UFO/ET/Spiritualitet/Ny bevissthet/Oppstigning

Noen populære titler...

Stjernefolket blandt oss - De frivillige og deres misjon
(Knut Aasheim, INCA)
"Til våre egne kommer vi tilbake for å forberede en plattform for lysets utbredelse"
Blandt oss lever idag rommennesker som er født her, men hvis sjeler er kommet fra andre, høyere utviklede verdener. De er kommet til Jorden for å hjelpe i denne tid. Kan du være en av disse?


Alfa Centauri forbindelsen
(Karen-Sofie Thorstensen, Polaris)
Boken er et kjærlighetsdokument fra en høyere dimensjon.
Forfatterens telepatiske kontakter med våre brødre og søstre i universet.

Forfatteren forteller åpent om sine personlige opplevelser og erfaringer. Hun åpnet opp for sine telepatiske evner, og oppnådde kontakt med en rase som befinner seg i den sjette dimensjonen. De forteller henne at hun var en av dem i en fjern fortid, før hun valgte å incarnere på jorden. De forteller om tankeenergiens kraft, som vi kan bruke til å skape med. De sier at kjærligheten er det eneste som er virkelig, alt annet er en illusjon. Det blir gitt nye opplysninger om pyramidene, og leseren blir ført inn i en dypere forståelse av at vi er en del av helheten.


Menneskehetens gyldne fremtid
(Asger Lorentsen, BORGEN)
Jorden skal lyse BIND 1.
Den Gyldne Cirkel

Stjernemennesker og englemennesker
(Asger Lorentsen, BORGEN)
Jorden skal lyse BIND 2.
Den Gyldne Cirkel

Guddommeligt samarbejde
(Asger Lorentsen, BORGEN)
Jorden skal lyse BIND 3.
Den Gyldne Cirkel

Det Stora Uppdraget
(Herkules Förlag)
Marina Munk er känd i Skandinavien för sina kurser och för sin utvecklade kontakt med högre dimensjoner av liv. I 'Det stora uppdraget' berättar Marina hur hon kom i kontakt med sina inre förmågor och fick lära sig allt genom sina lärare. Det er samma lärare som hjälper jorden i den h¨r tiden och som Marina berättar om like naturligt och jordfast som vad som helst i vardagen.
Läs om hjälpen från Venus och andra rymdfolk, om mänsklighetens ursprung från stjarnorna, om Sirius och Pleiaderna m.m.Stjernemennesker och det stora ansvaret
(Herkules Förlag)
Marina Munk om vårt möte med framtiden.
Den frittstående fortsättningen på Det stora uppdraget
Universets barn
(Dr. Rauni-Leena Luukanen, Grøndahl Dreyer)
Luukanen beskriver hvordan vi gjennom å høyne vårt vibrasjonsnivå kan utvikle en evne til å bevege oss i - og kommunisere med - andre dimensjoner.

HVEM ER JEG?
(Dr. Rauni-Leena Luukanen, Grøndahl Dreyer)
I denne boka behandler hun sentrale spørsmål fra sine møter, og forteller om ufoerfaringene til bl.a. flygere, astronauter og til og med USAs presidenter. Hun konsentrerer seg spesielt om hemmelig materiale om emnet, som bare en liten, utvalgt krets av stormaktenes øverste militærpersonale og verdens toppvitenskapsmenn har fått lov til å se på, ofte i hemmelige ufokonferanser. Hvorfor har ikke allmennheten fått høre sannheten? Hvorfor skjules dokumenterte ufoobservasjoner fra flere tiår tilbake fortsatt for vanlige mennnesker?Sendebud fra stjernene
(Dr. Rauni-Leena Luukanen, Grøndahl Dreyer)
Er vår klode den eneste kloden i universet som har liv? Forfatteren forteller om sine ut-av-kroppen-opplevelser og om nye perspektiver på meningen med livet.

Gudene kommer tilbake (Light Years)
(Gary Kinder, Hilt & Hansteen, Det Ukjente-serien)
Besøk fra stjernene. Verdens best dokumenterte UFO-rapport med billedmateriale som rystet amerikanske NASA eksperter.
Gary Kinder tar her leseren med på nærkontakt av 3. grad. Den sveitsiske bonden Eduard Meier hevder å ha hatt over 100 nærkontakter med menneskelignende vesener fra stjernegruppen Pleiadene. "Jorden blir besøkt av over 40 forskjellige raser fra verdensrommet." hevder Meier.

Krystalltrappen - En Guide Til Oppstigningen (Crystal Stair)
(Eric Klein, Oughten House)
Kanaliserte budskap fra Sananda (Jesus), Ashtar, Erkeengelen Mikael og Saint Germain.


En Håndbok i Oppstigning (An Ascension Handbook)
(Tony Stubbs, Oughten House)
Kanaliserte materiale fra Serapis.
For lenge siden bestemte du deg for å delta i et stort og omfattende spill som gikk ut på å utforske en separasjon fra Ånden, på vegne av Kilden - Skaperen! Helt siden "fallet" har dere opplevd hvert eneste aspekt ved separasjon - ondskap, vold, forfølgelser, krig, hungersnød og så videre. Men nå er spillet over og det er på tide å vende tilbake til Kilden - det er ugjenkallelig!
Hver og en av oss kommer til å stige opp. Men først må vi bryte med gamle mønstre, frigjøre oss fra den allmenne virkeligheten som rår nå, og komme i samklang med Ånden. Målet er full bevissthet på vår enhet med Kilden, som skjer gjennom en stadig heving av frekvensene i våre energikropper - helt til vi kan stå fram som selvrealiserte Mestere - med en total bevissthet i de høyere dimensjoner.
The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light
(Barbara Hand Clow, Bear&Company Excerpt)

You Are Becoming A Galactic Human (Nidle & Essene)Nothing in This Book Is True, But It's Exactly How things Are
(Bob Frissell, Frog Ltd.)
One of those "ultimate" books where everything is explained.


The Lost Teachings of Atlantis
(Jon Peniel) Back cover

This book presents amazing ancient spiritual wisdom in a clear, simple, common sense, UNDERSTANDABLE manner. Many readers say it's not only the first thing that has tied together bits & pieces of truth they've already found, but that they also have an inner sense of already "knowing" information they've never heard before. The book is made fun and fascinating, because the teachings are hidden within a very interesting story. It's based on the story and life of Jon Peniel, who found and joined an ancient secret monastery many years ago, when he was only 17. Founded many thousands of years ago by their Grand Master (the One who became known as Jesus), the monks explained how the Buddhas, and many other teachers and religions, sprang forth from this order. Tracing their origins from Egypt, and before that, Atlantis (written about by Plato), the hidden monastery they called Shargung la (the name of a pass used as a "guidepost"), was the source of many legends and rumors (possibly including "Shambhala" and "Shangri-La").Hidden Mysteries
ETs, ancient mystery schools and Ascension
(Joshua David Stone, Light Technology Publishing)

Awakening to Zero Point
(Gregg Braden)
There is a process of unprecedented change unfolding within the earth. You are part of the change. Without knowledge of the artificial boundaries of religion, science, or ancient mystic traditions, the change is characterized as dramatic shifts in the physical parameters of Earth accompanied by a rapid transformation in human understanding, perception, and experience. This time is historically referred to as "The Shift of the Ages."

As science witnesses events for which there are no reference points of comparison, ancient traditions say that the timetable is intact; the events of "The Shift" are happening now. Each event carries with it a similar message, and is a by-product of something much more significant than the event itself. During key moments in human history, wisdom has been offered allowing individuals to experience rapid change without fear. This is one of those moments. You are living the completion of a cycle that began nearly 200,000 years ago, and a process of initiation that was demonstrated over 2,000 years ago.


Awakening to Zero Point - The Video
(Gregg Braden)

NEW! Fully illustrated, 4-hour multimedia presentation based upon the book and seminar

This new, 1996 version of Gregg Braden's presentation details:

The Human Journey - Book One of Adventures With the Etheric
(Peter Rhodes-Dimmer)
The great game of Planetary occupation...the reality of Atlantis...the end of time as we know it... all these topics and many more are presented in story form, relating the author's true experiences which are further ecxplained and illustrated in this often controversial but always enthralling book. It will make you think, argue and ultimately question much of today's received wisdom and many traditional beliefs and lead you to a whole new area of discovery and awareness.Universes - An Oracle
(David Hadda)
An extraordinary exploration of the entire human condition is set out here in the form of an oracular guide for your own human journey. Consult it regularly for positive support in resolving the difficulties and opportunities you encounter along the way.
The Only Planet of Choice - Essential briefings from deep space
(Human Journey-collection, Q&A)
"Everything you ever wanted to know about the Universe but didn't know who to ask."
- Kindred Spirit Magazine
"If this book is a work of the imagination, it is a poetic and consistent work of art; if, as I prefer to believe, it is based on truth, it must be one of the most be one of the most important books ever written." - Michael Glimack, journalist and cereologist


A Handbook For Light Workers
(David Cousins, Barton House)
A must for anyone on the spiritual path

Perspectives on the New Age (edited by James R. Lewis and J. Gordon Melton, SUNY)
Academic view on the New Age Movement.Bøker på WWW: