UTOMJORDISKA STENAR OCH KRISTALLER!

EXTRATERRESTRIAL STONES & CRYSTALS!
ENGLISH BELOW


Välkommen att att ta en titt på en riktig sensation! Aldrig förr har liknande material gjorts tillgängligt för alla människor. Tills nu har stenar, kristaller och utomjordiska artefakter varit förbehållna de personer som haft kontakt med utomjordingarna.
  Men nu har man fått tillåtelse att släppa alltmer av den sekretess som förut omgärdade sådana här saker. Först ut på vår sida är alltså bilder på utomjordiska stenar och kristaller. Håll till godo och se om du kan koppla upp dig på deras kraft. Linjalen bredvid stenarna på bilden mäter i centimeter.

ENGLISH
Welcome to a real sensation! Never before has anything like this been made public. Up till now has such things as stones, crystals and extraterrestrial artefacts been a privilige for those who are contactpersons. But after some discussions with the extraterrestrials, it has been decided that the veil of secrecy shall be lifted. At least a little bit! As time passes, we will put more things with extraterrestrial origins on these pages. We start with a collection of stones and crystals from different planets. See if you can connect to their power. The ruler on the photos are mesuring in centimeters.