artikler med noe

av det samme

tema:

Fra boken

REISEN TIL VIRKELIGHETEN

Forfattet av Anne Lofthus Solheim

(Gyldendal 1997- isbn82-05-24556-8)

bildene gjengitt her er ikke fra boken - men fra Gilbert Williams visjonære kunst bortsett fra det siste der kunstner er ukjent

"Jeg døde i slaget ved Somme"

Lobsang Rampa om DØDEN OG TIBETANSK KOSMOLOGI

fra boken EN NY TIDSALDERS FØDSEL

 

Det er skrevet mange bøker de siste år som er framkommet etter at personer på Jorden har hatt mer eller mindre bevisst kontakt med overfysiske verdener. Særlig i USA er det utgitt mange slike bøker - men de relativt få av tilsvarende bøker som har "kommet igjennom" her i Norge står på ingen måte tilbake i sammenligning kvalitetsmessig - snarere tvert imot. Men slike inspirerte eller kanaliserte "visdomsbøker" har jo hver især sitt spesielle budskap og stil - selv om visse elementer går igjen.

Boken som dette er tatt fra er skrevet i en lettfattelig stil - nærmest som en roman - selv om stoffet er direkte selvopplevd. Og hele "storyen" er her meget levende. Noen utdrag er tatt ut i denne artikkelen, men boken spenner over så mange "åndelige områder" at det ikke er mulig å gi et overblikk med få ord.

I dette første utdraget fra side 119 forteller hovedpersonens åndelige veileder - som hun etter meget dyptgående sjelelige kriser hadde fått en god kontakt med - om bl.a. hvorfor ikke tidligere liv huskes:

"....- Når en Personlighet skal ut i et fysisk liv igjen, blir dens identifikasjon og trekk fra forrige liv lagt bort. Best mulig forberedt vender Personligheten tilbake til et nytt liv på Jorden. Når barnet vokser opp, blir minnet om tilværelsen og læringen i det Kosmiske riket værende igjen i dypet av det ubevisste, eller i Selvet, mens dagsbevisstheten, som ingenting vet om tilværelsen før livet, tar over. Men i Personlighetens, eller i Selvets minne, lever alltid forståelsen av riktig og galt etter læring gjennom kanskje tusener av liv, og sist, men ikke minst, etter undervisningen mellom livene. Og herfra taler samvittighetens "stemme" mens man er inkarnert, og nye og finere karaktertrekk utvikles.

Da jeg forstod at det ikke kom mer, spurte jeg:

- Er far her nå? (hennes far var død en god tid i forveien. R.Ø.anm.)

- Nei, alle fysiske bånd er brutt. Han er ikke lenger din far. Blodsbånd angår bare den fysiske kroppen, de angår aldri Sjelen og Personligheten. Dette gjelder alle materielle tilknytninger. Det Kosmiske riket er ikke en fysisk verden.

- Men denne Personligheten jeg leste om, søkte menneskelig kontakt?

- Den var det vi vil kalle jordbundet. Din tidligere far er ikke jordbundet. Vi kommer tilbake til dette senere, Sara.

***

Og senere i boken - på side 196 - kommer samme åndelige mester, i boken navngitt Michael, igjen inn på emnet døden og senere også om de "jordbundne sjeler":

"- Mange mennesker identifiserer livet med kroppen. Noen er redde for å dø fordi de tror de mister alt, eller er redde for ikke å få fullført sine oppgaver. Andre er offer for overtroen om "Guds vrede", og mange er redde for det ukjente. Dette er viktige årsaker til dødsangst i din kultur. Men "døden" åpner for en ny fase, nye muligheter og fortsettelse på alle verdifulle områder i livet. "Døds"-øyeblikket kan sammenlignes med solnedgangen i vest. På den andre siden skinner solen like fullt, helt frem til en ny soloppgang i øst. . . Når tiden igjen er inne, kreves kroppen tilbake. Eller: Kroppen vender tilbake til sitt opphav, og Personligheten vender tilbake til seg Selv. Begge vender altså tilbake dit de kom fra.

(Sara som boken omhandler spør så:) - Jeg har lest at man på andre planeter kan dematerialisere sin kropp når livet opphører ved å øke så sterkt i frekvenshastighet at den forsvinner i en sky og vender tilbake til det Kosmiske. Er det rett?

- Ja, det finnes til og med jordiske mennesker som kan dette. Vi kan kalle det oppstigning.

Slik lysarbeiderne kan stige opp, slo det meg mens skoger og jorder jaget forbi.(Hun reiste med toget da disse tankene kom fram). Etter en pause var jeg klar til å gå videre:

- Fortell mer, Michael.

- Da går vi over til det å være jordbundet. Noen Personligheter tror fremdeles de er fysiske individer etter å ha forlatt jordelivet. Andre forsøker å forlenge oppholdet blant de fysisk levende. Man skaper meget lett med sin indre Bevissthet etter at man har forlatt kroppen, og det kan gå bra eller dårlig, alt avhengig av personens holdninger i siste liv. De som forsøker å fortsette det fysiske livet kan "oppholde" seg på "steder" som ligner den fysiske verden. En materialist kan for eksempel oppleve at han har stor suksess i forretningslivet og blir styrtrik. Denne energien er imidlertid begrenset, og etter hvert kan en gryende uro forårsake omstendigheter som gjør at han mister sin formue, og han blir dypt ulykkelig.

En annen tror kanskje han er i "himmelen". Han opplever gater av gull, englekor, og kanskje sitter "gud" på tronen. Etter en tid, når denne energien svekkes og "himmelen" falmer, blir også han frustrert. Når alt er svart, vil man før eller siden be om hjelp, og den kommer. En liten bønn er nok!

Jeg smilte. Kunne virkelig "døden" være vanvittig komisk? Dette hadde vært noe for den grå damen (en person som hun hadde diskutert med før togavgang). Kanskje hun var på dette toget et sted? Skulle jeg gå og lete etter henne og fortelle henne det?

- Ja, "døden" er faktisk ganske vittig i mange tilfeller.

- Hvor lenge er man jordbundet, Michael?

- Ikke alle må inn i den prosessen, men for dem det gjelder varer den gjerne fra tre dager til noen uker, målt i jordisk tid. En sjelden gang kan en Personlighet forbli knyttet til Jorden i opptil flere år før den passerer tunnelen og når Lyset.

- Dette gjelder vel ikke for mor? (Hennes mor var nettopp død).

- Nei, hun vet hvor hun skal. Når hun blir fri møter hun lysskikkelsen, og får et tilbakeblikk over livet sitt, for å motta "karakterene". Alle møter denne "dommeren" ved porten til det Kosmiske riket, der man forbereder seg for neste jordeliv.(Og denne "dommeren" er altså personens eget HØYERE SELV eller overjeg'et.)

- Det kan vel være en grusom opplevelse å gjennomgå livet sitt på nytt?

- Det spørs hva man har gjort, sa Michael. - Men ikke vurder dette nå, alt ser helt annerledes ut i Kosmisk perspektiv! I det fysiske livet er samvittigheten det ideal du utviklet under siste opphold i Lyset. Lytt derfor alltid til den indre stemmen! Det spiller ingen rolle om det er ditt eget indre Selv, eller en Mester som taler til deg.

- Hvordan kan man best lytte til den indre stemmen i det daglige?

  • Samvittigheten taler klarspråk og bør aldri ignoreres. Hva de Psykiske sansene angår, bør du øve deg i det praktiske livet ved å "forutsi" hva som står i brev du mottar, og lignende. Her er det også viktig å nevne intuisjonen, Sjelens røst, den fremtrer som bølger av impulser eller visjoner, små eller store, alt ettersom du er i stand til å oppfatte dem. Gjør det til en vane å legge merke til de spontane innskytelsene som dukker opp i løpet av dagen, og husk: intuisjonen er alltid positiv av natur. Ikke alle impulser som dukker opp i sinnet er Sjelens røst, Sara. Er du i tvil, spør ditt indre. Sitt gjerne i stillhet om nødvendig og gjør spørsmålet til et tydelig bilde i sinnet. Klarer du deretter å slippe alle tankene en stund, så kommer svaret. Om ikke det kommer med det samme, dukker det gjerne opp når du behøver det.

 

Et annet sted i boken ble det belyst dette med impulser fra de åndelige verdener:

….jeg spurte Michael: - Kan entiteter i det Kosmiske være budbringere mellom nålevende mennesker?

- Ja. Dette er iblant åndelige veilederes konkrete oppgaver.

- Skjer det alltid på denne måten?

- Nei, Sara. Hver gang du sender en edel impuls med klar adresse, bringes den frem via det Kosmiske frekvensnivå. Hva mottakeren oppfatter, eller når han får resultat, er avhengig av hans karmiske stilling. Men, som du vet, det skjer overføringer på mange nivåer. Tenk på hva du selv mottar via ditt indre, også det du ikke er bevisst. Det påvirker deg betydelig. Overføring av impulser skjer ofte og rent spontant mellom ektepar, venner, tvillinger og foreldre og barn, spesielt i krisesituasjoner.

- Kan mennesker sende onde impulser?

- Forsøker noen å sende onde tanker via det Kosmiske, slår det, som du vet, hardt tilbake på dem selv. Det Kosmiske bringer ikke frem onde ønsker. Derimot matcher, som du vet, lave frekvenser så vel som høye. Derav betydningen av å fokusere positivt og av å være et lys i verden. Og derfor er det så viktig å løse konflikter på en konstruktiv måte og å ha gode følelser for sine medmennesker.

- Hva skjer når jeg tar inn negative impulser?

- Er du negativ, akkumulerer du negativitet, både fra inkarnerte og ikke inkarnerte sendere. Søvnløsheten, med tretthet som følge av dette svekker motstandskraften i din aura ytterligere. Et menneske med god fysisk og psykisk helse, og med en positiv holdning, har en kraftig aura som beskytter både mot dårlige tankeimpulser og andre former for negativ stråling. Derfor har Uri (den andre av hennes veiledere som boken omtaler) iblant styrket din aura. Når du blir virkelig sterk, vil du selv kunne bestemme hva du vil slippe igjennom eller ikke. En annen viktig ting er livsenergien. Du kan vitalisere deg ved å mosjonere i skogluft. Pust dypt og riktig, så du kjenner at du er til stede i hele kroppen.

Jeg følte at jeg måtte ha en pause, men tankene vandret til et annet tema:

- Er Akasha-arkivet og Livets Bok det samme?

  • Nei. Akasha-arkivet er det Kosmiske minneregister. Livets Bok er menneskets Kosmiske eller, la meg si, den karmiske regnskapsføring, som bygger på loven om å så og høste, om handling og resultat

 

***

 

På side 157 i boken berøres et tema som mange kanaliserte bøker fra særlig "romfolk" har vært inne på - dette med at det finnes en plan for alle eventualiteter i forbindelse med "rensningen av Jorden":

Noen dager senere, mens jeg lyttet til nyhetene om grusomhetene i Bosnia og Rwanda og om nye atomsprengninger i Kina, følte jeg omsorg for planeten. Hva er det vi mennesker gjør med den, og mot hverandre? Plutselig sa Michael:

- Det finnes fremskredne mennesker, men sett fra Kosmisk perspektiv er menneskeheten på mange måter en "ung" rase. Aggresjon, intoleranse og begjær er noen av de mest primitive trekk hos menneskene. Moder Jord er det Guddommelige aspekt som har utviklet de fysiske livsformene i plante-, dyre- og menneskekroppene. Om disse utryddes kan det ta millioner av år å utvikle nye organismer som menneskenes Selv, på sitt nåværende utviklingstrinn, kan ta bolig i. Å utslette livet på Jorden kan bety en forsinkelse mot menneskehetens åndelige mål, noe som kan gi store konsekvenser også for resten av universet. Menneskeheten er et Kosmisk prøveprosjekt, dere behøver hverandre, og Jorden. Om deres atferd synes å ville medføre en forgiftning av planeten, vil man komme dem i forkjøpet med naturkatastrofer. Disse ligger imidlertid latent i de naturlover som lenge er blitt misbrukt. I tilfelle en brå forskyvning av jordaksen vil det bli verdensomspennende flomkatastrofer og jordskjelv. Dette vil eventuelt stoppe menneskene, for at Jorden selv skal kunne overleve. Men livet må ikke "dø". En evakueringsplan er etablert. Artene skal leve.

- Kan turbulens i jordskorpen medføre at atomkraftverk og atombomber slipper ut radioaktivt avfall slik at den dør i alle fall?

- Planeten vil eventuelt være avhengig av utenforjordisk assistanse for å uskadeliggjøre giftstoffene.

- Hvorfor ikke redde oss innen dette skjer?

- Dere sår og høster. Har du sådd grasfrø, vil du gå i det graset som kommer opp. Intet vesen kan bryte naturens, deriblant karmas lover. Selv om mennesket har frihet til å velge, så har det ikke makt eller valgfrihet til å utrydde Jordens liv og artene der.

- Kan romvesener hente representanter av alle arter på Jorden, inkludert menneskene, oppbevare dem, og når katastrofene er over og planeten er renset bringe dem levende tilbake hit?

- Ja, man kan si det slik. Ethvert menneske som ønsker det, kan eventuelt bli evakuert om situasjonen tilsier det, og når "katastrofen" er over, vende tilbake til en fornyet og spill levende planet. Men innen menneskene vender tilbake har Jorden gått opp i en høyere dimensjon.

- Og de evakuerte kommer tilbake til Moder Jord med blanke ark?

- Det vil da ha skjedd et løft, en omstrukturering i hele deres vesen. Deres totale frekvensnivå vil være hevet, slik som alt annet. Lysarbeidere og Mestere vil hjelpe menneskene i gang på nytt, og gi dem langt større muligheter. Men de har fortsatt sin karma.

- Er ikke dette å ta affære for menneskene, å løfte dem over deres utfordringer?

- Hele galaksen er inne i en viktig fase av omstrukturering. Vi har snart nådd kulminasjonen på en prosess som har pågått i årtusener. Også Jorden og dens levende skapninger følger med, Sara. Karma er, som du vet, ingen straffelov, den hjelper mennesket videre i sin utvikling. Om menneskeheten likevel ikke mestrer sin prøve, må den på nytt stilles overfor en tilsvarende grad av utfordring. Dette prinsipp gjelder både kollektivt og for enkeltmennesket. Alt følger de samme lover.

- Hva er målet for et nytt samfunn på Jorden?

- Menneskenes bevissthet befinner seg da på et høyere platå. Man har erfart fordelen ved å gi i stedet for å ta. Jo mer man gir, jo mer får man. En slik verden har et helt annerledes pengesystem. Den blir administrert som ett samfunn. Alle er på sin riktige plass. Alle har alt man anser som verdifullt. Makt har ikke noen relevans. Hierarkiet er borte. Alle er likeverdige. Det er koherens, det vil si at man samarbeider harmonisk, og oppfatter telepatisk hva man bør gjøre. Det er fred. Ingen forurensende produksjon av varer. Høyt utviklet teknologi både fysisk og Psykisk. Når ens karmiske arkiv er utlignet, lider man ikke. Man behøver ikke å bruke masse tid og energi på å tjene penger til livets opphold. Man får tid til kreativitet, ytterligere utdannelse, innsikt, filosofiske studier og meditasjon. Man finner glede og fornøyelse i å videreutvikle alt i samfunnet ytterligere.(r-ø-understrekning)

- Har vesener på andre planeter åndelige veiledere - "sufflører" - slik vi har?

- Ja, men de har ikke den samme frihet til å velge. Dertil har de forstått naturens lover for godt. De behøver derfor ikke "assistanse" i samme grad som dere... Fordi menneskene vet lite, kan de velge. Men hver gang man handler i strid med naturens lover slår det før eller siden tilbake. Slik lærer mennesket av sine feil. Alt og alle er underlagt naturens lover.

- Da forstår jeg det slik at det finnes flere "sfærer" for frihet til å velge. Innebærer ikke evnen til å handle i pakt med naturens lover den virkelige friheten?

- Jo, Sara. Med manglende forståelse av helheten opplever mennesket en frihet ved å kunne velge. Men sår man smerte vil man høste smerte. På denne måten kan mennesket begrense sin egen frihet. Man lære sin lekse. Den, derimot, som har fullført alle de fysiske skoleklassene, som har bestått sin eksamen i minste detalj, erfarer friheten i å handle i pakt med naturens lover. Disse kreftene er ufattelige for menneskesinnet. I samarbeid med naturens lover kan mennesket oppnå hva som helst. Med denne erfaringen ønsker man aldri mer å handle i strid med naturens lover. Man har oppnådd den reelle frihet.

- Du sa at Jordens frekvensnivå øker i hastighet. Hva betyr det?

- Det betyr en transformasjon til en høyere dimensjon. Dette skjer overalt i galaksen. Det arter seg på uendelig mange vis. For Jordens vedkommende blir denne prosessen svært omfattende sett i menneskelig perspektiv. Men om dere kan leve opp til de etiske krav som stilles for å unngå for store katastrofer, vil mange mennesker, mens de er i dette livet, kunne følge med til dette høyere eksistensnivået.

 

- Kan det bli vanskelig å overleve på Jorden under slike omveltninger?

- Det finnes ingen død, Sara.

- Hvordan kan vi unngå en akseforskyvning?

- Visualiser daglig, i noen minutter, en ren og fredelig verden med rettferdige og sunne ledere. Arbeid for miljøvern og fred. Arbeid for balanse mellom kjønnene, for balanse mellom maskuline og feminine egenskaper i dere selv. Disse kreftene har vært i ubalanse på Jorden i tusener av år. Det maskuline gudebildet med makt til å dømme og ta liv, har rådet lenge nok i deres forestillinger.

La heller de feminine livgivende krefter vinne plass i religionene og i deres hjerter. La "guden" få balanse mellom det maskuline og feminine... Søk kontakt med Lyset i deres indre. Det finnes høyt utviklede mennesker på Jorden i dag. Mestre lever ubemerket blant dere. Finn dem, lytt til dem. Dere unngår ikke overgangsbrytninger til en annen tid, men de behøver ikke å bli verdensomspennende. Alt skjer stadig fortere. Lytt til de gode nyhetene og vit at det er en mengde gode krefter i bevegelse. Fokuser på dem. Fokuser positivt. Det psykiske hersker over materien.

- Har vesener på mer fremskredne planeter begynt sin vandring før oss? Er vi forsinket?

  • Dere startet i rett "tid". Likevel er det mulig å komme "forsinket" til Kosmisk Bevissthet. Ethvert individ avgjør selv. Alle solsystemer og enkeltplaneter har sine individuelle programmer å oppfylle, mens Verdenssjelen er energileverandøren som får alt til å virke, som var den et elektrisitetsverk. Alle programmer har sine ulike hendelsesforløp i forskjellige tidsepoker, men er likevel tidløse. Kosmisk sett dreier det seg ikke om tid og rom, men om tilstander.

Jeg hadde nettopp lest om fortapelse, og spurte hvordan Michael kunne forklare dette.

- Det indre Jeget kan velge enten å utvikle seg, eller å bryte "bro-kontakten" med Sjelen. Har Jeget brutt kontakten med Sjelen er det blant annet forhindret fra å tre inn i et nytt fysisk liv. Personligheten er et selvstendig vesen som velger på godt og vondt. Men langt de fleste ønsker å fødes på nytt, og vil således kunne tre inn i Sjelens (Guds) rike for en fortsatt åndelig utvikling.

- Kan man virkelig bryte kontakten med Gudegnisten? Er ikke Sjelen allestedsnærværende?

- Jo, Sjelen er allestedsnærværende, Sara. Alt er samlet mot dette punkt. Fra Guds side blir det aldri brudd. Likevel kan Personligheten, fra sin side, miste kontakten med Gud eller Sjelen. Merk deg ordet kontakten. Om du, det indre Jeget, på alle vis handler i strid med naturens lover, fjerner du hele den karmiske forutsetningen for å forene deg Selv og Sjelen i en ny inkarnasjon. Altså har kontakten med den allestedsnærværende Sjel, fra Personlighetens side, opphørt. Et liv i en fysisk kropp er ikke mulig for Personligheten om ikke Sjelen og dens livskraft er konsentrert til stede. . . Sjelen, Personligheten og Kroppen er den virkelige treenigheten.

- Hva med livsenergien i dette? Blir ikke den en fjerde komponent?

- Livsenergien er et aspekt av energileverandøren, den er en viktig del av Sjelens kraft.

- Er ikke skaperplanen mislykt om noen går fortapt?

- Nei, for innebygd i denne planen ligger menneskets frie valg. Det kan velge hvor det vil være. Men i det Kosmiske har mennesket ikke fritt valg. En eller annen gang de fortapte konfronteres med Sjelen.

Etter evige gjentagelser av å så og høste når også de frem til Kosmisk forståelse. Ja, også de fortapte skal bli ren - Sjel. Værens ekspansjon skal bli fullbyrdet.

- Hva med teorien om helvete som et sted?

- Den ble i sin tid skapt av religiøse makthavere for å få herredømme over folket; for å skremme dem til lydighet. Etter hvert er dette blitt til en utbredt overtro.

- Er vi mennesker virkelig kompetente til å administrere evnen til frie valg?

- Ja. Dere valgte "i tidenes morgen" å gå inn i dette Kosmiske prøve-prosjektet. Mennesket er Gud, alt er Gud. Først ved målet forstår dere dette fullt ut. Om dere fattet hva dere selv og alt annet er, ville dere tatt bedre hånd om skaperverket.

- Jeg aner betydningen av en edel karakter. Vår krigerske natur er årsak til at vi ikke kjenner til mer fremskredne planeters teknologi.

- Det er en beskyttelse. Mennesket er ikke tilbakeliggende i universell sammenheng, men det er et meget følsomt vesen. Derfor beskyttelse. En mor setter ikke en femåring bak rattet på en rullende trailer. Men det menneske som oppretter kontakt med sin indre Personlighet, som i sin tur hører Sjelens tale, kan begynne å skape konstruktivt med sitt Psykiske Jeg. Derfor har de mest fremskredne mennesker fått tittelen "Jordens Lys".


forfatters egen internettside: www.framtiden-er-din.com

(og Anne  har skrevet flere bøker - delvis sammen med sin mann Rolf - se hjemmesiden deres om det)

forfatteren har selv kjøpt opp restopplaget av boken ref.over og derfor  tilgjengelig for salg for kr. 150 +frakt og den kan bestilles ved å skrive en kort bestilling ved å maile forfatteren direkte på

information@framtiden-er-din.com

eller via http://framtiden-er-din.com/om.html

adr forandres iblandt pga søppelmailproblemer o g  får man ikke raskt svar kan den være forandret, så  alterantivet er å gå inn på hjemmesiden deres og bestille den derfra- og husk navn og adresse på mailen.


bildene gjengitt er altså ikke fra boken referert her

ssimilar  onlinebook  on astral-research of Venus via 4d/astral-travels:

link to book -  doc format or a some shortened pdf lowest:

http://galactic.no/rune/spesBoker/voiceVenus_sml.pdf

shortened pdf ; http://galactic.no/rune/spesBoker/fromVoice_OfVenus.pdf

 

tilbake/utg-siden

Anne har flere spesielle åndelige opplevelser - en av dem er referert på linken her