Partly transparent women - she died 3 days later!!   |english|

DELVIS GJENNOMSIKTIG KVINNE - HUN DØDE TRE DAGER SENERE!

Dette bildet tok Arne Larsen, 2338 Espa ca.1986 ved Sørum i forbindelse med en bryllupsfest. Kvinnen i rød kjole med ryggen til er moren til bruden. Legg merke til at hun er delvis gjennomsiktig på bildet her OG HUN DØDE TRE DAGER ETTER AT BILDET BLE TATT!! Filmen ble innsendt til Kodak og undersøkt - men de kunne ikke finne feil med filmen og forklare resultatet. Dobbelteksponering lar seg ikke gjøre med kameraet som ble brukt, og det ble brukt blitz.

Kan det være at hennes eteriske (- livskraftslegemet-) og astrale legeme her var iferd med å trekkes ut av det fysiske allerede her? - hennes OVERJEG viste jo (jf. den åndelige vitenskap) på dette tidspunkt at hun skulle dø. Derfor kan man jo spørre seg om  vi ofte omgås "gjennomsiktige" mennesker som vi ikke oppfatter dem slik fordi hjernen "tolker" dem til å være "normale"?

This picture was shoot in 1986 and remark that the women to the left in red dress is partly transparent - and she died 3 days after this picture was taken!! No logic explanation was given by KODAK - as they examined the film. It is not possible to make double-exposures with the camera used and flashlamp was used.