skulle hjelpe dem med å spre kunnskap. Som de skulle gi meg -

Både gammel og ny kunnskap på ulike nivåer.

Som jeg skulle bruke til å dra med meg andre, for å heve vårt bevissthetsnivå.

hans mail er MAGNEalfakrøllOPPDALdotCOM  -og kan kontaktes for evt spørsmål/mer info - alt.på tlf 91186796)