"Each choice is correct for where we are at the time
and what we each need to experience."

[Denne siden på engelsk]

Føler du også at vi er inne i en spesiell tid med store forandringer? En ny åndelig oppvåkning, uavhengig av religiøs dogmatisk tilknytning, er i ferd med å skje blant menneskeheten, en oppvåkning som er skapt av en kritisk masse av enkeltindivider som opplever livet som en åndelig åpenbaring, en reise hvor vi ledes videre av meningsfylte sammentreff. Denne oppvåkningen innebærer et nytt og mer helhetlig verdensbilde som erstatter den fem hundre år gamle fokuseringen på materiell trygghet. Den teknologiske utvikling har vært et viktig skritt, men vårt nye blikk for de meningsfylte sammentreffene i livet gjør at vi åpner oss for det virkelige formålet med vår menneskelige eksistens på jorden, og for universets sanne natur.

Er Jorden i ferd med å foreta et dimensjonsskifte fra vår fysiske 3. dimensjon til de mer eteriske 4. og 5. dimensjon? Introduksjon til den planetariske oppstigningsprosessen vi befinner oss i. I disse tider skjer det masseinkarnasjoner av sjeler på Jorden fra høyere utviklede lyssivilisasjoner, hvis oppdrag er å heve vår bevissthet og planetens vibrasjonsfrekvenser. Les bl.a. om Ashtar-Kommandoens rolle i den planetariske oppstigningsprosessen.


Ascension and the Ashtar Command
Oppstigning og Ashtar-Kommandoen

Oppstigning: Virkelighetsflukt eller kjærlighetsbudskap?
Intervju med Thomas Fasth (Oughten House)
av Øyvind Solum fra Alternativt Nettverk 3/96

Fotonbeltet

Diverse artikler om Fotonbeltet

Forventet utvikling ved Tore Alfstad

En Ny Tidsalders Fødsel
av Rune Øverby og andre

Schumann resonansen

Schumann resonanse frekvensen stiger


What Is The New Age?
by Andrew Lutts

Spiritual Illusions

Vannmannens Tidsalder

The Nine Insights of The Celestine Prophesy

De Ni Innsikter (Celestine Prophesy)

The Mayan Prophesy
Mayaenes profeti

The Merkaba

A Multidimensional Universe
by Drunvalo Melchizedek

Maya-kalenderen: Skaperkraftens rytmer
Artikkel fra Alternativt Nettverk

Om New Age, krystaller og en global bevissthet
Utdrag fra David Spanglers bok 'A Pilgrim in Aquarius' fra Alternativt Nettverk

Cosmic Insights by John Hornecker

Geophysics of the Paradigm Shift (Gregg Braden)

The Flower of Life

The Merkaba

The Keys of Enoch

Marina Munk om frekvensskiftet

Marina Munk om Sananda og Ashtar Kommandoen


What is channeling?
by C.C. Raphael and Lynnéa Deva Raphael

DON'T TOUCH THAT DIAL!"
- the New Age practice of channeling

Channeling - A natural skill easily learned
by John Payne

Healing

St. Germain - About Channeling

Messages From Archangel Michael

Channelings from Hilarion by Jon C. Fox

Utdrag fra Krystalltrappen

Artenes opprinnelse og karma fra Serapis (Thoth)

Catching the Wave of the Future from Archangel Michael

Budskap fra erkeengelen Michael

Kanaliseringer fra Hilarion ved Jon C. Fox

En kanalisering på norsk

Metatron om oppstgningen

Kanaliseringer på svenska (fra Ajkon)

Ways to Love by John L. Payne

What Your Light Is Hilarion by Lisa Holloway

The Pleiadian Agenda (Barbara Hand Clow)

Artikler fra Alternativt Nettverk og AlfaOmega

Guddommelig samarbeid i den nye tid
Intervju med Asger Lorentsen (Gyldne Cirkel)

Maya-kalenderen: Skaperkraftens rytmer

Om New Age, krystaller og en global bevissthet
av David Spangler

Meditasjon i en foranderlig verden av William Bloom

A Course in Miracles

Kristusmedvetandet på plats runt Jorden
Intervju med Drunvalo Melchizedek

"Most important now is to spread the message of ascension" Intervju med David Ash

Oppstigning: Virkelighetsflukt eller kjærlighetsbudskap?
Intervju med Thomas Fasth (Oughten House) om oppstigning (ascension).

Konspirationen speglar vårt inre
Intervju med David Icke (Hjemmeside) (01:00)

Dags att omvärdera historien!
Møte med Graham Hancock