English
Dette solsystemet er kun ett av tusenvis av bebodde solsystemer i denne galaksen. Denne galaksen er èn av et uendelige antall bebodde galakser i dette univers. Dette univers er ett av et uendelige antall bebodde univers. Alle livsformer er uttrykk for kilden og utvikler seg tilbake til skapelsen.

Det er på tide at menneskeheten tar sin rettmessige plass i den
Interdimensjonale Føderasjonen av Frie Verdener i dette Omnivers.
Altfor lenge har menneskeheten vært styrt av Egoet, hvilket har ledet til den absurde konklusjon at det ikke finnes andre livsformer i Guds uendelige univers. Planeten Jorden er intet mer enn et uendelig lite elektron i Guds uendelige kropp. Det er på tide at menneskeheten gjør dette elektronet til et sunt ett, ikke en kreftsvulst.

Det er et faktum at ett menneske er uendelig lite i den store sammenhengen;
hvert enkelt menneske er imidlertid essensielt for at den Guddommelige Planen skal bli komplett. Når ett elektron ikke fungerer setter dette hele atomet ut av balanse. Dette er grunnen til at utenomjordiske sivilisasjoner er så ivrige til å hjelpe menneskeheten; å gjøre det er også å hjelpe seg selv, for i sannhet, alle er ett, alle er Gud.

Menneskeheten er svært isolert fra de øvrige sivilisasjoner i universet. Nå er tiden kommet for å bryte denne isolasjonen og våkne opp til den slående virkeligheten: Vi er ikke alene i universet. Vår planet har vært samlingssted for nærmere 70 forskjellige utenomjordiske raser opp gjennom tidene. Mange av disse har etterlatt tydelige spor i form av pyramider, skulpturer o.l.. Blant de "vanligste" finner vi menneskeraser fra Pleiadene og Sirius. Mange kommer hit i interdimensjonale romskip, noen kan også reise eterisk/astralt.

Jorden og menneskeheten befinner seg i overgangen til en ny tidsalder, en høyere vibrasjonsfrekvens, og med den en høyere bevissthetstilstand. Dette paradigmeskiftet gir seg til kjenne gjennom UFO-observasjoner verden over og en økende interesse for dette fenomenet. Vi er ikke alene.

De siste 50 årene har vi sett en økning i globale UFO observasjoner. Dette er ikke tilfeldig. En av grunnene til dette er at Jorden har gått over i en 4 dimensjonal bevissthet på det astrale nivå. UFOene er klar over dette og føler det som sin oppgave i den Kosmiske Planen å veilede og guide menneskeheten gjennom denne utviklingen. Under 'Kosmiske Forbindelser' finner du en oversikt over noen av de utenomjordiske sivilisasjonene som besøker oss. På den ene siden er UFO-fenomenet et mysterium. På den andre siden er de bare èn måte å åpne oss opp for multidimensjonale utenomjordiske virkeligheter i vår 3 dimensjonale hverdag.

Hvorfor er de her og hva vil de?

Hvor kommer de fra?

Hvordan kommer de hit?

(Plansjer ved Rune Øverby)

UFOene - ved Rune Øverby


De fleste "utenomjordiske" grupper som ferdes i og omkring vårt solsystem befinner seg i andre og "høyere" dimensjoner. Dimensjoner skal her forståes som utstrekning, som bølgelengde/ frekvenser. Mange av disse vesenene er ikke fysiske slik vi er. Energinivået ligger over vårt 3-dimensjonale og er usynlig for det menneskelige øyet, som kun oppfatter et smalt spekter av energi. Vi kan ikke forstå dem med lineære 3-dimensjonale tanker, da de befinner seg i en annen "virkelighet". Romskipene som kommer fra andre dimensjoner ferdes derfor fritt omkring Jorden. De kan senke vibrasjonsfrekvensene på skipene og på den måten manifestere seg i vår dimensjon. De fleste velger å ikke gjøre dette. Men det forekommer unntak. Noen grupper velger å gi hint om sin tilstedeværelse, ved å plutselig dukke opp, ta en liten spinn på nattehimmelen, eller om dagen, for så å forsvinne like raskt som de dukket opp. Dette er bakgrunnen for en del av det såkalte UFO-fenomenet, som har blitt observert gjennom alle tider. Vi er ikke alene.


Pleiadene

Det sies at Jorden ble kolonisert av en menneskerase fra Pleiadene som opprinnelig stammer fra Lyra-systemet. Det er også mange Stjernemennesker som føler en lengsel mot stjernehopen Pleiadene, også kjent som de Syv Søstre.


Utdrag fra 'The Pleiadian Agenda' av Barbara Hand Clow
(Engelsk)

Human and ET Common History

UFO Contact from the Pleiades

The Pleiadian Mission

Billy Meier

Arcturus

"Arcturus is one of the most advanced civilizations in our entire galaxy." Edgar Cayce

"The Arcturians are here to assist humans in entering the fourth and fifth dimensions of reality and in raising their vibrational frequencies. They stand as the guardians and protectors of higher consciousness in the universe."

Kanalisering fra Arcturus.

In 1984, DR. NORMA MILANOVICH, who resides in Albuquerque, New Mexico, was living a quiet, quite normal existence when she began experiencing a series of extraordinary events. These events began with strange paranormal and psychic experiences and have escalated to her receiving transmissions via her microcomputer from other life forms who have identified themselves as Beings from the star Arcturus. With the support and assistance of two friends, Betty Rice and Cynthia Ploski, a book, WE, THE ARCTURIANS, has been produced which contains numerous messages transmitted from these Beings. The Arcturians, speaking through Norma, have sent Earthlings a gentle message regarding their purpose for being here. They claim they are here to assist Earth as it enters a New Age of spirituality. They cannot interfere with the free will or decision-making process of any Earthling, but are here to educate and help raise the vibrations of all who choose to journey to the new dimension the Earth is entering. They are also "commissioned" to help us understand the true nature of God, ourselves, and the universes.

Who are these Beings and why are they here? Are they friends, foes or merely observers? The answer to these questions may come from the words of the Arcturians themselves:

"We wish only to be accepted on the Earth plane for the gifts and benefits that we bring. We try to do ourjobs with total dedication to the Light and to the sisters and brothers of Earth, whom we serve. We would like for this document to be read as the comparison of two different worlds. We look for ways to belong. We do not wish to be considered separate in a universe that is only one.

We are talking about a transit of time, over the next several years, that will transform the energy of the beloved Earth to a Garden of Eden in the galaxy."